San Lucas 11

1Ja'anáj pu ayén tiuju'urɨ́j. Aa pu já'ahua'a a'utéveeca'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. Téniuusime'e ɨ́ Dios jemi. Tɨ́'ɨj raatapuá'ajtaca'a tɨ huatéeniu, seɨ́j mej jamuan á'ujujhua'ane'e, ayée pu tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Tavastara'a, patá'aj piyen titáamua'aten tej huatéjniuuni ɨ́ Dios jemi tɨ́j Juan tihua'umuá'ate a'ɨ́mej ɨ́ mej jamuan á'ujujhua'ane'e. 2Tɨ́'ɨj i ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Setɨ́'ɨj huatéjniuuni, ayée xu hui tiu'utaxá yee: Mú'ee ɨ́ pej tá'iya'upua, Miché'e rɨ́'ɨ mé'e tiyau'á'an ɨ́ pej jɨ́n ántehuaa. Ché'e ayén teja'uré'enen a'ájna xɨcájra'a pej jetzen tiu'uta'aíjta íiyen chaanaca japua. Miché'e miyen che'atá mena'a tira'ará'asten a'ij pej tí'ijxe'eve'e a'ɨ́ɨme ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua matɨ́j a'ɨ́ɨme tira'ará'aste ɨ́ mej ta japua a'uté'uu. 3Patá'aj titaatá'an ɨ́ tɨ tí'icua'iri'i ɨ́ tej jɨ́n te'utáviicua'i íjii tɨ́j na'a yú tɨ auca'itɨ́ a'ame. 4Patá'aj titaatá'uuni'i ɨ́ tej jɨ́n auteájturaa mú'eetzi jemi a'iné ayée tu che'atá tiraatá'uuni'ira ja'atɨ tɨ na'a tɨ auteájturaa itejmi jemi. Patá'aj pajta caí raatá'acare'en ɨ́ tiyaaru'u tɨ a'ɨ́ɨn ca'aníjra'a taatá'acare'en tej ti caí tiyen huárɨni ti'itɨ́j jɨme'e tɨ a'ij pua'a 'een. Yee pu'u. 5- 6Aj pu i ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Tiché'e tiyen raataxáj yee seɨ́j xu mú'een tí'amigo. Ajta á'iyen a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ, tɨ́'ɨj ari já'ita'a tɨ́ca'a pɨ́tí'irɨcɨ, a'úu pu hui a'umé a'u tɨ é'eche ɨ́ amiigura'an. Aj pu i ayén tiraatá'ixaate'esin tɨjɨ́n: “ne'amiigu, huaícaca naataniɨ́jte'e ɨ́ pan, a'iné auchén pu yeehui uvé'ene seɨ́j ɨ́ ne'amiigu tɨ mu'u a'atamé'ecaa. Mɨ́ neajta inee, canu ti'itɨ́j tícha'ɨɨ ɨ́ nej raamíin.” 7’Tɨ́'ɨqui ayén hui tiu'utániuusin a'ɨ́jna tɨ huiirájca tɨjɨ́n: “Capej né'ɨtziite'e. Pu'uri yeehui aiteánami'i ɨ́ puéerta, majta me'ɨ́n ɨ́ tɨ'ɨríi, mu'uri huatéeje'e. Neajta inee, nu'uri huatéeca'a. Capu cha'a rɨ'ɨrí nej ájcheni nej ti'itɨ́j jamuaatá'an.” Ayee pu tiraatá'ixaate'esin. 8’Mɨ neajta inee, ayée nu hui tejá'amua'ixaate'e. Capu xaa ájchesin tɨ ti'itɨ́j raatá'an a'ɨ́jna jɨme'e tɨ amiigura'an pú'een, sino, a'ɨ́ɨ pu ájchesin a'ɨ́jna jɨme'e tɨ i caí mé'e rá'ɨtziite'e ɨ́ amiigura'an. Aj pu i raatá'asin, tzɨ́te'e, a'achú tɨ caj ti'itɨ́j tiraatáhuaviira. 9’A'ɨ́j nu hui jɨ́n niyen tejá'amua'ixaate'e yee setá'aj seuj rahuaviira ɨ́ Dios jemi a'iné a'ɨ́ɨ pu xaa tejámuaatá'asin. Seajta, seuj rahuauca ɨ́ jemin. A'ɨ́ɨ xu jemi rateuni ɨ́ Dios. Seajta seuj te'ejteátu'asixɨ'ɨn tá'apueerta. Aj pu i xaa Dios te'antácuuna. Tɨ'ɨj jí amuaatá'asin ɨ́ sej rahuauhuau. 10’Ayee xu hui huárɨni a'iné tɨ pua'a ja'atɨ ayén ti'itɨ́j tí'ijhuaviira, a'ɨ́ɨ pu ra'ancuré'asin. Tɨ́ pua'a ja'atɨ ti'itɨ́j huauca, a'ɨ́ɨ pu hui rateuni. Ajta tɨ pua'a ja'atɨ ayén te'ejteátu'asixɨ'ɨn tá'apueerta, Dios pu xaa tira'antácuune'esin. 11’Casi'i mú'een, ¿ni qui seɨ́j ayén huárɨni mú'een, mɨ sej huayaujmua'a? Tɨ́ pua'a ayauj ayén hua'ité muáhuaviira, ¿ni qui cu'ucu'u paraatapíjte'esin? Capej xaa ne'u. Hua'ité pepu'u hui raatá'asin. 12Na'ari tɨ pua'a tá'u muáhuaviira, ¿ni qui teáxca paratáchuite'esin? Capej xaa ne'u. Tá'u pepu'u raatá'asin. 13’Ayee xu mú'een, mɨ sej a'ij pua'a 'een ɨ́ ru tzajta'a, xu'uri ramua'aree sej hua'utapuaíjve'en ɨ́ ruyaujmua'a ti'itɨ́j tɨ rɨ́'en. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ tɨ á'amuaya'upua ɨ́ ta japua tɨ é'eseijre'e, jeíhua pu hui jaítze'e raayɨ́'ɨtɨ tɨ hua'utá'an tɨ a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucare'ara'an a'uun a'uteáturan a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej rahuauhuau. ―Ayee pu tihua'utá'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. 14Ja'anáj pu ayén tiuju'urɨ́j. Jesús pu tiyaaru'u huatamuárite'eca'a tɨ tevi tzajta'a seijre'eca'a. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ tiyaaru'u, capu raatá'acare'e tɨ a'ɨ́ɨn tevi tiu'utaxáj. Jɨ́me'en pu'u Jesús raatamuári, aj pu i tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ tevi. Majta me'ɨ́n ɨ́ teɨte, jeíhua mú naa rɨ́'ɨ tira'utaseíj. 15Majta seica miyen tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: ―Amɨ́jna mɨ tevi, mɨ Jesús, Beelzebú pu hui jetze araújca'ane tɨ ij ayén tihua'utamuárite'en ɨ́ tiyáaru'use, a'iné a'ɨ́jna ɨ́ Beelzebú, a'ɨ́ɨ pu tihuá'aijte'e ɨ́ seica ɨ́ tiyáaru'use. Beelzebú pu ca'aníjra'a ratá'aca tɨ ij ayén amɨ́n tíhua'uta'aíjte'en ɨ́ tiyáaru'use. ―Ayee mú tiu'utaxájtaca'a. 16Majta seica, ayée mú rɨ́'ɨ tí'ira'ihua'u me'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn hua'utaseíjrate'en ti'itɨ́j tɨ huápɨ'ɨ ruxe'eve'e, tɨ ajta ɨ́ ta japua é'eme'ecan. 17Ajta a'ɨ́ɨn Jesús, a'ɨ́ɨ pu rú'umua'areereca'a a'ij mej tí'imua'ajca. Ayee pu tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Matɨ́j mena'a ɨ́ mej seɨ́j chuéjra'a japua tí'aijta, tɨ pua'a já'ita'a ma'utácɨɨne, aj mú mi huateújne'usi'ite'esin. Majta hui, camu cha'a á'ateeri mej tiaíita muá'aju'un. Ajta tɨ pua'a miyen che'atá mena'a já'ita'a a'utácɨɨne a'ɨ́ɨme ɨ́ mej seɨcɨé mena'a á é'eche, camu majta cha'a á'ateeri á mechée me'ájna. 18’Ajta a'ɨ́ɨn Satanás, tɨ pua'a miyen já'ita'a a'utácɨɨne a'ɨ́ɨme ɨ́ tɨ tihuá'aijte'e, ¿a'iné tí'irɨ'ɨri tɨ a'ɨ́ɨn á'ateere tɨ tihuá'aijte'e naíjmi'ica? Capu hui a'atzu a'ij tí'irɨ'ɨri. Ayee nu ti'ixa ne'ɨ́jna jɨme'e sej siyen tí'inexa yee nej nu'u Beelzebú jetze aránca'ane nej ni hua'utamuárite'en ɨ́ tiyáaru'use. 19’Niche'e a'atzu tejámuaata'íhua'u. Tɨ́ pua'a hui niyen Beelzebú jetze aránca'ane nej ni hua'utamuárite'en ɨ́ tiyáaru'use, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej a'amua jamuan á'ujujhua'an, a'ɨ́ɨ mú majta hua'utamuárite'en ɨ́ tiyáaru'use. ¿A'ataani jetze mua'araújca'ane? A'ɨ́ɨ mú hui miijmu raataxájta yee mú'een xu auté'ɨtze. 20’Na'ari caí, tɨ pua'a nee xɨéjniu'ucare'ara'an jetze na'aránca'ane ɨ́ Dios, ayée pu huataújmua'a tɨ ari hui xaa a'ájna teja'uré'ene mú'ejmi jemi tɨ a'ɨ́ɨn Dios nainjapua tiu'uta'aíjta íiyen chaanaca japua. 21’Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ ja'atɨ tɨ ruca'ané, tɨ jeíhua tí'ijcha'ɨɨ ɨ́ tɨ jɨ́n huaténe'use'en, tɨ́'ɨj auj jɨ́me'en rájcha'ɨɨ ɨ́ ruchi'i, naa pu temua'a tí'aviitzi'i tɨ́j na'a tɨ te'irá'a. Capu ja'atɨ tí'ijnahua'iran. 22’Mɨ ajta, tɨ pua'a seɨ́j mú a'uvé'eme'en tɨ jaítze'e ruca'ané caí a'ɨ́jna, tɨ pua'a raaténe'usi'ite'en, ajta raatáviicua'i, ayée pu rɨni a'ɨ́jna tɨ mú a'uvé'emé'e a'ame. Nain pu hui tirá'ari'ira ɨ́ tɨ jɨ́n né'use'eca'a. Aj pu i tihua'uré'a'asin tɨ́j na'a tɨ tí'ijcha'ɨɨca'a ɨ́ tɨ tihua'unáhua'iri'i. 23’Ayee nu tejá'amua'ixaate'e. Ja'atɨ tɨ na'a tɨ caí nevaɨre'e ineetzi, a'ɨ́ɨ pu hui néjcha'ɨɨre'e ineetzi. Ajta ja'atɨ tɨ na'a tɨ caí teɨte tíse'ɨri ineetzi jemi, a'ɨ́ɨ pu hui hua'uré'e'iteca. 24Ajta ayén tɨjɨ́n: ―Ayee pu rɨcɨ ɨ́ xɨéjniu'ucari tɨ a'ij pua'a 'een. Tɨ́'ɨj a'uun huirájraa tzajta'an seɨ́j ɨ́ tevi, a'ɨ́ɨ pu á'uche'ecane'en tɨ rahuauhuau a'u tɨ e'ehuaújse'upe'en, a'u tɨ a'uhuáchi. Aru capu hui rateuve. Ayee pu tí'imua'atze tɨjɨ́n: “Niche'e yeehui huaré'ara'ani u niche a'u nej e'erájraa.” 25’Tɨ́'ɨj uvé'enen, ayée pu hui 'een a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ. Naa pu 'een ɨ́ ru tzajta'a. Cu xɨee mej mauchén uhuaré'e'icha'utaca'a. Nain pu rɨ́'ɨ huáruu. 26Aj pu i a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucari huaúuvi'itɨn ɨ́ seica ɨ́ mej aráhua'apua ará'ase. A'ɨ́ɨ mú majta jaítze'e a'ij pua'a 'een caí ɨ́ seɨ́j. Matɨ́'ɨj mi a'uteárute naími'i mej mi huaté'e muá'ara'ani me'ɨ́jna tzajta'a ɨ́ tevi. Ajta á'iyen, ayée pu hui te'iráame tɨ jaítze'e a'ij pua'a éene'e a'ame a'ɨ́jna ɨ́ tevi caí tɨ ajmí'i éene'e. ―Ayee pu tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. 27Tɨ́'ɨj Jesús auj tí'ixajtaca'a, ajta seɨ́j 'ɨ́ita'a a'ujna a'utéveeca'a huá'a tzajta'a ɨ́ teɨte. Aj pu i ayén tiu'utaxájtaca'a ca'anín jɨme'e tɨjɨ́n: ―Rɨ́'ɨ pu tiraatá'a a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a pej jetzen huanú'ihuaca'a, pej pajta jetzen huátzii. 28Aj pu i Jesús ayén tiu'utaniú tɨjɨ́n: ―Mɨ́ ajta a'ɨ́ɨme, jaítze'e pu hui rɨ́'ɨ tihua'atá'aca a'ɨ́mej ɨ́ mej ranamua ɨ́ niuucari tɨ jɨ́me'en raxa ɨ́ Dios, majta miyen ra'ará'astijre'en. 29Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ teɨte, maúche'e mú máàj ajteáxɨɨrijme'e ɨ́ Jesús jemi. Ajta a'ɨ́ɨn, ayée pu tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: ―Jeíhua mú a'ij pua'a tí'iteteɨte ɨ́ mej íjii huáteemua. Ayee mú hui raxɨ́'eve'e nej tihua'utaseíjrate'en ti'itɨ́j tɨ huápɨ'ɨ ruxe'eve'e. Aru canu ti'itɨ́j hua'utaseíjrate'esin. A'ij nu'u hua'utá'ixaate'esin tɨ jɨ́me'en raxa ɨ́ Jonás teecan tɨ tí'ixaxa'ata'a ɨ́ Dios jetze me'ecan. 30’Ja'iné a'ɨ́ɨ pu hui a'ɨ́ɨn pú'eene'e ɨ́ tɨ huápɨ'ɨ ruxe'eve'e ɨ́ mej raaseíj a'ɨ́ɨme mej Nínive e'echéjme'e, ayée nu che'atá nena'a nej a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tɨ huápɨ'ɨ ruxe'eve'e ɨ́ mej raseíj a'ɨ́ɨme íjii mej huáteemua. 31’Ayee nu tejá'amua'ixaate'e, a'ájna xɨcájra'a jetze tɨ jetzen Dios huá'axɨjte'en ɨ́ teɨte, a'ɨ́jna tɨ ajmí'i ti'itéveeca'a reyna jɨme'e a'ujna antánɨmua huarita'an ɨ́ jaj tɨ ve'ée, a'ɨ́ɨ pu hui a'ánna a'utéchaxɨjsin huá'a jamuan a'ímej íjii mej huáteemua. A'ɨ́ɨ pu ajta huá'a jetze te'ujpuá'arite'esin ti'itɨ́j jɨme'e. A'uu pu ɨmuá a'uvé'emej tɨ ij ráanamua a'ɨ́jna ɨ́ Salomón teecan tɨ rɨ́'ɨ mé teúumua'arejca'a. Neajta inee, i nej yee huatéjvee ɨ́ teɨte tzajta'a, jaítze'e nu hui ve'ecán jɨ́n ti'itéjvee caí a'ɨ́jna ɨ́ Salomón. A'ɨ́j pu jɨ́n, a'ɨ́jna ɨ́ reyna huá'a jetze te'ujpuá'ajte'esin a'iné camu nenamua ineetzi. 32’Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Nínive e'echéjme'e, ayée mú rɨni a'ájna xɨcájra'an ɨ́ Dios tɨ jetzen huá'axɨjte'en ɨ́ teɨte. A'ɨ́ɨ mú huatéhuiixɨ'ɨsin a'ɨ́mej jamuan ɨ́ mej íjii huáteemua. Matɨ́'ɨj mi te'ujpuá'ajte'esin ti'itɨ́j jɨme'e. Seɨcɨé mú hui tiu'umuá'aj matɨ́'ɨj ráanamuajri'i a'ij tɨ tihua'utá'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ Jonás teecan. Neajta inee, jaítze'e nu hui ve'ecán jɨ́n ti'itéjvee caí a'ɨ́jna ɨ́ Jonás. A'ɨ́j pu jɨ́n, a'ɨ́ɨme ɨ́ teteca Nínive mej e'echéjme'e, a'ɨ́ɨ mú te'ujpuá'ajte'esin ti'itɨ́j jɨme'e ɨ́ mej íjii huáteemua a'iné camu seɨcɨé tiu'umuá'aj netɨ́'ɨj tihua'utá'ixaa inee. 33’Jɨ́me'en hui a'ɨ́jna ɨ́ aparaatu ti'itɨ ɨ́ mej rá'ajtaira, capu ja'atɨ a'ájna ye'uté'avaata. Capu ajta xa'ari tzajta'a ru'utéchajtza. Capu xaa ne'u, sino án pu ɨmuá ya'ujchájtza mej mi raaseíj ɨ́ mej me'uun a'uteáruti. 34’Ayee pu hui tí'ivaɨre'e á'ajɨ'ɨ tɨ́j taij tɨ á'ataa ɨ́ á'ajetze. A'ɨ́j pu jɨ́n, tɨ pua'a rɨ́'en á'ajɨ'ɨ, ayée pu 'een, cu xɨee tɨ huanéeri'icɨ́ nainjapua ɨ́ á'ajetze. Na'ari caí, tɨ pua'a pecaí rɨ'éene'en á'ajɨ'ɨ jetze, ayée pu 'een, cu xɨee tɨ huatɨ́ca'a ɨ́ á'ajetze. 35’Setá'aj siyen huárɨni tɨ ij caí aúumɨ'ɨni tɨ á'ataa ɨ́ á'ajetze. 36Tɨ́ pua'a naa pu á'ataa ɨ́ á'ajetze, ajta caí a'atzu á'amɨ'ɨca, nainjapua pu hui huanéeri'icɨ́ a'ame. Ayee pu té'eme, cu xɨee aparaatu á jetze ráatatza. ―Ayee pu tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. 37Jɨ́me'en pu'u raatapuá'ajtaca'a tɨ tihua'utá'ixaa, aj pu i seɨ́j pu raatá'inee tɨ tejá'ucua'ani áa tɨ é'eche. A'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ, fariseo pu pɨ́rɨcɨ. A'uu pu a'uteájrupi. Tɨ́'ɨj i á vejli'i a'uré'ehui'ixɨ a'u tɨ meesa a'utéjvee. 38Ajta a'ɨ́ɨn fariseo, a'ɨ́ɨ pu raaseíj tɨ caí Jesús amuacaí anaújmuaijte a'ij mej tí'ijrɨ'ɨre ɨ́ mej rá'astijre'eca'a me'ɨ́jna ɨ́ Moisés teecan. Jé'ecan pu a'ij pua'a tira'utaseíj. 39Aj pu i tavástara'a ayén tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Mú'een mɨ sej fariseos pú'een. Ayee xu'u tí'itetei sej anaújmuaijte'axɨ'ɨn mɨ rumuájca'a jetze. Mɨ́ ajta caí a'atzu a'ij amuá'amitɨejte'e sej rɨ́'ɨ huaújruuren mɨ ru tzajta'a. Ayee xu 'een, cu xɨee tɨ́j ja'atɨ raacája'usin mé jéjre'e mɨ vaasu, ajta amɨ́jna mɨ xa'ari. Ayee xu'u ruseijrata huá'a tzajta'a mɨ teɨte sej rɨ́'ɨ tí'iteteɨte. Mɨ́ seajta mú'een, ayée xu 'een mɨ ru tzajta'a. A'ij xu pua'a tí'iteteɨte se'ɨ́jna jɨme'e sej tihua'unáhua'iri'i, seajta a'ij pua'a huá'uruu. 40’Mɨ sej hui caí ti'itɨ́j ú'umua'aree. A'ɨ́jna tɨ raatétaahuaca'a ɨ́ sej mé jéjre'e ratéhua'ira'a, ¿ni caí a'ɨ́ɨn ajta raatétaahuaca'a ɨ́ á'amuatzajta'a tɨ seijre'e? 41Setá'aj siyen hua'utá'an ɨ́ mej caí a'ij tí'ijviicua'i se'íjna tɨ urá'aa ɨ́ á'amuatzajta'a. Ayee xu a'ɨ́jna jɨ́n huárɨni, tɨ ij temua'a te'irájra'ani mú'ejmi jemi. 42’Setá'aj huataújxɨeemɨste'en, mú'een, mɨ sej fariseos pú'een. Ayee xu tí'itetei sej raatátuiire'en ɨ́ Dios jemi, seɨ́j tamuáamuata'a anxɨ́te jetze tɨ ajtéme'ecan a'ɨ́jna ɨ́ tu'upi, ti'itɨ́j menta, seajta se'ɨ́jna ɨ́ tu'upi, ti'itɨ́j ɨ́ tɨ ayén huataújmua'a tɨjɨ́n ruda, seajta nain tɨ́j na'a pua'amé tí'ixuaavi ɨ́ tu'upi. Mú'een xu hui ra'utámua'aree naíjmi'i tɨ́j na'a ti'ipua'amé. ’Mɨ seajta mú'een, seya'uhuá'axɨ ɨ́ tɨ jaítze'e ruxe'eve'e ɨ́ Dios jemi, sej si siyen rɨ́'ɨ huá'uruuren ɨ́ á'amuaxɨ'ej teɨte a'ij tɨ tiraavíjte'e, seajta sej si rɨ́'ɨ tirájcha'ɨɨ ɨ́ Dios. Sena'atzɨ́ caí yé'uhua'anancache'e sej siyen araúrasten se'íjna jɨme'e ɨ́ tɨ jaítze'e ruxe'eve'e. Ajta, ayén tiú'ujxe'eve'e sej tiu'utá'an se'ɨ́jna jɨme'e tɨ cɨ́j na'a caj tí'ivaɨre'e. 43’Setá'aj huataújxɨeemɨste'en, mú'een, mɨ sej fariseos pú'een. Jé'ecan xu hui raxɨ́'eve'e tɨ ti'itɨ́j amuáacɨ'ɨti sej a'ujrá'asen ɨpuari japua a'u mej á'ujraarase ɨ́ á'amuavaujsi u teyujta'a. Jé'ecan pu amua'aráanajche mej me'ɨ́n teɨte amuaatateujte'en aj mej tejá'atua. 44’Setá'aj huataújxɨeemɨste'en a'iné ayée xu 'een cumu a'u mej hua'ava'ana ɨ́ mɨ'ɨchite. Majta hui a'ɨ́ɨme ɨ́ teɨte, ɨ́ mej japuan á'ujujhua'ane'e, camu hui ramua'aree a'ij tɨ 'een téte'e a'iné capu á é'e ti'itɨ́j ɨ́ mej jɨ́n ráamua'aree mej me'ájna hua'avá'anaxɨ. ―Ayee pu tihua'utá'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. 45Tɨ́'ɨj i seɨj tɨ tí'imua'ata ɨ́ yu'uxari jetze, Moisés teecan tɨ ra'uyú'uxaca'a, ayée pu tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Maeestru, pej piyen ti'ixa, a'ɨ́j pej jɨ́n a'ij pua'a tí'itajepe'e itejmi. 46Jesús pu ayén tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Seajta mú'een, mɨ sej tí'imua'ata ɨ́ yu'uxari jetze tɨ Moisés ra'uyú'uxaca'a, setá'aj huataújxɨeemɨste'en. Ayee xu hui ve'ecán jɨ́n tihuau'íjcate'en ɨ́ teɨte a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ayén huápɨ'ɨ muárɨ'eri, tɨ caí ja'atɨ raayɨ́'ɨtɨ tɨ ayén huárɨni. Seajta á'iyen, mú'een xu tíhua'uta'aíjte'en ɨ́ teɨte mej nu'u mi me'ɨ́jna jɨ́n ra'ará'astijre'en. Mɨ́ seajta mú'een, caxu a'atzu huataúra'asin sej si ti'itɨ́j jɨ́n hua'utévaɨre'en. 47’Setá'aj huataújxɨeemɨste'en a'iné mú'een xu rá'ajta'ahuaca ɨ́ mej tzajta'an hua'uteátu'asin a'ɨ́mej ɨ́ mej Dios jetze me'ecan tí'ixaxa'ata'a. Majta a'ɨ́ɨme a'amuahuáacɨxa'astemua'acɨ'ɨ, a'ɨ́ɨ mú hui huá'ucuii. 48’A'ɨ́j xu jɨ́n siyen mú'een tiu'utaxájta yee amua'aránajcheca'a a'ij mej huá'uruu ɨ́ a'amuahuáacɨxa'astemua'acɨ'ɨ. A'ɨ́ɨ mú hui huá'ucuii a'ɨ́mej ɨ́ mej Dios jetze me'ecan tí'ixaxa'ata'a. Seajta mú'een, xu'uri ramua'aree temua'a naa a'ij mej huá'uruu. Ayee pu ajta tejámua'aránajcheca'a. Seajta, ayée xu rá'ajtaahuaca'a a'u mej huaje'eteátu'asin. Seajta, ayée xu che'atá sena'a neruuren ineetzi. 49’A'ɨ́j pu jɨ́n ayén Dios rumua'atzíira'a pu jɨ́n tiraataxájtaca'a tɨjɨ́n: “Nehua'uta'íti'ira huá'a jemi ɨ́ teɨte seica mej neetzi jetze me'ecan tí'ixaxa'a, neajta seica ɨ́ nej hua'antíhuau mej mi nevaɨre'e. Je'icáca mú cui'ini a'ɨ́ɨme ɨ́ teɨte. A'ɨ́ɨ mú huá'acui'ini. Majta seica, a'ij pua'a mú huá'aruuren.” 50- 51’A'ɨ́j pu jɨ́n, ayée pu hui tirá'amitɨejte'e ɨ́ Dios jemi, a'ɨ́ɨ mú pu'éene'e a'ɨ́ɨme íjii mej huáteemua me'ɨ́jna jɨme'e matɨ́j mena'a pua'amé huácuii a'ɨ́mej ɨ́ mej Dios jetze me'ecan tí'ixaxa'ata'a, naíjmi'i matɨ́j pua'amé huácuii tɨ́j na'a tiú'useijre ɨ́ chaanaca, naíjmi'i tɨ́j na'a Abel tɨ huamɨ́'ɨ ajta a'ɨ́jna ɨ́ Zacarías, a'ɨ́jna mej ra'upuá'ajte já'ita'a a'u tɨ a'utéjvee a'ɨ́jna ɨ́ mej japuan tí'imuaɨ'ɨvajtaca, a'u tɨ teyuu á'ijnee. Jee xaa ne'u, ayée nu tejá'amua'ixaate'e, xaa ne'u. Ayee pu hui tirá'amitɨejte'e ɨ́ Dios jemi, a'ɨ́ɨ mú pu'éene'e nain jɨme'e a'ɨ́ɨme íjii mej huáteemua. 52’Setá'aj huataújxɨeemɨste'en mɨ sej tí'imua'ata ɨ́ yu'uxari jetze Moisés teecan tɨ ra'uyú'uxaca'a. Mú'een xu rujɨ́ɨmua'a sena'a antiújmua'areereca'a se'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ mej jɨ́n ráamua'aree a'ij tɨ tí'ijxe'eve'e ɨ́ Dios. Seajta mú'een, caxu hui huataúra'a tɨ Dios tejá'amua'aijte'en. Seajta huá'ijmɨi a'ɨ́mej ɨ́ seica mej mi caí miyen huataúra'an tɨ Dios tihuau'aíjte'en. ―Ayee pu tihua'utá'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. 53- 54Tɨ́'ɨj Jesús a'uun huirájraa, a'ɨ́ɨme ɨ́ fariseos, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tí'imua'ata ɨ́ yu'uxari jetze Moisés tɨ ra'uyú'uxaca'a, a'ɨ́ɨ mú autéjhuii mej a'ij pua'a tirájeeve ca'anín jɨme'e. Jé'ecan mú jeíhua tira'íhua'uri'i mej mi ráateuni ɨ́ mej jɨ́n jetzen te'ujpuá'ajte'en me'ɨ́jna jɨme'e a'ij tɨ a'ɨ́ɨn tiu'utaxájtaca'a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\