San Lucas 21

1Aj pu i Jesús antanéerajraa. A'ɨ́mej pu huaseíj ɨ́ mej chíjteaani pú'een. A'uu mú tumin ú'useɨre'eca'a, tɨ ij a'uun tiu'utévaɨre'esin u teyujta'a a'ɨ́jna ɨ́ tumin. 2A'ɨ́ɨ pu ajta 'ɨ́ita'a huaseíj tɨ caí a'ij tí'ijviicua'i. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a, a'ɨ́ɨ pu hua'apuaca ucáahua'axɨ ɨ́ tumin tɨ caí a'ij tí'ijnajche. 3Aj pu i Jesús ayén tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: ―Ayee nu tejá'amua'ixaate'e tzáahuati'ira'a jɨme'e, ayée pu tí'een ɨ́ Dios jemi. Amɨ́jna mɨ 'ɨ́ita'a, jaítze'e pu ru'ucáahua'axɨ mecaí naími'i ɨ́ seica. 4’A'ɨ́ɨme ɨ́ seica, naími'i mu'u hui miyen ru'ucáahua'axɨ me'ɨ́jna jɨme'e tɨ avé'eturaa ɨ́ mej jeíhua tí'ijcha'ɨɨ. Aru amɨ́jna, capu a'ij tí'ijviicua'i. Mɨ́ ajta amɨ́n, nain u'ucáahua'axɨ a'ɨ́jna ɨ́ tɨ jɨ́n huateújvaɨre'esin. ―Ayee pu tiu'utaxájtaca'a. 5Majta seica miyen tiúj'ixaate'eca'a me'ɨ́jna jɨme'e tɨ naa seijre'eca'a ɨ́ teyuu, ajta ɨ́ tetej tɨ curé'ete'ete nainjapua, ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ muaɨ'ɨvéjri ɨ́ mej teuhuaré'eviɨ tɨ naa tí'een. Aj pu i Jesús ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: 6―Naíjmi'i tɨ́j na'a sej yen tí'iseij, aj pu teja'uré'enejsin a'ájna xɨcájra'an mej jetzen nain huaté'uuna temua'a naa. Capu ché'e seíire'e a'ame jaxu'u jetze ɨ́ tetej tɨ rujapua ticaíjme. 7Matɨ́'ɨj mi miyen tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―Maeestru, ¿a'anajqui ayén té'eme? ¿Ti'itájni jɨ́n téjmua'areeren tɨ ari tɨ́mua'a ayén teja'uré'enejsin? 8Ayee pu tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Rɨ́'ɨ xu'u mú'een tɨ ij caí ja'atɨ amuáacuanamua. Mu'iitɨ́ mú uvé'enejsin neniúucajtze'e. Ayee mú tejámuaatá'ixaate'esin yee: “Nee nu yeehui ne'ɨ́n pú'een ɨ́ Cɨríistu'u.” Majta miyen ti'ixáata muá'aju'un tɨjɨ́n: “Pu'uri hui tɨ́n teja'uré'enejsin.” Caxu hui á'ujujhua'ane'en huá'a jamuan a'ɨ́ɨme. 9’Setɨ́'ɨj siyen tiú'unamua tɨjɨ́n: “Muaateújne'usi'ite'esin á já'ahua'a seica jamuan ɨ́ teɨte, majta seica meri autéhuijsin mej tiújne'usi'ite'en”, caxu tí'itziɨɨne'e. Ayee pu hui tiú'ujxe'eve'e tɨ amuacaí ayén té'ara'ani. Mɨ́ ajta caí capu xɨ ca'anacan te'entipuá'ari nainjapua. 10Aj pu i ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Seica mú teɨtejra'a, majtáhua'a seica teɨtejra'a, a'ɨ́ɨ mú naími'i huateújne'usi'ite'esin. Majta ɨ́ mej seica chuéjra'a japua a'uchéjme, majtáhua'a ɨ́ mej majta seɨ́j chuéjra'a japua a'uchéjme, a'ɨ́ɨ mú naími'i huateújne'usi'ite'esin. 11’Pua'amecɨé pu huateújca'atzɨjxɨ'ɨsin jeíhua huápɨ'ɨ ɨ́ chaanaca japua, ajta huatúuri'ihua a'ame. Ajta jeíhua pu tiu'ucuí'ini'ira'a a'ame. Ayee pu ti'itɨ́j rɨni tɨ tiú'utziɨɨni'ire'e a'ame. Ajta júte'e, ti'itɨ́j pu huataseíjre'esin tɨ huápɨ'ɨ ruxe'eve'e. 12’Aru tɨ caí xɨ ayén tiú'urɨni, a'ɨ́ɨ mú hui amuacaícan á'amuavivi'iran, majta a'ij pua'a á'amuaruuren. A'uu mú tiu'utátuiire'esin mú'ejmi u teyujta'a na'ari a'u mej amua'iteáanan. A'uu mú amuá'avi'itɨn a'ɨ́mej jemi ɨ́ tajtúhuaani, majta a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej rey jɨ́n antiújmua'aree. Ayee mú 'een jɨ́n á'amuaruuren me'ɨ́jna jɨme'e sej na'ará'astijre ineetzi. 13Ayee pu hui ajta te'iráame sej si siyen tihua'utá'ixaate'en a'ij tɨ Dios amuáaruu mú'ejmi. 14- 15’Seajta mú'een, setá'aj siyen huárɨni. Caxu amuacaícan se'ɨ́jna jɨ́n tiú'umua'ati a'ij sej titeeteújnan, a'iné nee nu amuaatá'asin a'ij sej tiu'utaxáj, seajta sej raayɨ́'ɨtɨhua'an, sej si hua'utémua'itɨn a'ɨ́mej. Camu a'ij tirájteuvée muá'aju'un a'ij mej tejámuaatíte, ni camu hua'itzi jɨ́n amuaatémua'itɨn. 16’Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ ruvaújsimua'a, majta ɨ́ á'amua'ihuaamua'a, majta a'ɨ́ɨme á'amuaneusimua'a, majta á'amigustemua'a, a'ɨ́ɨ mú avíitzi jɨ́n tiu'utátuiire'esin mú'ejmi. Majta je'icáca mú'ejmi cui'ini. 17Naíimi'i ɨ́ teɨte, a'ɨ́ɨ mú amuajcha'ɨ́ɨre'e muá'aju'un mú'ejmi me'ɨ́jna jɨme'e sej na'ará'astijre ineetzi. 18’Camu a'atzu a'ij á'amuaruuren tɨ pua'a caí Dios hua'utá'acare'en, sino a'ɨ́ɨ pu Dios á'amuacha'ɨ́j a'ame tɨ́j na'a rusén jɨme'e. 19Setá'aj hui huateújca'anen ɨ́ ru tzajta'a sej si te'utáviicua'i. Tɨ́ pua'a siyen huárɨni, mú'een xu raamuá'itɨn sej si ruuri huateáturan ɨ́ Dios jemi. 20’Ayee xu 'een jɨ́n ráamua'aree tɨ ari tɨ́mua'a a'ájna teja'uré'enejsin ja'anáj mej pua'a tiu'uté'uuna u Jerusalén. A'ɨ́mej xu seijran mej antevéejmee muá'aju'un ɨ́ xantaaru'u a'ujna u Jerusalén. 21’Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Judea a'uté'uu, miché'e a'ɨ́ɨme jíye'itzi jɨ́n á'ucɨɨne a'utɨ́ á'ujɨ́rime. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Jerusalén a'uté'uu, miché'e a'ɨ́ɨme huirácɨɨne á pua'acɨé u chajta'ana jetze. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej ɨtzitá a'uté'uu, miché'e caí me'uun a'uteáru'ipiche'en u chajta'ana jetze. 22’Ché'e ayén té'ara'ani a'iné pu'uri hui teja'uré'ene a'ájna xɨcájra'an tɨ jetzen araúrastejsin nain a'ij tɨ té'eyu'usi'i ɨ́ yu'uxari jetze. Jéihua mú rajpuaíitzi muá'aju'un me'ɨ́jna jɨme'e tɨ Dios ayén puaíjtzi hua'utá'asin. 23’Jé'ecan pu a'ij pua'a huá'aruuren a'ájna xɨcájra'an jetze a'ɨ́ɨme ɨ́ 'uuca ɨ́ mej autájucájmee, ajta a'ɨ́ɨme i ɨ́ mej mauj huá'atzi'ite ɨ́ ruyaujmua'a. Jéihua mú hui huápɨ'ɨ rajpuaíitzi muá'aju'un a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Israél a'uchéjme. Jé'ecan pu puaíjtzi hua'utá'asin ɨ́ Dios. 24’Xantaaru'u mú jeíhua teɨte cui'ini ɨ́ tiu'ujchún jɨme'e. Majta mu'iicáca mú á'avi'itɨn nainjapua ɨ́ chuej tɨ yen seijre'e íiyen chaanaca japua. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej caí Israél é'eme'ecan, a'ɨ́ɨ mú raté'uuna ɨ́ Jerusalén ajta na'a caí araúrasten a'ájna xɨcájra'an mej jetzen tiu'uta'aíjta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej caí Israél é'eme'ecan. 25’Ajta jeíhua pu tiu'utaseíjre'esin u júte'e ɨ́ xɨcaj jetze, ajta ɨ́ máxcɨra'i jetze, ajta xu'ura'ave tzajta'a. Ajta íiyen chaanaca japua, jeíhua pu tiújta'ahua'a a'ame á jaata'a jetze tɨ ve'ée. Jé'ecan pu tɨ'ɨráana a'ame. A'ɨ́j pu jɨ́n utévatziɨjsin ɨ́ huá'a tzajta'a ɨ́ teɨte a'ɨ́jna jɨme'e mej tí'itziɨɨne'e. Capu a'ij tihuá'amitɨejte'e a'ame 26Jéihua mú huateújtɨmua'ira ɨ́ teteca me'ɨ́jna jɨme'e mej a'ij pua'a tité'ujmua'ate a'ij tɨ huá'a japua yen tí'aiixa íiyen chaanaca japua, a'iné ti'itɨ́j tɨ́j na'a tɨ júte'e tejé'eseijre'e, a'ɨ́ɨ pu hui huateújca'atzɨjxɨ'ɨsin. 27’A'ájna xɨcájra'an jetze, a'ɨ́ɨ mú neseijran inee, i nej neajta huá'a jetze airáane ɨ́ teɨte, nej a'icáamé'e na'ame jaitɨri tzajta'a. Huápɨ'ɨ pu naa seíire'e a'ame mej mi naa rɨ́'ɨ tira'utaseíj ɨ́ teɨte. Nemuárɨ'eri'ira'a jɨ́n nu yé ve'ecánejsin. 28’Tɨ́'ɨj autéjcheni tɨ ayén tiú'urɨni, rɨ́'ɨ xu'u huaújruuren. Setá'aj ajnéjne'erixɨ'ɨn a'iné pu'uri hui vejli'i a'ájna xɨcájra'an Dios tɨ jetzen amua'irájtuaani. ―Ayee pu tihua'utá'ixaa. 29Ajta seɨ́j niuucari hua'utá'ixa tɨjɨ́n: ―Casi'i, xaaseíj se'ɨ́jna ɨ́ huaréj, ajta naíjmi'i ɨ́ cɨyej tɨ tí'iseijre'e. 30Tɨ́'ɨj antineájxɨ'ɨn ɨ́ xamua'ira'an, mú'een xu rujɨ́ɨmua'a sena'a raseijran, seajta siyen ramua'aréeren tɨ ari vejli'i pɨ́ tí'irɨcɨ ɨ́ víita'ari tzajta'a. 31Ayee pu che'atá na'a tí'een. Setɨ́'ɨj seri raaseíjra a'ij nej tejámuaatá'ixaa, seajta siyen ramua'aréeren tɨ ari tɨ́mua'a a'ájna pɨ́tejá'arɨcɨ tɨ Dios tiu'uta'aíjta. 32’Ayee nu tejá'amua'ixaate'e tzáahuati'ira'a jɨme'e, a'ɨ́mej jɨ́me'en íjii mej huáteemua, maúche'e mú miyen seíire'e muá'aju'un tɨ́'ɨj naíjmi'i te'araúrasten a'ij nej neri tejámuaatá'ixaa. Camu me'ɨ́n anáaté'ee mú á'apua'aren. 33A'ɨ́ɨ pu xaa á'apua'aren ɨ́ ta japua tɨ é'eseijre'e. Ajta ɨ́ chaanaca, a'ɨ́ɨ pu ajta á'apua'aren. Mɨ́ ajta hui a'ɨ́ɨn ɨ́ niuucari nej raataxájtaca'a, capu ja'anáj á'apua'aren. 34’Rɨ́'ɨ xu'u, temua'a naa, mú'een. Caxu a'ij pua'a ruruure ɨ́ ru tzajta'a se'ɨ́jna jɨme'e sej jeíhua rutá'aruaijve'e, ajta ayén tejamuaata'asée á'aye'i mɨ a'amua tzajta'a ti'itɨ́j tɨ a'ij pua'a 'een. Rɨ́'ɨ xu'u seajta mú'een tɨ ij caí a'ij pua'a amuáaruuren mɨ a'amua tzajta'a se'ɨ́jna jɨme'e sej jeíhua huápɨ'ɨ a'ij pua'a tité'ujmuajte a'ij tɨ ye'í té'eme. Na'ari caí, a'ájna xɨcájra'an jetze pu hui ca'anacan mú'ejmi japuan rávaɨjtzi setɨ́'ɨj pua'a caí ché'e hui rachú'eve'e. 35A'iné a'ɨ́ɨ pu huá'a japua rávaɨjtzi naíjmi'ica japua ɨ́ mej yen japuan huachéjme ɨ́ chaanaca. 36’Tɨ́'ɨj pɨ́ na'a xu atanéjne'eri. Setá'aj siyen rahuaviira ɨ́ Dios jemi tɨ ij amuaatévaɨre'en tɨ ij caí ti'itɨ́j a'ij amuáaruuren a'ij tɨ ti'itɨ́j rɨni. Setá'aj seajta rahuaviira sej si siyen ne jemi seíire'e xá'ara'ani, neetzi jemi, i nej neajta huá'a jetze airáane ɨ́ teɨte. ―Ayee pu tihua'utá'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. 37Nain tújca'ari tzajta'a, a'ɨ́ɨ pu tihuá'amua'atehua'a u teyujta'a. Ajta tɨ́'ɨj pɨ́ na'a tɨ huaré'ecɨeenacare'e, a'úu pu á'uye'icaa á'aye'i a'ujna jɨrí jetze tɨ ayén téja'arájtehuaa tɨjɨ́n Aceituunajemi. A'uu pu e'etáxa'iirihua'a. 38Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ teɨte, a'ɨ́ɨ mú íiye'e mena'a a'uré'enineica'a jemin a'ujna teyujta'a mej mi ráanamua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\