San Juan 19 | Bible.is
San Juan 19

1Aj pu'i Pilato ya'uví'itɨ a'ɨ́jna ɨ́ Jesús mej mi ra'itévajxɨ'ɨn me'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ cuaarta. 2Matɨ́'ɨj mi a'ɨ́ɨme ɨ́ xantaaru'u, tzicare'e mú huatécɨstaca'a mej mi curuun huatétaahua. Matɨ́'ɨj mi ra'avé'emuaniiri'i. Matɨ́'ɨj mi cɨ́ɨxuri ru'ucáviɨjri'i tɨ jáamua'ara tɨ neána. 3Mu'iitɨ́ mú ajteáxɨɨreca'a vejli'i ɨ́ jemin. Ayee mú tí'ira'ixaate'eca'a tɨjɨ́n: ―Aja'ɨ́, mɨ pej nu'u yeehui tihuá'aijte'e ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan. Matɨ́'ɨj mi ra'aráavajxɨ. 4Aj pu'i ajtahua'a huirájraa a'ɨ́jna ɨ́ Pilato. Ayee pu tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Casi'i mú'een, nu'uri hui niyen amuaatatuiire'esin sej si siyen ráamua'aree tɨ caí ti'itɨ́j a'ij tiná'amitɨejte'e ɨ́ nej jɨ́n ti'itɨ́j jɨ́n jetze te'ujpuá'ajte'en. 5Aj pu'i Jesús ajta huirájraa. Aúche'e pu ayén tíra'avé'emuájcaa a'ɨ́jna ɨ́ curuun tɨ tzicare'e jɨ́n cɨstíjhuaca'a, ajta ru'ucaviɨ́ɨ a'ɨ́jna ɨ́ cɨ́ɨxuri tɨ jáamua'ara tɨ neána. Tɨ́'ɨj Jesús huirájraa, aj pu'i Pilato ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Ye'ecui, pu'uri yé huatéjvee i teáata'a. 6Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej miyen tí'aijta u teyujta'a, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej me'uun tí'icha'ɨɨ, jɨ́me'en mu'u miyen raaseíj, aj mú mi ca'anín jɨ́n huatejíihuajraa tɨjɨ́n: ―Aúutatai ɨ́ cúruu jetze. Aúutatai pepu'u. Aj pu'i Pilato ayén tiu'utaniú tɨjɨ́n: ―Mú'een xu hui rá'anvi'itɨn sej si rujɨ́ɨmua'a sena'a rá'utatan. Mɨ́ neajta nee, capu hui a'ij ayén tiná'amitɨejte'e ɨ́ nej jɨ́n ti'itɨ́j jɨ́n jetzen te'ujpuá'ajte'en. 7Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej me'uun tí'aijta u teyujta'a, jeíhua mú miyen tí'ira'ixaate'eca'a tɨjɨ́n: ―Ayee tu yeehui tirájye'ira tɨ jɨ́me'en ayén tiraavíjte'e tɨ a'ɨ́ɨn a'ɨ́jna jɨ́n huámɨ'ɨni a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ayén huataújseijrataca'a tɨ a'ɨ́ɨ pu nu'u a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ yaujra'an ɨ́ Dios. 8Tɨ́'ɨj ayén ráanamuajri'i a'ɨ́jna ɨ́ Pilato, jaítze'e pu tiu'utátziɨn. 9Ajtahua'a a'uun uteájrupi u chi'ita. Ajta ya'uví'itɨ ɨ́ Jesús. Aj pu'i ayén tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿A'uné yeehui ɨmuá pé'eme'ecan mú'ee? Ajta a'ɨ́ɨn Jesús, capu a'atzu huataniú. 10Aj pu'i Pilato ayén tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―¿Ni tzaa pecaí piyen ahuá'aca'ane pej yeehui tinaatá'ixaate'en? ¿Ni caí ayén timuá'amitɨejte'e nej ne'ɨ́jna jɨ́n antínmua'aree nej ni mu'iirájtuaani, nusu nej ni neajta muá'utatan ɨ́ cúruu jetze? 11Ajta Jesús ayén tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Tɨ́ pua'a caí amuacaí Dios ayén tímuaatá'acare'enche'e pej piyen te'entí'amua'areere, capej ti'itɨ́j jɨ́n antí'amua'areereche'e ineetzi jemi. A'ɨ́j pu jɨ́n, a'ɨ́ɨme ɨ́ mej neetzi jɨme'e tiu'utátui mú'eetzi jemi, jaítze'e mú ti'itɨ́j jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi. 12Tɨ́j na'a tɨ Jesús ayén tiu'utaxájtaca'a, a'ɨ́jna ɨ́ Pilato a'ɨ́ɨ pu a'ij tí'ijhuauca'a a'ij tɨ huárɨni tɨ ij ru'irájtuaani a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. Mɨ́ majta a'ɨ́ɨme, ɨ́ mej me'uun tí'aijta teyujta'a, majtáhua'a mú miyen titeetejíihuajraa tɨjɨ́n: ―Tɨ́ pua'a hui piyen ru'irájtuaani pemɨ́jna mɨ teáata'a, capej ché'e ti'itɨ́j jɨ́n ti'itevée pua'amé pe'ɨ́jna jemi ɨ́ César tɨ tí'ita'aijte'e a'iné ja'atɨ́ tɨ na'a tɨ ayén huataújseijrata tɨ a'ɨ́ɨn pú'een tɨ tí'ita'aijte'e, a'ɨ́ɨ pu hui ayén rájcha'ɨɨre'e a'ɨ́jna ɨ́ César. ―Ayee mú tiu'utaxájtaca'a. 13Tɨ́'ɨj Pilato ayén tíhuá'unamuajri'i, aj pu'i ru'iráavi'itɨ a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. Aj pu'i Pilato án a'ujyeíjxɨ japuan ɨ́ ɨpuari a'u mej tejé'exɨ'epɨ'ɨntare'e. Ayee pu téja'arájtehuaa a'ujna tɨjɨ́n: A'uu tɨ tetej a'umuáanijmee tɨ pa'atza. Ajta, ayée pu téja'arájtehuaa hua'aniuuca jɨme'e ɨ́ hebreo tɨjɨ́n Gabata. 14Pu'uri a'ájna pɨ́tí'irɨjcaa ɨ́ xɨcájra'an mej jetzen rɨ́'ɨ huaújruuren mej mi miyen me'ɨ́jna jɨ́n ra'utámua'aree a'ájna xɨcájra'an jetze tɨ Dios jetzen tihua'utá'uuni'iri'i. Pu'uri ayén pɨ́tí'irɨjcaa a'atzaj cumu tacuarixpua. Aj pu'i Pilato ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Ye'ecui ari'icu, mɨ tɨ hui tejá'amua'aijte'e. 15Majta me'ɨ́n, ayée mú titeetejíihuajraa tɨjɨ́n: ―Huirávi'itɨchi. Majta miyen tɨjɨ́n: ―Huirávi'itɨchi, patá'aj rá'utatan ɨ́ cúruu jetze. Aj pu'i Pilato tihua'uta'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿Ni tzaa siyen tí'ijxe'eve'e nej ni hui niyen rá'utatan nemɨ́jna tɨ tejá'amua'aijte'e? Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej me'uun tí'aijta teyujta'a, ayée mú tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Capu hui ja'atɨ́ tí'ita'aijte'e sino a'ɨ́ɨ pu'u tɨ César jɨ́n ti'itéjvee. 16Tɨ́'ɨjta'i Pilato ayén hua'utátuii a'ɨ́jna ɨ́ Jesús mej mi miyen rá'utatan ɨ́ cúruu jetze. 17Matɨ́'ɨj mi a'ɨ́ɨme ɨ́ xantaaru'u miyen ya'uví'itɨ. Ajta a'ɨ́ɨn Jesús, a'ɨ́ɨ pu yá'uchuii ɨ́ rucúruu. Matɨ́'ɨj mi me'újna a'ará'a a'u tɨ ayén téja'arájtehuaa tɨjɨ́n Mɨ'ɨchímu'uta. Ayee pu téja'arájtehuaa hua'aniuuca jɨme'e ɨ́ Hebreo tɨjɨ́n Gólgota. 18A'uu mú rá'utatai jamuan hua'apuaca, seɨ́jta'a mú rá'utatai ɨ́ seɨ́j, majta seɨ́jta'a ɨ́ seɨ́j. Ajta a'ɨ́ɨn Jesús, a'úu pu já'ita'a á'utataihuaca'a. 19Pilato pu ayén tíraata'aíjtaca'a mej miyen tira'uyú'uxa jetzen ɨ́ taabla tɨ ayén té'axajtaca'a tɨjɨ́n: “Jesús Nazarét tɨ nu'u é'eme'ecan, tɨ ajta nu'u tihuá'aijte'e a'ɨ́mej ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan.” Matɨ́'ɨj mi rá'utatai ɨ́ cúruu jetze a'u tɨ á'ujmu'u ɨ́ Jesús. 20Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan, mu'iitɨ́ mú miyen ra'ujíjve a'iné a'úu pu vejli'i pɨ́jé'erɨjcaa u chajta'a jetze a'u mej yá'utatai. Ajta a'ɨ́ɨn tɨ á'asiɨɨmua'ihuaca'a, huaíca niuucari pu jɨ́n é'eyu'usi'ihuaca'a, ɨ́ huá'a niuuca ɨ́ Hebreo, ajta hua'aniuuca ɨ́ mej Roma é'eme'ecan, ajta hua'aniuuca ɨ́ Griego. 21Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej me'uun tí'aijtaca'a u teyujta'a, ayée mú huaújniuuste me'ɨ́jna jemi ɨ́ Pilato. Ayee mú tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Capej piyen hui tirá'ayu'uxa yee a'ɨ́ɨ pu nu'u tí'ita'aijte'e itejmi i tej Israél jetze ajtéme'ecan sino ayée pepu'u yee a'ɨ́ɨ pu ayén ruseijrata tɨ a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tɨ tí'ita'aijte'e. 22Aj pu'i Pilato ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Ché'e yeehui ayén éene'en a'iné nu'uri niyen tira'utéyu'uxaca'a a'ij nej tiraaxɨ́'epɨ'ɨntare. 23Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ xantaaru'u, matɨ́'ɨj meri rá'utatai ɨ́ Jesús, matɨ́'ɨj mi ti'ijpí ɨ́ tí'icɨɨxure'ara'an. Matɨ́'ɨj mi muáacuacɨ'e tí'ijseɨre'axɨ me'ɨ́jna ɨ́ tí'icɨɨxure'ara'an. Tɨ́j na'a tɨ seɨcɨé tí'ijcatii, seɨ́j pu raacɨ́'ɨ ɨ́ xantaaru'u. Ajta a'ɨ́ɨ pu avé'eturaa ɨ́ síicu'ure'ara'an tɨ ru'ucaviɨ́ɨ á'aye'i. Seɨ́j pu jɨ́n 'itzijhuaca'a nainjapua. 24A'ɨ́j mú jɨ́n miyen tiu'utaú'ixaa tɨjɨ́n: ―Tiché'e caí yeehui rasiújtza'ana sino tiché'e tiyen ti'ihuátamua'itɨn tetej jɨme'e tej ti tiyen ráamua'aree ja'atɨ́ tɨ ayén racɨ'ɨti. Ayee pu ayén tiu'urɨ́j tɨ ij ayén araúrasten a'ij tɨ té'eyu'usi'i ɨ́ yu'uxari jetze tɨ ayén tɨjɨ́n: “A'ɨ́ɨ mú yeehui seexu'ijmé'en huaré'upijte ɨ́ tí'inecɨɨxu. Majta mú me'ɨ́n ti'ihuaújmua'itɨ́ tetej jɨme'e mej mi yeehui ráamua'aree ja'atɨ́ tɨ racɨ'ɨti ɨ́ nesiicu'u.” Ayee mú xaa ne'u huarɨ́j a'ɨ́ɨme ɨ́ xantaaru'u. 25Majta seica, á mú vejli'i a'uté'uuca'a a'u tɨ a'uvéjme'ecaa ɨ́ cúruu. A'ii mú a'ɨ́ɨn pú'eene'e ɨ́ náànajra'an ɨ́ Jesús, ajta ɨ́ juutzeájra'an ɨ́ náɨnajra'an, ajta a'ɨ́jna ɨ́ María tɨ ɨ́ra'ara'an pú'eene'e a'ɨ́jna ɨ́ Cleofas, ajtahua'a seɨ́j, a'ɨ́jna ɨ́ María, Magdala tɨ é'eme'ecan. 26Aj pu'i Jesús raaseíj ɨ́ runáàna tɨ a'uun a'utéveeca'a. Ajta pu a'uun vejli'i a'utéveeca'a a'ɨ́jna Jesús tɨ raxɨ́'eve'eca'a, tɨ ajta jamuan á'uche'ecane'e. Aj pu'i ayén tiraata'ixaa ɨ́ runáɨna tɨjɨ́n: ―Casi'i, mú'ee 'ɨ́ita'a, mé pu huatéjvee amɨ́jna tɨ ayauj pú'een. 27Ajta ayén tiraata'ixaa a'ɨ́jna tɨ jamuan á'uche'ecane'e tɨjɨ́n: ―Ye'ecui yeehui, ari huatéjvee a'ɨ́jna tɨ anáànaj pú'een. Tɨ́j na'a tɨ ayén tiu'utaxájtaca'a, tɨ yú e'iré'ene, a'ɨ́ɨn tɨ jamuan á'uche'ecane'e ayén ya'uví'itɨ ɨ́ náànajra'an ɨ́ Jesús tɨ ij a'uun huateáturan u ruche. 28Tɨ'ɨj jí ayén huarɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. Pu'uri ramua'areereca'a tɨ ari nain te'entipuá'ajte. Tɨ́'ij ayén araúrastejsin a'ij tɨ té'eyu'usi'ihuaca'a ɨ́ yu'uxari jetze, ayée pu i tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: ―Ne'í'imɨ'ɨ. 29Aa pu vejli'i xa'ari a'utácatii tɨ avé'ejɨstica'a a'ɨ́jna ɨ́ viinu tɨ antzináj. Matɨ́'ɨj mi ti'itɨ́j huateáru'une tɨ ta'achira'a ɨ́ viinu jɨme'e. Matɨ́'ɨj mi jisopo cɨ́ye'ara'an jetze ru'ucáaxu'i, aj mú mi ra'ajteáxɨɨreca'a vejli'i ɨ́ téne'ara'an jetze. 30Tɨ́'ɨj a'ɨ́ɨn ra'anti'í, aj pu'i ayén tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: ―Pu'uri icu. Nu'uri ra'antipuá'ajte. Jɨ́me'en pu'u ayén tiu'utaxájtaca'a, aj pu'i a'icámu'uvajxɨ. Aj pu'i huamɨ́'ɨ a'ɨ́jna ɨ́ Jesús, icu. 31Pu'uri a'ájna pɨ́tí'irɨjcaa ɨ́ xɨcájra'an jetze, ɨ́ mej jetzen rɨ́'ɨ huaújruuren. Ajta a'ɨ́ɨn xɨcájra'an jetze tɨ ra'ité'ase, a'ájna pɨ́tí'irɨjcaa matɨ́'ɨj ra'utéhuijsin mej miyen tiú'uyesten me'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ xɨcájra'an jetze tɨ jetzen Dios tihua'utá'uuni'iri'i. A'ɨ́j mú jɨ́n, camu raxɨ́'eve'eca'a a'ɨ́ɨme ɨ́ mej me'uun tí'aijtaca'a u teyujta'a mej mi a'ɨ́ɨme mɨ'ɨchite miyen huateáturan me'ájna cúruu jetze tɨ́'ɨj ari teja'uré'enen a'ájna saabado jetze. A'ɨ́j mú jɨ́n rájhuaviiri'i me'ɨ́jna ɨ́ Pilato tɨ a'ɨ́ɨn ayén tiu'uta'aíjta mej mi a'ɨ́ɨme xantaaru'u miyen hua'antína'axɨn ɨ́ huá'ɨɨca jetze a'ɨ́mej ɨ́ mej huá'utatai, mej mi ca'anacan huácui'ini. Tɨ́ pua'a miyen huárɨni, aj pu'i rɨ'ɨríista a'ame mej hua'acájtuaani ɨ́ mɨ'ɨchite. 32A'ɨ́j mú jɨ́n u a'uvé'eju'un a'ɨ́ɨme ɨ́ xantaaru'u. Matɨ́'ɨj mi ra'antiná'axɨ ɨ́ ru'ɨcán jetze ɨ́ seɨj ɨ́ mej rá'utatai ɨ́ Jesús jamuan. Majta miyen che'atá mena'a huarɨ́j ɨ́ seɨ́j jemi. 33Mɨ́ ajta, matɨ́'ɨj Jesús jemi á e'iré'ene, matɨ́'ɨj mi raaseíj tɨ a'ɨ́ɨn ari mɨ́'ɨchica'a. A'ɨ́j mú jɨ́n caí ra'antiná'axɨ ɨ́ ru'ɨcán. 34Mɨ́ ajta seɨ́j ɨ́ xantaaru'u, a'ɨ́ɨ pu ra'ajtéjtze ɨ́ ítza'apuare'ara'an jetze cɨyej jɨme'e tɨ antípiti. Aj pu'i airáaxɨre jeíhua ɨ́ jaj, ajta ɨ́ xúure'e. 35Neajta inee, i nej niyen raaseíj, nee nu niyen ti'itéxajta. Ajta ayée pu ayén ti'ayajna a'ij nej ti'itéxajta. Nee nu ramua'aree nej niyen tzáahuati'ira'a jɨ́n ti'ixa. Neajta niyen ne'ɨ́jna jɨ́n ti'itéxajta sej si seajta rá'antzaahuate'en. 36Ayee pu 'een jɨ́n tiu'urɨ́j tɨ ij ayén araúrasten a'ij tɨ té'eyu'usi'i ɨ́ yu'uxari jetze tɨ ayén té'axa tɨjɨ́n: “Camu nu'u seɨ́j antína'aca ɨ́ cariira'an.” 37Ajta seica jetze tɨ ayén té'axa tɨjɨ́n: “A'ɨ́ɨ mú nu'u raseijran me'ɨ́jna ɨ́ mej ra'ajtéjtze.” 38Tɨ'ɨj jí a'ɨ́ɨn José, tɨ Arimatea é'eme'ecan, a'ɨ́ɨ pu tirájhuaviiri'i a'ɨ́jna ɨ́ Pilato tɨ a'ɨ́ɨn raatátuiire'en ɨ́ tévira'an ɨ́ Jesús. Ajta a'ɨ́ɨn José, a'ɨ́ɨ pu ajta rá'astijre'eca'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. Mɨ́ ajta, a'ɨ́ɨn ayén avíitzi jɨ́n huarɨ́j a'iné a'ɨ́ɨ pu huá'atziɨɨne'eca'a ɨ́ mej me'uun tí'aijtaca'a u teyujta'a. Aj pu'i Pilato ayén raatá'a. A'ɨ́j pu jɨ́n, u a'uvé'emej. Aj pu'i ra'acájtuaa ɨ́ tévira'an ɨ́ Jesús. Tɨ'ɨj jí yá'uchuii. 39Nicodemo pu ajta jamuan u a'uvé'emej. A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'eene'e tɨ tɨ́ca'amiste'e ráamuaareca'a ɨ́ Jesús. Ti'itɨ́ pu a'arájtɨ, a'ɨ́jna ɨ́ mirra tɨ muátɨ'ɨsi ranaxca tɨ áloes me'ecan, ti'itɨ́j tu'upi. Ayee pu tíjetejca'a a'achú cumu seité kiilu japuan tamuáamuata'a. 40Matɨ́'ɨj mi yá'uchuii ɨ́ tévira'an ɨ́ Jesús. Matɨ́'ɨj mi racáhuaa me'ɨ́jna jɨme'e tɨ naa teáarɨ́'e. Majta racá'ijcataca'a cɨ́ɨxuri jɨme'e tɨ me'esti. Ayee mú me'ɨ́jna jɨ́n huarɨ́j a'ij mej tirájye'irajca'a mej hua'avé'enan ɨ́ mɨ'ɨchite a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan. 41Huastari pu teje'eré'evee a'ájna vejli'i a'u mej rá'utatai me'ɨ́jna ɨ́ Jesús. Ajta a'ujna, a'úu pu teásta'a seijre'eca'a tɨ ja'atɨ́ a'uun ya'ujcú tɨ ij a'uun ja'atɨ́ avá'anan. Ajta, capu xɨ ja'atɨ́ a'uun avá'anami'ihuaca'a. 42A'uu mú ye'etéete me'ɨ́jna ɨ́ Jesús a'iné a'úu pu vejli'i a'utacá'a, ajta pu'uri a'ájna pɨ́tí'irɨjcaa ɨ́ xɨcájra'an jetze mej jetzen rɨ́'ɨ huaújruuren a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\