San Juan 12

1Tɨ́'ɨj auj te'á'aturaaca a'achú cumu arájsevi xɨcaj mej mi miyen me'ɨ́jna jɨ́n tiú'uyesten ɨ́ xɨcájra'an tɨ Dios tihua'utá'uuni'iri'i, a'úu pu á'ume u Betania a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. A'uu pu e'echéjme'e a'ɨ́jna ɨ́ Lázaro tɨ Jesús ra'ajjáj huá'a tzajta'a ɨ́ mej meri huácuii. 2Matɨ́'ɨj mi té'ucua'iraataca'a me'ɨ́jna jɨme'e a'ij tɨ Jesús huarɨ́j. Matɨ́'ɨj mi tiraamí. Ajta a'ɨ́ɨn Marta, ayée pu tí'ivaɨre'eca'a tɨ tihua'ateá'axɨ'ɨn. Ajta a'ɨ́ɨn Lázaro, a'ɨ́ɨ pu huatécatii ɨ́ meesa jetze jamuan a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. 3Aj pu'i María ayén á yejjáj a'achú cumu já'ita'a liitro a'ɨ́jna ɨ́ a'aseiite tɨ naa teáarɨ́'e, tɨ ajta huápɨ'ɨ jeíhua tí'ijnajche. Naardu pu raja'ara'a tɨ rumua'atɨ́. María pu ra'anáxɨri'iri'i ɨ́ ɨɨcájra'an jetze ɨ́ Jesús. Aj pu'i rucɨpuá jɨ́n ra'anáhuatzi'iri'i. Ajta temua'a pu naa te'uteáarɨeca'a nainjapua u chi'ita a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ a'aseiite tɨ naa teáarɨ́'e. 4Mɨ́ ajta seɨ́j tɨ jamuan á'uche'ecane'e, ayée pu ti'ihuaújniuuste tɨ́'ɨj raaseíj. A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een a'ɨ́jna ɨ́ Judás, tɨ ayén te'entímu'utaca tɨjɨ́n Iscariotes. A'ɨ́ɨ pu ajta á'iyen avíitzi jɨ́n tiu'utátuiire'esin ɨ́ Jesús. 5Ayee pu tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: ―¿A'iné yeehui 'een jɨ́n mecaí ráatuaa me'ɨ́jna ɨ́ aceite a'iné ayée pu tí'ijnajche a'achú cumu huaíca ciento ɨ́ tumin? Aj pu'i yeehui rɨ'ɨríista á'ame'enche'e mej miyen hua'utá'an ɨ́ tumin a'ɨ́mej ɨ́ mej caí a'ij tí'ijviicua'i. ―Ayee pu tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Judás. 6Capu ayén raataxájtaca'a a'ɨ́jna jɨme'e tɨ jetzen ruxe'eve'eca'a a'ij tɨ tihuá'aruure a'ɨ́mej ɨ́ mej caí a'ij tí'ijviicua'i, sino ayée pu a'ɨ́jna jɨ́n ayén tiu'utaxájtaca'a a'iné a'ɨ́ɨ pu nahua'ari pú'eene'e. A'iné a'ɨ́ɨ pu racha'ɨɨca'a ɨ́ mej tzajta'an ru'ucá'ave ɨ́ tumin, a'ɨ́ɨ pu ajta ruvaɨre'eca'a a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ tumin. 7Aj pu'i Jesús ayén tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Capej yeehui rá'ɨtziite'e. Ché'e ayén huárɨni, a'iné a'ɨ́ɨ pu ayén raateájtuaa a'ɨ́jna ɨ́ aceite tɨ ij ayén ra'utámua'aree ɨ́ xɨcájra'an jetze mej jetzen na'avá'anajsin. 8A'ɨ́ɨ mú yeehui mú'ejmi jemi seíire'e muá'aju'u tɨ́j na'a rusén jɨme'e a'ɨ́ɨme ɨ́ mej caí a'ij tí'ijviicua'i. Mɨ́ neajta inee, canu niyen rusén jɨ́n mú'ejmi jemi seíire'e na'ame. A'ɨ́j pu jɨ́n, xɨ́'epɨ'ɨn huarɨ́j amɨ́jna mɨ 'ɨ́ita'a. ―Ayee pu tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. 9Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecantaca'a, mu'iitɨ́ mú miyen ráamua'areeri'i tɨ Jesús a'uun a'utéveeca'a. Matɨ́'ɨj mi me'uun e'iré'ene mej mi raaseíj, majta mej raaseíj me'ɨ́jna ɨ́ Lázaro tɨ Jesús ayén ra'ajjáj huá'a tzajta'a ɨ́ mej meri huácuii. 10- 11A'ɨ́j mú jɨ́n miyen tiraaxɨ́'epɨ'ɨntare a'ɨ́ɨme ɨ́ mej me'uun tí'aijta teyujta'a mej mi majta raajé'ica me'ɨ́jna ɨ́ Lázaro, a'iné mu'íi mú miyen rá'ajaahuate'eca'a ɨ́ Jesús me'ɨ́jna jɨme'e tɨ ayén Lázaro huarújte. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecantaca'a, a'ɨ́ɨ mú miyen huataújtuaaca'a ɨ́ Jesús jemi. 12Yee ruijmua'a yee, a'ɨ́ɨme ɨ́ mej me'ɨ́jna jɨ́n ajteáxɨɨreca'a mej mi me'uun tiú'uyesten, ayée mú ráamua'areeri'i tɨ nu'u a'ɨ́ɨn Jesús e'evé'eme'ecaa a'ujna Jerusalén. 13Matɨ́'ɨj mi tacɨ́j xámua'ij antíveichixɨ, majta ya'upí. Matɨ́'ɨj mi á'uju'un mej mi ye'entinájche. Ayee mú tí'ijijhuaca'a tɨjɨ́n: ―Temua'a pu tí'ixɨ'epɨ'ɨn. Tiché'e yeehui rɨ́'ɨ tiraatá'an te'ɨ́jna tɨ ye'evé'eme niuucajtze'en ɨ́ tavástara'a. Tiché'e yeehui rɨ́'ɨ tiraatá'an te'ɨ́jna ɨ́ Rey tɨ titaata'aíjte'esin itejmi tej Israél jetze ajtéme'ecan. ―Ayee mú e'eve'ejíjhuajme'e. 14Aj pu'i Jesús puuru'u huáteu tɨ caí xɨ ja'atɨ́ japuan avé'eyeijxɨ. Aj pu'i japuan avé'eyeijxɨ tɨ ij ayén huárɨni a'ij tɨ té'eyu'usi'i ɨ́ yu'uxari jetze tɨjɨ́n: 15Caxu yeehui tí'itziɨɨne'e mɨ sej se'uun huachéjme u Sión. Casi'i yeehui mú'een, a'ɨ́ɨ pu mé'e ve'emej ɨ́ tɨ tejámuaata'aíjte'esin. A'ɨ́ɨ pu ajta yeehui avé'eca japuan ɨ́ puuru'u tɨ rayauj. 16Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Jesús jamuan á'ujujhua'ane'e, amuacaícan, camu yaú'itɨee muá'araa a'ij tɨ huataújmua'a tɨ́j na'a tɨ ayén té'eyu'usi'ihuaca'a. Mɨ́ ajta, tɨ́'ɨj ari Dios ayén ra'ajjáj ɨ́ Jesús, ajta ayén nain jɨ́n tira'íjca, aj mú mi xaa ra'utámua'areeri'i tɨ ayén jɨ́me'en té'eyu'usi'ihuaca'a a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ Jesús. Majta miyen ra'utámua'areeri'i mej miyen ráaruu. 17Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej mu'íi ɨ́ mej jamuan á'ujujhua'ane'e, a'ɨ́ɨ mú majta Jesús jamuan seijre'eca'a tɨ́'ɨj Jesús ayén tiraatajé a'ɨ́jna ɨ́ Lázaro tɨ nu'u ayén huiirájra'ani a'utɨ́ e'evé'enami'ihuaca'a. Tɨ́'ɨj Jesús ayén ra'ajjáj huá'a tzajta'a ɨ́ mej meri huácuii, a'ɨ́ɨ mú á'iyen miyen tiu'utaxájtaca'a a'ij tɨ huarɨ́j. 18Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ seica ɨ́ teɨte, matɨ́'ɨj ráamua'areeri'i tɨ Jesús ayén ti'itɨ́j jɨ́n huarɨ́j tɨ huápɨ'ɨ ruxe'eve'e, matɨ́'ɨj mi miyen u á'uju'un mej mi ye'entinájche. 19Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ fariseos, ayée mú tiúj'ixaate'eca'a tɨjɨ́n: ―Ayej xaa ne'u té'eme; capu ti'itɨ́j a'ij tejamuatévaɨre'esin sej siyen raatá'ijmɨi. Casi'i, matɨ́j mena'a yeehui pua'amé mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua, naími'i mú rá'ajaahuate'e. 20Majta seica me'uun a'uté'uuca'a huá'a tzajta'a a'ɨ́mej ɨ́ mej a'uun a'ujnéj mej mi raateánajche ɨ́ Dios a'ájna matɨ́'ɨj tí'iyeste. A'uu mú é'eme'ecan a'ɨ́ɨme u Grecia. 21A'ɨ́ɨ mú e'iré'ene ɨ́ Felipe jemi, a'ɨ́jna tɨ a'uun é'eme'ecan u Betania, chajta'a tɨ a'uun a'utacá'a u Galilea. Ayee mú tirájhuaviiri'i tɨjɨ́n: ―Mú'ee vásta'a, ayée tu yeehui tí'ijxe'eve'e tej tiu'uxáj jamuan ɨ́ Jesús. 22Ajta a'ɨ́ɨn Felipe, á pu a'uré'ene tɨ ij ayén tiraata'ixaate'en a'ɨ́jna ɨ́ Andrés. Matɨ́'ɨj mi miyen tiraata'ixaa me'ɨ́jna ɨ́ Jesús. 23Jesús pu ayén tiu'utaniú tɨjɨ́n: ―Pu'uri yeehui a'ájna teja'uré'ene tɨ Dios ayén rɨ́'ɨ tinaatá'an ineetzi, i nej neajta teáata'a jetze airánneijte. 24Ayee nu yeehui tejá'amua'ixaate'e tzáahuati'ira'a jɨme'e tɨ pua'a caí é'ejveti á chuaata'a tɨ ij a'uun huámɨ'ɨni a'ɨ́jna ɨ́ játze'ara'an ɨ́ triigu, ayée pu ruseɨ́j na'a huateáturaasin a'ɨ́jna ɨ́ játze'ara'an. Na'ari tɨ pua'a ayén huámɨ'ɨni, jeíhua pu yeehui jetzen a'iránejsin seica ɨ́ jatzi. 25’Ayej che'atá na'a 'een huá'a jɨme'e ɨ́ teɨte. Tɨ́ pua'a ayén jaítze'e jetzen ruxe'eve'e ja'atɨ́ tɨ na'a a'ɨ́jna tɨ íiyen tí'iseijre'e íiyen chaanaca japua caí ayén jetzen ruxe'eve'e tɨ ra'ará'astijre'en ɨ́ Dios, a'ɨ́ɨ pu yeehui yá'ujɨsin ɨ́ ruxɨ́ejniu'uca tɨ auj ruurica'a. Na'ari caí, tɨ pua'a caí ayén a'atzu jetzen tiú'ujxe'eve'e tɨ́j na'a tɨ íiyen tí'iseijre'e íiyen chaanaca japua sino ayée pu huataúra'an tɨ nain á'urɨeni tɨ íiyen rájcha'ɨɨ, tɨ ij ayén ra'ará'astijre'en ɨ́ Dios, ayée pu yeehui ruurican jɨ́n huataúra'asin tɨ́j na'a rusén jɨme'e. 26’Tɨ́ pua'a ja'atɨ́ ayén nevaɨre'e pu a'ame ineetzi, ayée pu ruxe'eve'e tɨ a'ɨ́ɨn ayén che'atá na'a rɨjca a'ij nej rɨcɨ inee. Ajta, a'u tɨ na'a nej niyen a'utevée na'ame, a'ɨ́ɨ pu ajta ineetzi jamuan a'utevée a'ame a'ɨ́jna tɨ nevaɨre'e. Tɨ́ pua'a yeehui ja'atɨ́ ayén nevaɨre'e, a'ɨ́ɨ pu ɨ́ niyá'upua ayén rɨ́'ɨ tiraatá'asin. 27’Pu'uri a'ij pua'a ne'ase yú ne tzajta'a. ¿A'iné nena'a nij niyen tiu'utaxájta? ¿Ni qui niyen tiu'utaxájta ne'ɨ́jna tɨ jɨ́me'en yee: “Niyá'upua, patá'aj yeehui piyen nu'irájtuaani tɨ ij caí ayén tináacɨ'ɨti a'ij tɨ ari teja'uré'enejsin”? Mɨ́ neajta caí, canu. Canu niyen tiu'utaxájta a'iné ayée nu yeehui 'een jɨ́n yú a'uvé'emej nej niyen yé huácatii íjii. 28’Mɨ́ pej ní'iya'upua, patá'aj tihua'utaseíjrate'en ɨ́ nej jɨ́n rɨ́'ɨ timuaatá'asin. ―Ayee pu tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. Aj pu'i júte'e e'icánamuajre tɨ ja'atɨ́ ayén tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: ―Nu'uri yeehui niyen tíhua'utaseíjrate. Neajtahua'a nu niyen tíhua'utaseíjrate'esin. 29Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ teɨte ɨ́ mej a'uun ajteáxɨɨreca'a, a'ɨ́ɨ mú majta ráanamuajri'i. Seica mú miyen raataxájtaca'a mej nu'u huatéeniu. Majta seica miyen tiu'utaxájtaca'a tɨ seɨ́j nu'u ayén jamuan tiu'utaxájtaca'a tɨ júte'e tí'ivaɨre'e ɨ́ Dios tɨ é'eseijre'e. 30Jesús pu ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Capu ayén yeehui tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ca'aníjra'a naatá'an ineetzi sino tɨ ayén ca'aníjra'a amuaatá'an mú'ejmi. 31’Pu'uri yeehui ayén teja'uré'ene a'ájna xɨcájra'an jetze tɨ Dios jetzen hua'uxɨ́jte'en matɨ́j mena'a pua'amé yen huachéjme. Pu'uri ajta a'ájna teja'uré'ene ɨ́ xɨcájra'an jetze ɨ́ nej jetzen raatamuárite'esin ne'ɨ́jna tɨ yen tí'aijta íiyen chaanaca japua. 32Neajta inee, matɨ́'ɨj meri aj neja'utavén, aj nu ni niyen naíjmi'ica huatájeevi ɨ́ teɨte mej mi curé'ecɨjxɨ'ɨn ineetzi jemi. ―Ayee pu tihua'utá'ixaa. 33Ayee pu 'een jɨ́n ayén tiu'utaxájtaca'a mej mi miyen ráamua'aree a'ij tɨ ye'í tí'imɨ'ɨni. 34Matɨ́'ɨj miyen tiraata'ixaa a'ɨ́ɨme ɨ́ mej me'uun ajteáxɨɨreca'a tɨjɨ́n: ―Ayee tu yeehui tiyen ráanamuajri'i te'ɨ́jna jetze ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta tɨ a'ɨ́ɨn Cɨríistu'u nu'u ayén rusén jɨ́n ruuri huateáturaasin. A'ɨ́j pu yeehui jɨ́n, ¿a'iné tí'irɨ'ɨri pej piyen ti'ixa yee tɨ nu'u ayén ruxe'eve'e mej nu'u á ya'utavén me'ɨ́jna tɨ teáata'a jetze airaújneijte? ¿A'ataani yeehui pɨ́rɨcɨ a'ɨ́jna tɨ nu'u teáata'a jetze airaújneijte? 35Aj pu'i Jesús ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Aúche'e pu a'atzu á'ateere mú'ejmi jemi ɨ́ tatzari tɨ jɨ́n huanéeri'icɨ́ a'ame. Setá'aj yeehui siyen á'ujujhua'ane'en a'ij tɨ tiraavíjte'e ajta auj mú'ejmi tzajta'a ayén seijre'e ɨ́ tatzari tɨ jɨ́n huáneeri'i, tɨ ij yeehui caí a'amua japua rájveti ɨ́ tɨ huatɨ́ca'a. A'ɨ́jna tɨ yeehui ayén tɨ́ca'amiste'e á'uche'ecan, capu ramua'aree a'u tɨ á'ume. 36Setá'aj siyen huataújtuaani a'ɨ́jna jemi tɨ jetzen airáninei ɨ́ tatzari tɨ jɨ́n huáneeri'i sej si siyen se'ɨ́jna jetze ajtéme'ecanta a'ɨ́jna tɨ huáneeri'i. Tɨ́'ɨj raatapuá'ajtaca'a tɨ ayén tihua'utá'ixaa, aj pu'i á'uraa a'ɨ́jna ɨ́ Jesús, ajta huateúravaataca'a huá'a jemi. 37A'ɨ́ɨ pu ari jeíhua tiu'umuárɨej huá'a jemi ti'itɨ́j tɨ ayén huápɨ'ɨ ruxe'eve'e. Mɨ́ majta a'ɨ́ɨme, camúu xɨ jirá'ujca'anejca'a mej miyen huataújtuaani ɨ́ jemin. 38Ayej tiu'urɨ́j tɨ́'ij ayén araúrasten a'ij tɨ tiraataxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Isaías teecan tɨ ajmí'i tí'ixaxa'ata'a ɨ́ Dios jetze me'ecan, tɨ ayén tɨjɨ́n: Nevástara'a, capu ja'atɨ́ yeehui ayén rá'antzaahua a'ij tej tihua'utá'ixaa. Capu yeehui ja'atɨ́ ayén yaú'itɨée já'araa a'ij tɨ huataújmua'a a'ɨ́jna tɨ Dios rumuárɨ'eri'ire'ara'an jɨ́n ayén huarɨ́j. 39- 40A'ɨ́j mú jɨ́n caí rá'antzaahua a'ɨ́jna jɨme'e, a'ij tɨ pua'amecɨé ayén raataxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Isaías teecan tɨjɨ́n: A'ɨ́ɨ pu nu'u yeehui ayén huá'uruu mej miyen aracúcu'unijme'eni mej mi caí atanéjne'ere. A'ɨ́ɨ pu yeehui ayén huá'uruu mej mi antaújnaamuan ɨ́ ru tzajta'a mej mi caí yaú'itɨée muá'ara'ani. Na'ari tɨ pua'a pɨ́ mena'a, a'ɨ́ɨ mú seɨcɨé tiú'umua'atíjche'en, nej nu'u niyen hua'urújte'enche'e. 41Ayee pu tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Isaías teecan a'ɨ́jna tɨ ayén raaseíj ɨ́ tɨ Dios jɨ́n rɨ́'ɨ tiraatá'aniche'en. A'ɨ́ɨ pu ajta ayén tiraataxájtaca'a a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ Jesús. 42Jee xaa ne'u, mu'iitɨ́ ɨ́ mej me'uun tí'aijta teyujta'a, a'ɨ́ɨme mú miyen rá'antzaahua. Mɨ́ majta a'ɨ́ɨme, camu raxájtacuca'a huá'a tzajta'a ɨ́ teɨte me'ɨ́jna jɨme'e mej huá'atziɨɨne'eca'a ɨ́ fariseos, majta mej mi caí seica miyen huiirá'ite me'újna u teyujta'a. 43Jaítze'e pu hua'aránajcheca'a mej mi teɨte miyen rɨ́'ɨ tihua'utá'an caí ɨ́ Dios. 44Aj pu'i Jesús ayén ruseíirata tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: ―Tɨ́ pua'a yeehui ja'atɨ́ ayén ná'antzaahuate'en ineetzi, capu neetzi na'a á'atzaahuate'e sino ajta pu rá'atzaahuate'e a'ɨ́jna tɨ yen neja'uta'íteca'a. 45Tɨ́'ɨj a'ɨ́ɨn ayén neseij ineetzi, a'ɨ́ɨ pu ajta raseíj a'ɨ́jna tɨ yen neja'uta'íteca'a. 46’Ayee nu yeehui 'een jɨ́n mú a'uvé'emej íiyen chaanaca japua nej ni niyen huá'uruuren ɨ́ teɨte tɨ́j tatzari ɨ́ tɨ jɨ́n huá'a tzajta'a huáneeri'i mej mi caí ché'e miyen tɨ́ca'amiste'en á'ujujhua'ane'en a'ɨ́ɨme ɨ́ mej miyen ná'astijre'e ineetzi. 47Tɨ́ pua'a ja'atɨ́ nenamua a'ij nej ti'ixa, ajta caí ná'astijre'e, canu yeehui rá'axɨjte'en inee, a'iné canu ne'ɨ́jna jɨ́n mú a'uvé'emej nej ni niyen hua'uxɨ́jte'en a'ɨ́mej ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua sino nej ni hua'irájtuaani. 48’Jee xaa ne'u, ti'itɨ́j pu yeehui pú'een tɨ ayén rá'axɨjte'en a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ ayén naaré'iti, tɨ ajta caí rá'astijre'e a'ij nej ti'ixa. A'ɨ́jna ne'u yeehui, ɨ́ nej jɨ́n tiu'utaxájtaca'a, ayée pu rá'axɨjte'en a'ájna xɨcájra'an jetze tɨ jetzen nain te'entipuá'ajte. 49’Ayee pu'u na'a, a'iné canu yeehui neseɨ́j a'ij tirájteu a'ij nej tiu'uxájtaca'a sino a'ɨ́ɨn tɨ niyá'upua pú'een, a'ɨ́ɨ pu ayén tinaata'aíj a'ij nej ye'í tiu'utaxáj, ajta ɨ́ nej jɨ́me'en niyen tiu'utaxájta. 50Nee nu yeehui niyen ramua'aree tɨ ayén tinaata'aíj tɨ ij ayén tejá'amuacɨ'ɨti sej siyen ruurican huateáturan tɨ́j na'a rusén jɨme'e. A'ɨ́j nu jɨ́n ayée nu che'atá nena'a ti'ixa a'ij tɨ a'ɨ́ɨn niyá'upua ayén a'ɨ́jna jɨ́n tinaa'íjca nej ni tiu'utaxáj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\