San Marcos 3

1Tɨ́'ɨj jí ajtahua'a a'uteájrupi teyujta'a ɨ́ Jesús. Seɨ́j pu únu'uhuatéveeca'a. Ti'icui'i a'ɨ́jna, cɨyáaxara'a ɨ́ rumuájca'a jetze. 2Majta mú me'ɨ́n unu'uhuaté'uuca'a ɨ́ fariseo. A'ɨ́ɨ mú rá'eeve'eca'a ɨ́ Jesús, aisí tɨ pua'a a'ɨ́ɨn caí tiráahuaate'en ɨ́ tɨ tí'icui'i. Aj pu ajtahua'a pɨ́tí'irɨjca ɨ́ xɨcájra'a ɨ́ mej jetzen ruse'upi. A'ɨ́ɨ mú fariseo rumua'atzíite'eca'a ɨ́ mej jɨ́n jetzen te'ujpuá'ajte'en. 3Aj pu'i Jesús ayén tiraata'ixaa ɨ́ tɨ cɨyáaxara'a ɨ́ rumuájca'a jetze, tɨjɨ́n: ―Ájchesi. Huatéechaxɨ íiye já'ita'a. ―Yee pu tiu'utaxájtaca'a. 4Ajta á'iyen hua'utá'ixa ɨ́ seica. Ayen tɨjɨ́n: ―¿Ti'itáni í'irɨ'ɨri tɨ ja'atɨ ayén huárɨni tɨ́'ɨj a'ájna teja'uré'enen, a'ɨ́jna xɨcájra'a mej jetzen ruse'upi? ¿Ni ayén tiraavíjte'e tɨ ja'atɨ ayén huárɨni ɨ́ tɨ xɨ́'epɨ'ɨn jɨ́n seijre'e, na'ari ɨ́ tɨ tiraacuí'inte'en? Ajta, ¿ni qui i'i xɨ́'epɨ'ɨn nej niyen huárɨni a'ɨ́jna xɨcájra'a jetze mej jetzen ruse'upi nej ni iráarujte'en nemɨ́jna mɨ ja'atɨ tɨ́'ij caí huámɨ'ɨni, na'ari nej ni raatá'an tɨ huámɨ'ɨni? ―Yee pu tiu'utaxájtaca'a ɨ́ Jesús. Mɨ́ majta me'ɨ́n ɨ́ seica, camu a'ij tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́ɨme. 5Aj pu'i Jesús hua'useíirajraa. Acaujtzáahuate'e yee cumu tɨ́j niu'ucamɨ'ɨ. Ajta huataújxɨeemɨste huá'a jemi a'iné camu raxɨ́'eve'eca'a mej ráanamua. Aj pu'i a'ɨ́ɨn ayén tiu'utá'ixaa a'ɨ́jna tɨ tí'icui'i tɨjɨ́n: ―Huatátzeaara mɨ á'amuajca'a. Aj pu'i a'ɨ́ɨn ɨ́ teáata'a, raatátzeaaraca'a ɨ́ rumuájca'a. Jɨ́me'en pu'u raatátzeaaraca'a, aj pu'i huarúj ɨ́ ja'atɨ ɨ́ rumuájca'a jetze. 6Aj mú mi huiráacɨ a'ɨ́ɨme ɨ́ fariseo. Matɨ́'ɨj mi autéjhuii mej raaxɨ́'epɨ'ɨntare'en seica jamuan a'ij mej ye'í huárɨni mej mi raajé'ica ɨ́ Jesús. A'ɨ́ɨme ɨ́ seica, a'ii mú a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ mej á'ujujhua'an jamuan ɨ́ tajtuhuan tɨ ve'ée. Ayee pu ántehuaa a'ɨ́jna tɨjɨ́n Heródes. 7Tɨ́'ɨj jí á'uraa ɨ́ Jesús. Aa pu a'ará'a a'u tɨ e'eve'e'ástɨme ɨ́ jaj. Majta mú jamuan a'ucɨ́j ɨ́ mej jamuan á'ujujhua'ane'e. Jeíhua mú majta teɨte a'ucɨ́j jamuan ɨ́ mej me'uun a'uchéjme'ecaa u Galilea. 8Matɨ́'ɨj ráamua'areeri'i a'ij tɨ ti'itɨ́ huáruu ɨ́ Jesús, tɨ ayén jaítze'e raayɨ́'ɨtɨhua'a caí máa ja'atɨ́, jeíhua mú majta me'uun a'arácɨ'ɨca'a a'ujna u Judea, majta a'ujna u Jerusalén. A'uu mú majta a'arácɨ'ɨca'a u Idumea. Majta seica mej a'uchéjme'ecaa u Tiro, majta u Sidón. Seica mú majta a'itacɨ́'ɨca'a utavén pújme'en ɨ́ Jordán. 9- 10A'iné pu'uri tihuá'uhua'ate'eca'a jeíhua ɨ́ mej tí'icucui'ica'a, jeíhua mú ɨ́ mej ti'icúcui'ijme ajteáxɨɨreca'a a'u tɨ a'utéveeca'a ɨ́ Jesús. Mua'itávatzɨjxɨ a'ájna vejli'i jemin. Jeíhua mú ra'ajtamɨ́jhua'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. A'ɨ́j pu jɨ́n a'ɨ́ɨn hua'uta'aíj mej jamuan á'ujujhua'ane'e mej baarcu ráahuaviitze'en tɨ jetzen atéeyeijxɨ'ɨn mej mi caí ratzíinajye'ican ɨ́ teɨte. 11Majta me'ɨ́n tiyáaru'use ɨ́ mej huá'a tzajta'a seijre'eca'a, matɨ́'ɨj raaseíj ɨ́ Jesús, aj mú mi títunutaxɨ vejli'i jemin. Ayee mú titeejíjhuaca'a tɨjɨ́n: ―Mú'ee pej hui i'i yaujra'an ɨ́ Dios. ―Yee mú tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́ɨme. 12Aru Jesús, tɨ́'ɨj hua'ajté'axɨ, aj pu'i ayén tíhua'uta'aíj mej caí miyen rɨjca, mej raxájta ja'atɨ́ tɨ pɨ́rɨcɨ. 13Aj pu'i án a'ujnéj ɨ́ jɨrí jetze, a'iné pu'uri rú'umua'areereca'a a'achú mej pua'amé ɨ́ tɨ tíhua'uta'aíjte'esin. Aj pu'i hua'utajé. Matɨ́'ɨj mi á ve'eré'ene ɨ́ tɨ hua'avé'ejajpuaxɨ. 14Tamuáamuata'a japuan hua'apua mú a'ará'axcan ɨ́ tɨ hua'avé'ejajpuaxɨ. Aj pu'i a'ɨ́ɨn tihua'u'íjca a'ɨ́jna jɨme'e mej á'ujujhua'ane'en jamuan, majta hua'utá'ixaate'en ɨ́ teɨte ɨ́ Dios jetze me'ecan. 15A'ɨ́ɨ pu ajta huau'íjca a'ɨ́jna jɨme'e mej antiújmua'areere mej mi miyen tihuá'uhuaate'en ɨ́ mej tí'icucui'i, ajta mej majta hua'utamuárite'en ɨ́ tiyáaru'use ɨ́ mej huá'a tzajta'a seijre'e ɨ́ teɨte. 16A'ii mú a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ mej tamuáamuata'a japuan hua'apua ará'ase. Jesús pu a'ɨ́ɨn huatajé ɨ́ Simón. Tɨ́'ɨj jí ayén raatamuá'a tɨjɨ́n Pedro. 17Ajta pu a'ɨ́ɨn ɨ́ Jacobo, ajta juutzeájra'an ɨ́ Juan. A'ii mú me'ɨ́n pɨ́rɨcɨ yaújmua'ame'en ɨ́ Zebedeo. Tɨ́'ɨj jí a'ɨ́jna ɨ́ Jesús ayén hua'utamuá'a ɨ́ runiuuca jɨme'e tɨjɨ́n Boanerges. Ayee pu huataújmua'a a'ɨ́jna tɨjɨ́n Yaújmua'ame'en ɨ́ mej Téjniuuve. 18Seica pu ajta huatajé. A'ii mú a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ Andrés, ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Felipe, ajta ɨ́ ja'atɨ tɨ ayén ántehuaa tɨjɨ́n Bartolomé, ajtahua'a seɨj ɨ́ Mateo, ajta ɨ́ Tomás, ajta a'ɨ́jna ɨ́ Santiago, ɨ́ tɨ yaujra'an pú'een a'ɨ́jna ɨ́ Alfeo, ajta ɨ́ ja'atɨ tɨ ayén ántehuaa tɨjɨ́n Tadeo. A'ɨ́j pu ajta huatajé a'ɨ́jna ɨ́ Simón ɨ́ tɨ á'uche'ecane'e huá'a jamuan mej miyen huataújmua'a tɨjɨ́n cananista. 19A'ɨ́j pu ajta huatajé ɨ́ Judás tɨ ayén te'entímu'utaca tɨjɨ́n Iscariotes. A'ɨ́jna ɨ́ Judás, a'ɨ́ɨ pu a'ɨ́ɨn pú'een tɨ avíitzi jɨ́n hua'utátuire a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. 20Tɨ́'ɨj jí á'uraa ɨ́ Jesús. Aj pu'i chi'ita á'a a'uteájrupi, majta ɨ́ mej jamuan á'ujujhua'ane'e. Majtahua'a mú jeíhua ajteáxɨɨreca'a ɨ́ teɨte, ca ché'e huatárɨ'ɨristareca'a mej tiú'ucua'ani a'ɨ́jna jɨme'e mej jeíhua teɨte. 21Aj mú mi ráamua'areeri'i ɨ́ ihuáamua'ame'en ɨ́ Jesús a'u tɨ a'ɨ́ɨn a'ij é'ene'e. Aj mú mi a'uré'ene mej mi rá'anvi'itɨn. Ayee mú een jɨ́n huarɨ́j a'ɨ́jna jɨme'e tɨ nu'u huateújtɨmua'iri'i ɨ́ Jesús. 22Majta me'ɨ́n ɨ́ mej té'eyu'uxaca teyujta'a, ɨ́ mej me'uun e'eráacɨ u Jerusalén, ayée mú tí'ixajtaca'a a'ɨ́ɨme. Miyen tɨjɨ́n: ―Beelzebú pu hui jetze araújca'ane amɨ́jna mɨ tevi. Beelzebú ɨ́ tɨ tihuá'aijte'e naíjmi'ica ɨ́ tiyáaru'use, a'ɨ́jna Beelzebú pu ca'aníjra'a ratá'aca amɨ́jna tɨ hua'utamuárite'en ɨ́ tiyáaru'use. ―Ayee mú tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́ɨme. 23Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Jesús, a'ɨ́ɨ pu hua'utajé a'ɨ́ɨme ɨ́ mej té'eyu'uxaca mej mi ráanamua ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n tihuá'amua'aten. Ayen tɨjɨ́n: ―¿A'iné tí'irɨ'ɨri tɨ Satanás ruseɨ́j hua'utamuárite'en ɨ́ ruteɨ́testemua'a? Capu a'ij tí'irɨ'ɨri. 24Ayej che'atá na'a, tɨ pua'a chajta'ara'a já'ita'a ma'utácɨɨne, tɨ pua'a miyen huárɨni, aj mú mi tiújne'usi'ite'esin. Matɨ́'ɨj a'utácɨɨne já'ita'a a'ɨ́jna ɨ́ chajta'ara'a, capu ché'e á'ateere. 25Ajta, tɨ pua'a teɨtestemua'ame'en ɨ́ ja'atɨ, miyen che'atá mena'a já'ita'a a'utácɨɨne, camu ché'e á'ateere ɨ́ teɨtestemua'ame'en a'ájna a'u tɨ é'eche ɨ́ ja'atɨ. 26’Ayej che'atá na'a, tɨ pua'a Satanás ayén huárɨni a'utɨ́ é'eche, tɨ pua'a a'ɨ́ɨn hua'uténe'usi'ite'en ɨ́ ruteɨ́testemua'a, a'ɨ́ɨ pu ajta caí ché'e á'ateere, sino a'ɨ́ɨ pu te'entipuá'ajte'esin. 27’Seɨj nu neajtahua'a huataxájta ɨ́ niuucari. Tɨ́ pua'a ja'atɨ́ raxɨ́'eve'e tɨ tiraanáhua'i ti'á'ara'an tɨ á é'eche ɨ́ tɨ ruca'ané, amuacaí pu ruxe'eve'e tɨ ra'atéjɨ'ɨcɨ'en ɨ́ tɨ ruca'ané. Aj pu xaa rɨ'ɨrí tɨ uteárute a'u tɨ é'eche tɨ́'ij tiraanáhua'i. 28’Ayej xaa ne'u ti'ayajna, a'ɨ́mej jɨme'e ɨ́ teteca, rɨ'ɨrí tɨ tihua'utá'uuni'i naíjmi'ica ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi, ajta naíjmi'ica ɨ́ mej a'ij pua'a tí'ixaxa'a. 29Aru, tɨ pua'a ja'atɨ́ a'ij pua'a tí'ixajta a'ɨ́jna jetze ɨ́ Xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios, capu xaa ne'u ja'anáj tiraatá'uuni'ira a'ɨ́jna. A'ɨ́ɨ pu ru'ité'aa a'ame tɨ́j na'a rusén jɨme'e. ―Yee pu tiu'utaxájtaca'a ɨ́ Jesús. 30Ayee pu Jesús tihuaú'ixaa a'ɨ́jna jɨme'e mej miyen tí'ixajtaca'a tɨ nu'u tiyaaru'u tzajta'an seijre'eca'a, mej mi miyen tiráamua'aree tɨ a'ɨ́ɨn Jesús a'ɨ́jna jetze aráujca'anejca'a ɨ́ Xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios, tɨ́'ij ayén huárɨni ti'itɨ́j jɨme'e. 31Ajta a'ɨ́ɨn náànajra'an, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ júutzimua'ame'en, a'ɨ́ɨ mú u a'ará'a. Aa mú a'utéhuiixɨ mena'a pua'acɨé. Aj mú mi raatachú'eve. 32Majta me'ɨ́n ɨ́ mej huiiráte'eca'a jamuan ɨ́ Jesús, a'ɨ́ɨ mú raatá'ixaa, miyen tɨjɨ́n: ―Mé mú a'uté'uu pua'acɨé anaanaj, majta á'ajuutzimua'a. Mémuahuahuau, micu. ―Ayee mú tiraata'ixaa. 33Aj pu'i ayén tiu'utaniú ɨ́ Jesús. Ayen tɨjɨ́n: ―¿A'ataani me'ɨ́n pú'een ɨ́ mej nináàna nusu ne'ihuaamua'a? ―Ayee pu tiu'utaxájtaca'a. 34Tɨ́'ɨj jí hua'useíirajraa ɨ́ teɨte ɨ́ mej a'itecaíjme'eca ɨ́ jemin. Ayee pu tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―A'ii mú a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ mej nináàna, majta ɨ́ nejúutzimua'a. 35A'achú mej pua'amé miyen tirá'aste a'ij tɨ tí'ijxe'eve'e ɨ́ Dios, a'ii mú a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ mej nináàna, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ nejúutzimua'a. ―Ayee pu tihua'utá'ixaa. Tɨ́'ɨj jí á'uraa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\