San Marcos 10

1Jesús pu huirájraa a'ujna u Capernaúm. Tɨ́'ɨj jí a'uun a'ará'a a'ájna já'ahua'a Jerusalén. Ayuu pu pújme'en á'uche'ecane'e a'u tɨ ɨ́ játe'ana ayée huataújmua'a tɨjɨ́n ɨ́ Jordán. Majtahua'a mú tiújseɨj ɨ́ teɨte a'u tɨ a'utéveeca'a ɨ́ Jesús. Ajta a'ɨ́ɨ pu á'iyen a'utéjche tɨ tihuá'umua'aten a'ij tɨ ari tí'ijrɨ'ɨrejca'a. 2Aj mú mi seica e'iré'ene. Fariseo mú pɨ́rɨcɨ a'ɨ́ɨme. A'ɨ́ɨ mú tí'itese'eca'a mej miyen ca'aníjra'a tiraatá'an tɨ ij auté'ɨtzen a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. A'ɨ́j mú jɨ́n miyen tiraata'íhua'uri'i tɨ pua'a nu'u a'ɨ́ɨn ayén ti'itá'aca tɨ ja'atɨ mé rúurɨeni ɨ́ ru'ɨ́j. 3Aj pu i ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―¿Ti'itáani amuaata'aíj a'ɨ́jna ɨ́ Moisés teecan? 4Aj mú mi miyen tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―A'ɨ́ pu hui Moisés tiu'utá'a tɨ cuapée raatapíjte'en ɨ́ tɨ jɨ́n ja'atɨ́ mé rúurɨeni ɨ́ ru'ɨ́j. ―Yee mú tiu'utaxájtaca'a. 5Tɨ́'ɨj jí Jesús ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―A'ij xu pua'a tirájteu ɨ́ ru tzajta'a. Moisés pu tiu'utá'a tɨ ja'atɨ mé rúurɨeni ɨ́ ru'ɨ́j. A'ɨ́ pu xaa ayén cuapée tiraatapíjte'en aru capu ayén tiraatá'a ruxɨ́'evi'ira'a jɨme'e. A'ii pu'u een jɨ́n ayén huarɨ́j a'ɨ́jna a'iné ayée xu tí'ijxe'eve'eca'a sena'a rujɨ́ɨmua'a. 6’Mɨ́ ajta, tɨ́'ɨj Dios raatétaahuaca'a ɨ́ chaanaca te japuan yen seijre'e, “a'ɨ́ɨ pu nu'u a'ɨ́ɨme huátaahuaca'a ɨ́ teáata'a jamuan ɨ́ 'ɨ́ita'a.” 7“A'ɨ́j pu jɨ́n a'ɨ́ɨn teáata'a mé huauuhuá'axɨjsin ɨ́ ruvaújsimua'a. Ru'ɨ́j pu nu'u jamuan a'utevée a'ame. 8Matɨ́'ɨj mi miyen éene'e muá'aju'un ɨ́ mej hua'apua, cumu seɨ́j pu'u ɨ́ tevi.” Camu ché'e hua'apua, sino seɨ́j pu'u. 9’Ayee nu tejá'amua'ixaate'e. Dios pu ayén tiraataxájtaca'a tɨ seɨ́j na'a ɨ́ tevi. A'ɨ́j pu jɨ́n, capu ayén tiraavíjte'e sej siyen mé tihuaúuhua'anan ɨ́ ru'ɨ́jta'amua'a, cuapée sehua'utapíite'en ɨ́ rucɨ́na'astemua'a. ―Yee pu tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. Tɨ́'ɨj jí á'uraa, majta ɨ́ mej jamuan á'ujujhua'ane'e. 10Matɨ́'ɨjtáhua'a mi chi'ita a'a'uteájrupi, majtáhua'a mú miyen tiraata'íhua'uri'i a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ cuapée tɨ jɨ́n ja'atɨ́ ru'ɨ́j mé úurɨeeni. 11Aj pu i Jesús ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Tɨ́ pua'a ja'atɨ́ ru'ɨ́j mé úurɨeeni, a'ɨ́ɨ pu tí'ijxana'acɨra'a tɨ pua'a á'iyen seɨj te'encuré'evi'itɨ ɨ́ 'ɨ́ita'a. A'ɨ́j pu jɨ́n auteáturaasin jemin ɨ́ ru'ɨ́j ɨ́ tɨ mé rúujɨsin. 12Na'ari tɨ pua'a 'ɨ́ita'a rucɨ́n mé úurɨeeni, a'ɨ́ɨ pu ajta tí'ijxana'acɨra'a tɨ pua'a ajta á'iyen seɨj antéenaxca ɨ́ teáata'a. A'ɨ́ pu ajta auteáturaasin jemin ɨ́ rucɨ́n ɨ́ tɨ mé rúujɨsin. 13Matɨ́'ɨj mi tɨ'ɨríi ayauví'itɨ́che ɨ́ Jesús tɨ́'ij hua'ajtamuárɨ'en. Aj mú mi me'ɨ́n ɨ́ mej Jesús jamuan á'ujujhua'ane'e, a'ɨ́ɨ mú hua'utá'ijmɨijri'i ɨ́ tɨ'ɨríi mej nu'u caí huaja'uvé'evi'itɨ́jcare'en. 14Tɨ́'ɨj Jesús hua'useíj a'ij mej ye'í rɨjcaa, a'ɨ́ɨ pu huataniú'ucaca'a. Tɨ́'ɨj jí ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Miche'e yéj huave'eré'eneijte'en mɨ tɨ'ɨríi ineetzi jemi. Matɨ́j mena'a pua'amé ɨ́ mej á'ujca'ane tɨ Dios tíhua'uta'aíjte'en, naíjmi'i mú miyen e'en matɨ́j i tɨ'ɨríi. A'ɨ́j nu jɨ́n niyen tejá'amua'ixaate'e. Caxu huá'ijmɨijra. 15Ayej xaa ne'u ti'ayajna. Naa pu hua'ase mɨ tɨ'ɨríi tɨ tíhua'uta'aíjte'en ɨ́ Dios. Tɨ́ pua'a ja'atɨ́ raxɨ́'eve'e tɨ a'uteárute a'ujna a'u tɨ Dios te'áijta, ayée pu tiú'ujxe'eve'e tɨ ayén che'atá na'a tí'iraxe'eve'e tɨ tiraata'aíjte'en ɨ́ Dios tɨ́j seɨj pa'arɨ'ɨ, mɨ tɨ yee seijre'e. Na'ari caí, capu ja'anáj a'uteáruti a'ujna a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ. 16Aj pu i a'ɨ́ɨn Jesús hua'ancuré'evi'itɨ ɨ́ tɨ'ɨríi. Seexu'ijmé'en pu ancaújtɨsteajxɨ ɨ́ ru jetze. Ajta hua'avé'emuarɨ'exɨ, aj pu'i raatéjhuau ɨ́ Dios jemi tɨ́'ij a'ɨ́ɨn huá'ucha'ɨɨn. Tɨ́'ɨj jí á'uraa a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. 17Tɨ́'ɨj Jesús ari huiiramé'eca, seɨ́j pu ave'eré'ene, temua'a tɨ'éechijra'a. Aj pu i títunutaca'a vejli'ipuan ɨ́ Jesús. Tɨ́'ɨj jí ayén tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―Maeestru, nee nu ramua'aree pej rɨ́'ɨ tí'itevij. ¿Ti'itájni a'ij tiú'ujxe'eve'e tɨ ayén tináacɨ'ɨti nej ruuri ná'ara'ani ɨ́ Dios jemi tɨ́j na'a rusén jɨme'e matɨ́'ɨj a'itácɨɨne á chuaata'a ɨ́ mej meri huácuii? 18Aj pu i Jesús ayén tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―¿A'iné een jɨ́n piyen tí'inexa yee nej rɨ́'ɨ tí'itevij? Seɨ́j pu'u seijre'e tɨ rɨ́'ɨ tí'itevij. A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ Dios. 19Mú'ee pej peri rú'umua'aree a'ij tɨ tiu'uta'aíjtaca'a ɨ́ Dios. Ayee pej éene'en: “Pecaj tí'ixana'acɨre'e.” Ajtahua'a seɨj, ayén tɨjɨ́n: “Pecaj tí'itecui'ica.” Ajtahua'a a'íjna tɨ ayén tɨjɨ́n: “Pecaj tí'inahua'aj.” Ajta seɨ́j tɨ ayén tɨjɨ́n: “Pecaj ja'atɨ́ hua'itzi jɨ́n ti'ixáate'e.” Ajta ayén tɨjɨ́n: “Pecaj ja'atɨ́ tzeɨ́jrajmua'a.” Ajta ayén tɨjɨ́n: “Perá'atzaahuate'en a'atáàta, pajta a'anáàna.” A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tɨ raata'aíjtaca'a ɨ́ Dios. 20Aj pu a'ɨ́ɨn ja'atɨ́ ayén tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Maeestru, jɨ́me'en ɨ́ pej pauchén raataxájtaca'a, nain nu jɨ́n té'aste i niuucari netɨ́j nena'a tiu'uvé'ese. 21Tɨ́'ɨj raaseíj, rɨ́'ɨ pu te'utaújmua'a ɨ́ ru tzajta'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. Aj pu i ayén tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Ti'itɨ́ pu auj muá'aturaate'e pej caí xɨ jɨ́n te'ará'aste. Aricu. Nain tiu'utuáa ɨ́ pej tí'ijcha'ɨ́. Patá'aj hua'uré'e'a'ate'en ɨ́ tumin ɨ́ mej caí a'ij tí'ijviicua'i. Tɨ́ pua'a piyen huárɨni, jeíhua pej ra'ancuré'asin a'ujna já'ahua'a u ta japua. Chíjteaani pej pu'éene'e pua'amé a'ujna tɨ é'eseijre'e ɨ́ Dios. Ajta patá'aj mú a'arájra'ani pej pi neetzi jamuan á'uche'ecane'en. 22Tɨ́'ɨj ráanamuajri'i a'ɨ́jna ɨ́ niuucari, tɨ́'ɨj i utéevatzɨ́ ɨ́ tzajta'an. Huataújxɨeemɨste a'iné jeíhua pu tí'ijcha'ɨɨca'a. Tɨ́'ɨj jí á'uraa a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ. 23Aj pu i Jesús ruhuárita'a a'anéereajraa. Ajta ayén tihua'utá'ixaa ɨ́ mej jamuan á'ujujhua'ane'e tɨjɨ́n: ―Temua'a pu tihua'amuárɨ'eriste'e mej a'uteárute a'ujna tɨ é'eseijre'e ɨ́ Dios ɨ́ chíjteaani. ―Yee pu tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. 24Aj pu i utéevatzɨ́ ɨ́ huá'a tzajta'a a'ɨ́ɨme ɨ́ mej jamuan á'ujujhua'ane'e a'ɨ́jna jɨme'e a'ij tɨ tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. Ajtahua'a ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Niyaujmua'a, temua'a pu tihua'amuárɨ'eriste'e ɨ́ mej jeíhua tí'ijcha'ɨɨ. Jeíhua pu huá'a jetze ruxe'eve'e ɨ́ mej caj tí'ijcha'ɨɨ. A'ɨ́j pu jɨ́n muárɨ'eri mej me'aun a'uteárute a'ujna tɨ é'eseijre'e ɨ́ Dios. 25Capu xaa ne'u ayén tí'imuarɨ'eri tɨ amuájra'ani cameeyu'u ti'itɨ́ pɨ́'ɨse'e jetze, tɨ́j tɨ pua'a chíjteaani tiu'utése'en tɨ ruseɨ́j a'uteárute a'ájna tɨ é'eseijre'e ɨ́ Dios. 26Matɨ́'ɨj ráanamuajri'i, jé'ecan mú a'ij tira'utánamuajri'i. Aj mú mi ti'itiúrihua'uri'i rujɨ́ɨmua'a. Miyen tɨjɨ́n: ―Tɨ́ pua'a ayén ti'ayajna, ¿a'ii tá'uj na'a tí'irɨ'ɨri tɨ ja'atɨ a'uun a'uteáturan ɨ́ Dios jemi? ―Yee mú tiu'utaxájtaca'a. 27Ajtahua'a Jesús hua'useíj. Ayen tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―A'ɨ́ɨme jemi ɨ́ teteca, capu xaa a'ij tí'irɨ'ɨri. Mɨ́ ajta, a'ɨ́ɨ pu raayɨ́'ɨtɨ ɨ́ Dios. Nain jɨme'e pu jemin tí'irɨ'ɨri. 28Aj pu i a'ɨ́ɨn Pedro a'utéjche tɨ raatá'ixaate'en. Ayen tɨjɨ́n: ―¡Tavástara'a, me'ecui xaa!, nain tu teri tejá'urɨe ɨ́ tej tí'ijcha'ɨɨca'a tej ti á'ujujhua'ane'en á'a jamuan. ―Yee pu tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Pedro. 29- 30Aj pu i Jesús ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Ayej xaa ne'u ti'ayajna. Ayee nu tejá'amua'ixaate'e, tɨ pua'a ja'atɨ́ ti'itɨ́j já'urɨeeni ineetzi jemi, na'ari jemin ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n huaujjéjcuare'en ɨ́ Dios jemi, ti'itɨ́ tɨ na'a tɨ yá'urɨeeni, a'ɨ́ɨ pu che'atá na'a ancuré'asin tɨ́'ɨj auj ruuri íiyen chaanaca japua. Tɨ́ pua'a seɨ́j na'a ɨ́ tɨ yá'urɨe, ayée pu che'atá na'a ra'ancuré'asin a'achú cumu anxɨ́te ti'itɨ́ tɨ a'ij, tɨ pua'a chi'ij, na'ari ruja'atzimuá na'ari rucu'utzimuá na'ari rujúutzimua'a. Ajta ayén hua'ancuré'evi'itɨ ɨ́ ruteɨ́testemua'a, a'ɨ́ɨme rutáàta na'ari runáàna nusu ru'ɨ́j, na'ari ruyaujmua'a. Ajta pu ra'ancuré'asin ɨ́ chuej mej japuan vaujse ɨ́ teɨte. Nain pu te'ancuré'asin. Ajta rajpuaíjtzi a'ame. Aru capu amɨ́n a'ij. Tɨ́'ɨj a'ɨ́ɨn a'uteárute a'ujna Dios tɨ é'eseijre'e, Dios pu raatá'asin tɨ ruuri á'ara'ani jemin tɨ́j na'a rusén jɨme'e. 31Ajta ayén tɨ jɨ́me'en yee: ―Memu'ií ɨ́ mej vivejmé'en jɨ́n títetateí íjii, a'ɨ́ɨ mú cɨ́lieene'en jɨ́n títetaté'e muá'aju'un. Majta mu'iitɨ́ ɨ́ mej cɨ́lieene'en jɨ́n títetateí íjii, a'ɨ́ɨ mú vivejmé'en jɨ́n títetaté'e muá'aju'un. Ayej xaa ne'u té'eme. ―Ayee pu tihua'utá'ixaa. 32Tɨ́'ɨj jí á'uraa ɨ́ Jesús, majta ɨ́ mej jamuan á'ujujhua'ane'e. An mú a'ucɨ́ já'ahua'a Jerusalén. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Jesús, a'ɨ́ɨ pu amuacaí huamé'ecaa. Jeíhua mú rutemua'ave'eca ɨ́ seica. Majta tí'itziɨɨne'eca'a ɨ́ mej huá'a cujta'a huajú'ucaa. Tɨ́'ɨj jí ajtahua'a Jesús hua'utajé rujɨ́ɨmua'a. Aj pu i a'utéjche tɨ tihua'utá'ixaate'en a'ij tɨ ti'itɨ́j raruuren. 33Ayee pu tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Casi'i, xáanamuajri'i mú'een. Tu'uri á'uju'un a'ánna Jerusalén. Seɨ́j pu tiu'utátuiire'esin ɨ́ nejɨ́me'e, i nej neajta teáata'a jetze airáane a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej tíhua'u'aíjte'e teyujta'a, ajta a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej té'eyu'uxaca. A'ɨ́ mú tiu'utá'asin mej neejé'ica. Aj mú mi me'ɨ́n tiu'utátuiire'esin a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan. 34Matɨ́'ɨj mi na'axɨeehuásti'ira muá'aju'un, majta naatévajxɨ'ɨsin. Majta naatetzí'ijmua'axɨ'ɨsin ɨ́ ne jetze. Majta neejé'icatan. Netɨ́'ɨj hui huámɨ'ɨni, huaíca xɨcaj tzajta'a nu neajtahua'a á a'itaméj huá'a tzajta'a ɨ́ mɨ'ɨchite. 35Aj mú mi ajteáxɨɨreca'a Jesús jemi a'ɨ́jna ɨ́ Jacobo, ajta a'ɨ́jna ɨ́ Juan. A'ii mú me'ɨ́n pú'een yaújmua'ame'en a'ɨ́jna ɨ́ Zebedeo. Matɨ́'ɨj mi miyen tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Maeestru, ayée tu tí'ijxe'eve'e pej piyen huárɨni a'ij tej ye'í timuaatáhuaviira. ―Yee mú tiu'utaxájtaca'a. 36Aj pu i Jesús ayén tihua'uta'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿A'iné setí'ijxe'eve'e nej niyen huárɨni mú'ejmi jɨme'e? ―Yee pu tiu'utaxájtaca'a. 37Aj mú mi miyen tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Ahuii, ayée tu tí'ijxe'eve'e a'ɨ́jna xɨcájra'a jetze patɨ́'ɨj yatanéjsin pej titaata'aíjte'en íiyen chaanaca japua. Patá'aj taatá'an tej uhuará'asixɨ'ɨn seɨ́j a'arɨ'ɨrínta'a, ajta seɨ́j á'utata'a. ―Yee mú tiu'utaxájtaca'a. 38Aj pu i Jesús ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Mú'een, caxu ramua'aree a'ij sei ti'itɨ́j éene'e huauhuau. ¿Ni siyen rá'aviicua'i sej rajpuaíjtzi xá'ara'ani netɨ́j inee tirajpuaíjtzi na'ame? ¿Na'ari secaí rá'aviicua'i ɨ́ teɨte mej a'ij pua'a amuáaruuren mú'ejmi matɨ́j majta a'ij pua'a tí'ineruure ineetzi? ―Yee pu tihua'utá'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ ɨ́ Jesus. 39Aj mú mi miyen tɨjɨ́n: ―Néti'ijtá ne'u, ayée tu tirá'aviicua'iran. Aj pu i Jesús ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Ayej xaa ne'u ti'ayajna. Mú'een xu rajpuaíjtzi xá'aju'un netɨ́j tirajpuaíjtzi na'ame inee. Ajta, mú'ejmi, aítze'e mú a'ij pua'a amuáaruuren matɨ́j a'ij pua'a tí'ineruuren ineetzi. 40Mɨ́ ajta, canu ne'ɨ́jna jɨ́n antínmua'aree nej amuaatá'an sej uhuará'asixɨ'ɨn seɨ́j nejrɨ'ɨrínta'a, ajta seɨ́j ne'úutata'a. A'ɨ́mej pu'u cɨ'ɨti ɨ́ mej ayén huaújxɨ'epɨ'ɨntari'ira'a. 41Matɨ́'ɨj mi ráamua'areeri'i ɨ́ seica ɨ́ mej tamuáamuata'a mej ará'ase a'ij mej ye'í tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Jacobo, ajta a'ɨ́jna ɨ́ Juan. Aj mú mi tiníniu'ucacuca'a a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej hua'apua. 42Aj pu i Jesús hua'utajé naíjmi'ica. Ayee pu tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Xu'uri ramua'aree, mú'een, a'ij mej ye'í rɨcɨ ɨ́ mej tí'ita'aijte'e nain chuéjra'a japua. Ca'anín mú jɨ́n tíhua'u'aíjte'e ɨ́ teɨte. A'ɨ́ɨme ɨ́ mej vivéjme jɨ́n títetateí, a'ɨ́ɨ mú hua'u'áijte'e a'ij mej ye'í huárɨni ɨ́ seica. 43’Mɨ́ ajta, capu ayén té'eme mú'ejmi jemi. Tɨ́ pua'a ja'atɨ́ raxɨ́'eve'e tɨ ve'ecán jɨ́n ti'itevée á'ara'ani, ayée pu tiú'ujxe'eve'e tɨ a'ɨ́ɨn cɨliéene'e jɨ́n ti'itevée á'ara'ani. 44Ajta tɨ pua'a ja'atɨ́ raxɨ́'eve'e tɨ a'ɨ́ɨn pu'éene'en ɨ́ tɨ jaítze'e ruxe'eve'e, ayée pu tiú'ujxe'eve'e tɨ a'ɨ́ɨn hua'utévaɨre'en naíjmi'ica ɨ́ seica. 45’Ayej che'atá na'a tí'een ineetzi jemi, inee i nej neajta teáata'a jetze airáane. Canu ne'ɨ́jna jɨ́n yé uvé'ene mej mi naatévaɨre'en ineetzi, sino neatá'aj hua'utévaɨre'en mu'iicáca ɨ́ teɨte. Ayee nu xaa een jɨ́n yé uvé'ene nexɨ́'evi'ira'a jɨme'e neatá'aj huá'a japua huániuuni, ne'a'ɨjna jɨme'e nej huámɨ'ɨni huá'a jetze me'ecan. Netiraatanájchite'en ɨ́ Dios ɨ́ tɨ jɨ́n a'ɨ́ɨn huá'ajijve'e ɨ́ mej jɨ́n á'apua'aren ɨ́ teɨte. 46Matɨ́'ɨj mi me'uun a'ará'a a'ájna já'ahua'a tɨ ayén téja'arájtehuaa tɨjɨ́n Jericó. Matɨ́'ɨj mi huiráacɨ me'újna. Pu'uri huiiramé'eca a'ɨ́jna ɨ́ Jesús, majta me'ɨ́n ɨ́ mej jamuan á'ujujhua'ane'e, majta mu'iitɨ́ ɨ́ teɨte. A'uu pu seɨ́j je'itécatii vejli'i juye jetze. Ayee pu ántehuaaca'a tɨjɨ́n Bartimeo. Yaujra'an pu pú'eene'en a'ɨ́jna ɨ́ Timeo. Ajta arácuunica'a a'ɨ́jna ɨ́ Bartimeo. A'ɨ́j pu vaɨ́ri'ira huá'ahuaviiraca'a. 47Tɨ́'ɨj i huá'unamuajri'i mej á vejli'i e'evé'eju'uca'a. Jɨ́me'en pu'u huá'unamuajri'i, tɨ́'ɨj jí a'ɨ́ɨn ta'arácun a'utéjche tɨ huajíjhua. Ayen tɨjɨ́n: ―Jesús, mɨ pej í'ihuaacɨxa'ara'an a'ɨ́jna ɨ́ tajtuhuan teecan ɨ́ David, ná'ancu'uvajxɨ'ɨ ineetzi. ―Ayee pu tiraatajé. 48Majta me'ɨ́n ɨ́ teɨte, temua'a mú tira'ajteá'ajxɨ. Meraatá'ijmɨijri'i tɨ́'ij caí ayén tí'ijijhua. Ajta a'ɨ́ɨn, jaítze'e pu ca'anín jɨ́n huajíjhuaca'a, ayén tɨjɨ́n: ―Mɨ́ pej í'ihuaacɨxa'ara'an a'ɨ́jna ɨ́ David teecan, ná'ancu'uvajxɨ'ɨ ineetzi. 49Aj pu i Jesús a'utéechaxɨ. Ayee pu tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Sericu, se'utáje. Aj mú mi ya'utajé. Ayee mú tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Huaté'aca'ane ɨ́ á'a tzajta'a. Ájchesi. A'ɨ́ pu muachu'eve'e ɨ́ Jesús. ―Yee mú tiraata'ixaa. 50Aj pu i a'ɨ́ɨn aireújchuiri'i ɨ́ rucɨɨxu ca'anín jɨme'e. Tɨ́'ɨj jí ájtzucu. Aj pu i e'iré'ene ɨ́ Jesús jemi. 51Aj pu i a'ɨ́ɨn Jesús ayén tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿A'iné petí'ijxe'eve'e nej ti'itɨ́ a'ij huáruuren mú'eetzi jemi? Tɨ́'ɨj jí ayén tiraata'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ tɨ arácun tɨjɨ́n: ―Maeestru, ayée nu tí'ijxe'eve'e nej atáneere. 52Aj pu i Jesús ayén tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Pu'uri pejá'ura'ani mú'ee. Peté'atzaahuate'e nej inee timuáahuaate'en. A'ɨ́j pej jɨ́n peri huarúj. Jɨ́me'en pu'u ayén tiraata'ixaa ɨ́ Jesús, a'ɨ́jna ɨ́ tɨ arácun, aj pu i atáneereca'a. Tɨ́'ɨj jí, a'ɨ́ɨ pu ɨ́ Jesús jamuan á'uche'ecane'e já'araa, a'u tɨ na'a tɨ huáye'icaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\