San Juan 8

1Ajta Jesús pu a'uun á'ume jɨrí tɨ a'utacá'a tɨ ayén téja'arájtehuaa tɨjɨ́n Aceituunajemi. 2Tapuá'arijme'eca pu a'uun a'ujnéj teyujta'a. Majta mú jeíhua teɨte ajteáxɨɨreca'a ɨ́ jemin. Aj pu'i a'ujyeíjxɨ tɨ i tihuá'umua'aten. 3Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej jetzen tiú'ujmua'ate ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ fariseos, a'ɨ́ɨ mú seɨ́j e'eráavi'itɨ ɨ́ 'ɨ́ita'a. Ayee mú tiraatéevi'i tɨ́'ɨj auj ayén rɨjcaa ɨ́ 'ɨ́ita'a tɨ ruxána'acɨra'ate'eca'a. Matɨ́'ɨj mi raata'aíj tɨ a'uun já'ita'a a'utéchaxɨn mej mi raaseíj ɨ́ teɨte. 4Matɨ́'ɨj mi miyen tiraata'ixaa me'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨjɨ́n: ―Maeestru, ayée mú yeehui tiraatéevi'i amɨ́jna mɨ 'ɨ́ita'a tɨ́'ɨj auj xana'acɨra'ate'eca'a. 5Ajta a'ɨ́ɨn Moisés, ayée pu yeehui titaata'aíj a'ɨ́jna jetze ɨ́ niuucari tɨ raateájtuaa tɨ ayén ruxe'eve'e tej nu'u tetej jɨ́n raajé'ica. Ari mú'ee, ¿a'iné yeehui pajta ti'ixa? 6Ayee mú me'ɨ́jna jɨ́n tiraata'íhua'uri'i mej mi me'ɨ́jna jɨ́n ra'antimuá'itɨn a'ij tɨ a'ɨ́ɨn ti'itɨ́j jɨ́n tihua'utá'ixaate'esin. Ayee mú rahuauca'a me'ɨ́jna ɨ́ mej jɨ́n tiraaxájtzi'i. Ajta a'ɨ́ɨn Jesús, a'ɨ́ɨ pu aicaújtutzi. Aj pu'i a'utéjche tɨ ruxɨté jɨ́n ra'uyú'uxa á chuaata'a. 7Maúche'e mú tí'ira'ihua'uraca'a. Aj pu'i Jesús ayén huatéechaxɨ. Ayee pu tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Tɨ́ pua'a hui seɨ́j mú'een ja'anáj caí a'ɨ́jna jɨ́n ayén auté'ɨtze ɨ́ á'amuamua'atziira'a jɨme'e, ché'e a'ɨ́ɨn ja'atɨ́ amuacaí raatatú'a ɨ́ tetej jɨme'e. ―Ayee pu tihua'utá'ixaa. 8Ajtahua'a pu aicaújtutzi. Ajta ra'uyú'uxaca'a á chuaata'a. 9Majta a'ɨ́ɨme, jɨ́me'en mu'u miyen ráanamuajri'i a'ij tɨ tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús, matɨ́'ɨj mi me'uun tíhuii, seɨj majta seɨj, amuacaícan a'ɨ́jna tɨ jaítze'e vásta'a. Tɨ'ɨj jí a'ɨ́ɨ na'a ɨ́ Jesús a'uun a'uteájturaa jamuan a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a tɨ a'uun já'ita'a a'utéveeca'a. 10Aj pu'i Jesús huatéechaxɨ. Aj pu'i ayén tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―'Ɨ́ita'a, ¿a'uné hui a'ij mé'een a'ɨ́ɨme? ¿Ni caí mé'e ja'atɨ́ tɨ ayén ti'itɨ́j jɨ́n mú'eetzi jetze tí'ijpua'ajte'e? 11Aj pu'i ayén tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Nevástara'a, capu yeehui ja'atɨ́ ayén neetzi jetze ti'itɨ́j jɨ́n tí'ijpua'ajte'e. Jesús pu ayén tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Canu neajta inee ti'itɨ́j jɨ́n mú'eetzi jetze te'ujpuá'ajte'esin. Patá'aj á'ura'ani. Capej hui ché'e piyen pe'ɨ́jna jɨ́n te'uté'ɨtzeaara'an. ―Ayee pu tiraata'ixaa. 12Tɨ́'ɨj ajtahua'a ayén tihua'utá'ixaa ɨ́ teɨte ɨ́ Jesús, ayej tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: ―Nee nu yeehui ne'ɨ́n pú'een ɨ́ tatzari tɨ jɨ́n huáneeri'i huá'a japua naíjmi'ica ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua. A'atɨ́ tɨ na'a hui tɨ nee jamuan á'uche'ecane'en, capu ja'anáj ayén tɨ́ca'amiste'e á'uche'ecane'e a'ame, sino ayée nu yeehui raateájtuaani ɨ́ jemin ne'ɨ́jna ɨ́ tatzari ɨ́ tɨ jɨ́n ruuri á'ara'ani. 13Matɨ́'ɨj mi a'ɨ́ɨme fariseos miyen tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Mú'ee pej piyen aseɨ́j tité'axajta. A'ɨ́j pu yeehui jɨ́n caí ti'itɨ́j vaɨre'e a'ij pej tité'axajta aseɨ́j. 14Aj pu'i ayén tihua'utá'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨjɨ́n: ―Tɨ́ pua'a niyen neseɨ́j tí'inxajta, aúche'e pu yeehui tí'ivaɨre'e nej niyen tí'inxajta neseɨ́j a'ɨ́jna jɨme'e nej niyen ramua'aree a'u nej a'arájraa, neajta niyen che'atá nena'a ramua'aree a'uj nej a'umé. Mɨ́ seajta mú'een, capu yeehui a'ij tejamuá'amitɨejte'e, a'u nej a'arájraa, na'ari a'u nej a'umé. 15Ayee xu siyen sena'a huá'axɨjte'e a'ij sej rujɨ́ɨmua'a tirájteuve. Mɨ́ neajta inee, canu ja'atɨ́ íjii á'axɨjte'en. 16Aru, tɨ pua'a hui niyen ja'atɨ́ á'axɨjte'e, aúche'e pu ayén tiraavíjte'e nej niyen rɨcɨ a'iné canu neseɨ́j niyen a'ij tirájteu, sino a'ɨ́ɨ pu ayén naatá'a a'ɨ́jna tɨ yen neja'uta'íteca'a. 17’Ayee pu yeehui té'eyu'usi'i a'ɨ́jna jetze ɨ́ niuucari ɨ́ sej jɨ́n tí'aijta tɨ ayén nu'u tí'ivaɨre'e tɨ pua'a mehuá'apua miyen ti'itɨ́j jɨ́n ti'iteújxajtajme'en. 18Nee nu yeehui ne'ɨ́n pú'een seɨ́j ɨ́ nej niyen tí'inxajta neseɨ́j. Ajta yeehui ɨ́ seɨ́j tɨ ayén tineteáxajta, a'ɨ́ɨ pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ niyá'upua tɨ íiyen neja'uta'íteca'a. 19Matɨ́'ɨj mi miyen tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿A'uné yeehui a'ij 'een tɨ ayá'upua pú'een? Jesús pu ayén tiu'utaniú tɨjɨ́n: ―Caxu yeehui nemua'ate ja'atɨ́ nej pú'een. Caxu seajta ramua'ate ɨ́ niyá'upua. Tɨ́ pua'a siyen nemua'ajcaa, ayée xu yeehui seajta tí'ijmua'ate ɨ́ niyá'upua. 20Ayee pu tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ́'ɨj auj tihuá'amua'atejca'a a'ujna teyujta'a, a'ájna vejli'i a'u mej yé'ese'ɨri ɨ́ tumin. Mɨ́ majta ɨ́ teɨte, capu ja'atɨ́ ayén tiraatéevi'i a'iné capúu xɨ a'ájna teja'uré'ene a'ɨ́jna xɨcájra'a jetze tɨ jetzen Jesús huámɨ'ɨni. 21Ajtahua'a pu Jesús ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Nee nu yeehui ne'uun a'ujnéjsin, seajta mú'een xu nehuauni ineetzi. Ajta, caí Dios tejámuaatá'uuni'ira. Mú'een xu cui'ini se'ɨ́jna jɨme'e sej auteájturaa ɨ́ Dios jemi. Capu rɨ'ɨrí sej se'uun a'ujnén a'u nej a'ujnéjsin inee. 22Matɨ́'ɨj mi miyen ti'itiúrihua'uri'i a'ɨ́ɨme ɨ́ mej me'uun tí'aijta teyujta'a tɨjɨ́n: ―¿A'iné yeehui huataújmua'a a'ɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ nu'u caí rɨ'ɨrí tej te'uun a'ujnén a'u tɨ nu'u a'ujnéjsin? ¿Ni qui ayén huataújmua'a tɨ a'ɨ́ɨn huaújje'ica? 23Aúche'e pu ayén tihuá'a'ixaate'eca'a tɨjɨ́n: ―Mú'een xu hui yúucɨ pújme'en é'eme'ecan. Neajta inee, júte'e nu é'eme'ecan. Mú'een xu yeehui huá'a jetze ajtéme'ecan a'ɨ́mej ɨ́ mej yen seijre'e íiyen chaanaca japua. Neajta inee, canu niyen huá'a jetze ajtéme'ecan. 24Ayee nu hui niyen amuaatá'ixaa tɨ pua'a caí ayén Dios tejámuaatá'uuni'ira, mú'een xu cui'ini se'ɨ́jna jɨme'e sej auteájturaa ɨ́ Dios jemi. Tɨ́ pua'a yeehui secaí siyen té'antzaahuate'en nej ne'ɨ́n pɨ́rɨcɨ a'ij nej ti'ixa, mú'een xu xaa cui'ini se'ɨ́jna jɨme'e sej auteájturaa ɨ́ Dios jemi. 25Matɨ́'ɨj mi miyen tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿A'ataani yeehui pej pú'een? Ajta Jesús pu ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Nee nu ne'ɨ́n pú'een ɨ́ nej niyen jɨ́me'en tejá'amua'ixaate'ecaa tɨ́j na'a jéjcua ɨmuá tɨ yú e'iré'ene. 26Jéihua nu neri tí'ixajtamɨ'ɨ mú'ejmi jɨme'e, neajta niyen ne'ɨ́jna jɨ́n amua'uxɨ́jte'en. Mɨ́ ajta a'ɨ́ɨn tɨ yen neja'uta'íteca'a, a'ɨ́ɨ pu tzáahuati'ira'a jɨ́n tí'ixaxa'a. Neajta nu hui niyen tihuá'ixaate'e a'ɨ́mej ɨ́ mej yen japuan seijre'e íiyen ɨ́ chaanaca japua a'ij nej niyen tiráanamuajri'i ne'ɨ́jna jemi tɨ yen neja'uta'íteca'a. ―Ayee pu tihua'utá'ixaa. 27Majta a'ɨ́ɨme, camu yaú'itɨee muá'araa a'ij tɨ tihuá'a'ixaate'eca'a, tɨ ayén jɨ́me'en raxa tɨ ya'upuáara'an pú'een. 28A'ɨ́j pu jɨ́n, Jesús ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Setɨ́'ɨj yeehui aj neja'utavén ineetzi i nej teáata'a jetze airáme'ecan, aj xu si ramua'aréeren ja'atɨ́ nej pú'een, seajta xu ramua'aréeren nej caí neseɨ́j nena'a a'ij tirájteu a'ij nej tejámuaatá'ixaa sino ayée nu che'atá nena'a tí'ixaxa'a a'ij tɨ niyá'upua ayén tinaamuá'ate. 29A'ɨ́jna tɨ hui yen neja'uta'íteca'a, a'ɨ́ɨ pu neetzi jemi seijre'e. Capu ayén ruséntacan naatéjtuaa a'iné ayée nu yeehui tɨ́'ɨj pɨ́na'a niyen tí'ijrɨ'ɨre a'ij tɨ tira'aráanajche. 30Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ teɨte, tɨ́'ɨj Jesús auj ayén tihuá'a'ixaate'eca'a, mu'iitɨ́ mú miyen rá'antzaahua. 31Aj pu'i Jesús ayén tihua'utá'ixaa a'ɨ́mej ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan ɨ́ mej majta rá'antzaahua tɨjɨ́n: ―Tɨ́ pua'a hui siyen te'utáviicua'i sej si siyen tira'ará'astijre'en a'ij nej tejá'amua'ixaate'e, aj xu xaa siyen tité'ujujhua'ane'e xá'aju'un ineetzi jamuan. 32Mú'een xu seajta yeehui ramua'aréeren se'ɨ́jna tɨ nain jɨ́n ayén ti'ayajna. A'ɨ́j xu jɨ́n ruxɨéehua á'ujujhua'ane'en xá'aju'un. 33Matɨ́'ɨj mi miyen tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Teen tu yeehui Abraham teecan jetze airáane. Catu yeehui ja'anáj seica jemi ca'anéeri jɨ́n tiu'utévaɨ. A'ɨ́j pu yeehui jɨ́n, ¿a'iné auj tí'irɨ'ɨri pej piyen tí'ita'ixaate'e tej nu'u taxɨéehua á'ujujhua'ane'e tá'ara'ani? 34Jesús pu ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Ayee nu yeehui tejá'amua'ixaate'e tzáahuati'ira'a jɨme'e tɨ ja'atɨ́ tɨ na'a tɨ ayén te'uteáturaave'en ɨ́ Dios jemi, a'ɨ́ɨ pu ca'anéeri jɨ́n tí'imuarɨ'e a'ɨ́jna jemi tɨ a'ij pua'a 'een. 35Ajta a'ɨ́ɨn tɨ ca'anéeri jɨ́n tejé'emuarɨ'e a'u mej é'eche ɨ́ teɨtestemua'ame'en a'ɨ́jna tɨ tí'ira'aijte'e, a'ɨ́ɨ pu caí a'uun rusén jɨ́n huateáturaasin a'ujna. Majta a'ɨ́ɨn tɨ yaujra'an pú'een, a'úu pu yeehui huateáturaasin tɨ́j na'a rusén jɨme'e. 36’A'ɨ́j pu jɨ́n, tɨ pua'a niyen huárɨni inee, i nej neajta yaujra'an pú'een, nej ni amua'irájtuaani sej si ruxɨéehua á'ujujhua'ane'en, ayée xu xaa ne'u ruxɨéehua á'ujujhua'ane'e xá'aju'un, tzɨ́te'e. 37Nee nu hui niyen ramua'aree sej se'ɨ́jna jetze airáane se'ɨ́jna ɨ́ Abraham teecan. Mɨ́ seajta mú'een, xu'uri siyen á'ujca'ane sej siyen naajé'ica se'ɨ́jna jɨme'e sej caí ché'e ranamuajracu a'ij nej tejá'amua'ixaate'e. 38Ayee nu ne'ɨ́jna jɨ́n tejá'amua'ixaate'e a'ij nej yeehui neri ne'uun tejá'useij ɨ́ niyá'upua jemi. Seajta mú'een, ayée xu che'atá sena'a tí'ijrɨ'ɨre a'ij sej seajta tiráanamuajri'i ɨ́ ruyá'upua. 39Matɨ́'ɨj mi miyen tiu'utaniú tɨjɨ́n: ―Teen tu yeehui rájya'upuaca'a te'ɨ́jna ɨ́ Abraham teecan. Aj pu'i Jesús ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Tɨ́ pua'a yeehui siyen yaújmua'ame'en pú'eene'en a'ɨ́jna ɨ́ Abraham teecan, ayée xu che'atá sena'a rɨ́'ɨ titetiújcha'ɨɨ a'ij tɨ a'ɨ́ɨn ajta rɨ́'ɨ ti'itiújcha'ɨɨca'a. 40Ayee pu i éene'e, xu'uri siyen tiraaxɨ́'epɨ'ɨntare sej naajé'ica. Neajta inee, nee nu ne'ɨ́n pú'een seɨ́j tɨ ayén tejámuaatá'ixaa a'ɨ́jna tɨ ayén ti'ayajna, ɨ́ nej neajta niyen ráanamuajri'i ne'ɨ́jna jemi ɨ́ Dios. Capu yeehui ayén tí'ijrɨ'ɨrejca'a a'ɨ́jna ɨ́ Abraham teecan. 41Ayee xu siyen a'ij pua'a titetiújcha'ɨɨ a'ij tɨ ajta rɨcɨ ɨ́ á'amuaya'upua. Matɨ́'ɨj mi miyen tiu'utaniú tɨjɨ́n: ―Catu yeehui huanú'ihuaca'a huá'a jetze ɨ́ mej ruseɨ́jtajmee patɨ́j mú'ee. Seɨ́j pu'u yeehui a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tej rájya'upua. A'ɨ́ɨ pu yeehui a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ Dios. 42Aj pu'i Jesús ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Tɨ́ pua'a yeehui a'ɨ́ɨn Dios á'amuaya'upua pú'eene'en, mú'een xu nexɨ́'eve'e xá'aju'un a'iné a'úu nu a'uvé'emej ɨ́ jemin. Canu yeehui neseɨ́j nena'a niyen a'uvé'emej sino a'ɨ́ɨ pu yen neja'uta'íteca'a. 43’¿A'iné 'een jɨ́n secaí nejaú'itɨe a'ij nej tejá'amua'ixaate'e? Caxu xaa ne'u yaú'itɨe a'iné secaí ahuaújca'ane sej ra'ancuré'an a'ij nej ti'ixa. 44Mú'een xu yeehui se'ɨ́jna jetze ajtéme'ecan ɨ́ tiyaaru'u. A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ á'amuaya'upua. Seajta mú'een, ayée xu'u sena'a se'ɨ́jna jɨ́n siyen rá'astijre'e a'ij tɨ tí'ijxe'eve'e ɨ́ á'amuaya'upua. Tɨ́j na'a tɨ huataseíjre ɨ́ teáata'a tɨ yú e'iré'ene, a'ɨ́ɨ pu yeehui tí'itecui'ica. Capu ja'anáj tzáahuati'ira'a jɨ́n tiu'utaxájtaca'a. A'ɨ́ɨ pu yeehui nain jɨ́n tí'ihua'itaca. Tɨ́j na'a tɨ ayén tí'ihua'i, a'ɨ́ɨ pu jetzen airáninei ɨ́ tzajta'an a'ɨ́jna tɨ hua'itzi pú'een. Ayej xaa ne'u, a'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een tɨ tí'ihua'itaca. Ajta tɨ́j na'a tɨ hua'itzi pú'een, a'ɨ́j pu jetzen airáninei. 45’Mɨ́ neajta inee, ayée nu tzáahuati'ira'a jɨ́n tí'ixaxa'a. A'ɨ́j xu jɨ́n, caxu yeehui ná'atzaahuate'e. 46¿Ni seɨ́j mú'ejmi jetze tɨ ajtéme'ecan ayén ti'itɨ́j jɨ́n ná'axɨjte'e a'ɨ́jna jɨme'e nej ti'itɨ́j jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi? A'iné capu rɨ'ɨrí sej siyen huárɨni, ayée pu huataújmua'a nej niyen tzáahuati'ira'a jɨ́n tejá'amua'ixaate'e. Tɨ́ pua'a ayén, ¿a'iné yeehui 'een jɨme'e secaí ná'atzaahuate'e? 47Ayee nu tejá'amua'ixaate'e. A'ɨ́jna tɨ Dios jetze ajtéme'ecan ayén rá'astijre'e a'ij tɨ ti'ixa ɨ́ Dios. Seajta mú'een, ayée xu 'een jɨ́n caí siyen rá'astijre'e se'ɨ́jna jɨme'e sej caí Dios jetze ajtéme'ecan. 48Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tí'aijta teyujta'a, ayée mú tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―¿Ni yeehui caí ayén ti'ayajna a'ij tej ti'ixa pej piyen Samaria é'eme'ecan, ajta tiyaaru'u pu mú'eetzi tzajta'a seijre'e? 49Jesús pu ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Capu tiyaaru'u neetzi tzajta'a seijre'e sino nee nu rɨ́'ɨ tiratá'aca ɨ́ niyá'upua. Seajta mú'een, ayée xu méjca'i tinúutache ineetzi. 50Mɨ́ neajta inee, canu yeehui neseɨ́j nena'a niyen rahuauhuau tɨ ja'atɨ́ rɨ́'ɨ tinaatá'an, sino seɨ́j pu'u xaa ayén rahuauhuau. A'ii pu yeehui a'ɨ́ɨn pú'een tɨ tzáahuati'ira'a jɨ́n ayén tiraaxɨ́'epɨ'ɨntare'en. 51Ayee nu tejá'amua'ixaate'e tzáahuati'ira'a jɨme'e. Tɨ́ pua'a ja'atɨ́ ayén tirá'astijre'e a'ij nej tí'ixaxa'a, capu yeehui ja'anáj racɨ'ɨti tɨ huámɨ'ɨni. 52Jɨ́me'en mu'u miyen ráanamuajri'i, aj mú mi miyen tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: ―Tu'uri yeehui ramua'aree tɨ ayén ti'ayajna tɨ tiyaaru'u pu mú'eetzi tzajta'a seijre'e. A'ɨ́ɨ pu yeehui Abraham huamɨ́'ɨ, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Dios jetze me'ecan tí'ixaxa'ata'a. Mɨ́ pajta mú'ee, ayée pepu'u yeehui ti'ixa tɨ ayén nu'u, tɨ pua'a ja'atɨ́ ayén tirá'astijre'e a'ij pej ti'ixa, tɨ nu'u caí ja'anáj mɨ'ɨni. 53’¿Ni tzaa yeehui piyen jaítze'e ve'ecán jɨ́n ti'itéjvee caí ɨ́ ti'itɨ́j tɨ jɨ́n ti'itéveeca'a ɨ́ tayá'upua ɨ́ Abraham? A'ɨ́ɨ pu yeehui xaa huamɨ́'ɨ. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Dios jetze me'ecan tí'ixaxa'ata'a, a'ɨ́ɨ mú majta huácuii. Ari mú'ee, ¿a'iné petí'ixa a'atani pej pɨ́rɨcɨ? 54Ajta a'ɨ́ɨn Jesús, ayée pu tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Capu yeehui ti'itɨ́j vaɨre'e tɨ pua'a niyen neseɨ́j té'antzaahuate'e. A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een tɨ ayén rɨ́'ɨ tinaatá'aca ɨ́ niyá'upua, a'ɨ́jna ɨ́ sej jɨ́me'en siyen ti'ixa yee a'ɨ́ɨ pu a'amua Dios pú'een. 55Seajta mú'een, caxu yeehui ramua'ate. Mɨ́ neajta inee, nee nu xaa ramua'ate. Tɨ́ pua'a niyen tejá'amua'ixaate'e yee canu ramua'ate, ayée nu tí'ihua'itaca setɨ́j mú'een. Mɨ́ neajta inee, nee nu xaa ramua'ate, neajta niyen rá'astijre'e a'ij tɨ tí'ixaxa'a. 56Ajta yeehui a'ɨ́jna ɨ́ Abraham tɨ á'amuaya'upua pú'een, a'ɨ́ɨ pu huataújtemua'ave a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ayén tirá'amitɨejte'eca'a tɨ ayén raaseíj ja'anáj xɨcájra'an nej jetzen nain jɨ́n antínmua'areere. A'ɨ́ɨ pu xaa raaseíj, ajta a'ɨ́jna jɨ́n huataújtemua'ave. 57Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan, ayée mú tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―¿Ni tzaa yeehui piyen raaseíj pe'ɨ́jna ɨ́ Abraham teecan? Capu a'ij tí'irɨ'ɨri, a'iné capej xɨ piyen hua'apuate japuan tamuáamuata'a nine'ira'a rájcha'ɨɨ. 58Ajta ayén tihua'utá'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨjɨ́n: ―Ayee nu tzáahuati'ira'a jɨ́n tejá'amua'ixaate'e. Tɨ́'ɨj caí xɨ Abraham huaseíjre, nee nu neri seijre'eca'a. 59Jɨ́me'en mu'u miyen tiráanamuajri'i, aj mú mi tetej titú'utu ɨ́ mej jɨ́n raateátu'asixɨ'ɨn. Ajta a'ɨ́ɨn Jesús huateú'avaataca'a. Aj pu'i a'uun huirájraa a'ujna teyujta'a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\