San Marcos 7

1- 2Matɨ́'ɨj mi me'ɨ́n ɨ́ fariseo, jamuan majta seica ɨ́ mej té'eyu'uxaca teyujta'a mej mi me'ɨ́jna huaruitɨejte'en a'ij mej ye'í rɨ́ɨj muá'aye'i, a'úu mú e'eráacɨ u Jerusalén, majta me'uun a'ará'a a'utɨ́ a'utéveeca'a ɨ́ Jesús mej mi rájjaahuate. Matɨ́'ɨj mi hua'useíj a'ɨ́mej ɨ́ mej Jesús jamuan á'ujujhua'ane'e mej caí amuaújmuaijtea'axɨ mej tiú'ucuaa a'ij mej tí'ijrɨ'ɨrejca'a ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan. 3- 4Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan, ɨ́ mej majta miyen ánte'arua tɨjɨ́n fariseo, a'ɨ́ɨ mú rá'atzaahuate'e ɨ́ ruvaújsimua'a teecan tí'iye'ira. Ayee mú che'atá mena'a rɨjca naíjmi'i ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan. Capu tí'iseicaj na'a ɨ́ tihuá'aye'ira ɨ́ mej jɨ́n amuaújmuaijte'axɨ'ɨn. Tɨ́ pua'a ja'atɨ́ tiú'ucua'ani, amuacaí pu nu'u ruxe'eve'e tɨ a'ɨ́ɨn ja'atɨ́ jeíhua amuaújmuaijte'en, na'ari caí, ayée mu'u tí'ixaxa'a tɨjɨ́n xána'avisi'i pu seijre'e a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ ɨ́ taye'irá jemi. Ajta, tɨ pua'a ja'atɨ́ teja'uvé'enanan a'ujna a'u mej tejá'atua a'ɨ́ɨ pu caí tí'icua'ani tɨ pua'a caí amuacaí amuaújmuaijte'en. Ajta ti'imu'íi tɨ ayén jɨ́n te'avá'ujmua'aree ɨ́ ruvaújsimua'a teeca tihuá'aye'ira. Ayee mú rɨjca: metí'ija'usica ɨ́ vaasu ɨ́ mej jɨ́n ye'eca. A'ɨ́j mú majta tí'ija'usica ɨ́ ti'itɨ́ xa'ari, majta ɨ́ casueela. 5Matɨ́'ɨj mi me'ɨ́n fariseo, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej té'eyu'uxaca teyujta'a, a'ɨ́ɨ mú miyen tiraata'íhua'uri'i me'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨjɨ́n: ―¿A'iné 'éen jɨ́n mecaí rá'aste ɨ́ tavaújsimua'a teeca tí'iye'ira ɨ́ mej ajamuan á'ujujhua'an? Ayee mu'u rɨcɨ mej xána'avisi'i tí'icua'a ɨ́ rumuájca'a jɨme'e. ―Yee mú tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́ɨme ɨ́ fariseo. 6Tɨ́'ɨj jí ayén tiu'utaniú a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨjɨ́n: ―Temua'a pu tejámuaavíjte'e ɨ́ tɨ ayén ajmí'i tira'uyú'uxaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Isaías teecan, a'ɨ́jna tɨ tí'ixaxa'ata'a ɨ́ Dios jetze me'ecan. A'ɨ́ pu ra'uyú'uxaca'a temua'a a'ij sej 'een mɨ sej caí huataújcɨ'ɨpuáacan jɨ́n tihuá'aijte'e ɨ́ teɨte sino ayée xu tiú'ujseijrata ɨ́ teɨte jemi sej nain jɨ́n rá'astijre'e. Ayee pu ra'uyú'uxaca'a a'ɨ́jna tɨjɨ́n: Rɨ́'ɨ mú tineeteátu'araca tɨ pua'a metí'ixajta ineetzi jɨme'e. Mɨ́ ajtá'i, mu'uri ajtacɨ́j ineetzi jemi rumua'atzíira'a jɨme'e. 7Capu ti'itɨ́j vaɨre'e tɨ pua'a metiu'uteánajche ineetzi jemi. Ayee mú ti'ihuá'amua'atehua tɨjɨ́n: “Dios pu raateájtuaa i taye'irá itejmi jemi.” Mɨ́ ajtá'i caí, capu, rujɨ́ɨmua'a mena'a mú rájteu ɨ́ ru tzajta'a. Yee pu hui ra'uyú'uxaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Isaías teecan. 8’Ayee xu'u rɨcɨ. Mú'een sej seri ya'uhuá'axɨ a'ij tɨ ajmí'i tiu'uta'aíjtaca'a ɨ́ Dios, sej si siyen huárɨni a'ij mej tí'ijxe'eve'e ɨ́ teɨte. A'ɨ́ pu amua'aráanajche ɨ́ tihuá'aye'ira, tɨ ayén tiú'ujxe'eve'e tɨ xa'ari tiu'ujá'usin na'ari tɨ tiu'ujá'usin ɨ́ vaasu ɨ́ sej jɨ́n ye'eca. Jeíhua pu ajta tiú'ujxe'eve'e tɨ ayén tí'een. Ayee pu ne'u. 9’Temua'a xu seri ya'uhuá'axɨ a'ij tɨ tiu'uta'aíjtaca'a ɨ́ Dios, setá'aj ra'ará'asten ɨ́ hua'aye'ira ɨ́ teɨte. 10Ayee pu tí'een, a'iné ayej tiraataxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Moisés teecan, tɨjɨ́n: “Patá'aj rá'atzaahuate'e a'atáàta, ajta a'anáàna.” Ajta ayén tɨjɨ́n: “Setá'aj raajé'ica a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ a'ij pua'a tí'ixaxa'a ɨ́ rutáàta jemi na'ari ɨ́ runáàna jemi.” 11’Mɨ́ seajta mú'een, ayée xu tiratá'aca tɨ ja'atɨ ayén tihua'utá'ixaate'en ɨ́ ruvaújsimua'a ɨ́ runiuuca jɨme'e tɨjɨ́n Corbán. (Ayee pu huataújmua'a a'ɨ́jna ɨ́ niuucari tɨjɨ́n muaɨ'ɨvéjri pu pɨ́rɨcɨ.) Ajta ayén tɨjɨ́n: “Naíjmi'i, a'achú nej caj tí'ijcha'ɨɨ, a'ɨ́j nu neri raatámuaɨ'ɨvejte ɨ́ Dios. A'ɨ́j nu jɨ́n necaí ché'e tí'ijcha'ɨɨ ɨ́ nej jɨ́n amuaatévaɨre'en.” 12Tɨ́ pua'a hui ja'atɨ́ ayén tihua'utá'ixaate'en tɨjɨ́n: “Corbán”, ca xu ché'e raatá'acare'en tɨ a'ɨ́ɨn hua'utévaɨre'en ɨ́ ruvaújsimua'a. 13A'ɨ́j xu jɨ́n, siyen á tirúurɨeeni ɨ́ tɨ jɨ́n tiu'uta'aíjtaca'a ɨ́ Dios a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ á'amuaye'ira sej seica huatátu'ire'en. Jeíhua xu siyen tí'ijrɨ'ɨre. ―Ayee pu tihua'utá'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. 14Tɨ́'ɨj jí ajtahua'a hua'utajé ɨ́ teɨte. Aj pu i ayén tihua'utá'ixaa. Tɨjɨ́n: ―Mú'een xu ráanamua naíjmi'i, sej si yaú'itɨée xá'ara'ani: 15Ti'itɨ́ tɨ a'ij ɨ́ tɨ tí'icua'iri'i, tɨ pua'a ja'atɨ́ ráacua'ani, capu a'atzu raxana'ave'e. Capu raxana'ave'e a'iné mé pua'acɨé pu me'ecan. Mɨ́ ajta ɨ́ tɨ tzajta'an me'ecan, a'ɨ́ɨ pu xaa raxana'ave'e. 16Mú'een xu rarɨ́'ɨrejve, rɨ́'ɨ xu tiráanamua. 17Tɨ́'ɨj caí ché'e mé'e a'atɨ́jca'a, aj pu i a'ɨ́ɨn a'uteájrupi u chi'ita. Aj mú mi miyen tiraata'íhua'uri'i a'ij tɨ huataújmua'a a'ɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́me'en a'ɨ́jna tɨ nu'u raxana'ave'e ɨ́ ja'atɨ. 18- 19Aj pu'i ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―¿Ni tzaa secaí seajta yaú'itɨée xa'araa? ¿Ni tzaa secaí yaú'itɨe se'ɨ́jna? Tɨ́ pua'a ja'atɨ́ ti'itɨ́j huácua'ani tɨ tí'icua'iri'i, a'ɨ́jna tɨ ráacua'ani, mé pua'acɨé pu é'eme'ecan. Aj pu i ucáruti ɨ́ jucáara'an jetze. Ajta á'iyen huiráame ɨ́ chuitɨreáara'an jetze. A'ɨ́j pu jɨ́n caí raxana'ave'e a'iné capu rájrupi ɨ́ tzajta'an, ɨ́ xɨéjniu'ucare'ara'an jetze. ―Yee pu tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. Ajta ayén tihua'utá'ixaa tɨ i'i rɨ́'en naíjmi'i tɨ́j na'a tɨ tí'icua'iri'i. 20Ajta ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―A'ɨ́jna tɨ tzajta'an airáninei, amɨ́ pu xaa raxana'ave'e ɨ́ tevi. 21A'uu pu huiráaye'i ɨ́ tzajta'an ɨ́ tevi naíjmi'i ɨ́ mua'atzíira'a tɨ a'ij pua'a e'en, tɨ ajta ca'aníjra'a ratá'aca ɨ́ tevi tɨ́'ij a'ij pua'a tiú'umua'ati, tɨ́'ij tiú'ujxana'acɨra'aten seɨj jamuan tɨ caí ratévi'itɨn, na'ari 'ɨ́ita'a ayén huaújxana'acɨra'aten seɨj jamuan tɨ caí cɨ́na'ara'an pú'een. ’A'uu pu hui tzajta'an ajta huiráaye'i ɨ́ mua'atzíira'a tɨ ca'aníjra'a ratá'aca ɨ́ tevi tɨ tiu'unáhua'an na'ari tɨ tiu'ujé'ica na'ari tɨ ché'e na'a tiú'uxana'acɨra'aten huá'a jamuan ɨ́ tɨ'ɨríi. 22- 23’Ajta a'úu pu huiráaye'i ɨ́ tzajta'an a'íjna tɨ ca'aníjra'a ratá'aca tɨ ja'atɨ tɨ ayén ti'itɨ́ tí'ijmuaire'e ɨ́ tɨ tí'ijcha'ɨɨ ɨ́ seɨj na'arɨ́ tɨ ja'atɨ a'ij pua'a rɨjca, nusu tɨ seɨj huácuanamuan. Ayee pu che'atá na'a een tɨ pua'a ja'atɨ́ ayén a'ij pua'a tiú'ujepe'eve'en, na'ari tɨ pua'a ja'atɨ́ seɨj ánchueere'en, nusu tɨ pua'a ja'atɨ́ a'ij pua'a tiu'utájeeve, na'ari á'ujtzaahuate'e, ca'ɨ́n a'ɨ́ɨn ayén rɨcɨ ɨ́ tɨ caí xɨ́'epɨ'ɨn. Naíjmi'i tɨ́j na'a tɨ ayén een, a'úu pu huiráaye'i ɨ́ tzajta'an ɨ́ tevi. Ayee nu hui tejá'amua'ixaate'e, a'ɨ́ɨ pu xaa a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tɨ ru'uráchueemuare'e ɨ́ tevi ɨ́ ru tzajta'a. ―Ayee pu tihua'utá'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. 24Aj pu i Jesús á'uraa a'ájna já'ahua'a tɨ ayén téja'arájtehuaa tɨjɨ́n Tiro, amájna vejli'i u Sidón. A pu já'ahua'a chi'ita a'uteájrupi, a'iné capu raxɨ́'eve'eca'a tɨ ja'atɨ ráamua'aree tɨ a'uun a'utéveeca'a. Mɨ́'ajtá'i caí, capu huatárɨ'ɨristareca'a tɨ huateuravajtáa. 25- 26Capu xaa ne'u, a'iné seɨj pu ca'anacan ráamua'areeri'i. 'Ɨ́ita'a pu pu'eene'e a'ɨ́jna tɨ seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan. Seɨ́j pu tévira'a pu'eene'e. Ayee mú hua'atamuá'amua tɨjɨ́n Sirofenicia, ɨ́ mej nu'u chiicate pú'een. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ 'ɨ́ita'a, a'ɨ́ɨ pu tiyáujca'a, ɨ́iitacan tɨ tiyaaru'u tzajta'an seijre'e. Aj pu i e'iré'ene a'ɨ́jna ɨ́ náànajra'an. Títunutaca'a a'ájna vejli'i a'u tɨ a'utéveeca'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. Aj pu i ayén tirájhuaviiri'i tɨ ru'irámuarite'en ɨ́ tiyaaru'u tɨ tzajta'an seijre'e ɨ́ yaujra'an. 27Aj pu i ayén seɨj niuucari jɨ́n tiraata'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ Jesús, ayén tɨjɨ́n: ―Miche'e amuacaí tiú'ucua'ani mɨ tɨ'ɨríi. Capu ayén tiraavíjte'e tɨ hua'a'ɨ́'ɨpui'i ɨ́ pan tɨ́'ij chiicate huata'ɨ́'ɨpɨ'ite'en. 28Aj pu'i ayén tiu'utaniú a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a tɨjɨ́n: ―Ayej xaa ne'u ti'ayajna, nevástara'a. Aru casi'i, tɨ pua'a me'ɨ́n tɨ'ɨríi ra'acáhua'anan tɨ te'ení ɨ́ pan ɨ́ meesa japua, ¿ni qui mecaí racua'ani ɨ́ chiicate ɨ́ mej meesa jete e'irá'uu? ―Yee pu tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a. 29Aj pu i ayén tiraata'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨjɨ́n: ―Ayej xaa ne'u tiraavíjte'e patɨ́j peri tiraataxájtaca'a. Patá'aj á'ura'ani. Pu'uri huirájraa ɨ́ tiyaaru'u tɨ tzajta'an seijre'eca'a muá'ayauj. 30Aj pu i á'uraa a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a. Tɨ́'ɨj jí a'ará'a ɨ́ ruche. Tɨ́'ɨj a'ɨ́ɨn raaseíj a'ɨ́jna ɨ́ ruyauj, tɨ án a'ujcá'a utaatzi japua. Aj pu i a'ɨ́ɨn 'ɨ́ita'a ráamua'areeri'i tɨ ari huirájraa ɨ́ tiyaaru'u tɨ tzajta'an seijre'eca'a. 31Ajtahua'a pu huirájraa a'ɨ́jna ɨ́ Jesús a'ájna já'ahua'a Tiro. Aj pu i u a'uré'ene a'ájna já'ahua'a Sidón. A'uu pu já'ita'a a'atanéj a'ájna já'ahua'a tɨ ayén téja'arájtehuaa tɨjɨ́n Tamuáamuata'a tɨ Chájta'ajme. Tɨ́'ɨj jí a'uun a'ará'a a'ájna jaj tɨ jéjmuaa, ɨ́ mej miyen ratamuá'amua tɨjɨ́n Galilea. 32Aj mú mi seɨj a'arájtɨ tɨ tí'icui'i. Capu huiteájnamua a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ. Ajta capu té'anrɨ'ɨre. Aj mú mi rájhuaviiri'i a'ɨ́jna ɨ́ Jesús, tɨ ra'ajtamuárɨ'en ɨ́ tɨ tí'icui'i tɨ́'ij tiráahuaate'en. 33Aj pu i a'atzu a'ɨmuá ra'iráavi'itɨ a'ájna teɨte tzajta'a. Tɨ́'ɨj jí a'ɨ́ɨn Jesús, ɨ́ ruxɨté urújte'axɨ'ɨ ɨ́ naxaita'a ɨ́ tɨ tí'icui'i. Tɨ́'ɨj jí ajta a'ɨ́ɨn á chuaata'a á é'ejtzitze. Aj pu'i ra'antiméijri'i neanureáara'an jetze a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ ru'íjcɨ'e. 34Tɨ́'ɨj jí júte'e á'ujneereca'a. Ajta ucayáatɨraa. Aj pu'i ayén tiu'utaxájtaca'a ɨ́ runiuuca jɨme'e tɨjɨ́n: ―¡Efata! ―Yee pu tiu'utaxájtaca'a. (A'ijna i niuucari, ayée pu huataújmua'a tɨjɨ́n: “Te'antácuuna.” Ayee pu huataújmua'a a'íjna tɨjɨ́n: “Efata.”) 35Jɨ́me'en pu'u ayén tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús, aj pu i a'ɨ́ɨn huarúj ɨ́ tɨ tí'icui'ica'a. Pu'uri xaa a'ájna huitenamuáara'a já'araa. Ajta, ari té'anrɨ'ɨrejca'a. Capu ché'e cá'achira'aca'a ɨ́ neanureáara'an. 36Ajta Jesús raatá'ijmɨijri'i tɨ caí ja'atɨ́ huatá'ixaate'en. Mɨ́ majta, camu miyen huarɨ́j. A'achú tɨ caj ayén tíhua'uta'aíte'enche'e, ayée mú che'atá caj tíhua'uta'ixáate'enche'e ɨ́ seica. 37Matɨ́'ɨj mi temua'a a'ij te'utaseíj ɨ́ teɨte. Miyen tɨjɨ́n: ―Rɨ́'ɨ pu tí'ijrɨ'ɨre a'ɨ́jna ɨ́ Jesús nain jɨme'e. A'ɨ́ pu hui raayɨ́'ɨtɨ tɨ tihuá'uhuaate'en mej mi huitenamuáara'a muá'ara'ani, ajta mej mi te'anrɨ'ɨrée muá'ara'ani ɨ́ mej caí té'anrɨ'ɨréjme. ―Yee mú tiu'utaxájtaca'a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\