San Lucas 15

1Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej huá'ajijve'eca'a ɨ́ teɨte mej tí'itɨcɨ, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej a'ij pua'a titetiújcha'ɨɨ, a'ɨ́ɨ mú ajteáxɨɨreca'a mej mi ráanamua. 2Mɨ́ ajta a'ɨ́ɨme ɨ́ fariseos, ajta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tí'imua'ata ɨ́ yu'uxari jetze Moisés tɨ ra'utéyu'uxaca'a, a'ɨ́ɨ mú miyen tí'ixajtaca'a tɨjɨ́n: ―Amɨ́jna mɨ teáata'a, amɨ́ɨ pu hui rɨ́'ɨ tihua'ancuré'evi'itɨ ɨ́ mej a'ij pua'a titetiújcha'ɨɨ, ajta huá'a jamuan tí'icua'a. 3Aj pu i Jesús ayén seɨ́j niuucari jɨ́n tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: 4―Tiché'e tiyen tiraataxáj. Tɨ́ pua'a seɨ́j mú'een cáne'axɨ tíye'emua a'achú cumu anxɨ́te mej ará'ase. ¿Ni caí ayén rɨni tɨ pua'a seɨ́j á'uveti? Aa pu hua'utéhuiite'esin ɨ́ seica 'ɨtzitá. Ajta raaré'ehuausin ɨ́ seɨ́j tɨ á'uvej ajta na'a caí ráateuni. 5’Tɨ́'ɨj ráateuni, aj pu i huataújtemua'ave'esin. Tɨ́'ɨj ji uhuateújratziira. 6Tɨ'ɨj jí u a'umé ɨ́ ruche. Aj pu i ru'amiigustemua'a huatájeevi. Majta me'ɨ́n, ajteáxɨɨri, aj pu i ayén tihua'utá'ixaate'esin tɨjɨ́n: “Setá'aj huataújtemua'ave'en. Nu'uri yeehui ráateu ɨ́ cáne'a tɨ á'uvej.” ―Ayee pu tihua'utá'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. 7Ajta ayén tɨjɨ́n: ―Ayee nu hui tejá'amua'ixaate'e tɨ ayén tí'een a'uun ta japua tɨ Dios é'eseijre'e, tɨ pua'a ja'atɨ seɨcɨé tiú'umua'ati tɨ ij caí cha'a a'ij pua'a ti'itiújcha'ɨɨ, tɨ ij ajta ayén huárɨni a'ij tɨ Dios tí'ijxe'eve'e, a'ɨ́ɨ mú ɨ́ mej me'uun é'eseijre'e jemin ɨ́ Dios, jaítze'e mú rutémua'ave'e me'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn ja'atɨ ayén seɨcɨé tiu'umuá'aj ɨ́ Dios jemi mecaí a'ɨ́mej jɨme'e ɨ́ seica, ɨ́ mej mu'íi, ɨ́ mej rɨ́'ɨ tí'iteteɨte, ɨ́ tɨ caí huá'aturaate'e mej seɨcɨé tiú'umua'ati. 8’Tiché'e tiyen tiraataxáj. Tɨ́ pua'a hui 'ɨ́ita'a ayén tí'ituaave'e a'achú cumu tamuáamuata'a tumin. ¿Ni qui caí ayén rɨni tɨ pua'a seɨ́j á'urɨeni? A'ɨ́ɨ pu ti'itɨ́j aparaatu ájtairan. Tɨ'ɨj jí uhuaré'e'icha'uta u ruchi'itá. Rɨ́'ɨ pu tí'ihuauuni ajta na'a caí ráateuni. 9Tɨ́'ɨj raateún, ru'amiigustemua'a pu huatájeevi, a'ɨ́mej ɨ́ mej vejli'i antachéejmee. Majta me'ɨ́n ajteáxɨɨri. Aj pu i ayén tihua'utá'ixaate'esin tɨjɨ́n: “Setá'aj huataújtemua'ave'en neetzi jemi, a'iné nu'uri ráateu yeehui ɨ́ tumin nej yá'urɨe.” 10’Ayee nu tejá'amua'ixaate'e tɨ ayén tí'irɨneca u ta japua ɨ́ Dios jemi, ajta a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej ravaɨre'e. A'uu mú hui rutémua'ave'e me'ɨ́jna jɨme'e tɨ seɨ́j tɨ a'ij pua'a ti'itiújcha'ɨɨca'a ɨ́ jéjcua ɨmuá, aj pu i a'utéjche tɨ seɨcɨé tiú'umua'ati ɨ́ Dios jemi. 11Jesús pu ajtahua'a seɨ́j niuucari jɨ́n tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Aa pu nu'u já'ahua'a ja'atɨ e'echéjme'e. Hua'apuaca pu nu'u tiyaúumua'a. 12Ajta a'ɨ́ɨn yaujra'an tɨ pa'arɨ'ɨ, ayée pu nu'u tiraata'ixaa ɨ́ rutáàta tɨjɨ́n: “Patá'aj yee tinaatá'an ineetzi ɨ́ tɨ tináacɨ'ɨti patɨ́'ɨj caí cha'a mé'ehua'atan mú'ee.” Ajta a'ɨ́ɨn táàtajra'an, a'ɨ́ɨ pu nu'u já'ita'a tihua'utá'a nain a'achú tɨ tí'ijcha'ɨɨca'a. 13’A'atzu pu'u á'ateevi'ica a'ɨ́jna tɨ pa'arɨ'ɨ. Tɨ'ɨj jí nu'u tí'ijseɨj ɨ́ tɨ tí'ijcha'ɨɨca'a ɨ́ táàtajra'an. Ajta á'uraa a'ɨ́jna ɨ́ yaujra'an. Aa pu nu'u a'ɨmuá a'ará'a seɨ́j chuéjra'a japua. A'uu pu nu'u ca'anacan tiu'uxɨ́jte nain tɨ́j na'a tɨ tiraacɨ́'ɨ a'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ij pua'a ti'itiújcha'ɨɨca'a. 14’Tɨ́'ɨj nain tiu'uxɨ́jte, aj pu nu'u i jeíhua huatatújritze a'ujna seɨ́j chuéjra'a japua. Aj pu i tira'utéturaate ti'itɨ́j tɨ huácua'ani. 15Aj pu i á'uraa. Aj pu nu'u i seɨ́j jemi a'uré'ene tɨ ij a'ɨ́ɨn ɨ́ ja'atɨ raatá'an tɨ tiu'umuárɨ'en. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ ja'atɨ, ayée pu nu'u hui tiraamuáriste tɨ a'uun á'ume'en a'u mej tuiixu a'urá'uu tɨ ij tihua'umín. 16’Jé'ecan pu nu'u huata'í'icuataca'a a'ɨ́jna tɨ pa'arɨ'ɨ. Ayee pu nu'u tirajpuaíjtzica'a. Ruxɨ́'evi'ira'a jɨme'e tiú'ucua'aníiche'e a'ɨ́jna ɨ́ cutzape'e ti'itɨ́j, tuiixu mej racua'aca. Mɨ́ ajta i caí, capu ja'atɨ raatá'acare'e tɨ ti'itɨ́j huácua'ani. 17’Aj pu nu'u i u huaújmua'atzɨ. Ayee pu nu'u tiu'umuá'aj tɨjɨ́n: “Majta a'ɨ́ɨme yeehui ɨ́ mej ravaɨre'e ɨ́ nitáàta, matɨ́j mena'a pua'amé ruxɨéehua mú tí'icua'a. Ajta te'avá'aturaave huá'a jemi. Mɨ́ neajta inee, íiye nu huatéjvee ne'icuata. Ayej ne'ase nemɨ́'ɨni tujri jɨme'e. 18Ayej ne'ase yeehui ná'uraa neyajna. A nu a'umé ɨ́ nitáàta jemi. Ayee nu tiraatá'ixaate'esin yee: Táàta, jeíhua nu auteájturaa ɨ́ Dios jemi, neajta mú'eetzi jemi. 19Capu cha'a ayén tiraavíjte'e pej piyen naatámua'ati yee niyauj. Patá'aj piyen náaruuren ineetzi patɨ́j huá'aruure ɨ́ mej á'a jemi tí'imuarɨ'e.” 20’Tɨ́'ɨqui á'uraa. Aj pu i a'uun e'iré'ene ɨ́ rutáàta jemi. Tɨ́'ɨj a'ɨmuá auumé'eca, a'ɨ́ɨ pu nu'u hui táàtajra'an raaseíj. Jé'ecan pu rá'ancu'uvajxɨ. Tɨ́'ɨj i a'utɨéechejraa a'u tɨ e'evé'eme ɨ́ yaujra'an. Aj pu nu'u i ru'iré'echuixɨ, ajta ru'itépɨ'ɨtze. 21’Ajta a'ɨ́ɨn yaujra'an, ayée pu tiraata'ixaa tɨjɨ́n: “Táàta, jeíhua nu yeehui auteájturaa ɨ́ Dios jemi, neajta mú'eetzi jemi. Capu ché'e yeehui ayée tiraavíjte'e pej piyen tinaatájeeve yee niyauj.” 22’Mɨ ajta a'ɨ́ɨn táàtajra'an, ayée pu nu'u tihua'utá'ixaa ɨ́ mej jemin tí'imuarɨ'e tɨjɨ́n: “Ca'anacan mé se'avé'echui ɨ́ síicu'uri tɨ jaítze'e naa 'een sej si se'ɨ́jna ru'ucáchejte'en. Seajta ɨ́ aniira setá'aj ru'ucárujti'i ɨ́ xɨteáara'an jetze, seajta ra'ajtáca'acaite'en. 23Setá'aj seajta yeehui siyen huárɨni, sej se'ɨ́jna ɨ́ viseáaru'u ɨ́ tej teri rajrújte, setá'aj u ya'uvé'ejan, setá'aj ráame'eni. ’Tiché'e yeehui tiú'uyesten, teajta tiú'ucua'ani taxɨéehua. 24A'iné i niyauj, pu'uri ajtahua'a mu'u e'ejnéj. Pueere yee ari mu'u a'umɨ́'ɨ. Ajta á'uvej, aru tu'uri teajtáhua'a ráateu.” Ayee pu tihua'utá'ixaa. A'ɨ́j mú nu'u hui jɨ́n ma'utéjhuii mej tiú'uyesten. 25’Ajta a'ɨ́ɨn yaujra'an tɨ vásta'a, áa pu já'ahua'a tejé'emuarɨ'eca'a a'u tɨ a'upá'atza. Tɨ́'ɨj ari á e'evé'eme'ecaa á vejli'i a'u tɨ a'utéjvee ɨ́ chi'ij, a'ɨ́ɨ pu ráanamuajri'i mej tí'icuiina, majta tí'ine'e. 26Tɨ́'ɨj nu'u i seɨ́j huatajé ɨ́ tɨ ravaɨre'e ɨ́ táàtajra'an. Aj pu nu'u i ayén tiraata'íhua'uri'i a'ij mej rɨcɨ. 27’Ajta a'ɨ́ɨn tɨ tí'ivaɨre'e, ayée pu hui tiraata'ixaa tɨjɨ́n: “Pu'uri yeehui uvé'ene ɨ́ á'ajuu. Ajta a'atáàta, a'ɨ́ɨ pu ráame'iri'i ɨ́ viseáaru'u ɨ́ tej rajrújte a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ajtahua'a uvé'ene jemin ɨ́ rutáàta. Capu yeehui a'ij éene'e. Rɨ́'ɨ pu naa te'uvé'ene.” Ayee pu nu'u tiraata'ixaa. 28’Ajta a'ɨ́ɨn tɨ vásta'a, tɨ́'ɨj ayén tiráanamuajri'i, tɨ́'ɨj nu'u i huataniú'ucaca'a. Capu raxɨ́'eve'eca'a tɨ uteárute u chi'ita. Ajta a'ɨ́ɨn táàtajra'an, a'ɨ́ɨ pu nu'u huirájraa tɨ ij ya'utajé. Jéihua pu raatéeje tɨ uteárute u chi'ita. 29’Ajta a'ɨ́ɨn tɨ vásta'a, ayée pu nu'u tiraata'ixaa ɨ́ rutáàta tɨjɨ́n: “Casi'i. Tɨ́j na'a nej yé huaca mú'eetzi jemi, jeíhua nu tí'imuarɨ'e. Canu yeehui ja'anáj ti'itɨ́j jɨ́n auteájturaa mú'eetzi jemi. Nain nu yeehui jɨ́n te'ará'aste a'ij pej tinaata'aíj. Pajta mú'ee, capej yeehui ja'anáj ti'itɨ́j naatá'a ɨ́ nej jɨ́n tiú'uyesten huá'a jamuan ɨ́ ne'amiigustemua'a, ni ti'itɨ́j caura. 30Mɨ́ pajta mú'ee, ayée pu huarɨ́j, amɨ́jna muá'ayauj, a'ɨ́ɨ pu 'uuca jamuan raaxɨ́jte nain ɨ́ pej tiraatá'a. Ajta tɨ́'ɨj uvé'ene, mú'ee pej raajé'icatze ɨ́ viseáaru'u ɨ́ tej rajrújte.” 31’Ajta a'ɨ́ɨn táàtajra'an, ayée pu nu'u tiraata'ixaa tɨjɨ́n: “Niyauj, tɨ́j pena'a peri pua'an xɨcaj yé huaca ineetzi jemi. Ajta tɨ́j na'a ti'ipua'amé ɨ́ nej tí'ijcha'ɨɨ, mú'eetzi pu ti'a'áa. 32Aru amɨ́jna muá'ajuu, ayée pu éene'e cumu tɨ mɨ́'ɨchica'a a'iné capu mé'e já'ahua'aca'a. Ayee pu 'een íjii cumu tɨ ajtahua'a huatarún. A'ɨ́ɨ pu yeehui á'uvejcaa, aru pu'uri ajtahua'a huataseíjre. A'ɨ́j pu jɨ́n ayén tiú'ujxe'eve'e tej huatátatemua'ave'en, teajta tiú'uyesten.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\