San Marcos 5 | Bible.is
San Marcos 5

1Aj mú mi antacɨ́ɨ antavén pújme'en. Ayee pu téja'arájtehuaa tɨjɨ́n Gadara. 2Aj pu'i Jesús a'itáraa ɨ́ baarcu jetze. Tɨ́'ɨj jí á'iyen seɨj ave'eré'ene tiyaaru'u tɨ tzajta'an seijre'eca'a. A'uu pu huirájraa a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ a'u mej mɨ'ɨchite e'evé'enaamuaca. 3A'uu pu é'echejca'a a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ. Jé'ecan pu simuárun. Capu rɨ'ɨríistaca'a tɨ ja'atɨ ra'amuájɨ'ɨcɨ'en caujnari jɨme'e, ni alaambre jɨme'e. 4Mu'íi mú raatatése. Mara'amuajɨ́'ɨcɨ'ihua'a muájca'are'ara'an jetze, majta ɨɨcájra'an jetze alaambre jɨme'e. Aru a'ɨ́ɨn, tɨ́'ɨj pɨ́ na'a pu tijtzá'ana'a cɨ́lieene'en, ajta méjca'i iyaúhua'axɨjsin. Capu huatárɨ'ɨristareca'a tɨ ja'atɨ a'ij ráaruuren tɨ raamuá'acante'en. 5Nain tújca'ari tzajta'a, ajta nain tɨ́ca'ari tzajta'a, a'ɨ́ɨ pu á'uche'ecane'e, anjiihua a'ájna jɨrí jetze. Ajta a'ájna a'u mej mɨ'ɨchite e'evé'enaamuaca, á pu ij ayén hua'uteátu'asixɨ tetej jɨme'e. 6Tɨ́'ɨj raaseíj ɨ́ Jesús, á'iyen púu a'utatɨ́ej. Aj pu'i títunutaca'a a'ájna vejli'i a'utɨ́ a'utéveeca'a ɨ́ Jesús. 7Ajta huajíjhuaca'a ca'anín jɨme'e. Ayen tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―¿A'iné ti'itɨ́j peteáruuren neetzi jemi, Jesús ɨ́ pej i'i yaujra'an ɨ́ Dios tɨ nainjapua tí'aijta? A'ij nu muahuavii ɨ́ Dios jemi pej caí puaíjtzi neetá'acare'en. 8Ayee pu tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ, a'iné ayée pu tiraatá'ixaate'eca'a ɨ́ Jesús tɨjɨ́n: ―Tiyaaru'u pej tzajta'an seijre'e mɨ tevi, pej a'ij pua'a meteúumua'aree, huirájra'a mɨ tevi jetze. ―Yee pu tiraata'ixaa ɨ́ Jesús. 9Ajta ayén tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿A'iné pua'antehuaa mú'ee? Ajta ayén tiu'utaniú tɨjɨ́n: ―Ayee nu ántehuaa tɨjɨ́n I tej arájsevi vi'ira'a ta'ará'ase. Ayee tu ti'itamuá'amua a'ɨ́jna jɨme'e tej i'i mu'íi. ―Ayee pu tiu'utaxájtaca'a. 10Aj pu'i a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ jeíhua rájhuaviiri'i ɨ́ Jesús tɨ a'ɨ́ɨn hua'uta'íte mej á'ucɨɨne mé á'ahua'ayee ɨ́ mej tzajta'an seijre'eca'a. 11Majta me'ɨ́n tuiixute, á vejli'i te'antácua'atɨye'icaa jɨrí jetze, memu'iicáa ɨ́ tuiixute a'achú mú ará'axca hua'apua vi'ira'a. 12Aj mú mi me'ɨ́n tiyáaru'use miyen tirájhuaviiri'i tɨjɨ́n: ―Taatá'a itejmi tej a'uteárute mɨ tuiixute tzajta'a. 13Tɨ́'ɨj jí a'ɨ́ɨn hua'utá'a. Matɨ́'ɨj mi huiráacɨ me'ɨ́jna ɨ́ tiyáaru'use ɨ́ mej tzajta'an seijre'eca'a a'ɨ́jna ɨ́ tevi. Aj mú mi tiyáaru'use huataseíjre ɨ́ tuiixute tzajta'a. Majta me'ɨ́n ɨ́ tuiixute, muaatauruj a'uun pújme'en u jate'e. Aj mú mi atéevatzɨ á jaata'a. Matɨ́'ɨj mi aujamɨ́, naíjmi'i. 14Majta me'ɨ́n ɨ́ mej tuiixute cha'ɨɨca'a, a'ɨ́ɨ mú temua'a tiu'utátziɨn. Matɨ́'ɨj mi a'ucɨ́j mej hua'utá'ixaate'en mej chajta'a a'uchéjme'e, majta matɨ́j mena'a mej a'uchéjme'e a'ɨmuá. Aj mú mi e'iré'ene ɨ́ teɨte mej mi ráamua'aree a'ij tɨ ti'itɨ́ huarɨ́j. 15Matɨ́'ɨj mi ave'eré'ene a'u tɨ a'ij é'ene'e ɨ́ Jesús. Aj mú mi me'ɨ́n huaseíj ɨ́ tevi ɨ́ mej tiyáaru'use tzajta'an seijre'eca'a. A pu a'utácatii. Capu ché'e mua'avi'i. Capu ché'e rutɨ́mua'i. Pu'uri huarúj a'ɨ́jna ɨ́ tevi. Aj mú mi tiu'utátziɨn. 16Majta me'ɨ́n ɨ́ mej raaseíj a'ij tɨ ti'itɨ́j huarɨ́, nain mú hua'utá'ixa ɨ́ teɨte a'ij tɨ tiráaruu ɨ́ tevi ɨ́ tiyáaru'use mej tzajta'an seijre'eca'a, a'ij tɨ tihuá'uruu ɨ́ tuiixute. 17Aj mú mi a'uteájhui ɨ́ teɨte mej rahuavii ɨ́ Jesús tɨ á'ura'ani u á'ahua'ayee. 18Tɨ́'ɨj jí á'uraa ɨ́ Jesús. A'uun pu ateájraa ɨ́ baarcu jetze. Tɨ́'ɨj i a'íjna i tɨ tzajta'an seijre'eca'a ɨ́ tiyaaru'u, a'ɨ́ɨ pu rájhuaviiri'i tɨ Jesús raatá'an tɨ á'ura'ani jamuan. 19Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Jesús, capu raatá'a a'ɨ́jna ɨ́ tevi tɨ á'ura'ani jamuan. Ayee pu tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Aricu a'u pej é'eche huá'a jamuan a'ihuáamua'a. Patá'aj hua'utá'ixaate'en nain a'ij tɨ timuáaruu ɨ́ tavástara'a jemi, a'ij tɨ ye'í rɨ́'ɨ timuájcha'ɨ. 20Aj pu i iyá'uraa ɨ́ ja'atɨ. Ajta á'iyen a'ɨ́ɨn a'utéjche tɨ hua'utá'ixaate'en ɨ́ mej me'uun a'uchéjme a'ájna tɨ ayén téja'arájtehuaa tɨjɨ́n Tamuáamuata'a tɨ Chájta'ajme. Nain pu hua'utá'ixa a'ij tɨ tiú'uruu a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. A'u tɨ na'a rɨ́'ɨ mú tiráanamuajraca'a ɨ́ teɨte a'iné jéjcua me'ecan ɨ́ niuucari. 21Aj pu ijtá'i huaré'araa ɨ́ Jesús ɨ́ baarcu jetze. Tɨ́'ɨj ii a'uun a'ará'a a'uun jetze pújme'en vejli'i a'u tɨ e'eve'e'ástɨme ɨ́ jaj. Matɨ́'ɨj mi ave'eré'ene jeíhua ɨ́ teɨte a'u tɨ a'utéveeca'a ɨ́ Jesús. 22Aj pu'i seɨj a'ará'a ja'atɨ́ tɨ tí'ivaɨre'eca'a hua'atéyujta'a. Ve'ecán pu jɨ́n ti'itéveeca'a. Ayee pu ántehuaaca'a tɨjɨ́n Jairo. Tiyaúj, ɨ́iitacan. Tí'icui'ica'a a'ɨ́jna ɨ́ yaujra'an. Tɨ́'ɨj a'ɨ́ɨn Jairo raaseíj ɨ́ Jesús, aj pu'i títunutaca'a á chuaata'a Jesús tɨ jé'ejvee. 23Jeíhua pu rájhuaviiri'i, ayén tɨjɨ́n: ―Niyauj pu á'ame'ere. Mu a'utá'iyi'i patá'aj ra'ajtamuárɨ'en, tá'aj huarún, tá'aj auj ruuri á'ara'ani. ―Ayee pu tiraata'ixaa. 24Aj pu'i Jesús u á'ume jamuan. Majta jeíhua teɨte a'ucɨ́j huá'a jamuan a'ɨ́mej ɨ́ mej hua'apua. Matɨ́'ɨj mi ajteáxɨɨreca'a ɨ́ teɨte. Temua'a mú huápɨ'ɨ tité'ucataca'a. 25Ajta huá'a tzajta'a a'utéveeca'a ɨ́ 'ɨ́ita'a tɨ tí'icui'i. Pu'uri a'ateevi'i a'achú cumu tamuáamuata'a japuan hua'apua nine'ira'a tɨ tí'icui'i a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a. Tɨ́'ɨj pɨ́ na'a pu uvé'emɨ'ɨyeca'a. Jeíhua pu xuureca'a. 26Pu'uri jeíhua huaú'aijtaca'a ɨ́ mej tí'ihua'ataca jemi. Pu'uri téje'ehuáujrɨe nain tɨ́j na'a tɨ́j caj tí'ituaave'eca'a. Ajtá'i, capu ti'itɨ́j a'ij tiraatévaɨ. Mɨ́ ajtá'i, ayée pu i éene'e ajtahua'a jaítze'e tijcuí'ineca'a. A'ɨ́j pu jɨ́n, rajpuaíjtzica'a jeíhua a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a. 27- 28Tɨ́'ɨj jí tiú'unamuajri'i a'ij tɨ ti'itɨ́j huáruu ɨ́ Jesús. Ayen tɨjɨ́n: “A'ij nu jɨ́n niyen rɨni nej ra'ajtamuárɨ'en cɨ́ɨxure'ara'an jetze, aj nu run.” Yee pu tiu'umuá'aj a'ɨ́jna tɨ tí'icui'i. A'ɨ́j pu jɨ́n á aúurupi teɨte tzajta'a a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a. Tɨ́'ɨj i á e'iré'ene huarita'an ɨ́ Jesús. Aj pu'i ra'ajtamuárɨej cɨ́ɨxure'ara'an jetze. 29Jɨ́me'en pu'u ra'ajtamuárɨej, aj pu'i huatépuaa tɨ uvé'exuurica'a. Tɨ́'ɨj i ayén raatá'a ɨ́ tzajta'an cumu pu'uri huarúj. 30Aj pu i ráamua'areeri'i ɨ́ Jesús ɨ́ ru tzajta'a tɨ ja'atɨ́ tiú'uhuaa cumu tɨ caí ché'e racá'anisti'i. Aj pu i pɨ́ɨ a'uré'eve, hua'useíirajraa ɨ́ teɨte. Ayen tɨjɨ́n: ―¿A'ataani na'ajtamuárɨej i necɨ́ɨxu jetze? ―Ayee pu tihua'uta'íhua'uri'i. 31Aj mú mi miyen tiraata'ixaa ɨ́ mej jamuan á'ujujhua'ane'e. Miyen tɨjɨ́n: ―Mú'ee pej huá'aseij ɨ́ teɨte mej á'acata. ¿A'iné een jɨ́n piyen tiu'uta'íhua'u? yee: “¿A'ataani na'ajtamuárɨej?” ―Yee mú tiraata'ixaa. 32Mɨ́ ajtá'i a'ɨ́ɨn Jesús, a'ɨ́ɨ pu hua'useíirajye'icaa matɨ́j mena'a tite'anavéejme'eca. Ayee pu a'ɨ́ɨn rɨjcaa tɨ́'ij raaseíj ja'atɨ́ tɨ ra'ajtamuárɨej. 33Aj pu i a'ɨ́ɨn ɨ́ 'ɨ́ita'a, temua'a tiu'utátziɨn. Temua'a pu tiú'ujviveeca'a ɨ́ ru tzajta'a a'iné rú'umua'areereca'a ti'itɨ́ tɨ a'ij huáruu. Aj pu i ajteáxɨɨreca'a a'u tɨ a'ij e'en a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. Títunutaca'a á vejli'i jemin. Tɨ́'ɨj jí nain raatá'ixaa a'ij tɨ ti'itɨ́ ráaruu tzáahuati'ira'a jɨme'e. 34Aj pu i Jesús ayén tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Niyauj, peté'antzaahua nej timuáahuaate'enche'e. A'ɨ́j pej jɨ́n peri huarúj. Aricu, rɨ́'ɨ pej te'amua'astɨ́. Paúche'e pej rɨ'éene'e pua'amé. 35Aúche'e pu tí'ixajtaca'a a'ɨ́jna matɨ́'ɨj seica a'ará'a. A'ii mú a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ mej é'eche jamuan ɨ́ tɨ ve'ecán jɨ́n ti'itéjvee hua'atéyujta'a. Aj mú mi miyen tiraata'ixaa ɨ́ ya'upuáara'an ɨ́ temuaij tɨ tí'icui'i. Miyen tɨjɨ́n: ―Pu'uri huamɨ́'ɨ a'ayauj. ¿A'iné een jɨ́n péra'ɨtziite'e mɨ maestro? ―Yee mú tiu'utaxájtaca'a. 36Mɨ́ ajtá'i a'ɨ́ɨn Jesús, capu huá'antzaahua a'ij mej ye'í tí'ixajtaca'a. Ayee pu tiraata'ixaa ɨ́ ya'upuáara'an tɨjɨ́n: ―Pecaj tí'itziɨɨne'e. A'ii pu'u ruxe'eve'e pej té'atzaahuate'e. ―Yee pu tiraata'ixaa ɨ́ Jesús. 37Aj pu i huaja'uvi'itɨ́ a'u tɨ é'eche ɨ́ ya'upuáara'an. Aru Jesús capu hua'utá'a naíjmi'ica ɨ́ teɨte mej á'uju'un jamuan. A'ɨ́mej pu'u, ɨ́ Pedro, ajta ɨ́ Jacobo, ajta a'ɨ́jna ɨ́ Juan, tɨ i'i juutzeájra'an ɨ́ Jacobo. 38Aa mú a'ará'a a'u tɨ é'eche ɨ́ ya'upuáara'an ɨ́ tɨ huamɨ́'ɨ. Aj mú mi hua'useíj ɨ́ teɨte mej chi'ita huiráatei. Jeíhua mú u'uteújyeinijme'e. Maújyeineca'a. Ca'anín mú jɨ́n u'uteújyeinijme'e me'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ tɨ huamɨ́'ɨ. 39Aj pu'i chi'ita a'uteájrupi. Tɨ́'ɨj jí hua'utá'ixa ɨ́ Jesús. Ayen tɨjɨ́n: ―¿A'iné sej si ca'anín jɨ́n jijhua? ¿A'iné sej si ruyein? Capu mɨ'ɨchi mɨ temuaij, sino cutzú pu'u. 40Matɨ́'ɨj ráanamuajri'i a'ij tɨ ye'í tiu'utaxájtaca'a, aj mú mi ra'utéxɨeehuataca'a a'iné méjmua'areereca'a tɨ a'ɨ́ɨn pa'arɨ'ɨ huamɨ́'ɨ. Aj pu'i a'ɨ́ɨn hua'uta'aíj mej huirácɨɨne. Aj mú mi huiráacɨ. Tɨ'ɨquí ya'uví'itɨ ɨ́ ya'upuáara'an, ajta ɨ́ náànajra'an, ajta a'ɨ́mej ɨ́ mej á'ujujhua'ane'e jamuan. A'uu mú uteájrupi a'u tɨ auucá'a ɨ́ temuaij. 41Aj pu'i rajví'i muájca'are'ara'an jetze. Ayee pu tiraatajé runiuuca jɨme'e tɨjɨ́n: ―Taliita, cuumi. Taliita, cuumi, ayee pu huataújmua'a tɨjɨ́n: Temuaij, ayée nu tí'imua'ixaate'e, ájchesi. 42Jɨ́me'en pu'u ayén huarɨ́j ɨ́ Jesús, aj pu i xaa ájchee ɨ́ temuaij. Tɨ́'ɨj jí a'utéjche tɨ á á'uche'ecane'en. Majta me'ɨ́n ɨ́ teɨte, jé'ecan mú u huateújtzaahuate. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ pa'arɨ'ɨ, ayée pu rájcha'ɨɨca'a a'achú cumu tamuáamuata'a nine'ira'a japuan hua'apua. 43Ajta a'ɨ́ɨn Jesús, jeíhua pu hua'u'íjca mej caí ja'atɨ́j ixaate'e, ajta mej nu'u tiraamín ɨ́ temuaij.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\