San Marcos 12

1Ajta á'iyen a'utéjche ɨ́ Jesús tɨ tihua'utá'ixaate'en seɨj jɨme'e ɨ́ niuucari. Ayee pu tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―A'atɨ́ tɨ yee ráahuii ɨ́ uuva cɨye'e. Tejcuáa pu nu'u jɨ́n raaré'ana. Aj pu i ti'itɨ́ huatétaahuaca'a tɨ jɨ́n raajá'ara'ape'en ɨ́ uuva. Ajta ti'itɨ́ ájtaahuaca'a ájteevi'i, ɨ́ mej japuan utiúu hua'íxɨ'ere'en ɨ́ mej tí'imɨjhuaca. ’Tɨ́'ɨj jí ayén huarɨ́j, seica pu huatániɨjte ɨ́ chuej mej mi tiraanájchite'en cɨ́j caj. Aj pu i á'uraa a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ seica chuéjra'a japua. 2’Tɨ́'ɨj nu'u a'ájna teja'uré'ene ja'anáj mej pua'a raju'uraca a'ɨ́jna ɨ́ uuva, seɨj pu huata'áiteca'a tɨ i hua'utáhuavii a'achú tɨ racɨ́'ɨcɨpua a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ. 3Majta me'ɨ́n ɨ́ mej tí'imɨjhuaca, a'ɨ́ɨ mú yeehui rajví'i a'ɨ́jna tɨ tiu'uta'aíjti'ire. Temua'a mú tiraatéevajxɨ. Ayee mu'u tiraata'íteca'a. Camu ti'itɨ́ raatá'a. 4’Ajta a'ɨ́ɨn tɨ á'are'ara'an pú'een ɨ́ chuej, ajtahua'a pu seɨj huata'áiteca'a. Majta mú me'ɨ́n huateátu'asixɨ tetej jɨme'e. Matɨ́'ɨj mi temua'a tira'avá'atu'a ɨ́ mu'úura'an jetze. Majta temua'a a'ij pua'a tira'ajteá'ajxɨ. 5Ajtahua'a nu'u seɨj huata'áiteca'a. Majta mú amɨ́n temua'a tiu'ujé'ica. A'atzu ayée teuumé'eca. Ajtahua'a seica huata'áiteca'a. Seica mú huatéevajxɨ, majta seica huácuii. Ayee mú huá'uruu a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tí'imɨjhuaca. 6’Aúche'e pu yeehui seɨ́j turaaca'a. Yaujra'an nu'u a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ. Jeíhua pu huápɨ'ɨ raxɨ́'eve'eca'a. Ayee pu tí'imua'atzejca'a ayén tɨjɨ́n: “Ayej ne'ase yeehui merá'antzaahuate'esin, me'ɨ́jna.” Tɨ́'ɨj jí a'ɨ́ɨn huata'íteca'a. 7’Mɨ́ ajta, capu ayén te'irájraa. Ayee mú ti'ihuaú'ixaa a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tí'imɨjhuaca. Miyen tɨjɨ́n: “A'i pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tɨ nain tí'ijcɨ'ɨti. Che'eré, tiché'e yeehui raajé'ica, tɨ́'ij téjmi ta'áa á'ara'ani.” Ayee mú tiu'utaxájtaca'a. 8Aj mú mi rajví'i a'ɨ́jna ɨ́ yaujra'an. Matɨ́'ɨj mi raajé'ica. Aj mú mi ru'irájrɨe á pua'acɨé a'ɨ́jna ɨ́ mej raajé'ica. Yee pu tihuá'uruu. Antipuá'areca'a icu. 9Aj pu i Jesús ayén tihua'uta'íhua'uri'i a'íjna i niuucarijra'a jetze tɨjɨ́n: ―¿A'iné tejamuá'amitɨejte'e? ¿A'iné ti'itɨ́j ruuren a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ á'are'ara'an pu'eene'e ɨ́ uuva? Ayee nu tejá'amua'ixaate'e. A'ɨ́ pu mú a'uvé'emé'e a'ame. Tɨ́'ɨj jí huá'acui'ini ɨ́ mej tí'imɨjhuacare'e a'ájna. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ chuej, a'ɨ́ɨ pu seica huatapuaíjve'esin. Ayej xaa ne'u té'eme. 10’¿Ni secaí ja'anáj ra'ujíjve ɨ́ yu'uxari jetze se'íjna i niuucari tɨ ayén a'ɨ́jna jɨ́n rá'axa? Ayen tɨjɨ́n: A'íjna ɨ́ tetej ɨ́ mej ayaúuhua'axɨ ɨ́ mej chi'ij ta'ahuaca, ayée pu te'irájraa tɨ a'ɨ́ɨn pu'éene'e já'araa tɨ i'i esquineero. 11Ayee pu ráaruu ɨ́ tavástara'a, ɨ́ tɨ jaítze'e í'ixɨ'epɨ'ɨn. Rɨ́'ɨ pu te'utéevatzɨ ɨ́ tatzajta'a. 12Majta me'ɨ́n ɨ́ teɨte ɨ́ mej te'áijta u teyujta'a, majta ɨ́ seica, a'ij pu pua'a huá'uruu a'ij tɨ tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ayén hua'aj jɨme'e tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ niuucari. Aj mú mi raatatése mej raatéevi'i, mej mi ra'iteáanan. Mɨ́ majta, camu miyen ráaruu. Mehuá'atziɨɨne'eca'a ɨ́ teɨte. A'ɨ́j mú jɨ́n raatátuaa. Matɨ́'ɨj mi a'ucɨ́j. 13Matɨ́'ɨj mi seica huata'áiteca'a mej mi tiu'uxáj jamuan a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. Fariseo mú pɨ́rɨcɨ, majta seica ɨ́ mej jetzen ajtéme'ecan a'ɨ́jna ɨ́ Heródes. A'ɨ́ mú raatatése mej ca'aníjra'a raatá'an tɨ́'ij a'ɨ́ɨn auté'ɨtzen niuucari jɨme'e tɨ tiu'utaxáj, mej mi raatéehua'ita. 14Matɨ́'ɨj mi e'iré'ene, miyen tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Maeestru, a'ij tu mua'aree pej tzáahuati'ira'a jɨme'e tí'ixaxa'a. Capu á jetze ruxe'eve'e a'ij mej ye'í tí'ixaxa'a ɨ́ teɨte. Mú'ee pej caí tite'ajáahuate'e sino ayée pej tí'imua'ata puá'aye'i tzáahuati'ira'a jɨme'e a'ij tɨ tí'ijxe'eve'e ɨ́ Dios. Tiché'e seɨj muaata'íhua'u. ¿Ni qui xɨ́'epɨ'ɨn tej tiu'unajchitáa a'ij tɨ ye'í tí'itajijve'e a'ɨ́jna tɨ tí'ita'aijte'e tɨ ayén ántehuaa tɨjɨ́n César? ¿Ni qui tetiu'unájchitáa ca'ɨ́n tecaí? ―Yee mú tiraata'íhua'uri'i. 15Mɨ́ ajta, a'ɨ́jna ɨ́ Jesús, a'ɨ́ɨ pu ramua'areereca'a mej caí jé'iyecan jɨ́n tí'ira'ihua'uraca'a. A'ɨ́j pu jɨ́n ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―¿A'iné sej si siyen tí'inetese'e sej naateevi'i niuucari jɨme'e? Seɨj mɨ tumin mé seneje'eve'ɨ́'ite'e. Niché'e ra'useíj. 16Matɨ́'ɨj mi ye'eve'ɨ́'ite. Tɨ́'ɨj ra'useíj, tɨ́'ɨj jí ayén tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: ―¿A'ataani néerime'ara'an a'aseijre'e? ¿A'iné ántehuaa ɨ́ tɨ á'ayu'usi'i? Aj mú mi miyen tiu'utaniú tɨjɨ́n: ―A'ɨ́jna ɨ́ tɨ tí'ita'aijte'e, a'ɨ́jna tɨ ayén ántehuaa tɨjɨ́n César. 17Aj pu i Jesús ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Ayee xu se'ɨ́jna jɨ́n huárɨni. Setá'aj raatá'an se'ɨ́jna tɨ tí'ita'aijte'e ti'itɨ́j tɨ racɨ́'ɨcɨpua. Seajta siyen tiraatá'an ɨ́ Dios ti'itɨ́ tɨ ajta ayén tí'ijcɨpua. ―Ayee pu tihua'utá'ixaa. Majta me'ɨ́n, temua'a mú titeeteújtzaahua me'ɨ́jna jɨme'e a'ij tɨ ye'í tiu'utaxájtaca'a. 18Matɨ́'ɨj mi seica á e'iré'ene ɨ́ mej miyen ánte'arua tɨjɨ́n Saduceo. A'ii mú miyen tí'ixaxa'a mej nu'u caí ché'e huatarújsin ɨ́ mej meri huácuii. Seɨj mú jɨ́n niuucari tiraata'íhua'uri'i me'ɨ́jna ɨ́ Jesus. 19Miyen tɨjɨ́n: ―Maeestru, ayée pu tira'uyú'uxaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Moisés. Tɨ́ pua'a nu'u ja'atɨ́ neɨche, tɨ pua'a a'ɨ́ɨ caí títɨ'ɨríjmua'a huámɨ'ɨni, ruxe'eve'e nu'u tɨ ihuáare'ara'an ra'ancuré'evi'itɨ a'ɨ́jna tɨ ratévi'itɨne'e ɨ́ tɨ huamɨ́'ɨ. Ajta ayén ruxe'eve'e tɨ a'ɨ́ɨn tiyaúumua'a á'ara'ani a'ɨ́jna jetze me'ecan ɨ́ tɨ huamɨ́'ɨ. 20’Ayee pu'u nu'u tiuju'urɨ́j. Mua'aráhua'apua mú ará'aseca'a a'ɨ́ɨme ɨ́ mej ru'ihuaamua'a. Tɨ́'ɨj jí a'ɨ́ɨn tɨ vásta'a huaténe'ɨcheca'a. Capúu xɨ títɨ'ɨríjmua'a huamɨ́'ɨ a'ɨ́jna tɨ i'ivasta'a. 21Tɨ́'ɨj jí a'ɨ́ɨn tɨ ra'ité'ase, a'ɨ́ɨ pu ra'ancuré'evi'itɨ a'ɨ́jna tɨ ratévi'itɨ́né'e a'ɨ́jna tɨ huamɨ́'ɨ. Ajta a'ɨ́jna juutzeájra'an ajta pu huamɨ́'ɨ. Capu ajta títɨ'ɨríjmua'a já'araa. Ajtahua'a seɨ́j juutzeájra'an ra'ancuré'evi'itɨ a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a. Ayee pu che'atá na'a huarɨ́j. Ajta pu huamɨ́'ɨ. Capu ajta títɨ'ɨríjmua'a já'araa. 22’Ayee pu che'atá na'a tihuá'uruu naíjmi'ica ɨ́ mej aráhua'apua ará'aseca'a ɨ́ ru'ihuaamua'a. Capu ja'atɨ́ títɨ'ɨríjmua'a já'araa. Tɨ́'ɨjta'i nu'u huamɨ́'ɨ ɨ́ 'ɨ́ita'a. 23¿A'iquí té'eme matɨ́'ɨj a'itácɨɨne a'u mej e'evé'enami'i ɨ́ mej huácuii? Naíjmi'i mú huácuii ɨ́ mej ratévi'itɨne'e. ¿A'ataani ɨ́ra'ara'an pu'éene'e a'ame a'ɨ́jna xɨcájra'a jetze matɨ́'ɨj huatarún? 24Aj pu i Jesús ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Mú'een xu caí ramua'aree a'ij tɨ té'eyu'usi'ihuaca'a ɨ́ yu'uxari jetze. Seajta caí ramua'aree a'ij tɨ rɨcɨ ɨ́ Dios ɨ́ rumuárɨ'eri'ire'ara'an jɨme'e. A'ɨ́j xu jɨ́n, mú'een sete'uteújxua jeíhua huápɨ'ɨ. 25’Ayee nu tejá'amua'ixaate'e. Matɨ́'ɨj huatarún ɨ́ mej huácuii, camu ché'e néjne'ɨche muá'aju'un. Majta ɨ́ 'uuca, camu majta viɨ́che muá'aju'u. Ayee mu'u éene'e muá'aju'u matɨ́j e'en ɨ́ xɨéjniu'ucari ɨ́ mej tí'ivaɨre'e a'ujna ta japua. 26’A'ɨ́jna jetze ɨ́ xɨcájra'a mej jetzen a'itajú'un ɨ́ mej huácuii, ayée nu a'atzu tejá'amua'ixaate'e. ¿Ni secaí ja'anáj ra'ujíjve a'ɨ́jna yu'uxari jetze tɨ ra'uyú'uxaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Moisés teecan a'ij tɨ té'axa ɨ́ niuucari tɨ́'ɨj a'ɨ́ɨn Moisés tu'upi huaseíj tɨ vivéj, tɨ ajta teátaasime'e? A'ɨ́ pu jetzen Dios raatajé. Ayen tɨjɨ́n: “Nee nu naúche'e huá'a Dios pú'een ɨ́ mej á'amuayaaxustemua'a, a'ɨ́jna ɨ́ Abraham, ajta a'ɨ́jna ɨ́ Isaac, ajta a'ɨ́jna ɨ́ Jacobo.” 27’Ayee nu tejá'amua'ixaate'e. Ayee pu tiu'utaxájtaca'a ɨ́ Dios a'ɨ́mej jɨme'e ɨ́ mej meri huácuii. Tihuaú'ixaa cumu mej mauj ruuri. Tɨ́ pua'a mecaí ché'e rúuricajche'e jemin ɨ́ Dios, capu huá'a Dios á'ame'enche'e. ―Ayee pu Jesús tihua'utá'ixaa. 28Seɨ́j pu ajta a'ará'a ɨ́ tɨ té'eyu'uxaca yu'uxari jetze. Hua'unamuajri'i a'ij mej ye'í tí'iruixaate'eca'a. Ra'aranájcheca'a a'ij tɨ ye'í tiu'uxájtaca'a ɨ́ Jesús. Aj pu i ayén tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿Ti'itáani niuucarijra'a jaítze'e ruxe'eve'e ɨ́ tɨ raaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Moisés teecan? ―Yee pu'u tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna tɨ té'eyu'uxaca ɨ́ yu'uxari jetze. 29Aj pu i Jesús ayén tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―A'i pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ niuucari tɨ jaítze'e ruxe'eve'e caí méèj seɨj ɨ́ niuucari, tɨ ayén een: “Xaanamuajri'i mɨ sej íiyen huachéjme a'íjna chuéjra'a japua yú Israél. A'íjna tɨ ta'ivástara'a, ɨ́ Dios, a'ɨ́ɨ pu seɨ́j na'a pú'een. 30Ayee pu nu'u tiú'ujxe'eve'e pej rɨ́'ɨ tiraateájtuaani a'atzajta'a ɨ́ Dios jemi, nain pej jɨ́n rɨ́'ɨ tiraateájtuaani, á'axe'evi'ira'a jɨme'e, pajta á'amua'areere'e jɨme'e, pajta nain ɨ́ a'aca'aníjra'a, pajta ɨ́ á'axɨejniu'uca jɨme'e.” A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ niuucari tɨ jaítze'e ruxe'eve'e. 31Ajta ɨ́ niuucari tɨ ra'ité'ase, ayej che'atá na'a tɨ́n een. A'ii pu a'ɨ́ɨn pɨ́rɨcɨ tɨ jɨ́me'en raxa yee: “Patá'aj piyen che'atá pena'a rɨ́'ɨ tirájcha'ɨ́ɨ ɨ́ axɨ́'ej tevi patɨ́j aseɨ́j.” Capu méèj niuucari tɨ ayén jaítze'e tiú'ujxe'eve'e caí a'íjna i niuucari ɨ́ tɨ tí'ihua'apua. 32Aj pu i a'ɨ́ɨn ɨ́ tɨ té'eyu'uxaca ayén tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Maeestru, temua'a pej naa xɨ́'epɨ'ɨn tiraataxájtaca'a. Ayej xaa ne'u ti'ayajna patɨ́j pauchén tiraataxájtaca'a. Seɨ́j pu'u i Dios. Camu mu'íi. 33Ajta pu tí'ivaɨre'e tɨ pua'a rɨ́'ɨ petiraateájtuaani ɨ́ Dios jemi nain jɨme'e ɨ́ a'atzajta'a, pajta ɨ́ á'axe'evi'ira'a jɨme'e, pajta á'amua'areere'e jɨ́me'en. ’Ayen che'atá na'a tí'ivaɨre'e pej rɨ́'ɨ tirájcha'ɨɨ axɨ́'ej tevi patɨ́j aseɨ́j. Jeíhua pu hui tí'ivaɨre'e ɨ́ Dios jemi tɨ pua'a ja'atɨ́ te'ará'asten a'íjna jɨme'e ɨ́ niuucari tɨ tí'ihua'apua. Jaítze'e pu tí'ivaɨre'e ɨ́ Dios jemi a'íjna caí tɨ ja'atɨ te'ará'asten nain jɨme'e ɨ́ muaɨ'ɨvéjri mej tí'itecui'ica na'ari nain jɨme'e a'u mej huaja'ata'iraca ɨ́ ye'emuaate. 34Tɨ́'ɨj Jesús ráamua'areeri'i a'ij tɨ ye'í tiu'utaniú a'ɨ́jna ɨ́ tɨ té'eyu'uxaca, a'ij tɨ a'ɨ́ɨn tiu'utaxájtaca'a ehuauritɨ́éecan jɨme'e, aj pu i ayén tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Pepu'uri tɨ́mua'a á'aca'ane tɨ huataseíjre'en mɨ a'atzajta'a nain a'ij tɨ tí'ijxe'eve'e ɨ́ Dios. ―Ayee pu tiraata'ixaa. Aj pu xaa caí ché'e ja'atɨ́ a'ujca'anée já'araa tɨ ayén tiraa'íhua'u. 35Ajtahua'a pu a'a'uteájrupi ɨ́ Jesús a'ujna teyujta'a. Tihua'uhuamuá'ate. Ayen tɨjɨ́n: ―Ayee mú tí'ixaxa'a ɨ́ mej té'eyu'uxaca tɨ a'ɨ́ɨn ɨ́ Cɨríistu'u tɨ nu'u a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ huáacɨxa'ara'an a'ɨ́jna ɨ́ David teecan. 36Mɨ́ ajta, a'ɨ́ɨn Xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios, a'ɨ́ɨ pu ca'aníjra'a raatá'a a'ɨ́jna ɨ́ David teecan tɨ ayén tiu'utaxáj tɨjɨ́n: Tavástara'a pu ayén tiraata'ixaa a'íjna i nevástara'a tɨjɨ́n: “Antiyeíjxɨ'ɨ i ɨpuari japua, íiye nerɨ'ɨríinta'a. Paúche'e antícatii a'ajtá necaí hua'utémua'itɨn ɨ́ mej muájcha'ɨɨre'e.” Ayee pu'u tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ David teecan. 37’A'ijna ɨ́ mej miyen ratamuá'amua tɨjɨ́n Cɨríistu'u, a'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een tɨ avá'ujya'upuate'eca'a ɨ́ David teecan ayén tɨjɨ́n: “Nevástara'a.” Hua'apua pu jɨ́n raatámua'atzi David teecan a'ɨ́jna ɨ́ Cɨríistu'u. A'ɨ́j nu jɨ́n niyen tejá'amua'ihua'u, ¿a'iquí tɨ ayén hua'apuaca jɨ́n raatamuá'a a'ɨ́jna ɨ́ David teecan? ¿A'iquí huataújmua'a tɨ a'ɨ́ɨn Cɨríistu'u tɨ jetzen airáane a'ɨ́jna ɨ́ David teecan, ayée pu ajta tijí'ivastare'ara'an? Majta me'ɨ́n teɨte ɨ́ mej ráanamuajri'i, jeíhua mú a'uté'uuca'a. Hua'aránajcheca'a jeíhua a'ij tɨ ye'í tiu'utaxájtaca'a. 38Ajta Jesús ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Rɨ́'ɨ xu'u a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej té'eyu'uxaca. Hua'aránajche mej tí'itechejca ɨ́ síicu'uri jɨme'e tɨ tɨ́tɨ'ɨjme mej mi huataújseijrata mé jéjre'e. Ajta hua'aráanajche mej huá'ajtzaahuati'ire'e ɨ́ teɨte jeíhua mej mi me'ɨ́n teɨte hua'utateújte'en a'u tɨ na'a caaye jetze. 39’Majta me'ɨ́jna ɨ́ mej té'eyu'uxaca, matɨ́'ɨj teyujta'a uteáru'ipiche'e, aj mú mi rahuau a'u mej je'ecáara'ase ɨ́ mej ve'ecán jɨ́n títetateí. Na'ari tɨ pua'a metí'iyeste já'ahua'a chi'ita, a'ɨ́ɨ mú rahuauni a'u tɨ a'ɨ́ɨn a'ujcá'a ɨ́ tɨ tihuá'amicua mej mi tiú'ucua'ani meesa japua á vejli'i jemin. 40’A'ɨ́ mú hui majta tihuá'ari'iracare'e nain a'achú mej caj tí'ijcha'ɨɨ ɨ́ mej antiujseɨ́jtacare'e ɨ́ ucarijse. Ayee mú me'ɨ́jna jɨ́n huárɨni, majta me'uun a'uteáru'ipiche'e u teyujta'a. Majta á'ateeren mej téniuusime'e muá'aju'un ɨ́ Dios jemi. Ayee mú tiú'ujseijrata mej caí ti'itɨ́j jɨ́n auté'ɨtzen. Ayee nu tejá'amua'ixaate'e, jaítze'e mú rajpuaíjtzi muá'aju'u a'ɨ́ɨme ɨ́ mej té'eyu'uxaca caí méèj ja'atɨ́. ―Ayee pu tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. Tɨ́'ɨj jí á'uraa. 41Ajtahua'a, Jesús pu a'uun a'utéveeca'a teyujta'a, a'ájna vejli'i cajun jetze a'u mej tumin tzajta'an aucájhua'anaa muá'aye'i. Jesús pu huá'aseijraca'a ɨ́ teɨte mej ru'ucáhua'anaa ɨ́ tumin ɨ́ cajun jetze. Majta me'ɨ́n chíjteaani mej mu'iicáa, jeíhua mú tumin ucahua'anáa. 42Matɨ́'ɨj tumin ucahua'anáa, aj pu'i ucarij e'iré'ene tɨ ruseɨ́jtaca'a. Tɨ́'ɨj jí a'íin hua'apuaca ucáahua'axɨ ɨ́ tumin tɨ cɨ́j arástɨme. 43Tɨ́'ɨj raaseíj ɨ́ Jesús, a'ɨ́ɨ pu hua'utajé a'ɨ́mej ɨ́ mej jamuan á'ujujhua'ane'e. Ayee pu tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Ayee nu tejá'amua'ixaate'e. Ayej ti'ayajna. Jaítze'e pu tí'ivaɨre'e ɨ́ Dios jemi a'achú tɨ caj tiu'utá'a amɨ́jna mɨ ucarij caí nain ɨ́ mej caj tiu'utá'a ɨ́ seica mɨ chíjteaani. 44’Amɨ́me chíjteaani, a'ɨ́ɨ mu'u u'ucájhua'anáa ɨ́ tumin tɨ hua'avé'eturaate. Mɨ́ ajta amɨ́jna mɨ ucarij, ayée pu caj éene'e tɨ caí a'ij tí'ijviicua'i, nain pu caj te'ucáahua'axɨ tɨ́j na'a tɨ caj tí'ituaave'eca'a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\