San Lucas 3

1Ayee pu nu'u tiuju'urɨ́j tɨ́'ɨj teuumé'eca a'achú cumu tamuáamuata'a japuan anxɨ́j nine'ira'a tɨ tí'aijtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ César, ɨ́ mej majta miyen ratamuá'amua tɨjɨ́n Tiberio. A'ájná'ɨmua, tɨ́'ɨj auj ti'itéveeca'a tajtuhuan jɨme'e a'ɨ́jna ɨ́ Póncio Pilato a'ujna Judea, ajtahua'a seɨ́j pu ti'itéveeca'a tajtuhuan jɨme'e a'ujna Galilea. Ayee pu ántehuaaca'a tɨjɨ́n Heródes. Ajta juutzeájra'an a'ɨ́jna ɨ́ Heródes, a'ɨ́ɨ pu ti'itéveeca'a tajtuhuan jɨme'e a'ujna Iturea, ajta a'ujna Traconite. Ayee pu ántehuaaca'a a'ɨ́jna tɨjɨ́n Felipe. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Lisanias, a'ɨ́ɨ pu tajtuhuan jɨme'e ti'itéveeca'a a'ujna Abilene. 2A'ájná'ɨmua, matɨ́'ɨj mauj ve'ecán jɨ́n titetaté'acaa u teyujta'a a'ɨ́jna ɨ́ Anás, ajta a'ɨ́jna ɨ́ Caifás, a'úu pu á'ucatii a'ɨ́jna ɨ́ Juan, já'ahua'a a'u tɨ caí jé'e ti'itɨ́j. A'ɨ́jna ɨ́ Juan, a'ɨ́ɨ pu rayauj a'ɨ́jna ɨ́ Zacarías. A'uu pu a'ucaíca tɨ́'ɨj Dios raatajé. 3Nainjapua pu yé'ivejca'a tɨ́j na'a a'uun tɨ huatacá'a ɨ́ játe'ana jetze, ɨ́ Jordán. Ayee pu tihuá'a'ixaate'eca'a tɨ nu'u ayén tiú'ujxe'eve'e mej nu'u seɨcɨé tiú'umua'ati tɨ ij nu'u Dios tihua'utá'uuni'i ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ jemin. Aj pu i Juan huá'umuaɨ'ɨhuaca'a. 4Ayee pu che'atá na'a rɨjcaa a'ij tɨ te'uyú'uxaca'a ɨ́ yu'uxari jetze a'ɨ́jna ɨ́ Isaías, ɨ́ tɨ ajmí'i tí'ixaxa'ata'a ɨ́ Dios jetze me'ecan. Ayen tɨjɨ́n: Ja'atɨ pu u e'ejíjhua a'ujna já'ahua'a a'u tɨ caí é'e ti'itɨ́j. Ayee pu tejé'exa a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨjɨ́n: “Naa xu rɨ́'ɨ huaújcaten mú'een sej si rɨ́'ɨ tira'ancuré'evi'itɨn ɨ́ tavástara'a, sej si caí raatamuárɨ'eriste'en se'ɨ́jna tɨ yen huataseíjre'esin tɨ́'ij amua'irájtuaani. 5Miché'e miyen rɨ́'ɨ huaújcaten matɨ́j a'ɨ́ɨme ɨ́ mej juyeta. Miché'e te'evé'ejɨ́ste'axɨ'ɨn a'u tɨ e'etécúcu'unijmee. Miché'e majta raaté'uunaxɨ'ɨn nain ɨ́ jɨrí tɨ tí'itacaíjmee. Ajta ɨ́ juye tɨ tiújtutájme, miché'e raatajé'iyite'axɨ'ɨn. Ajta a'u tɨ caí a'upá'atza, miché'e ra'uré'epa'atzare'en. 6Ajta, tɨ́'ɨj uvé'enen ɨ́ tavástara'a, naími'i ɨ́ teɨte ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua, a'ɨ́ɨ mú raseijran ɨ́ tɨ jɨ́n Dios hua'irátuaasin.” Aii pu'u. 7Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Juan, ayée pu tihua'utá'ixaa a'ɨ́mej ɨ́ teɨte ɨ́ mej a'uré'enineica'a. Ayen tɨjɨ́n: ―Mɨ́ sej siyen seijre'e. Cu xɨee sej a'uruáachejye'i matɨ́j ɨ́ cu'ucu'use tɨ ij caí huá'utaiixɨ'ɨ ɨ́ taij. ¿Ni tzaa seri tí'itese'e sicu, tɨ ij caí Dios amua'uxɨ́jte'en? ¿A'ataani ca'aníjra'a amuaatá'a sej si siyen huárɨni? 8Na'ari caí, tɨ pua'a mú'een rujɨ́ɨmua'a yé seve'eré'enen tzáahuati'ira'a jɨme'e, ayée xu huárɨni a'ij tɨ ye'í tiraavíjte'e se'ɨ́jna jɨme'e sej seri seɨcɨé tiu'umuá'aj. Caxu siyen tí'imua'atze mɨ ru tzajta'a yee ayée pu ti'ayajna tɨ naa tejámuaatévaɨre'en ɨ́ Dios jemi a'iné mú'een xu i'i huáacɨxa'astemua'ame'en a'ɨ́jna ɨ́ Abraham teecan. ’Ayee nu hui tejá'amua'ixaate'e a'iné ayée pu ti'ayajna tɨ Dios ayén tiraayɨ́'ɨtɨ tɨ ayén ráaruuren ɨ́ tetej tɨ ij seɨcɨé huaújruuren tɨ́j tɨ ayén seíire'e á'ara'ani matɨ́j teɨte, matɨ́j a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Abraham teecan jetze huanéj. Capu ti'itɨ́j a'ij tejamuatévaɨre ɨ́ Dios jemi sej i'i huáacɨxa'astemua'ame'en a'ɨ́jna ɨ́ Abraham teecan. 9’Pu'uri hui vejli'i a'ájna xɨcájra'an jetze ja'anáj tɨ pua'a Dios amuá'axɨjte'en ca'anín jɨme'e. Ayee pu á'amuaruuren cumu ja'atɨ tɨ cɨyej á'ijveichixɨ'ɨsin tepuaij jɨme'e. Naíjmi'i ɨ́ cɨyej tɨ caí tí'itaaca, a'ɨ́ɨ pu tiu'uré'eveijchi, ajta tí'itairan. Ayee pu che'atá na'a amuá'axɨjte'en. 10Matɨ́'ɨj me'ɨ́n teɨte miyen tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿A'iné tena'aqui rɨni? 11Tɨ'ɨj jí ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Tɨ́ pua'a ja'atɨ hua'apuaca tísiicu'u, ché'e seɨ́j raatapíjte'en a'ɨ́jna tɨ caí tísiicu'u. Ayen cha'a tana'a, tɨ pua'a ja'atɨ tí'ijcha'ɨɨca ɨ́ tɨ tí'icua'iri'i, cha'a a'ɨ́ɨn raatá'an ɨ́ tɨ caí ti'itɨ́j tícha'ɨɨ. 12Majta mú e'iré'ene seica ɨ́ mej huá'ajijve'eca'a ɨ́ mej tí'itɨcɨ tɨ ij a'ɨ́ɨn huá'umuaɨ'ɨhua. Ayee mú tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―Maestro, ¿a'iné táarɨni iteen? 13Tɨ'ɨj jí ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―A'ij xu ancuré'an a'achú tɨ caj tiraaxɨ́'epɨ'ɨntare. Caxu hui jaítze'e huá'ajijve'e. 14Majta me'ɨ́n ɨ́ xantaaru'u, ayée mú majta tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―Carij iteen, ¿a'iné táarɨni? Tɨ'ɨj jí ayén tiu'utaniú tɨjɨ́n: ―Caxu huá'anahua'ira ɨ́ hua'atúmin. Caxu hua'itzi jɨ́n tihuá'axajtzi'ira ɨ́ teɨte. Seajta, se'ɨ́jna jɨ́n rɨ́'ɨ tité'ujmuajte a'achú mej caj tejá'amuanajchite'en. ―Ayee tihua'utá'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ Juan. 15Majta me'ɨ́n ɨ́ teɨte, ayée mú tí'imua'ajca ɨ́ ru tzajta'a yee tij caí a'ɨ́ɨ pɨ́rɨcɨ ɨ́ Cɨríistu'u a'ɨ́jna ɨ́ Juan, ɨ́ mej rachú'eve'eca'a. 16Tɨ'ɨj jí Juan ayén tihua'utá'ixaa naíjmi'ica tɨjɨ́n: ―Aru inee, jaj nu jɨ́n á'amuamuaɨ'ɨhua. Mɨ́ ajta, seɨ́j pu a'úu mé e'evé'eme tɨ jaítze'e raayɨ́'ɨtɨ necaí inee. A'iné nee nu cɨliéene'e jɨ́n ti'itéjvee, ineetzi, capu ayén tiraavíjte'e nej ra'ajta'ɨ́'ɨpɨ'ɨn ɨ́ ca'acaira'an. Mɨ́ ajtá'i amɨ́n, xɨéjniu'ucari pu huata'íti tɨ huateáturan mú'ejmi jemi. A'ɨ́ɨ pu pɨ́rɨcɨ Dios tɨ raxɨ́ejniu'uca. Ajta a'ɨ́jna tɨ mé e'evé'eme, a'ɨ́ɨ pu pɨ́rɨcɨ tɨ rɨ́'ɨ á'amuaruuren mɨ a'amua tzajta'a. 17’Ayee pu té'eme a'ájna tɨ a'ɨ́ɨn yé uvé'enen, cu xɨee tɨ cu ja'atɨ ru'itéchueeca ɨ́ tɨ jɨ́n jetzen ra'anáaca'atze ɨ́ játze'ara'an ɨ́ triigu. Ajta a'ɨ́ɨn ru'irátu'isin ɨ́ xaɨɨri á pua'acɨé. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ imue'eri, rájseɨre'esin u chi'ita. Ajta ɨ́ xaɨɨri, á pua'acɨé pu yé'etairan ɨ́ taij jetze tɨ caí ja'anáj é'emɨ'ɨca. ―Ayee pu tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Juan. 18A'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ niuucari, ajta seica jɨme'e, a'ɨ́j pu jɨ́me'en tihuá'u'itɨiiri'i mej mi ráamua'aree a'ij tɨ 'een ɨ́ Dios jemi. 19Tɨ'ɨj jí Juan ra'ajté'axɨ a'ɨ́jna ɨ́ Heródes, a'ɨ́jna jɨme'e tɨ yá'uvi'itɨn a'ɨ́jna ɨ́ Herodías, tɨ amuacaí viɨ́che'eca'a a'ɨ́jna jemi ɨ́ juutzeájra'an ɨ́ Heródes. Ajta pu a'ɨ́jna jɨ́n ra'ajté'axɨ a'ij tɨ ti'itɨ́j huáruu. 20Tɨ'ɨj jí Heródes a'ij pua'a huarɨ́j ti'itɨ́j jɨme'e tɨ caí xɨ́'epɨ'ɨn 'een, a'ɨ́ɨ pu ra'iteáana a'ɨ́jna ɨ́ Juan. 21Tɨ́'ɨj a'ɨ́ɨn Juan huá'amuaɨ'ɨhuaca'a ɨ́ teɨte, a'ɨ́ɨ pu ajta a'ɨ́j huámuaɨ'ɨhuaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. Tɨ́'ɨj Jesús téniuusime'e ɨ́ Dios jemi, tɨ́'ɨj i antaújcuunareca'a u ta japua tɨ a'uteájmuaa. 22Ajta a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios, a'ɨ́ɨ pu ave'ecáme'ecaa. Ayee pu seijre'eca'a tɨ́j cucui'i. Aj pu i japuan 'ujyéijxɨ án mu'úutze'en. Ajta á'iyen niuucari huánamuajri'i tɨ uj e'icánamuajre'e júte'e. Ayen tɨjɨ́n: ―Niyauj pej hui pɨ́rɨcɨ ɨ́ nej jeíhua muá'ixe'eve'e. Jé'ecan pej rɨ́'ɨ naatá'a i ne tzajta'a. Ayee pu teje'ijcánamuajre. 23Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Jesús, ayée pu rájcha'ɨɨca'a a'achú cumu seité japuan tamuáamuata'a nine'ira'a tɨ́'ɨj a'utéjche tɨ tihua'utá'ixaate'en ɨ́ teɨte. Ajta a'ɨ́ɨn, a'ɨ́ɨ pu nu'u jetze airaújneijte ɨ́ José. Ajta a'ɨ́ɨn José, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Elí. 24Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Elí, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Matat. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Matat, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Leví, ajta a'ɨ́ɨn Leví a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Melqui. Ajta a'ɨ́ɨn Melqui, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Jana. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Jana, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ José. 25Ajta a'ɨ́jna ɨ́ José, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Matatías. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Matatías, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Amós. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Amós, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Nahum. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Nahum, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Esli. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Esli, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Nagai. 26Ajta a'ɨ́ɨn Nagai, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Maat. Ajta a'ɨ́jna Maat, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Matatías. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Matatías, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Semei. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Semei, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ José. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ José, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Judá. 27Ajta a'ɨ́ɨn Judá, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Jonán. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Jonán, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Resa. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Resa, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Zorobabel. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Zorobabel, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Salatiel. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Salatiel, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Neri. 28Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Neri, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Melqui. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Melqui, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Adi. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Adi, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Cosam. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Cosam, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Elmodam. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Elmodam, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Er. 29Ajta a'ɨ́ɨn Er, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Josué. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Josué, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Eliezer. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Eliezer, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Jorim. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Jorim, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Matat. Ajta a'ɨ́ɨn Matat, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Leví. 30Ajta a'ɨ́ɨn Leví, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Simeón. Ajta a'ɨ́ɨn Simeón, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Judá. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Judá, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ José. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ José, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Jonán. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Jonán, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Eliaquim. 31Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Eliaquim, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Melea. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Melea, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Mainán. Ajta Mainán, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Matata. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Matata, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Natán. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Natán, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ David. 32Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ David, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Isaí. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Isaí, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Obed. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Obed, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Booz. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Booz, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Salmón. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Salmón, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Naasón. 33Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Naasón, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Aminadab. Ajta a'ɨ́ɨn Aminadab, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Aram. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Aram, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Esrom. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Esrom, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Fares. Ajta a'ɨ́ɨn Fares, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Judá. 34Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Judá, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Jacobo. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Jacobo, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Isaac. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Isaac, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Abraham. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Abraham, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Taré. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Taré, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Nacor. 35Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Nacor, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Serug. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Serug, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Ragau. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Ragau, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Peleg. Ajta a'ɨ́ɨn Peleg, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Heber. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Heber, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Sala. 36Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Sala, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte Cainán. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Cainán, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Arfaxad. Ajta a'ɨ́ɨn Arfaxad, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Sem. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ ɨ́ Sem, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Noé. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Noé, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Lamec. 37Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ ɨ́ Lamec, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Matusalén. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Matusalén, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Enóc. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Enóc, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Jared. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Jared, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Mahalaleel. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Mahalaleel, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Cainán. 38Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Cainán, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Enós. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Enós, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Set. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Set, a'ɨ́ɨ pu jetze airaújneijte ɨ́ Adán. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Adán, Dios pu jetzen airáane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\