San Juan 9

1Tɨ́'ɨj a'uun a'atamé'ecaa, Jesús pu ja'atɨ́ huaseíj tɨ aracúuni'i pu huanú'ihuaca'a. 2Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Jesús jamuan á'ujujhua'ane'e, ayée mú tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―Maeestru, ¿a'atani yeehui ayén auteájturaa ɨ́ Dios jemi tɨ ij a'ɨ́ɨn ayén te'aracúuni'i huanú'ihua? ¿Ni qui a'ɨ́ɨn auteájturaa ca'ɨ́n ɨ́ vaújsimua'ame'en? 3Aj pu'i Jesús ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Capu yeehui ja'atɨ́ auteájturaa ɨ́ Dios jemi. Capu amɨ́jna ja'atɨ́ ayén auteájturaa, camu majta ɨ́ vaújsimua'ame'en. Ayee pu yeehui tiráaruu tɨ ij ayén huataseíjre'en ɨ́ jemin a'ij tɨ Dios tiraayɨ́'ɨtɨ a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ rumuárɨ'eri'ire'ara'an. 4Ayee pu ruxe'eve'e tɨ́'ɨj auj tújca'ari tzajta'a pɨ́tí'irɨcɨ tej tiyen te'ɨ́jna jetze tiu'umuárɨ'en Dios tɨ jɨ́n ayén yen neja'uta'íteca'a. Pu'uri yeehui a'ájna teja'uré'enejsin tɨ huatétɨca'ari. Capu ché'e rɨ'ɨríista a'ame a'ájna tɨ ja'atɨ́ ayén tiu'umuárɨ'en. 5Ijii, netɨ́'ɨj nauj niyen huaca íiyen chaanaca japua, ayée nu tí'ivaɨre'e huá'a tzajta'a ɨ́ teɨte tɨ́j tatzari tɨ jɨ́n huá'a japua huáneeri'i mej mi miyen ti'itɨ́j huaseíj matɨ́j mena'a pua'amé ɨ́ mej yen japuan huachéjme ɨ́ chaanaca japua. ―Ayee pu tihua'utá'ixaa. 6Tɨ́'ɨj ayén tiu'utaxájtaca'a, aj pu'i, a'ɨ́ɨn á chuaata'a e'erájtzitzee. Ajta, ru'íjcɨ'e jɨ́n rajrú'une ɨ́ xarij. Aj pu i ra'arápɨtijri'i á jɨ'ɨseáara'an jetze a'ɨ́jna tɨ arácun. 7Ajta ayén tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Aricu yeehui, u pá'ume'en pe'újna a'u tɨ jé'ejmuaa tɨ ayén téja'arájtehuaa tɨjɨ́n Siloé. (Ayee pu huataújmua'a a'ɨ́jna ɨ́ niuucari tɨjɨ́n: tɨ huata'íti'ihuaca'a.) Aj pu'i u á'ume a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ, ajta acáujɨsta'ante. Tɨ'ɨj jí mú a'uvé'emej. Pu'uri ayén atáneerica'a. 8Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej á vejli'i a'uchéejme'ecaa a'u tɨ é'echejca'a a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ, majta a'ɨ́ɨme, ɨ́ mej mejmí'i miyen raseíjraca'a tɨ́'ɨj a'ɨ́ɨn auj limojna huauca'a, ayée mú tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: ―¿Ni caí yeehui a'ɨ́ɨn pú'een tɨ ayén a'uun a'utacái á'aye'i tɨ ij limojna hua'utáhuavii ɨ́ teɨte? 9Seica mú miyen tiu'utaxájtaca'a tɨ nu'u a'ɨ́ɨn pú'een. Majta seica miyen tɨjɨ́n: ―Capu yee a'ɨ́ɨn pú'een, sino ayée pu'u na'a seijre'e tɨ́j a'ɨ́jna. Ajta a'ɨ́ɨn, ayée pu tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: ―Nee nu yeehui ne'ɨ́n pú'een. 10Matɨ́'ɨj mi miyen tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿A'iné ye'í pete'atáneereca'a? 11Aj pu'i ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―A'ɨ́jna yeehui ɨ́ mej miyen ratamuá'amua tɨjɨ́n: Jesús, a'ɨ́ɨ pu xarij huateáru'une, tɨ'ɨquí yeehui na'arápɨtijri'i yé nejɨ́'ɨ jetze. Aj pu'i ayén tinaata'aíj nej nu'u ne'uun u á'ume'en ne'újna Siloé, a'u tɨ jé'ejmuaa nej nu'u ni aránja'usixɨ'ɨn. Netɨ́'ɨj yeehui ni u á'ume, neajta aránja'usixɨ. Aj nu ni niyen mé úuneereca'a. ―Ayee pu tihua'utá'ixaa. 12Matɨ́'ɨj mi miyen tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿A'uné a'ij 'é'en a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ? Ayee pu tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Canu yeehui mé'e yé'emua'aree. 13Matɨ́'ɨj mi ya'uví'itɨ́ me'ɨ́jna tɨ aracúuni'i a'ɨ́mej jemi ɨ́ fariseos. 14Ajta, ayée pu a'ájna pɨ́tí'irɨjcaa a'ájna xɨcájra'an jetze mej jetzen ruse'upi tɨ́'ɨj Jesús ayén raateáru'une ɨ́ xarij, ajta tiráahuaa. 15A'ɨ́j mú jɨ́n, a'ɨ́ɨme ɨ́ fariseos majta miyen tiraata'íhua'uri'i a'ij tɨ a'ɨ́ɨn te'atáneereca'a. Ajta a'ɨ́ɨn ja'atɨ́ ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―A'ɨ́ɨ pu yeehui na'arápɨtijri'i yé nejɨ́'ɨ jetze. Neajta niyen aránja'usixɨ. Ajta íjii, nee nu yeehui neri mé úunee. 16Majta ɨ́ mej huá'a jetze ajtéme'ecan ɨ́ fariseos, ayée mú tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: ―Capu yeehui a'uun é'eme'ecan ɨ́ Dios jemi a'ɨ́jna a'iné capu ayén rá'astijre'e a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ xɨcaj tej jetzen tase'upi. Majta seica miyen tɨjɨ́n: ―¿A'iné yeehui tí'irɨ'ɨri tɨ ja'atɨ́ ayén huárɨni tɨ huápɨ'ɨ ruxe'eve'e tɨ pua'a ayén nu'u te'uteáturaavecare'en ɨ́ Dios jemi? A'ɨ́j pu jɨ́n, seica mú seɨcɨé tí'ixajtaca'a. Majta ɨ́ seica, seɨcɨé mú majta tí'ixajtaca'a. Camu naími'i ruxɨ́'ej mena'a miyen tí'ixajtaca'a. 17Matɨ́'ɨj miyen majtáhua'a tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―Pajta mú'ee, ¿a'iné yeehui petí'imua'atze ja'atɨ́ tɨ pɨ́rɨcɨ?, a'iné a'ɨ́ɨ pu timuáahuaa pej pi atáneereca'a. Ajta a'ɨ́ɨn ja'atɨ́ ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―A'ɨ́ɨ pu yeehui Dios jetze me'ecan tí'ixaxa'a. 18Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej a'uun tí'aijta teyujta'a, camu rá'antzaahua tɨ ayén aracúuni'i huanú'ihuaca'a, tɨ ari huarúj tɨ i ari atanee íjii, icu. Matɨ́'ɨj mi miyen hua'uta'aíjtaca'a mej mi u a'uvé'eju'un ɨ́ vaújsimua'ame'en. 19Ayee mú tihua'uta'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿Ni tzaa yeehui a'ɨ́ɨn pú'een á'amuayauj? ¿Ni a'ɨ́ɨn pú'een sej siyen ti'ixa yee aracúuni'i pu huanú'ihuaca'a? ¿A'iné yeehui auj tí'irɨ'ɨri tɨ ari mé úunee? 20Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ vaújsimua'ame'en, ayée mú tiu'utaniú tɨjɨ́n: ―Ayee tu xaa ramua'aree tɨ a'ɨ́ɨn tayauj pɨ́rɨcɨ, teajta yeehui ramua'aree tɨ aracúuni'i huanú'ihuaca'a. 21Mɨ́ teajta iteen, catu xaa ne'u ramua'aree a'ij tɨ 'een jɨme'e tɨ ayén ari mé úunee nusu ja'atɨ́ tɨ ayén raarújte. Setá'aj yeehui siyen tiraata'íhua'u a'iné, pu'uri vásta'a. A'ɨ́ɨ pu ajta ruseɨ́j tiu'utaxájta. 22Ayee mú 'een jɨ́n tiu'utaxájtaca'a ɨ́ vaújsimua'ame'en a'iné mehuá'atziɨɨne'eca'a a'ɨ́mej ɨ́ mej a'uun teyujta'a tí'aijta, ɨ́ mej majta meri miyen tiraaxɨ́'epɨ'ɨntare mej mi ru'irá'ite me'újna teyujta'a ja'atɨ́ tɨ na'a tɨ ayén tiu'utaxáj yee Jesús pu nu'u a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ Cɨríistu'u tɨ Dios ra'antíhua'u. 23A'ɨ́j mú jɨ́n miyen tiu'utaxájtaca'a ɨ́ vaújsimua'ame'en yee matá'aj raata'íhua'u me'ɨ́jna a'iné a'ɨ́jna ɨ́ hua'ayauj pu'uri vástaca'a. 24Majtahua'a mú miyen raatajé me'ɨ́jna tɨ aracúuni'i huanú'ihuaca'a. Ayee mú tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Patá'aj piyen pena'a rɨ́'ɨ tiraatá'an ɨ́ Dios. Pajta caí yeehui piyen rɨ́'ɨ tiraatá'acare'en pe'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ a'iné a'ɨ́ɨ pu ateáturaave ɨ́ Dios jemi. 25Ajta a'ɨ́ɨn, ayée pu tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Tɨ́ pua'a yeehui ayén ateáturaave ɨ́ Dios jemi nusu caí, canu xáahuí a'atzu ramua'aree, sino ayée nu xaa ramua'aree nej amuacaí aracúuni'i. Mɨ́ neajta íjii, nee nu hui mé úunee. 26Matɨ́'ɨj mi miyen tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿A'iné ye'í muáaruu? ¿A'iné ye'í timuáahuaa pej pi yeehui atáneere? 27Aj pu'i ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Nu'uri amuaatá'ixaa. Seajta mú'een, caxu náanamuajri'i. ¿A'iné 'een jɨme'e siyen raxɨ́'eve'e nej neajtahua'a amuaatá'ixaate'en? Tij seajta mú'een siyen raxɨ́'eve'e sej seajta jamuan á'ujujhua'ane'en. 28Majta miyen jeíhua mú a'ij pua'a tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Aa neti'ijtá ne'u. Mú'ee pej yeehui pe'ɨ́jna jamuan á'uche'ecan, tzɨ́te'e. Teajta iteen, teen tu tiyen rá'astijre'e te'ɨ́jna ɨ́ Moisés teecan. 29Teen tu yeehui tiyen ramua'aree tɨ Dios ayén jamuan tiu'uxájtaca'a ɨ́ Moisés. Ajta, jɨ́me'en a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ, catu yeehui a'atzu ramua'aree a'u tɨ é'eme'ecan. 30Aj pu'i ayén tiu'utaniú a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨjɨ́n: ―¿Ni caí ne'u icu? Mú'een xu caí ramua'aree a'u tɨ é'eme'ecan. Mɨ́ ajta, a'ɨ́ɨn ayén naarújte nej ni niyen atáneere. 31Ayee tu yeehui ramua'aree tɨ Dios caí ayén ranamua ja'atɨ́ tɨ ayén ateáturaave ɨ́ jemin. Dios pu xaa ayén ranamua a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ ayén rana'amiche, ajta tɨ ayén rá'astijre'e a'ij tɨ Dios tí'ijxe'eve'e. 32Capu yeehui ja'anáj ja'atɨ́ ayén tiráanamuajri'i tɨ seɨ́j ayén raarújte a'ɨ́jna tɨ aracúuni'i huanú'ihuaca'a tɨ ij ayén atáneerica'a á'ara'ani. 33Tɨ́ pua'a hui caí Dios jemi é'eme'ecantacache'e, capu a'ij rɨníiche'en tɨ naarújte'enche'e ineetzi. ―Ayee pu tihua'utá'ixaa. 34Majta a'ɨ́ɨme miyen tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Nain pej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi mú'ee, tɨ́j na'a pej yeehui piyen huanú'ihuaca'a tɨ yú e'iré'ene. ¿Ni tzaa mú'ee piyen auté'aca'ane pej piyen titáamua'aten? ―Ayee mú tiraata'ixaa. Majta ru'irá'iteca'a. 35Ajta a'ɨ́ɨn Jesús, ayej ráamua'areeri'i mej miyen ru'irá'iteca'a. Tɨ́'ɨj ayén yá'uteu a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ, ayée pu tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―¿Ni piyen rá'atzaahuate'e pe'ɨ́jna tɨ teáata'a jetze airaújneijte? 36Aj pu'i a'ɨ́ɨn ja'atɨ́ ayén tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―Nevástara'a yeehui, ¿a'atani a'ɨ́ɨn pɨ́rɨcɨ nej ni niyen rá'antzaahuate'en? 37Jesús pu ayén tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Pepu'uri yeehui raaseíj. Jee xaa ne'u ayén ti'ayajna, a'ɨ́ɨ pu á jamuan ayén ti'ixa. 38Ajta a'ɨ́ɨn tevi ayej tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Nevástara'a, nee nu yeehui muá'atzaahuate'e. Aj pu'i raateánajcheca'a. 39Ajta a'ɨ́ɨn Jesús ayén tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: ―Ayee nu yeehui ne'ɨ́jna jɨ́n a'uvé'emej íiyen chaanaca japua nej ni hua'uxɨ́jte'en naíjmi'ica ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua, mej mi miyen atanéjne'ere a'ɨ́ɨme ɨ́ mej aracúcu'unijmee, mej mi majta yeehui miyen aracúcu'unijmé'e muá'ara'ani a'ɨ́ɨme ɨ́ mej nu'u miyen atanéjne'e. 40Majta seica ɨ́ fariseos, a'úu mú vejli'i a'uté'uuca'a. Matɨ́'ɨj miyen ráanamuajri'i a'ij tɨ tiu'utaxájtaca'a, matɨ́'ɨj mi miyen tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿A'ii nu'u ye'í? ¿Ni tzaa yeehui teajta iteen aracúcu'unijmee? 41Ayee pu tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Tɨ́ pua'a yeehui siyen aracúcu'unijme'eni tɨ ij caí ti'itɨ́j a'ij tejamuá'amitɨejte'e, capu rɨ'ɨríista á'ame'enche'e tɨ ja'atɨ́ ti'itɨ́j jɨ́n mú'ejmi jetze te'ujpuá'ajte'en. Mɨ́ seajta mú'een, ayée xu yeehui ti'ixa sej nu'u siyen atanéjne'e tɨ ij nain jɨ́n tejamuá'amitɨejte'e. A'ɨ́j xu jɨ́n, seúche'e xu á'aturaave ɨ́ Dios jemi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\