San Juan 3

1A'uun pu seɨ́j a'utéveeca'a tɨ a'ɨ́mej jetze ajtéme'ecantaca'a ɨ́ fariseos. Ayee pu ántehuaaca'a tɨjɨ́n Nicodemo. A'ɨ́ɨ pu seɨ́j a'ɨ́ɨn pú'eene'e ɨ́ hua'avaujsi ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan. 2A'ɨ́ɨ pu tɨ́ca'ɨmua á e'iré'ene ɨ́ Jesús jemi. Ayee pu tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Vásta'a, teen tu ramua'aree pej pe'uun a'uvé'emej ɨ́ Dios jemi a'ɨ́jna jɨme'e a'ij pej titaatá'ixaate'en. Ayee tu tí'ijmua'aree tɨ caí a'ij tí'irɨ'ɨri tɨ ja'atɨ́ ayén rɨjca patɨ́j mú'ee, a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ tej jɨ́n a'ij tímua'utaséij tɨ pua'a caí Dios ayén jemin seijre'e. 3Ajta Jesús ayén tiu'utaniú tɨjɨ́n: ―Jee xaa ne'u, ayée nu tí'imua'ixaate'e tzáahuati'ira'a jɨme'e, tɨ pua'a ja'atɨ́ caí ajtahua'a huanú'ihua, capu rɨ'ɨrí tɨ a'ɨ́ɨn a'uun a'uteárute a'ujna Dios tɨ é'eseijre'e. 4Aj pu'i Nicodemo ayén tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿A'iné tí'irɨ'ɨri tɨ ja'atɨ́ ayén ajtahua'a huanú'ihua tɨ pua'a a'ɨ́ɨn ari vásta'a pú'eene'en? Capu xaa ne'u a'ij tí'irɨ'ɨri tɨ ajtahua'a atéhui'ixɨn ɨ́ jucáara'an jetze ɨ́ runáàna tɨ ij ajtahua'a huanú'ihua. ―Ayee pu tiraata'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ Nicodemo. 5Tɨ'ɨj jí Jesús ayén tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Ayee nu tí'imua'ixaate'e tzáahuati'ira'a jɨme'e, tɨ pua'a caí ayén huaujjéjcuare'en a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ayén huaújmuaɨ'ɨhua jaj jɨme'e, ajta tɨ pua'a caí ayén ajtahua'a huanú'ihua a'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios ayén huateáturan ɨ́ jemin, capu a'ij tí'irɨ'ɨri tɨ a'ɨ́ɨn ja'atɨ́ a'uun a'uteárute a'ujna Dios tɨ é'eseijre'e. 6Seɨcɨé pu 'een a'ɨ́jna tɨ a'ɨ́jna jetze airáninei tɨ ayén ratéhua'ira'a. Ayee pu che'atá na'a seɨcɨé 'een a'ɨ́jna tɨ a'ɨ́jna jetze airaújneijte ɨ́ xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios. 7’Capej a'ij té'amuajca nej niyen tí'imua'ixaate'e yee ruxe'eve'e pej pajtáhua'a huanú'ihua. 8Casi'i, ayée pu rɨcɨ ɨ́ eeca. Nain japua pu huá'eecaj. Pajta ranamua tɨ jújhua'ana. Mɨ́ ajta, capu a'ij timuá'amitɨejte'e a'u tɨ pújme'en a'uvé'eye'i na'ari a'u tɨ pújme'en huarú'ipi. Ayee pu che'atá na'a tihuá'aruure matɨ́j mena'a pua'amé ɨ́ mej miyen airaújneijte me'ɨ́jna jetze ɨ́ xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios. ―Ayee pu tiraata'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. 9Ajta a'ɨ́ɨn Nicodemo ayén tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿A'iné tí'irɨ'ɨri tɨ ayén teja'uré'enen? 10Tɨ'ɨj jí Jesús ayén tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Mɨ́ pej tihuá'amua'ate a'ɨ́mej ɨ́ mej Israél teecan jetze ajtéme'ecan, ¿ni tzaa ayén ti'ayajna pej caí yaú'itɨe a'ij nej tí'imua'ixaate'e? 11Ayee nu tí'imua'ixaate'e tzáahuati'ira'a jɨme'e, ayée tu te'ɨ́jna jɨ́n tí'ixaxa'a ɨ́ tej tiyen ramua'aree, teajta te'ɨ́jna jɨ́n tiu'utaxájta ɨ́ tej tajɨ́'ɨ jɨ́n tiu'uséij. ’Mɨ́ seajta mú'een, caxuu xɨ ra'ancuré'a a'ij tej tejá'amua'ixaate'e. 12Ayee nu ne'ɨ́jna jɨ́n timuaatá'ixaa a'ij tɨ tí'irɨneca íiyen chaanaca japua. Mɨ́ pajta mú'ee, capej jɨ́me'en té'atzaahuate'e. ¿A'iné tí'irɨ'ɨri pej piyen té'antzaahuate'en tɨ pua'a niyen ne'ɨ́jna jɨ́n timuaatá'ixaate'en a'ij tɨ tí'irɨneca u ta japua Dios tɨ é'eseijre'e? Capu xaa ne'u a'ij tí'irɨ'ɨri. 13’Capu ja'atɨ́ ja'anáj u a'ujnéj u ta japua sino a'ɨ́ɨ pu'u ɨ́ tɨ yé ve'ecáane íiyen chaanaca japua. Nee nu ne'ɨ́n pú'een i nej neajta teáata'a jetze airáane. 14- 15Ajta, tɨ́j a'ɨ́ɨn Moisés ajmí'i ra'ajpí a'ɨ́jna ɨ́ cu'ucu'u a'ujna já'ahua'a tɨ caí é'e tí'itɨɨtaca'a, ayée pu che'atá na'a tiú'ujxe'eve'e tɨ Dios ayén na'ajján ineetzi i nej neajta teáata'a jetze airáane, tɨ ij ayén tihuá'acɨ'ɨti a'achú mej pua'amé ná'antzaahuate'esin mej mi miyen ruuri huateáturan tɨ́j na'a rusén jɨme'e. 16’Ayee pu Dios ayén hua'utaxɨ́'eve a'ɨ́mej ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua tɨ i ayén neja'uta'íteca'a ineetzi, nej nee nena'a caj tí'iyaujra'an, nej ni niyen huámɨ'ɨni huá'a jetze me'ecan mej mi caí antipuá'are sino tɨ ayén tihuá'acɨ'ɨti mej mi miyen ruuri huateáturan tɨ́j na'a rusén jɨme'e, a'achú mej pua'amé miyen na'ará'astijre'esin ineetzi. 17Ayee pu xaa ne'u ti'ayajna. Capu Dios ayén neja'uta'íteca'a nej yé ve'ecáanen íiyen chaanaca japua nej ni niyen hua'uxɨ́jte'en ne'ɨ́mej ɨ́ mej yen huachéjme ne'ɨ́jna jɨme'e nej ni puaíjtzi hua'utá'an sino ayée pu neja'uta'íteca'a nej ni huá'a japua huániuuni ne'ɨ́jna jɨme'e nej naíjmi'ica tiu'utá'uuni'i. 18’Ayee pu tí'ijcɨ'ɨti ja'atɨ́ tɨ na'a tɨ ayén ná'astijre'e ineetzi, nej ni caí ra'uxɨ́jte'en, neajta caí puaíjtzi raatá'an. Mɨ́ ajta a'ɨ́ɨn, ja'atɨ́ tɨ na'a tɨ caí ná'astijre'e ineetzi, Dios pu ari ra'uxɨ́jte tɨ ij ayén puaíjtzi raatá'an a'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn caí ná'astijre'e ineetzi nej nee nena'a caj tí'iyaujra'an ɨ́ Dios. 19’Ayee pu ari huá'a jɨ́me'en ra'uxɨ́jte ɨ́ Dios nej neri huá'a jemi huataseíjre a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej yen huachéjme chaanaca japua nej ni niyen tíhua'utétatzavi'i. Mɨ́ majta me'ɨ́n ɨ́ teɨte, ayée mú jaítze'e raataxɨ́'eve mej me'uun a'uteáturan a'u tɨ a'utɨ́ca'a mej caí raataxɨ́'eve mej me'uun a'uteáturan a'u tɨ á'uneeri'i. Ayee mú 'een jɨ́n raataxɨ́'eve a'iné a'ij mú pua'a titetiújcha'ɨɨca'a. 20’Ayej xaa ne'u ti'ayajna, ja'atɨ́ tɨ na'a tɨ ayén a'ij pua'a ti'itiújcha'ɨɨ, capu a'atzu ra'aráanajche tɨ ayén huárɨni tɨ a'ij pua'a 'een jɨme'e a'u tɨ á'uneeri'i. Capu xaa ne'u ayén á'ujca'ane tɨ ayén a'ij pua'a huárɨni a'u tɨ á'uneeri'i a'ɨ́jna jɨme'e tɨ rátziɨɨne'e tɨ ij ayén huatámitɨeere'en a'ij tɨ 'een a'ɨ́jna tɨ jɨ́n ayén rɨcɨ. 21’Mɨ́ ajta, ja'atɨ́ tɨ na'a tɨ hui tzáahuati'ira'a jɨ́n rɨ́'ɨ ti'itiújcha'ɨɨ, a'ɨ́ɨ pu xaa ayén á'ujca'ane tɨ ayén rɨjca a'u tɨ á'uneeri'i tɨ ij ayén huatámitɨeere'en temua'a naa tɨ ayén rɨcɨ a'ɨ́jna jɨme'e tɨ rá'astijre'e ɨ́ Dios. ―Ayee pu tiu'utaxájtaca'a ɨ́ Jesús. 22Tɨ́'ɨj i Jesús a'uun á'ume a'ájna já'ahua'a, a'uun tɨ a'utacá'a u Judea. Majta mú jamuan a'ucɨ́j a'ɨ́ɨme ɨ́ mej jamuan á'ujujhua'ane'e. A'uu pu huá'a jamuan a'utéveeca'a a'achú pua'an xɨcaj. Ajta huá'umuaɨ'ɨhuaca'a ɨ́ teɨte. 23A'ajná'ɨmua, a'ɨ́ɨ pu Juan ajta huá'amuaɨ'ɨhuaca'a a'ájna já'ahua'a chajta'a tɨ ayén téja'arájtehuaa tɨjɨ́n Enón. A'uu pu vejli'i a'utacá'a u chajta'a tɨ ayén téja'arájtehuaa Salim. Ayej tí'iruurejca'a a'iné jeíhua pu jájmuaaca'a a'ujna. Majta mú jeíhua teɨte e'iré'enineica'a ɨ́ jemin tɨ ij huá'umuaɨ'ɨhua. 24Ayee pu tí'iruurejca'a a'iné camúu xɨ ra'iténajca'a me'ɨ́jna ɨ́ Juan. 25Matɨ́'ɨj mi autéjhuii a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Juan jamuan á'ujujhua'ane'e mej tiújtea'axɨ'ɨn a'ɨ́mej jamuan ɨ́ seica ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan me'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ hua'aye'ira, ɨ́ tɨ nu'u ayén ruxe'eve'e mej nu'u 'é'etiɨ'ɨhuáxɨ'ɨn. 26Matɨ́'ɨj mi e'iré'ene ɨ́ Juan jemi. Aj mú mi miyen tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Rabí, casi'i a'ij tɨ rɨcɨ a'ɨ́jna tɨ a'uun a'utéveeca'a mú'eetzi jemi patɨ́'ɨj pe'uun u jetze pújme'en u Jordán. A'ii pu hui a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ pej jɨ́me'en tiu'utaxájtaca'a. Ajta íjii, a'ɨ́ɨ pu huá'amuaɨ'ɨhua ɨ́ teɨte. Majta naími'i mú e'iré'eninei ɨ́ jemin. 27Ajta a'ɨ́ɨn Juan, ayée pu tiu'utaniú tɨjɨ́n: ―Tɨ́j na'a tɨ ja'atɨ́ ayén ra'ancuré'asin, ayée pu tí'ijcɨ'ɨti a'ɨ́jna jɨme'e tɨ Dios ayén tiraatá'asin. 28Mú'een xu hui seajta seri náanamuajri'i nej niyen tejámuaatá'ixaa yee nej caí ne'ɨ́n pú'een ɨ́ Cɨríistu'u tɨ Dios ra'antíhua'u, sino Dios pu ayén neja'uta'íteca'a nej ni amuacaí huataseíjre'en mú'ejmi jemi. 29’Ayee pu tí'irɨneca tɨ́'ɨj ja'atɨ́ huaténe'ɨche. A'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a, a'ɨ́ɨ pu huateáturaasin a'ɨ́jna jemi tɨ ra'ancuré'evi'itɨ. Ajta a'ɨ́ɨn amiigura'an ɨ́ ja'atɨ, a'ɨ́ɨ pu á vejli'i a'utéveeca tɨ ij ayén rá'anvi'itɨn a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a a'ɨ́jna jemi ɨ́ teáata'a. A'ɨ́ɨ pu ajta ayén rutémua'ave'e a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ayén ranamua a'ij tɨ a'ɨ́ɨn ja'atɨ́ tiu'utaxájta a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ari ra'ancuré'evi'itɨ a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a. Ayee nu hui che'atá nena'a netémua'ave'e inee, a'iné pu'uri antipuá'ari ɨ́ nej jɨ́n antínmua'aree. 30’Ayee pu tiú'ujxe'eve'e tɨ a'ɨ́ɨn jaítze'e ve'ecán jɨ́n te'enteárute. Ajta ineetzi jemi, ayée pu ajta ruxe'eve'e nej jaítze'e cɨliéene'e jɨ́n tiu'utévaɨre'en. ―Ayee pu tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Juan. 31’A'ɨ́jna tɨ hui u e'icaanej u júte'e, a'ɨ́ɨ pu nain jɨ́n antiújmua'aree. Neajta inee, i nej íiyen chaanaca japua me'ecan, íiye nu hui me'ecan, neajta niyen tí'ixaxa'a a'ij tɨ ti'itɨ́j rɨ́ɨj á'aye'i íiyen chaanaca japua. Ajta a'ɨ́ɨn tɨ júte'e e'icaanej, a'ɨ́ɨ pu nain jɨ́n antiújmua'aree. 32A'ɨ́ɨ pu ayén a'ɨ́jna jɨ́n tí'ixaxa'a a'ij tɨ a'ɨ́ɨn tiu'uséij, ajta a'ij tɨ a'ɨ́ɨn tiú'unamuajri'i ɨ́ Dios jemi. Mɨ́ ajta, capu ja'atɨ́ rá'atzaahuate'e a'ij tɨ ti'ixa. 33Ajta a'ɨ́ɨn tɨ ayén rá'antzaahuate, a'ɨ́ɨ pu ayén raatá'itɨira tɨ ayén ti'ayajna tɨ Dios ayén tzáahuati'ira'a jɨ́n tí'ixaxa'a. 34’A'ɨ́jna tɨ Dios ya'uta'íteca'a, ayée pu hui che'atá na'a a'ɨ́jna jɨ́n ti'ixa a'ij tɨ tiu'utaxájtaca'a ɨ́ Dios. Ayee pu a'ɨ́jna jɨ́n rɨcɨ a'iné Dios pu ayén raatá'a tɨ a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios nain jɨ́n huateáturan ɨ́ jemin. 35Ajta, a'ɨ́ɨn ya'upuáara'an raxɨ́'eve'e ɨ́ ruyauj, ajta ayén raatá'a tɨ a'ɨ́ɨn yaujra'an nain jɨ́n antiújmua'aréere á'ara'ani. 36’A'ɨ́jna tɨ rá'astijre'e a'ɨ́jna ɨ́ yaujra'an, a'ɨ́ɨ pu ruuri huateáturaasin ɨ́ Dios jemi tɨ́j na'a rusén jɨme'e. Ajta a'ɨ́ɨn tɨ caí ayén tira'ará'astijre'e, capu racɨ'ɨti tɨ ruuri huateáturan ɨ́ Dios jemi sino Dios pu puaíjtzi raatá'asin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\