San Juan 18

1Tɨ́'ɨj Jesús ayén raatapuá'ajtaca'a tɨ tiu'uxájtaca'a, aj pu'i á'uraa, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej jamuan á'ujujhua'ane'e. Matɨ́'ɨj mi antacɨ́j jachi japua tɨ ayén téja'arájtehuaa tɨjɨ́n Cedrón. A'uu pu u jetze pújme'en jeíhua tiu'uvéejme'ecaa ɨ́ cɨyej, aseituuna cɨyej. 2Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Judás tɨ ayén tiu'utátuiire'esin ɨ́ Jesús jɨme'e, a'ɨ́ɨ pu é'emua'atejca'a a'ujna a'iné mu'íi mú me'uun e'etiújseɨj, a'ɨ́jna ɨ́ Jesús, majta ɨ́ mej jamuan á'ujujhua'ane'e. 3Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej me'uun tí'aijta teyujta'a, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ fariseos, ayée mú hua'avé'ehuau a'ɨ́ɨme ɨ́ xantaaru'u ɨ́ mej me'uun tí'icha'ɨɨ u teyujta'a. Ayee mú ará'aseca'a a'achú cumu huaícate. Naími'i mú tatzari tiú'ɨsime'e, majta ti'itɨ́j lámpara, majta ɨ́ mej jɨ́n huaténe'use'en. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Judás, a'ɨ́ɨ pu huá'uvi'itɨjme'e. Matɨ́'ɨj mi me'uun a'ará'a a'utɨ́ Jesús a'utéveeca'a. 4Ajta a'ɨ́ɨn Jesús, a'ɨ́ɨ pu ari ramua'areereca'a a'ij tɨ ti'itɨ́j raruuren. Aj pu'i hua'antinájcheca'a. Ayee pu tihua'uta'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿A'ataani seúuhuaunen? 5Ayee mú tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Jesús, tɨ Nazarét é'eme'ecan. Aj pu'i Jesús ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Nee nu ne'ɨ́n pú'een. Ajta a'ɨ́ɨn Judás, tɨ ayén tiu'utátuiire'esin, a'úu pu huá'a jamuan a'utéveeca'a ɨ́ xantaaru'u. 6Tɨ́'ɨj Jesús ayén tihua'utá'ixaa yee tɨ nu'u a'ɨ́ɨn pú'een, a'ɨ́ɨ mú ruhuárita'a cáacɨj. Majta e'eráavatzɨ á chuaata'a. 7Ajtahua'a pu ayén tihua'uta'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿A'ataani seúuhuaunen? Majta miyen tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Jesús tɨ Nazarét é'eme'ecan. 8Aj pu'i ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Nu'uri hui niyen tejámuaatá'ixaa yee nej ne'ɨ́n pú'een. Tɨ́ pua'a siyen neetzi huauca, setá'aj siyen hua'utá'an mej á'ucɨɨne amɨ́ɨme ɨ́ mej nee jamuan á'ujujhua'an. ―Ayee pu tihua'utá'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. 9Ayee pu tiuju'urɨ́j tɨ ij ayén araúrasten a'ij tɨ a'ɨ́ɨn ari tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: “Capu nu'u ja'atɨ́ á'uvej tɨ huá'a jetze ajtéme'ecan a'ɨ́mej pej nu'u naatátuiiri'i.” 10Ajta a'ɨ́ɨn Simón, tɨ ajta i'i Pedro, a'ɨ́ɨ pu chun huitéchueeca'a. A'ɨ́ɨ pu rú'ijcupi. Aj pu'i a'ɨ́jna jɨ́n tiraapuaíj tɨ ravaɨre'eca'a a'ɨ́jna ɨ́ tɨ nain jɨ́n antiújmua'areereca'a u teyujta'a. Pedro pu ayén ra'ajtaveíjcheca'a ɨ́ naxaira'an ɨ́ ja'atɨ. Ayee pu ántehuaaca'a a'ɨ́jna tɨ tí'ivaɨre'e tɨjɨ́n Malco. 11Aj pu'i Jesús ayén tiraata'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ Pedro tɨjɨ́n: ―Ucárujte'e mɨ a'achun. ¿Ni caí ayén ruxe'eve'e nej ne'ɨ́jna jɨ́n ra'ará'astijre'en ɨ́ tɨ niyá'upua ayén jɨ́n tinaa'íjca? 12Matɨ́'ɨj mi a'ɨ́ɨme ɨ́ xantaaru'u, ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ tɨ huá'a capitán pú'een, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej me'uun tí'icha'ɨɨ u teyujta'a, a'ɨ́ɨ mú raatéevi'i me'ɨ́jna ɨ́ Jesús. Matɨ́'ɨj mi ra'amuáajɨ'ɨcɨe. 13Amuacaí mú me'uun ya'uví'itɨ me'ɨ́jna jemi ɨ́ Anás, a'iné a'ɨ́ɨ pu a'ɨ́ɨn pú'eene'e ɨ́ mu'uneára'an a'ɨ́jna ɨ́ Caifás tɨ a'ájná'ɨmua nain jɨ́n antiújmua'areereca'a u teyujta'a. 14Ajta a'ɨ́ɨn Caifás, a'ɨ́ɨ pu a'ɨ́ɨn pú'eene'e tɨ ayén tihua'utá'ixaa ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan tɨ ayén nu'u tíhua'atéva'ɨrihua'an tɨ seɨ́j na'a ɨ́ tevi ayén huámɨ'ɨni huá'a jetze me'ecan ɨ́ teɨte. 15Ajta a'ɨ́ɨn Pedro, a'ɨ́ɨ pu ɨmuá huamé'ecaa cujta'an ɨ́ Jesús. Ajta jamuan huamé'ecaa seɨ́j tɨ ajta Jesús jamuan á'uche'ecane'e. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ seɨ́j tɨ Jesús jamuan á'uche'ecane'e, a'ɨ́ɨ pu ramua'atejca'a a'ɨ́jna tɨ nain jɨ́n antiújmua'areereca'a u teyujta'a. A'ɨ́j pu jɨ́n, jamuan ɨ́ Jesús a'uun a'uteájrupi a'u tɨ e'eráyaujta'a a'ájna tɨ é'eche a'ɨ́jna ɨ́ tɨ tí'aijta. 16Ajta a'ɨ́ɨn Pedro, pua'acɨé pu a'uteájturaa tá'apueerta. Aj pu'i ɨ́ seɨj tɨ Jesús jamuan á'uche'ecane'e, a'ɨ́ɨ pu a'uré'ene tá'apueerta. Aj pu'i ayén tiraata'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a tɨ a'uun tí'icha'ɨɨ tá'apueerta. Aj pu'i a'uun ya'uví'itɨ a'ɨ́jna ɨ́ Pedro. 17Aj pu'i a'ɨ́ɨn 'ɨ́ita'a tɨ a'uun tí'icha'ɨɨ tá'apueerta, ayée pu a'ɨ́ɨn ɨ́ Pedro tiu'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―¿Ni hui pecaí pajta mú'ee huá'a jetze ajtéme'ecan a'ɨ́ɨme ɨ́ mej me'ɨ́jna jamuan á'ujujhua'ane'e? Aj pu'i ayén tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Canu hui a'atzu. 18Jé'ecan pu huáseevi'i a'ájná'ɨmua. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tí'ivaɨre'e u teyujta'a, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej me'uun tí'icha'ɨɨ, a'ɨ́ɨ mú aúunai. Majta a'úu mú atavéejme'ecaa a'u tɨ á'ataa mej mi ahuáujpɨste'en. Ajta a'ɨ́ɨn Pedro, a'ɨ́ɨ pu huá'a jamuan a'utéveeca'a, ajta pu a'ɨ́ɨn á'ujpɨste'eca'a. 19Ajta a'ɨ́ɨn tɨ nain jɨ́n antiújmua'areereca'a, a'ɨ́ɨ pu ayén tiraata'íhua'uri'i a'ɨ́jna ɨ́ Jesús a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ mej jamuan á'ujujhua'ane'e, ajta a'ɨ́jna jɨme'e a'ij tɨ a'ɨ́ɨn tí'imua'ataca'a. 20Jesús pu ayén tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Nee nu hui jéjre'e tihua'utá'ixaa ɨ́ teɨte ɨ́ mej yen seijre'e íiyen chaanaca japua. Tɨ́'ɨj pɨ́ na'a nu tihuá'amua'atejca'a huá'a teyujta'a, neajta ne'újna teyujta'a a'u mej e'etiújse'ɨri a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan. Canu hui ti'itɨ́j avíitzi jɨ́n tiu'utaxájtaca'a. 21¿A'iné 'een jɨ́n piyen tí'ine'ihua'u? Patá'aj piyen tihua'uta'íhua'u pe'ɨ́mej ɨ́ mej náanamuajri'i. Casi'i, a'ɨ́ɨ mú xaa ne'u miyen ramua'aree a'ij nej tiu'utaxájtaca'a. ―Ayee pu Jesús tiraata'ixaa. 22Ajta seɨ́j tɨ huá'a jetze ajtéme'ecan ɨ́ mej me'uun tí'icha'ɨɨ teyujta'a, áa pu vejli'i a'utéveeca'a. Jɨ́me'en pu'u ayén ráanamuajri'i a'ij tɨ Jesús tiu'utaxájtaca'a, aj pu'i ra'arájvee. Ajta ayén tira'ajteá'ajxɨ tɨjɨ́n: ―¿Ni tzaa ayén tiraavíjte'e pej piyen tí'ira'ixaate'e pe'ɨ́jna tɨ nain jɨ́n antiújmua'aree u teyujta'a? 23Aj pu'i Jesús ayén tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Tɨ́ pua'a necaí ti'itɨ́j jɨ́n xɨ́'epɨ'ɨn huarɨ́j netɨ́'ɨj niyen tiraata'ixaa, patá'aj hui piyen a'ij tiu'utaxáj. Na'ari caí, tɨ pua'a niyen xɨ́'epɨ'ɨn tiu'utaxájtaca'a, ¿a'iné 'een jɨ́n piyen na'arájvee? 24Aj pu'i a'ɨ́ɨn Anás ayén tíhua'uta'aíj mej rá'anvi'itɨn me'ɨ́jna jemi ɨ́ Caifás. Ajta, a'ɨ́ɨn Jesús, a'ɨ́ɨ pu auj anájɨ'ɨcɨ'ihuaca'a. 25Aúche'e pu a'uun rupɨ́ste'eca'a a'ɨ́jna ɨ́ Simón tɨ ajta i'i Pedro. Aj pu'i ja'atɨ́ ayén tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿Ni tzaa ayén ti'ayajna pej huá'a jetze ajtéme'ecan ɨ́ mej Jesús jamuan á'ujujhua'ane'e? Aj pu'i Pedro ayén tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: ―Canu. 26Ajta seɨ́j tɨ ayén ravaɨre'eca'a ɨ́ tɨ nain jɨ́n antiújmua'areereca'a, a'uun pu a'utéveeca'a. A'ɨ́ɨ pu ajta ihuáare'ara'an pú'eene'e a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ Pedro ayén ra'ajtaveíjcheca'a ɨ́ naxaira'an. Aj pu'i ayén a'ɨ́ɨn ɨ́ Pedro tiu'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Ayej ne'ase nee nu ne'uun muajé'eseij amɨ́jna jamuan a'u tɨ a'uvéjme ɨ́ aceituuna cɨye'e. 27Ajtahua'a pu seɨcɨé tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Pedro tɨ nu'u caí ramua'ate a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. Jɨ́me'en pu'u ayén tiu'utaxájtaca'a, aj pu'i ayén huajíjhuaca'a ɨ́ gallo. 28Matɨ́'ɨj mi a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tí'aijta u teyujta'a, a'úu mú ru'iráavi'itɨ me'újna a'u tɨ Caifás huiracaí á'aye'i. Matɨ́'ɨj mi me'uun ya'uví'itɨ u chi'ita a'u tɨ á'ucatii ɨ́ tajtuhuan tɨ tí'ivaɨre'e huá'a jetze me'ecan ɨ́ Roma mej é'eche. Pu'uri tɨ́n tapuá'arijme'eca, ajta mu'uri tɨ́n autéhuijsime'e mej tiú'uyesten. A'ɨ́j mú jɨ́n caí a'uun a'uteájrupi a'u tɨ a'ɨ́ɨn tajtuhuan á'ucatii mej mi caí ti'itɨ́j jɨ́n auteáturan ɨ́ ruye'irá jɨme'e a'iné capu huá'a jetze ajtéme'ecantaca'a a'ɨ́jna ɨ́ tajtuhuan. Ayee mú raxɨ́'eve'eca'a mej miyen ráacua'ani ɨ́ cua'ira ɨ́ mej jɨ́n ra'utámua'aree me'ájna xɨcájra'an tɨ jetzen Dios tihua'utá'uuni'iri'i. 29A'ɨ́j pu jɨ́n a'ɨ́ɨn Pilato ayén huirájraa á pua'acɨé huá'a jemi. Aj pu'i ayén tihua'uta'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿Ti'itájni yeehui jɨ́n siyen tí'ijxajtzi'i semɨ́jna mɨ ja'atɨ́? 30Matɨ́'ɨj mi miyen tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Tɨ́ pua'a yeehui caí ayén ti'itɨ́j jɨ́n auteáturanche'e tɨ a'ij pua'a 'een, catu tiyen muaatátuiire'enche'e. 31Aj pu'i Pilato ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Setá'aj siyen rá'anvi'itɨn setá'aj rujɨ́ɨmua'a siyen ra'uxɨ́jte'en se'ɨ́jna jɨme'e a'ij tɨ tejamuaatá'aca ɨ́ a'amua ye'irá. Matɨ́'ɨj mi miyen tiu'utaniú a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tí'aijta u teyujta'a tɨjɨ́n: ―Capu hui ayén titatá'aca tej ti tiyen ja'atɨ́ huajé'ica. 32Ayee pu tiu'urɨ́j tɨ ij ayén araúrasten a'ɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ tɨ jɨ́n Jesús ayén tiu'utaxájtaca'a a'ij tɨ nu'u ayén tí'imɨ'ɨni. 33Aj pu'i Pilato ajtahua'a a'uun a'uteájrupi u chi'ita. Tɨ'ɨj jí u ya'utajé ɨ́ Jesús. Ayee pu tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿Ni hui pe'ɨ́n pú'een ɨ́ tɨ tihuá'aijte'e a'ɨ́mej ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan? 34Jesús pu ayén tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿Ni yeehui aseɨ́j pena'a piyen a'ij tirájteu nusu seɨ́j ayén tinaatéxajtaca'a mú'eetzi jemi? 35Aj pu'i ayén tiraata'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ Pilato tɨjɨ́n: ―¿Ni tzaa niyen Israél jetze ajtéme'ecan? Canu xaa ne'u yeehui. A'ɨ́ɨme ɨ́ mej ateɨ́testemua'a pú'een, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej me'uun tí'aijta u teyujta'a, a'ɨ́ɨ mú a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ mej mú'eetzi yé vé'etua ineetzi jemi. ¿Ti'itájni hui a'ij puáaruu? 36Ajta a'ɨ́ɨn Jesús ayén tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―A'ɨ́jna ɨ́ nej jɨ́n tí'aijta, capu hui yen me'ecan ɨ́ chaanaca japua. Tɨ́ pua'a ayén éene'en á'ame'enche'e, ayée mú me'ɨ́jna jɨ́n tiu'utatése'enche'e ɨ́ mej nevaɨre'e mej mi caí miyen ná'ateevi'in a'ɨ́ɨme ɨ́ mej me'uun tí'aijta u teyujta'a. Mɨ́ ajta, seɨcɨé pu éene'e seijre'e ɨ́ nej jɨ́n tí'aijta. 37Aj pu'i Pilato ayén tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Aa ni'ijtá ne'u, mú'ee pej xaa hui ti'itɨ́j jɨ́n tihuá'aijte'e a'ɨ́mej ɨ́ teɨte. Ajta a'ɨ́ɨn Jesús ayén tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Xɨ́'epɨ'ɨn pej piyen tiu'utaxájtaca'a nej nu'u ti'itɨ́j jɨ́n tihuá'aijte'e. Jee xaa ne'u ayén ti'ayajna nej ne'ɨ́jna jɨ́n huanú'ihuaca'a. Ayee nu 'een jɨ́n yen huataseíjre íiyen chaanaca japua nej ni niyen ne'ɨ́jna jɨ́n tiu'utaxá ne'ɨ́jna jɨme'e tɨ ayén ti'ayajna. Matɨ́j mena'a pua'amé ɨ́ mej miyen ra'ancuré'a me'ɨ́jna tɨ ayén ti'ayajna, naími'i mú hui nenamua. 38Aj pu'i Pilato ayén tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿Ti'itájni a'ɨ́ɨn yeehui pú'een a'ɨ́jna tɨ ayén ti'ayajna? 39Mɨ́ seajta mú'een, ayée xu tí'ijrɨ'ɨre nej niyen amua'irátuiitze'en seɨ́j tɨ aiteánami'i setɨ́'ɨj seri siyen ra'utámua'areeri'i ɨ́ xɨcájra'an jetze tɨ Dios jetzen tihua'utá'uuni'iri'i ɨ́ á'amuavaujsimua'acɨ'ɨ. ¿Ni siyen hui raxɨ́'eve'e nej niyen amua'irátuiitze'en nemɨ́jna tɨ ayén nu'u tejá'amua'aijte'e mɨ sej Israél jetze ajtéme'ecan? ―Ayee pu tihua'uta'íhua'uri'i. 40Matɨ́'ɨj mi miyen ca'anín jɨ́n titeejíjhuaca'a tɨjɨ́n: ―Catu. Catu raxɨ́'eve'e temɨ́jna. Patá'aj yeehui tu'irátuiitze'en pe'ɨ́jna ɨ́ Barrabás. Ajta a'ɨ́ɨn Barrabás, a'ɨ́ɨ pu huá'a jetze ajtéme'ecantaca'a a'ɨ́mej ɨ́ mej hua'uténe'usi'i mej mi huá'ari'i ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Roma é'eme'ecan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\