Santiago 3 | Bible.is
Santiago 3

1Setá'aj caí siyen huataúra'an sej mu'iitɨ́ se'ɨ́jna jɨ́n te'enteárute se'ɨ́jna jɨme'e sej tihua'amua'atée ɨ́ seica a'iné xu'uri ramua'aree tɨ jaítze'e ca'anín jɨ́n tá'axɨjte'en ɨ́ Dios itejmi, i tej tiyen tí'imua'ata tɨ caí ayén tihuá'axɨjte'en a'ɨ́mej ɨ́ mej caí miyen tí'imua'ata. 2Jee xaa, naími'i tu tiyen ti'itɨj jɨ́n tite'uté'ɨtzea'ara. Ajta tɨ pua'a ja'atɨ caí ayén ti'itɨ jɨ́n até'ɨtze'ara'an a'ɨ́jna jɨme'e a'ij tɨ a'ɨ́ɨn ti'ixa, ayée tu tí'ijmua'aree tɨ a'ɨ́ɨn pú'een tɨ rɨ'éene'ecán jɨ́n seijre'e, ajta tɨ a'ɨ́ɨn raayɨ́'ɨtɨ tɨ ayén á'ujcu'uven ɨ́ rutevij jɨme'e tɨ́'ij caí ti'itɨj jɨ́n auteáturan. 3Casi'i, ayée tu hua'ancárujti'iraca huá'atene'en ɨ́ cahuaayu'u te'ɨ́jna ɨ́ xaachin mej mi ta'ará'astijre'en. A'ɨ́j tu jɨ́n, te'ɨ́jna jɨ́n tiyen hua'aré'eca'ani. 4Ajta a'ɨ́jna ɨ́ baarcu, tɨ ajta temua'a ti'ive'ée. A'ɨ́ɨ pu eeca ayén ráatajchi ca'anín jɨme'e. Mɨ ajta, a'ɨ́jna jɨ́n ɨ́ cɨyej tɨ jaata'a atéjvee, ayée pu tí'ivaɨre'e tɨ ij a'ɨ́ɨn ɨ́ tɨ ramuarɨ'e ayén raajájsime'en ɨ́ baarcu a'u tɨ a'ɨ́ɨn ayén yé'exe'eve'e. 5Ayee pu che'atá na'a cɨ́lieene'en seijre'e ɨ́ ta jetze a'ɨ́jna ɨ́ taneanúj. Mɨ ajta, ayée pu á'ujca'ane tɨ ve'ecán jɨ́n ahuaújtzaahuate'en. Teajta iteen, temua'a tu teri tiyen ramua'aree tɨ ayén rɨ'ɨrí tɨ taij tɨ cɨ́j na'a teájtaani, ayée pu ve'ecán jɨ́n tiu'uré'ataasin. 6Jee xaa ne'u, ayée pu che'atá na'a seijre'e ɨ́ taneanúj tɨ́j taij. Ayee pu ajta seijre'e tɨ́j na'a tɨ a'ij pua'a een ɨ́ mej jɨ́n a'ij pua'a titetiújcha'ɨɨ a'ɨ́ɨme ɨ́ mej yen japuan huachéjme ɨ́ chaanaca japua. A'ɨ́ɨ pu tajá'ujɨpua tɨ́j na'a ɨ́ ta jetze. A'ɨjna tɨ a'ij pua'a een tɨ jetzen 'aíjninei ɨ́ taneanúj, a'ɨ́ɨ pu ca'aníjra'a ratá'aca ɨ́ tiyaaru'u tɨ ayén huárɨni. A'ɨ́ɨ pu ajta a'ɨ́jna jɨ́n ayén ca'aníjra'a hua'atá'aca mej mi miyen runiú'ucara'a jɨ́n a'ij pua'a tí'iteseijre'e matɨ́j mena'a pua'amé miyen yen japuan huachéjme íiyen chaanaca japua. 7Jee xaa ne'u, ayée mú tiraayɨ́'ɨtɨ ɨ́ teɨte mej hua'umuá'acante'en matɨ́j mena'a pua'amé yen seijre'e a'ɨ́mej ɨ́ ti'itén mej íiyen xuaa, majta ɨ́ mej rá'ara'ive, majta ɨ́ mej sínuurive á chuaata'a, majta ɨ́ mej jaata'a á'axuaa. Mu'uri miyen tihua'umuá'acaante naíjmi'ica. 8Mɨ ajta, capu ja'atɨ ayén raayɨ́'ɨtɨ tɨ ruseɨ́j ayén raamuá'acante'en ɨ́ runeanuj. Ayee pu 'een a'ɨ́jna ɨ́ neanuri tɨ́j a'ɨ́jna tɨ a'ij pua'a een, tɨ caí ja'anáj ti'itɨj jɨ́n té'astijre'e. Ajta a'ɨ́ɨn tɨ jetzen 'aíjninei, ayée pu che'atá na'a 'een tɨ́j huá'ave'eri tɨ tiu'ujé'ica. 9A'ɨ́j tu jɨ́n taneanúj tiyen rɨ́'ɨ jɨ́n tiratá'aca te'ɨ́jna ɨ́ tavástara'a, te'ɨ́jna ɨ́ tej teajta rájya'upua. Teajta te'ɨ́jna jɨ́n tiyen a'ij pua'a tihuá'axa te'ɨ́mej ɨ́ teteca ɨ́ tɨ Dios ayén huá'utaahuaca'a miyen seíire'e tɨ́j ɨ́ tévira'an. 10Ajta, ayée pu tí'irɨneca tej a'ij tena'a jɨ́n ɨ́ taneanúj tiyen rɨ́'ɨ ti'itá'aca, teajta tiyen te'ɨ́jna jɨ́n a'ij pua'a ti'ixa. Ayee nu tejá'amua'ixaate'e, ne'ihuaamua'a, tɨ caí ayén tiraavíjte'e. 11Niché'e seɨ́j jɨ́n niyen tejámuaatá'ixaate'en. Jɨ́me'en a'ɨ́jna a'u tɨ e'ejaíjxa, ¿ni qui rɨ'ɨrí tɨ a'uun miijmu ayén ajnén a'ɨ́jna ɨ́ jaj tɨ rumua'atɨ́ jamuan ɨ́ jaj tɨ antzíjvi'i? Capu a'atzu xaa ne'u. 12Ne'ihuaamua'a, ayée pu che'atá na'a 'een a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ huaréj, a'iné capu rɨ'ɨrí tɨ a'ɨ́jna jetze ayén huatáca'an a'ɨ́jna ɨ́ aceituuna. Ajta a'ɨ́jna jetze ɨ́ uuva, capu rɨ'ɨrí tɨ ayén jetzen huatáca'an a'ɨ́jna ɨ́ huaréj. A'ɨ́j pu jɨ́n, ayén che'atá na'a caí rɨ'ɨrí tɨ jaj tɨ rumua'atɨ́ a'uun ajnén a'u tɨ e'ejaíjxa, tɨ ajta jetzen ajnén a'ɨ́jna ɨ́ jaj ta'antzíjvi'i. 13Tɨ pua'a ja'atɨ mú'ejmi jemi seijre'e tɨ rɨ́'ɨ mé teuúmua'aree, tɨ ajta yaú'itɨe temua'a naa, ché'e a'ɨ́ɨn ayén a'ɨ́jna jɨ́n tejamuaataseíjrate'en a'ɨ́jna jɨme'e tɨ rɨ́'ɨ ti'itiújcha'ɨɨca'a, tɨ ajta ayén ruseijrata tɨ caí ve'ecán jɨ́n antiújmua'aree. Ayee xu se'ɨ́jna jɨ́n ramua'aree tɨ a'ɨ́ɨn ja'atɨ tzáahuati'ira'a jɨ́n rɨ́'ɨ mé teuúmua'aree. 14Mɨ seajta mú'een, tɨ pua'a siyen huápɨ'ɨ chueere'e ɨ́ ru tzajta'a, ajta tɨ pua'a siyen ca'anín jɨ́n tí'itese'eca'a sej siyen ra'antimuá'itɨn a'ij sej tí'ijxe'eve'e ɨ́ ru tzajta'a, caxu siyen se'ɨ́jna jɨ́n á'ujtzaahuate'e. Caxu seajta tí'ihua'ita, se'ɨ́jna jɨme'e a'ij sej rɨcɨ. 15Tɨ́j na'a tɨ ayén 'een, capu ayén tiraavíjte'e. Capu ajta a'uun a'uvé'emej u ta japua Dios tɨ é'eseijre'e sino yen pu chaanaca japua huataseíjre. A'uu pu eiráninei huá'a mua'atzíira'a jetze a'ɨ́ɨme ɨ́ mej rujɨ́ɨmua'a mena'a a'ij tirájteuve a'ij mej rɨcɨ. Jee xaa ne'u, tiyaaru'u pu ayén ca'aníjra'a hua'atá'aca mej mi miyen huárɨni. 16A'u tɨ na'a mej miyen chueere'e, ajta a'u tɨ na'a mej miyen ca'anín jɨ́n tí'itese'e mej mi miyen ra'antimuá'itɨn a'ij mej tí'ijxe'eve'e, a'úu mú miyen ché'e mena'a a'ij pua'a ti'itiújcha'ɨɨ muá'aye'i, majta miyen rá'astijre'e ti'itɨ tɨ na'a tɨ a'ij pua'a een. 17Ajta a'ɨ́ɨn mua'atzíira'a tɨ a'uun a'uvé'emej u ta japua Dios tɨ é'eseijre'e, ayée pu ca'aníjra'a hua'atá'aca mej miyen rɨ'éene'ecán jɨ́n seíire'e muá'ara'ani, mej mi majta temua'a naa tiú'urihuaamua'atan, majta ruxɨ́'evi'ira'a jɨ́n miyen rɨ́'ɨ tí'iteseijre'e. A'ɨ́ɨ pu ajta ayén ca'aníjra'a hua'atá'aca mej mi huá'astijre'e a'ɨ́mej ɨ́ mej tihuá'aijte'e, mej mi majta ruxɨ́'evi'ira'a jɨ́n huá'ancu'uvajxɨ'ɨn ɨ́ ruxɨ́'ej teɨte. Nain mú jɨ́n miyen rɨcɨ ti'itɨj jɨme'e tɨ rɨ́'ɨ tí'iseijre'e. Tɨ pua'a miyen ti'itɨj jɨ́n te'ataújratzii, ayée pu té'eme mej miyen huárɨni. Camu tí'ihua'itaca. 18Ajta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej miyen rahuauhuau a'ij mej huárɨni mej mi hua'utéjpua'ajte'en ɨ́ ruxɨ́'ej teɨte mej mi caí ché'e miyen runé'usi'ite'e, ayée mú tiu'utátuiire'esin ɨ́ Dios jemi a'ɨ́jna tɨ rɨ'éene'ecán jɨ́n seijre'e ɨ́ jemin me'ɨ́jna jɨme'e mej ruxɨ́'evi'ira'a jɨ́n rɨ́'ɨ ti'itiújcha'ɨɨca'a, majta ca'aníjra'a hua'atá'aca ɨ́ seica mej mi miyen che'atá mena'a huárɨni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\