San Juan 17 | Bible.is
San Juan 17

1- 2Tɨ́'ɨj Jesús ayén tiu'utaxájtaca'a, aj pu'i júte'e á'ujneereca'a ayén ti'ixáata, tɨjɨ́n: ―Mɨ́ pej ní'iya'upua, pu'uri hui a'ájna teja'uré'ene pej peri raaxɨ́'epɨ'ɨntare. Patá'aj tihua'utaseíjrate'en ɨ́ teɨte pej peri rɨ́'ɨ tinaatá'a i nej ayauj pú'een, nej ni neajta rɨ́'ɨ timuaatá'an mú'eetzi, a'iné mú'ee pej pe'ɨ́jna jɨ́n piyen tinaa'íjca nej ni nain jɨ́n antínmua'areere huá'a jemi ɨ́ teɨte, nej ni niyen hua'utá'an mej ruuri muá'ara'ani tɨ́j na'a rusén jɨme'e, matɨ́j mena'a pua'amé ɨ́ pej naatátui ineetzi. 3’Ayee mú 'een jɨ́n ruuri muá'ara'ani tɨ́j na'a rusén jɨme'e me'ɨ́jna jɨme'e mej miyen muáamua'ati mɨ pej mú'ee pena'a aseɨ́j pe'ɨ́n pú'een tzáahuati'ira'a jɨme'e ɨ́ Dios, majta me'ɨ́jna jɨme'e mej miyen náamua'ati, nej Jesús pú'een, i nej neajta a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ Cɨríistu'u ɨ́ pej neja'uta'íteca'a. 4’Ayee nu 'een jɨ́n rɨ́'ɨ timuaatá'a huá'a jemi ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua, a'iné nu'uri ra'antipuá'ajte ɨ́ pej jɨ́n piyen tinaa'íjca. 5’Ari íjii, mɨ pej ní'iya'upua, patá'aj hui piyen che'atá pena'a rɨ́'ɨ tinaateájtuaani mú'eetzi jemi a'ij pej rɨ́'ɨ tineetá'acare'e netɨ́'ɨj ne'uun á'ucatii mú'eetzi jemi tɨ́'ɨj caí xɨ seijre'eca'a ɨ́ chaanaca. 6’Nu'uri niyen hua'utaseíjrate a'ij pej 'een ne'ɨ́ɨme jemi ɨ́ pej piyen naatátuiiri'i a'ɨ́mej ɨ́ mej huá'a jetze ajtéme'ecantaca'a ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua. A'ɨ́ɨ mú ateɨ́testemua'a mú pú'eene'e. Pajta mú'ee, mú'ee pej naatátuiiri'i. Majta a'ɨ́ɨme, a'ɨ́ɨ mú miyen ra'ará'astijre a'ij pej tiu'uta'aíjtaca'a. 7- 8’Mu'uri ramua'aree tɨ mú'eetzi jetze te'iráane nain patɨ́j pena'a pe'ɨ́jna jɨ́n tinaa'íjca, a'iné ayée nu che'atá nena'a tihua'utá'ixaa a'ij pej peri tinaatá'ixaa ineetzi. Majta a'ɨ́ɨme, ayée mú ra'ancuré'a ɨ́ nej hua'utá'ixa. Ayee mú tzáahuati'ira'a jɨ́n ramua'areereca'a nej mú'eetzi jemi a'uvé'emej, majta miyen rá'antzaahua pej piyen yen neja'uta'íteca'a. 9’Ayee nu huá'a jɨ́me'en muahuavii. Canu niyen muahuavii huá'a jɨ́me'en matɨ́j mena'a pua'amé miyen yen seijre'e ɨ́ chaanaca japua, sino huá'a jɨ́me'en ɨ́ pej pena'a peri naatávi'itɨste, a'iné ateɨ́testemua'a mú pú'een. 10Matɨ́j mena'a pua'amé ɨ́ mej neteɨ́testemua'a pú'een, a'ɨ́ɨ mú majta ateɨ́testemua'a pú'een mú'eetzi. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej ateɨ́testemua'a pú'een mú'eetzi, ayée mú che'atá mena'a neteɨ́testemua'a pú'een ineetzi. Ayee mú rɨ́'ɨ tinaatá'aca ineetzi me'ɨ́jna jɨme'e mej miyen rɨ́'ɨ ti'itiújcha'ɨɨ netɨ́j inee. 11’Canu hui ché'e yen huateáturaasin íiyen chaanaca japua. Mɨ́ majta a'ɨ́ɨme, a'ɨ́ɨ mú xaa miyen huateáturaasin. Neajta inee, mú'eetzi jemi nu a'umé'e na'ame. Ayee nu tí'imuahuavii patá'aj rɨ́'ɨ tihuá'ucha'ɨn amuárɨ'eri'ira'a jɨme'e, a'ɨ́mej ɨ́ pej naatávi'itɨste mej mi miyen che'atá mena'a naíjmi'i seíire'e mej seɨ́j mena'a pú'eene'en tetɨ́j iteen. 12Netɨ́'ɨj huá'a jemi huácatii, nee nu rɨ́'ɨ tihuá'acha'ɨɨca'a mú'eetzi jetze me'ecan. Capu ja'atɨ́ á'uvej tɨ huá'a jetze ajtéme'ecan sino a'ɨ́jna tɨ ayén tiraavíjte'e tɨ ayén puaíjtzi ráacɨ'ɨti. Ayee pu 'een jɨ́n huarɨ́j tɨ ij ayén araúrasten a'ij tɨ té'eyu'usi'i ɨ́ yu'uxari jetze. 13’Neajta íjii nu a'umé'e na'ame mú'eetzi jemi. Mɨ́ neajta inee, ayée nu niyen ti'ixa netɨ́'ɨj nauj huá'a jemi yé huaca mej mi nain jɨ́n miyen che'atá mena'a huataújtemua'ave'en netɨ́j inee tí'inetemua'ave'e. 14Nee nu tihua'utá'ixaa ɨ́ niuucari ɨ́ pej jɨ́n piyen tinaa'íjca. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua, a'ɨ́ɨ mú huá'ajcha'ɨre'e ɨ́ neteɨ́testemua'a a'iné camu huá'a jetze ajtéme'ecan ɨ́ mej íiyen seijre'e. Neajta inee, canu neajta huá'a jetze ajtéme'ecan. 15’Canu ne'ɨ́jna jɨ́n niyen muahuavii pej pi hua'irájtuaani íiyen chaanaca japua sino patá'aj rɨ́'ɨ tihuá'ucha'ɨn tɨ ij caí a'ɨ́ɨn tɨ a'ij pua'a tí'itevij hua'antimuá'itɨn ɨ́ neteɨ́testemua'a. 16Camu huá'a jetze ajtéme'ecan ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua. Neajta inee, ayée nu che'atá nena'a caí huá'a jetze ajtéme'ecan. 17Patá'aj rɨ́'ɨ tihua'uteájtuaani mú'eetzi jemi pe'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ niuucari tɨ ayén ti'ayajna. Tɨ́j na'a pej piyen tiu'utaxájtaca'a, a'ɨ́ɨ pu ayén ti'ayajna. 18’Ayee nu che'atá nena'a tíhua'uta'aíteca'a mej a'ucɨ́jxɨ'ɨn nainjapua ɨ́ chaanaca patɨ́j mú'ee yen tineja'uta'íteca'a. 19Neajta inee, ayée nu huatánne'a mú'eetzi jemi huá'a jetze me'ecan mej mi majta tzáahuati'ira'a jɨ́n huataúra'an majta mú'eetzi jemi. 20- 21’Canu ne'ɨ́mej nena'a jɨ́me'en muahuavii, sino neajta niyen tí'imuahuavii ne'ɨ́ɨme jɨme'e ɨ́ mej miyen té'antzaahuate'esin me'ɨ́jna jɨme'e a'ij mej tihua'utá'ixaate'esin, mej mi naími'i miyen seɨ́j mena'a pu'éene'e muá'ara'ani, patɨ́j piyen neetzi jemi seijre'e, mɨ pej ní'iya'upua, netɨ́j neajta inee mú'eetzi jemi seijre'e. Miché'e hui majta miyen téjmi jemi seíire'e muá'ara'ani mej mi a'ɨ́ɨme ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua, miyen té'antzaahuate'en pej yen neja'uta'íteca'a. 22- 23’A'ɨ́jna tɨ huápɨ'ɨ naa seijre'e ɨ́ pej jɨ́n rɨ́'ɨ tinaatá'a, ayée nu che'atá nena'a ne'ɨ́jna jɨ́n rɨ́'ɨ tihua'utá'a mej mi miyen seɨ́j mena'a pu'éene'e muá'ara'ani tetɨ́j iteen, netɨ́j neajta huá'a jemi seijre'e, patɨ́j pajta mú'ee neetzi jemi seijre'e. Neajta nu ne'ɨ́jna jɨ́n rɨ́'ɨ tihua'utá'a mej mi nain jɨ́n seɨ́j mena'a pu'éene'e muá'ara'ani, mej mi a'ɨ́ɨme ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua, miyen ráamua'aree pej piyen yen neja'uta'íteca'a, pajta piyen che'atá pena'a hua'utaxɨ́'eve patɨ́j pajta tinaataxɨ́'eve ineetzi. 24’Ayee nu tí'ijxe'eve'e, mɨ pej ní'iya'upua a'ɨ́mej jɨme'e ɨ́ pej piyen naatávi'itɨ́ste, mej mi me'uun a'uteáturan a'u nej a'utevée na'ame, mej mi majta miyen raaseíj me'ɨ́jna tɨ huápɨ'ɨ naa seijre'e ɨ́ pej jɨ́n rɨ́'ɨ tinaatá'a, a'ɨ́jna ɨ́ pej jɨ́n rɨ́'ɨ tinaatá'a pe'ɨ́jna jɨme'e pej piyen nexɨ́'eve'eca'a 'ajmí'ɨmua tɨ́'ɨj caí xɨ seijre'eca'a ɨ́ chaanaca. 25’Niya'upua, mɨ pej nain jɨ́n urarɨ́'en, camu hui miyen muamua'ate a'ɨ́ɨme ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua. Mɨ́ neajta inee, nee nu xaa muamua'ate. Majta ɨ́ neteɨ́testemua'a, a'ɨ́ɨ mú miyen ramua'aree pej piyen yen neja'uta'íteca'a. 26Nu'uri niyen hua'utaseíjrate a'ij pej 'een. Neajta nu hui nauj niyen hua'utaseíjrate'esin mej mi miyen che'atá mena'a huaújxe'eve'en seɨj majta seɨj patɨ́j mú'ee tí'inexe'eve'e, nej ni neajta huá'a jemi seíire'e ná'ara'ani. ―Ayee pu tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\