Judas 1

1Inee, i nej i'i Judás, nee nu seɨj pɨ́rɨcɨ tɨ tí'ivaɨre'e a'ɨ́jna jemi ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistu'u pú'een. Nee nu neajta juutzeájra'an pú'een a'ɨ́jna ɨ́ Jacobo. Ayee nu tejá'amuayu'use'e mú'een mɨ tɨ amuaatajé ɨ́ Dios, a'ɨ́jna ɨ́ tej teajta rájya'upua. A'ɨ́ɨ pu ajta á'amuacha'ɨɨ a'ame tɨ ij ayén tejamuáacɨ'ɨti sej siyen seíire'e xá'aju'un jemin ɨ́ Cɨríistu'u. 2Ché'e ayén tejamuáacɨ'ɨti tɨ Dios, ayén amuá'ancu'uvajxɨ'ɨn temua'a naa, tɨ 'ij ajta nain jɨ́n amua'anpuá'ajte'en sej si siyen huápɨ'ɨ huaújxe'eve'en seɨ́j seajta seɨj. 3Ayee pu'u, ne'ihuaamua'a mɨ nej já'amuaxe'eve'e, ayée nu tí'ijxe'eve'eca'a nej niyen ne'ɨ́jna jɨ́n tejámuaata'íti'i ne'ɨ́jna jɨme'e tɨ Dios tu'irátuaasin tetɨ́j tena'a pua'amé tej tiyen rá'astijre'e. Mɨ ajta, ca'aníjra'a pu naatá'aca nej ni niyen ca'anéeri jɨ́n tejámuaatayú'use'en nej ni niyen tejamuaatáhuavii sej siyen tiu'utatése'en sej si seuj ra'ará'astijre'en se'ɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ seɨ́j na'a raateájtuaa huá'a jemi ɨ́ tɨ Dios huateúra'ate. 4Seica mú avíitzi jɨ́n ajteújnaxcaca'a mú'ejmi jemi. A'ii mú a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ mej caí rá'astijre'e ɨ́ Dios. Majta seɨcɨé pu ayén tihuá'amitɨejte'e a'ɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ tej jɨ́n ráamua'areeri'i tɨ huáapua'a pu rɨ́'ɨ titaatá'a a'ɨ́jna tɨ tí'ita'aijte'e, a'ɨ́jna ɨ́ tavástara'a, ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistu'u pú'een. Ayee pu tihuá'amitɨejte'e tɨ nu'u a'ɨ́ɨn tavástara'a ayén rɨ́'ɨ tihua'utá'a mej mi miyen ché'e mana'a a'ij pua'a titeetiújcha'ɨɨca a'ij tɨ tihuá'amitɨejte'e. Ayee mú me'ɨ́jna jɨ́n huarɨ́n, a'ɨ́ɨ mú majta mé rúujɨpua ɨ́ tavástara'a. Ajta ayén tihuá'acɨ'ɨti a'ij tɨ ajmí'i té'eyu'usi'ihuaca'a ɨ́ mej jɨ́n rajpuaíitzi muá'aju'un. 5Ayee nu raxɨ́'eve'e nej niyen amuaatá'an sej ra'utámua'aree tɨ a'ɨ́ɨn tavástara'a xaa hua'irájtuaa a'ujna u Egipto a'ɨ́mej ɨ́ ruteɨ́testemua'a. Aj pu'i á'iyen a'ɨ́ɨn ayén hua'upuá'ajte a'ɨ́mej ɨ́ mej caí ra'ará'astijre. 6Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej ta japua tí'ivaɨre'e, ɨ́ mej majta caí araúraste me'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ tɨ jɨ́n Dios hua'antíhuau, sino maraatéxɨeehuataca'a me'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ mej jɨ́n títeté'u'upu'uca'a u ta japua a'u mej a'uté'eca'a mej mi pua'amecɨé ti'itɨ jɨ́n te'enteárute tɨ jaítze'e jɨ́n seijre'e. A'ɨ́j pu jɨ́n, Dios ayén hua'iteáana a'u tɨ a'utɨ́ca'a. A'uu mú aiteánami'ihua muá'aju'un tɨ́j na'a tɨ yú auca'itɨ́ a'ame tɨ́j na'a rusén jɨme'e, tɨ i a'ɨ́ɨn Dios ayén puaíjtzi hua'utá'an a'ɨ́jna xɨcáara'an tɨ́'ɨj huá'axɨjte'en naíjmi'ica matɨ́j mana'a pua'amé seijre'e. 7Ayee pu che'atá na'a Dios hua'uxɨ́jte a'ɨ́mej ɨ́ mej Sodoma é'echejca'a, majta ɨ́ seica ɨ́ mej Gomorra é'eme'ecantaca'a, majta seica ɨ́ mej a'ɨmuá antachéejme'ecaa. Ayee mú huataúra'a a'ɨ́ɨme mej mi huaújxana'acɨra'aten, mej mi majta seɨcɨé ti'ihuaújxana'acɨra'aten a'ij tɨ caí tiraavíjte'e, teáata'a jamuan ɨ́ ruxɨ́'ej teáata'a. Ayee mú tiu'utaseíjriti'ihuaca'a mej me'ɨ́n pú'een ɨ́ mej miyen tirajpuaíjtzi muá'aju'un me'ɨ́jna jetze ɨ́ taij tɨ caí ja'anáj á'amɨ'ɨni. 8Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej avíitzi jɨ́n ajteújnaxcaca'a mú'ejmi jemi, ayée mú che'atá mana'a me'ɨ́jna jetze tí'imua'atze yee mej ruxɨéehua ruxána'acɨra'aten. A'ɨ́j mú jɨ́n a'ij pua'a raruure ɨ́ rutevij. Majta miyen mé rúujɨpua ja'atɨ tɨ na'a tɨ ti'itɨ jɨ́n antiújmua'aree. A'ɨ́ɨ mú majta a'ij pua'a tihuá'axa a'ɨ́mej ɨ́ mej ta japua é'eseijre'e, ɨ́ mej majta rɨ́'ɨ huápɨ'ɨ naa seijre'e. 9Mɨ ajta a'ɨ́ɨn Miguel tɨ jeíhua ti'itɨ jɨ́n tí'ivaɨre'e ɨ́ ta japua, capu ayén huataúra'a tɨ ayén ca'anín jɨ́n ra'uxɨ́jte'en a'ɨ́jna ɨ́ tiyaaru'u matɨ́'ɨj tí'itese'eca'a me'ɨ́jna jɨme'e a'ij mej ráaruuren ɨ́ tévira'an a'ɨ́jna ɨ́ Moisés teecan. Capu xaa ayén ca'anín jɨ́n ra'uxɨ́jte sino ayée pu tiraata'ixaa tɨjɨ́n: “Ché'e a'ɨ́ɨn tavástara'a mua'ajteá'axɨ'ɨn.” 10Mɨ majta a'ɨ́ɨme ɨ́ teteca, ayée mú ché'e mana'a a'ij pua'a tí'ixaxa'a me'ɨ́jna jɨme'e ti'itɨ tɨ a'ij mej caí yaú'itɨe. Ajta ayée mú me'ɨ́jna jɨ́n rujɨ́ɨmua'a aújpua'ajte'en me'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ mej rujɨ́ɨmua'a a'ij tirájteuve, ajta a'ɨ́jna tɨ a'ij pua'a tihuá'amitɨejte'e. Ayee mú 'een matɨ́j ɨ́ ti'itɨ mej caí raayɨ́'ɨtɨ mej tiú'umua'ati. A'ɨ́j mú jɨ́n rujɨ́ɨmua'a aújpua'ajte'en. 11Cui'i xaa, Dios pu puaíjtzi hua'utá'asin a'ɨ́mej. Ayee mú che'atá mana'a a'ij pua'a titetiújcha'ɨɨ tɨ́j ajta a'ɨ́jna ɨ́ Caín. Huáapua'a mú miyen huataúra'a mej mi miyen jeíhua huápɨ'ɨ raamuá'itɨn ɨ́ puaíjtzi. Ayee mú che'atá mana'a tɨ́j huarɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ Balaam teecan tɨ jeíhua huápɨ'ɨ auté'ɨtze ɨ́ Dios jemi. Ayee mú che'atá mena'a ehuaújpua'arixɨ'ɨn tɨ́j ajta á'upua'areca'a a'ɨ́jna ɨ́ Coré tɨ́'ɨj a'ɨ́ɨn ca'anín jɨ́n raatéxɨeehuataca'a a'ɨ́jna tɨ jɨ́n antiújmua'areereca'a a'ɨ́jna ɨ́ Moisés teecan. 12Setɨ́j sena'a e'etiújseɨre'en sej si naími'i tiú'ucua'ani se'ɨ́jna jɨme'e sej huaújxe'eve'en, a'ɨ́ɨme mú a'ij pua'a rɨ́ɨj muá'aye'i. Ayee mu'u, camu a'ij mena'a tí'icua'a mú'ejmi jamuan, majta miyen tí'iseijre'e mú'ejmi jemi tɨ́j cɨ́ɨxuri tɨ ti'icámeijri'i. A'ɨ́ɨ mú rujɨ́ɨmua'a mena'a tiú'ujmi'icuaca, majta, camu tihuá'ami'icuaca ɨ́ seica. Ayee mú 'een tɨ́j jaitɨri mej caí jetze víjvi'iyej sino eeca pu ráatɨsin. Ayee mú majta 'een tɨ́j cɨyej tɨ caí taaca tɨ́'ɨj caí ché'e xɨ́jcata'a pɨ́tí'irɨjca, tɨ pua'a ja'atɨ rá'ijcuta. Cu xɨee hua'apua pu huatéehua nain jɨme'e. 13Majta miyen 'een tɨ́j ɨ́ jaj tɨ á'ujruuréjvee ca'anín jɨme'e, tɨ ajta jetzen aamɨ́xcua'iri ájninei. Ajta a'ɨ́jna tɨ huá'a jetze airáninei a'ɨ́mej ɨ́ teɨte, ayée pu hua'utatévi'iraste'en. Majta mú miyen 'een tɨ́j xu'ura'ave ɨ́ mej mauj á'ujujhua'an a'u tɨ a'utɨ́ca'a. Ayee pu tihuá'acɨ'ɨti mej me'uun a'uteáturan a'u tɨ jeíhua huápɨ'ɨ a'utɨ́ca'a. 14Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Enóc, a'ɨ́jna tɨ aráhua'apua jetze ti'ite a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Adán jetzen airáane, a'ɨ́ɨ pu ayén tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́mej jɨme'e tɨ́'ɨj ayén tiu'utaxájtaca'a ɨ́ Dios jetze me'ecan tɨjɨ́n: “Casi'i, xaaseíj, tavástara'a pu yé ve'ecánejsin huá'a jamuan ɨ́ mej ravaɨre'e ɨ́ ta japua, a'ɨ́ɨme tɨ ajta huateúra'ate. 15A'ɨ́ɨ pu huá'axɨ'epɨ'ɨntari'iran naíjmi'ica, ajta a'ɨ́j pu jɨ́n huá'axɨjte'en naíjmi'ica ɨ́ mej rájcha'ɨɨre'eca'a ɨ́ Dios a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ mej a'ij pua'a rɨjcaa tɨ caí ayén tiraavíjte'e ɨ́ Dios jemi. A'ɨ́ɨ pu ajta a'ɨ́jna jɨ́n huá'axɨjte'en a'ɨ́jna jɨme'e mej miyen jeíhua huápɨ'ɨ a'ij pua'a tí'ixajtaca'a ɨ́ Dios a'ɨ́ɨme ɨ́ mej auteájturaa ɨ́ jemin mej mi caí miyen huárɨni a'ij tɨ tiraavíjte'e ɨ́ jemin.” Ayee pu tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Enóc. 16A'ɨ́ɨme ɨ́ teɨte, a'ii mú a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ mej ti'itɨ jɨ́n runiúuste'e, ɨ́ mej níniu'ucacu. Ayee mú ti'itiújcha'ɨɨ a'ij tɨ tihuá'amitɨejte'e ɨ́ huá'a tzajta'a. Ca'anín mú jɨ́n ti'ixáata muá'aye'i mej mi me'ɨ́jna jɨ́n á'ujtzaahuate'e. Majta miyen rɨ́'ɨ tihuá'ajee ɨ́ teɨte mej mi ti'itɨ jɨ́n hua'utémua'itɨn. 17Mɨ seajta mú'een, mɨ nej já'amuaxe'eve'e, setá'aj ra'utámua'aree a'ij mej tiu'utaxájtaca'a ɨ́ Dios jetze me'ecan a'ɨ́ɨme ɨ́ tɨ hua'antíhuau ɨ́ tavástara'a, a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistu'u pú'een. 18Ayee mú tiu'utaxájtaca'a tɨ ayén teja'uré'enejsin tɨjɨ́n: “A'ájna, tɨ́'ɨj ari nain te'entipuá'arijme'en, a'ɨ́ɨ mú huataseíjre'esin a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tité'exɨeehuari'ira muá'aju'un, ɨ́ mej miyen ti'itiújcha'ɨɨ muá'aju'un a'ij tɨ tihuá'amitɨejte'e ɨ́ huá'a tzajta'a, tɨ́j na'a tɨ caí ayén tiraavíjte'e ɨ́ Dios jemi.” 19A'ii mú a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ mej ca'aníjra'a hua'atá'aca ɨ́ teɨte mej mi já'ita'a a'utacɨ'ɨca'an. A'ɨ́ɨ mú rujɨ́ɨmua'a mena'a a'ij tirájteu a'ij mej rɨcɨ. Camu a'atzu jetzen araújca'ane ɨ́ xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios. 20Mɨ́ seajta mú'een, mɨ nej já'amuaxe'eve'e, setá'aj ca'aníjra'a tiu'utá'an seɨ́j seajta seɨj, sej si te'utáviicua'i se'ɨ́jna jɨme'e sej ra'ará'astijre'en se'ɨ́jna tɨ Dios ayén huateúra'ate. Setá'aj seajta araújca'anen se'ɨ́jna jetze ɨ́ xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios, sej si siyen huatéjniuuni ɨ́ Dios jemi. 21Setá'aj seuj ra'utámua'aree tɨ́j na'a tɨ yú auca'itɨ́ a'ame tɨ a'ɨ́ɨn Dios ayén já'amuaxe'eve'e. Setá'aj seajta siyen rachú'eve'e se'ɨ́jna ɨ́ tavástara'a, a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistu'u pú'een tɨ ij a'ɨ́ɨn a'ɨ́jna jɨ́n amuá'ancu'uvajxɨ'ɨn a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ayén tejámuaatá'asin sej siyen jemin ruurican huateáturan tɨ́j na'a rusén jɨme'e. 22Setá'aj seajta ca'aníjra'a hua'utá'an seica ɨ́ mej caí rɨ́'ɨ té'atzaahuate'e. 23Setá'aj seajta hua'irájtuaani seica, muárɨ'eri jɨme'e. Ayee pu seíire'e a'ame. Cu xɨee sej hua'irájtuaani ɨ́ taij jetze. Seajta seica, ɨ́ tɨ tí'itziɨɨni'ire'e jɨme'e, setá'aj huá'ancu'uvajxɨ'ɨn. Rɨ́'ɨ xu'u mú'een, a'iné jeíhua mú huápɨ'ɨ xána'avisi'i seíire'e muá'aju'un a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi. 24- 25Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Dios tɨ seɨj na'a pú'een, a'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een tɨ tu'irájtuaani. A'ɨ́ɨ pu raayɨ́'ɨtɨ tɨ ca'aníjra'a amuaatá'an sej si caí ti'itɨ jɨ́n até'ɨtze'ara'an ɨ́ jemin. A'ɨ́ɨ pu ajta amuaatéhuiite'esin ɨ́ jemin a'u tɨ rɨ́'ɨ huápɨ'ɨ naa tí'iseijre'e. Mú'een xu caí ti'itɨ a'aturáacan jɨ́n se'uun huaté'en, seajta huápɨ'ɨ xu huataújtemua'ave'esin. Tiché'e tiyen rɨ́'ɨ tiraatá'an, a'iné a'ɨ́ɨ pu a'ɨ́jna jɨ́n ti'itéjvee a'ɨ́jna jɨme'e tɨ jaítze'e ve'ée. A'ɨ́ɨ pu ajta nain jɨ́n tí'aijta, ajta nain jɨ́n antiújmua'aree. A'ɨ́ɨ pu ajta ayén téjmi japua huaniú a'ɨ́jna jɨme'e tɨ Cɨríistu'u tu'irájtuaa tɨ́'ɨj caí xɨ huataseíire'e ɨ́ chaanaca tej japuan seijre'e. Tiché'e tiyen te'ɨ́jna jɨ́n rɨ́'ɨ tiraatá'an tɨ́j na'a tɨ yú auca'itɨ́ a'ame tɨ́j na'a rusén jɨme'e. Ché'e ayén teja'uré'enen. Apocalipsis REV -, exported: 04-Feb-2009 at 18:36 p. Cora de Presidio de los Reyes ©La Liga Bíblica 2008


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\