Santiago 5

1Rɨ́'ɨ xu'u mú'een, mɨ sej chíjteaani pú'een. Setá'aj huaújyeine, seajta ruxɨeemɨ́jte'e huajíjhua se'ɨ́jna jɨme'e tɨ tɨ́n ari a'ájna teja'uré'enejsin a'ájna xɨcáara'an jetze sej jetzen rajpuaíitzi xá'aju'un. 2Pu'uri tí'ipeti tɨ́j na'a ɨ́ sej seri tí'ijseɨj á sej é'eche. Ajta, ɨ́ tejá'amuacɨɨxu, mu'uri ti'iráacɨ'ɨxɨ a'ɨ́ɨme ɨ́ tejpuási. 3Ajta pu'uri tiu'uteújchuitaamua a'ɨ́jna ɨ́ oro ɨ́ sej jeíhua rájcha'ɨɨ. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ plata ɨ́ sej seajta tí'ijseɨj, ayée pu che'atá na'a tiu'uteújchuitaamua. Ajta a'ɨ́jna tɨ jɨ́n tiu'uteújchuitaamua, a'ɨ́ɨ pu ruseɨ́j amuaatéxajta, ajta tɨ́'ɨj ayén amuá'axɨjte'e, ayée pu che'atá na'a á'amuaruuren tɨ́j taij tɨ raateátaiira ɨ́ á'amuahua'ira'a. Ayee xu se'ɨ́jna jɨ́n tí'ijseɨj tɨ jeíhua huápɨ'ɨ tí'ijnajche sej si se'ɨ́jna jɨ́n huataújtemua'ave'en íjii tɨ nain ari te'entipuá'ajte. 4Mɨ seajta mú'een, ayée xu hua'itzi jɨ́n huá'ari'iri'i ɨ́ mej raamuá'itɨ ɨ́ teteca, ɨ́ mej tiu'uré'eveijcheca'a ɨ́ á'amuavi'ira'ata'a. Ajta a'ɨ́ɨn tavástara'a pu'uri ramua'aree a'ij sej huarɨ́j a'iné a'ɨ́ɨn tɨ nain jɨ́n antiújmua'aree pu'uri huá'unamuajri'i ɨ́ mej me'ɨ́jna jɨ́n runiúuste'e a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tí'imuarɨ'eca'a mú'ejmi jemi. 5Ayee pu caí ti'itɨj tejamuá'aturaate'e, siyen ruxɨéehua ti'itéchejca'a íiyen chaanaca japua. Ayee xu che'atá sena'a ruxɨéehua tí'icua'acare'e. Cu xɨee sej tiú'ujcɨ'ɨmite'e mej mi amuaacui'ini tɨ́j viseáaru'u tɨ teáruu. 6Mú'een xu seajta ra'uxɨ́jte, seajta raajé'ica se'ɨ́jna tɨ rɨ́'ɨ ti'itiújcha'ɨɨca'a. Ajta a'ɨ́ɨn, capu a'atzu amuaatá'ijmɨijri'i. 7A'ɨ́j xu jɨ́n ne'ihuaamua'a, setá'aj temua'a naa te'utáviicua'i ajta na'a caí yé uvé'enen ɨ́ tavástara'a. Casi'i, autámua'areeri'i a'ij tɨ rɨcɨ a'ɨ́jna tɨ chuej japua tí'imɨjhuaca. Ayee pu rachú'eve'e ajta na'a caí tiú'ucɨɨre a'ɨ́jna tɨ ájninei á chuaata'a, tɨ ij ayén ra'ancuré'an ɨ́ táca'ira'an tɨ jeíhua huápɨ'ɨ ruxe'eve'e. Ayee pu rachú'eve'e mej autejhuiini mej huatéviiye a'ájna víita'ari tzajta'a, ajta matɨ́'ɨj atácheni. 8Setá'aj siyen che'atá sena'a rachú'eve'en. Setá'aj huateújca'anen ɨ́ a'amua tzajta'a, a'iné pu'uri tɨ́n yé uvé'enejsin a'ɨ́jna ɨ́ tavástara'a. 9Caxu a'ij pua'a tiú'ujxajta seɨj seajta seɨj, ne'ihuaamua'a, tɨ ij caí Dios ayén che'atá na'a amua'uxɨ́jte'en mú'ejmi. Rɨ́'ɨ xu'u mú'een, a'iné pu'uri tɨ́n yé uvé'enejsin a'ɨ́jna tɨ ayén tí'ixɨ'epɨ'ɨntare'e. 10Setá'aj siyen hua'utámua'aree se'ɨ́mej ɨ́ mej tí'ixaxa'ata'a ɨ́ tavástara'a jetze me'ecan. Setá'aj siyen tiráarɨ'ɨren se'ɨ́me jemi a'ij mej huarɨ́j me'ɨ́jna jɨme'e mej te'utáviicua'iri'i ɨ́ mej jɨ́n rajpuaíjtzica'a. 11Casi'i, xa'utámua'areeri'i mú'een. Ayee pu titá'amitɨejte'e tɨ Dios rɨ́'ɨ tihua'utá'a a'ɨ́mej ɨ́ mej ti'itɨj jɨ́n te'utáviicua'iri'i. Xu'uri ráamua'areeri'i se'ɨ́jna ɨ́ tɨ jɨ́n te'utáviicua'iri'i a'ɨ́jna ɨ́ Job teecan. Seajta, xu'uri ráamua'areeri'i a'ij tɨ ti'itɨ jɨ́n tavástara'a ayén tiraaxɨ́'epɨ'ɨntari'iri'i a'ɨ́jna jemi, tɨ a'ɨ́ɨn tavástara'a ayén rɨ́'ɨ tirájcha'ɨ́ɨ já'araa, ajta ayén rá'ancu'uvajxɨ. 12Ajta, a'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een tɨ jaítze'e ruxe'eve'e, ne'ihuaamua'a, sej caí ti'itɨj jɨ́n te'ataújratzi'iracare'en, caxu siyen rɨjca ɨ́ ta japua tɨ é'eme'ecan jɨme'e, nusu ɨ́ chaanaca jɨme'e, ni caxu ti'itɨ jɨme'e sino ché'e ayén éene'e á'ara'ani. Tɨ pua'a siyen raataxáj yee “jee”, ché'e ayén teja'uré'enen. Na'ari, tɨ pua'a siyen raataxáj yee “capu”, ché'e ajta ayén teja'uré'enen. Ayee xu a'ɨ́jna jɨ́n huárɨni tɨ ij caí Dios ayén ama'uxɨ́jte'en. 13Tɨ pua'a seɨj tɨ mú'ejmi jetze ajtéme'ecan ayén rajpuaíjtzi, ché'e a'ɨ́ɨn ayén huatéjniuuni ɨ́ Dios jemi tɨ́'ij Dios ayén rá'ancu'uvajxɨ'ɨn. Na'ari tɨ pua'a seɨ́j ayén rutémua'ave'e, ché'e a'ɨ́ɨn chuiicari jɨ́n rɨ́'ɨ tiraatá'acare'en ɨ́ Dios. 14Tɨ pua'a seɨj tɨ mú'ejmi jetze ajtéme'ecan ayén tí'icui'icaa, ché'e a'ɨ́ɨn hua'utájeeve a'ɨ́mej ɨ́ vaujsi ɨ́ mej teyujta'a tí'ivaɨre'e mej mi me'ɨ́jna jɨ́n huatéjniuuni, mej mi majta niuucajtze'en ɨ́ tavástara'a miyen ra'avé'ehuaate'en me'ɨ́jna ɨ́ já'ara'ara'an a'ɨ́jna ɨ́ aceituuna. 15Tɨ pua'a miyen té'atzaahuate'e muaatéjniuuni, ayée pu a'ɨ́jna jɨ́n Dios ayén ru'irátuaasin a'ɨ́jna tɨ tí'icui'ica'a. Tavástara'a pu xaa rarújte'en, ajta ayén tiraatá'uuni'ira tɨ pua'a a'ɨ́ɨn ja'atɨ ti'itɨj jɨ́n auteájturaa ɨ́ jemin. 16A'ɨ́j pu jɨ́n, setá'aj siyen a'ij tiu'utaxáj seɨj seajta seɨj ɨ́ sej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi, seajta siyen huatéjniuuni seɨ́j jɨme'e, seajta seɨ́j, tɨ ij Dios ayén amuaarújte'en. Jee xaa ne'u, jé'ecan pu tí'ivaɨre'e ti'itɨj jɨme'e tɨ pua'a ja'atɨ tɨ urarɨ́'ene'acan jɨ́n seijre'e ayén huatéjniuuni ɨ́ Dios jemi. 17Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Elías, ayée pu che'atá na'a ti'iteáataca'a tetɨ́j iteen. Ajta, ca'anín pu jɨ́n huatéjniuuve'e mej caí huatéviiye. A'ɨ́j pu jɨ́n, ayén á'atee a'achú cumu huaíca nine'ira'a japuan já'ita'a mej caí huáviiyeca'a. 18Tɨ'ɨquí ajtahua'a huatéeniu. Majta á'iyen huatéviiyeca'a. Ajta a'ɨ́ɨn tɨ tiu'uhuásti'ihuaca'a á chuaata'a ayén tiú'ucɨɨreca'a. 19Ne'ihuaamua'a, ayée nu tejá'amua'ixaate'e. Tɨ pua'a ja'atɨ ayén ruhuárita'a ti'icáame tɨ ij caí ché'e ayén té'atzaahuate'e, ayée pu té'eme tɨ pua'a seɨj ayén raatémua'itɨn tɨ́'ij ajtahua'a té'antzaahuate'en. 20Ja'atɨ tɨ na'a tɨ ayén raatémua'itɨn a'ɨ́jna tɨ auteájturaa ɨ́ Dios jemi tɨ ij a'ɨ́ɨn ayén raatapuá'ajta a'ɨ́jna tɨ jɨ́n até'ɨtzea'ara, a'ɨ́ɨ pu ayén raatévaɨre'esin a'ɨ́jna jɨme'e tɨ caí yá'urɨeeni ɨ́ ruxɨ́ejniu'uca tɨ jɨ́n ruuri. A'ɨ́ɨ pu ajta a'ɨ́jna jɨ́n ayén huárɨni tɨ jeíhua huápɨ'ɨ tiraatá'uuni'i a'ɨ́jna ɨ́ Dios a'ɨ́jna tɨ jɨ́n auteájturaa ɨ́ jemin. Ayee pu'u xaa. Antipuá'areca'a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\