San Marcos 9

1Ajta ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Ayej xaa ne'u ti'ayajna, ayée nu tejá'amua'ixaate'e. Seica ɨ́ mej yé huaté'uu ayajna, a'ɨ́ɨ mú caí xɨ cui'ini a'ajtá mena'a caí amuacaí raaseíj tɨ́'ɨj yatanéjsin ɨ́ Dios tɨ́'ij tiu'uta'aíjta íiyen chaanaca japua a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ rumuárɨ'eri'ire'ara'an. 2Teuumé'eca a'achú cumu arájsevi xɨca, aj pu'i a'ɨ́ɨn Jesús án a'ujnéj jɨrí japua. A'ɨ́mej pu a'uví'itɨ́ a'ɨ́jna ɨ́ Pedro, ajta ɨ́ Jacobo, ajta ɨ́ seɨ́j, a'ɨ́jna ɨ́ Juan. Ajta á'iyen seɨcɨé huaújruu a'ɨ́jna ɨ́ Jesús, á mú a'unéjne'erica'a. 3Tatzari pu jɨ́n seijre'eca'a a'ɨ́jna. Temua'a pu tiu'utécuainareca'a ɨ́ cɨ́ɨxure'ara'an. Yee pu éene'e seijre'eca'a tɨ́j seeri. Iíyen chaanaca japua capu má'a ja'atɨ́ tɨ raayɨ́'ɨtɨ tɨ cɨ́ɨxuri tiu'ujá'usin tɨ́'ij ayén ti'icuáinavi'i á'ara'ani. 4Majta a'ɨ́mej huaseíj a'ɨ́jna ɨ́ Elías tɨ ajmí'i tí'ixaxa'ata'a ɨ́ Dios jetze me'ecan, majta me'ɨ́jna ɨ́ Moisés teecan. A'ɨ́ mú tí'ixajtaca'a me'ɨ́jna jamuan ɨ́ Jesús. 5Aj pu i a'ɨ́ɨn Pedro, ayén tiraata'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. Ayen tɨjɨ́n: ―Maeestru, xɨ́'epɨ'ɨn pu naa tej yé huaté'uu tiyajna. Tiché'e huaícaca huátaahuaa ɨnaamua. Seɨ́j tɨ mú'eetzi huácɨ'ɨti, ajta seɨj a'ɨ́jna ɨ́ Moisés, ajta seɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ Elías. ―Yee pu tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Pedro. 6A'iné a'ɨ́ɨme ɨ́ mej jamuan á'ujujhua'ane'e ɨ́ Jesús metiu'utátziɨn huápɨ'ɨ. Ajta a'ɨ́ɨn Pedro, capu a'ij rá'amitɨejte'eca'a a'ij tɨ ye'í tiu'utaxáj. 7Tɨ́'ɨj jí jaitɨri e'ecávi'irixɨ huá'a japua. Huá'a tzajta'a pu rájrupi. Aj mú mi ráanamuajri'i tɨ ja'atɨ ayén tiu'utaxájtaca'a, tɨjɨ́n: ―A'i pu Niyauj pɨ́rɨcɨ ɨ́ nej rachú'eve'e. Xáanamuajri'i se'íjna. ―Ayee pu tiu'utánamuajre. 8Matɨ́'ɨj huanéereajraa nain japua, capu ché'e é'e a'atɨ́jca'a. A'ɨ́ pu'u a'utéveeca'a huá'a jamuan a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. Aj mú mi a'ucɨ́j. 9Matɨ́'ɨj e'iicáju'ucaa, a'ɨ́ɨ pu tihua'u'íjca a'ɨ́jna jɨme'e mej caí ja'atɨ́ ixaate'e a'ij mej tiu'uséij, a'iné seica mú nu'u raajé'icatan a'ɨ́jna tɨ ajta teáata'a jetze ajtéme'ecan. Tɨ́'ɨj nu'u huamɨ́'ɨn, aj pu nu'u ijtá'i huatarújsin. Aj pu nu'u i huatárɨ'ɨristari mej raataxáj. 10A'ɨ́j mú jɨ́n, avíitzi'i jɨ́n tí'ixajtaca'a a'ij mej tiu'uséij. Ayee mú tiú'urihua'uraca'a a'ij tɨ huataújmua'a a'íjna tɨ nu'u ajtahua'a nu'u huatarún ɨ́ tɨ mɨ'ɨni. 11Aj mú mi miyen tiraata'íhua'uri'i ɨ́ Jesús tɨjɨ́n: ―A'ɨ́ɨme ɨ́ mej té'eyu'uxaca, ¿a'iné een jɨ́n miyen tí'ixaxa'a tɨ amuacaí yé nu'u uvé'enejsin a'ɨ́jna ɨ́ Elías? 12Aj pu i ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Ayej xaa ne'u ti'ayajna. A'ɨ́jna Elías amuacaí pu a'ɨ́ɨn yé uvé'enejsin. A'ɨ́ pu nain ti'ijéjcuare'en. Neajta inee, niché'e a'atzu tejámuaata'íhua'u. ¿A'iné té'axa ɨ́ yu'uxari jetze a'ɨ́jna jɨme'e i nej neajta teáata'a jetze airáane? Ayee pu té'axa nej nu'u jeíhua rajpuaíjtzi na'ame. Majta nu'u na'axɨéehuari'ira muá'aju'un. 13’Ayee nu tejá'amua'ixaate'e. Pu'uri yé uvé'ene a'ɨ́jna ɨ́ Elías. Pu'uri ayén te'araúraste a'ij tɨ ye'í té'eyu'usi'ihuaca'a a'ɨ́jna yu'uxari jetze. Seica mú miyen a'ij pua'a ráaruuren a'ij mej ye'í tí'ijxe'eve'e. ―Yee pu tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. Ajta á'uraa a'ɨ́ɨme jamuan, a'ɨ́jna ɨ́ Pedro, ajta ɨ́ Jacobo, ajta a'ɨ́jna ɨ́ Juan. 14Matɨ́'ɨj u e'iré'ene a'u mé é'aij é'ene'e ɨ́ seica ɨ́ mej Jesús jamuan á'ujujhua'ane'e, matɨ́'ɨj mi hua'useíj mej jeíhua e'etiújseɨre'eca'a ɨ́ teɨte huá'a jamuan me'ɨ́jna ɨ́ seica. A'ɨ́ɨme mú majta huaseíj ɨ́ mej té'eyu'uxaca teyujta'a. A'ɨ́ mú miyen tiú'urihua'uraca'a. Majta mú tɨ́n níniu'ucacuca'a. 15Majta me'ɨ́n ɨ́ teɨte, matɨ́'ɨj raaseíj a'ɨ́jna ɨ́ Jesús, jeíhua mú huataújtemua'ave. Matɨ́'ɨj mi a'uruáachejraa jemin mej mi raatateújte'en. 16Tɨ́'ɨj jí a'ɨ́ɨn ayén tihua'uta'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿Ti'itájni jɨ́n setiú'urihua'u? 17Aj pu i seɨ́j tɨ a'utéveeca'a huá'a tzajta'a, a'ɨ́ɨ pu ayén tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: ―Maeestru, yee nu ravé'evi'itɨ ɨ́ niyauj, tiyaaru'u tɨ tzajta'an seijre'e. A'ɨ́jna ɨ́ tiyaaru'u, a'ɨ́ɨ pu caí ratá'aca tɨ huatáaniuni. 18A'iné ja'anáj tɨ na'a tɨ a'ɨ́ɨn tiyaaru'u rájviivi'i, ajta á ya'arájrɨeesin á chuaata'a. Ajta jeíhua áijjaamɨxcue'ire'e á'aye'i a'ɨ́jna ɨ́ pa'arɨ'ɨ. Ajta ancuré'ujcɨ'ɨmee ɨ́ rutamej jɨme'e. Ajta huatécɨyaaxari nain japua ɨ́ ru tzajta'a. Nu'uri hua'utáhuaviiri'i ɨ́ mej mú'eetzi jamuan á'ujujhua'an mej raatamuárite'en me'ɨ́jna ɨ́ tiyaaru'u. Mɨ́ majta me'ɨ́n, camu raayɨ́'ɨtɨhua'a muá'araa. ―Yee pu tiraata'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ. 19Aj pu'i ayén tiu'utaniú a'ɨ́jna ɨ́ Jesús, tɨjɨ́n: ―¿Ni tzaa secaí raayɨ́'ɨtɨ mú'een? ¿Ni secaí xɨ́ɨ té'atzaahuate'e? ¿A'achúni pua'an nine'ira'a ruxe'eve'e nej a'amua jɨme'e huáviicua'ire'en sej si huaruitɨejte'en? ―Yee pu tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. Aj pu i ayén tíhua'uta'aíjte tɨjɨ́n: ―Mé se'evé'evi'itɨchi mɨ pa'arɨ'ɨ. 20Aj mú mi áa ye'evé'evi'itɨ. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ tiyaaru'u tɨ tzajta'an seijre'eca'a ɨ́ pa'arɨ'ɨ, tɨ́'ɨj a'ɨ́ɨn huaseíj ɨ́ Jesús, a'ɨ́ɨ pu raatéca'atzɨjxɨ ɨ́ pa'arɨ'ɨ. Aj pu i aitáve á chuaata'a. Tɨ́'ɨj jí pɨ́ tavaɨ́jtzixɨ́, áijjaamɨxcue'ire'e. 21Aj pu i Jesús ayén tiraata'íhua'uri'i a'ɨ́jna ɨ́ táàtajra'an ɨ́ pa'arɨ'ɨ tɨjɨ́n: ―¿A'achúni ari á'atee tɨ ayén tí'iruure? Ajta a'ɨ́ɨn táàtajra'an, ayén tiu'utaniú tɨjɨ́n: ―Tɨ́j na'a tɨ pá'arɨ'ɨstaca'a. 22Ajta a'ɨ́jna ɨ́ tiyaaru'u tɨ tzajta'an seijre'eca'a, jeíhua pu hui án yá'ujɨ́puaa taij tzajta'a, ajta á jaata'a tɨ́'ij raajé'ica. Tɨ́ pua'a peraayɨ́'ɨtɨhua'an pej tiráahuaate'en, tá'ancu'uvajxɨ'ɨ, pajta taatévaɨre'en. ―Yee pu tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna táàtajra'an. 23Aj pu i Jesús ayén tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Naíjmi'i pu tí'irɨ'ɨri jemin ɨ́ tɨ té'atzaahuate'e. 24Aj pu i a'ɨ́ɨn táàtajra'an ɨ́ pa'arɨ'ɨ ayén ti'ihuaújyeineca'a tɨjɨ́n: ―Neté'atzaahuate'e inee. Naatévaɨre'e neatá'aj jaítze'e té'antzaahuate'en. ―Yee pu tiu'utaxájtaca'a. 25Aj mú mi ajteáxɨɨreca'a jeíhua ɨ́ teɨte meruaachijmé'e. Tɨ́'ɨj a'ɨ́ɨn Jesús hua'useíj, aj pu'i ra'ajté'axɨ ɨ́ tiyaaru'u tɨ pa'arɨ'ɨ tzajta'a seijre'eca'a. Ayen tɨjɨ́n: ―Mú'ee tiyaaru'u, pej caí huiteájnamua, pej caí atániuuve, ayée nu tí'imua'aijte'e, pej raatátuaani mɨ pa'arɨ'ɨ. Pecaj ché'e tzajta'an uteáru'ipiche'en. 26Aj pu i huajíjhuaca'a a'ɨ́jna ɨ́ tiyaaru'u. Temua'a pu tiraatéca'atzɨjxɨ a'ɨ́jna ɨ́ pa'arɨ'ɨ ca'anín jɨme'e. Aj pu'i huirájraa ɨ́ tzajta'an. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ pa'arɨ'ɨ, áa pu'u auca'itɨ́ já'araa. Xɨee tɨ cuj huamɨ́'ɨ. A'ɨ́j mú jɨ́n miyen tí'imua'atzejca'a ɨ́ teɨte tɨ nu'u huamɨ́'ɨ. 27Mɨ́ ajtá'i caí capu. Jesús pu ra'ajví'i muájca'are'ara'an jetze. Aj pu'i ra'ajjáj. Tɨ́'ɨj jí huatéechaxɨ a'ɨ́jna ɨ́ pa'arɨ'ɨ. Aj mú mi a'ucɨ́jxɨ naíjmi'i. 28Tɨ́'ɨj jí Jesús chi'ita uteájrupi, majta ɨ́ mej jamuan á'ujujhua'ane'e. Matɨ́'ɨj mi avíitzi jɨ́n tira'íhua'uri'i a'ɨ́jna ɨ́ Jesús, miyen tɨjɨ́n: ―¿A'iné een jɨ́n tecaí raayɨ́'ɨtɨhua'a ta'araa tej tiyen tiraatamuárite'en a'ɨ́jna ɨ́ tiyaaru'u tɨ tzajta'an seijre'eca'a? 29Aj pu i Jesús ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Se'ej raatamuárite'en se'ɨ́jna tiyaaru'ujra'a, ayée pu tiú'ujxe'eve'e sej raatéjhuauni ɨ́ Dios jemi, seajta rú'itzi'ive'e. 30- 31Matɨ́'ɨj mi a'ucɨ́j. A'uu mú a'ará'a a'ájna já'ahua'a u Galilea. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Jesús, a'ɨ́ɨ pu tihuá'amua'atehua'a avíitzi jɨme'e ɨ́ mej jamuan á'ujujhua'ane'e. Ayee pu a'ɨ́jna jɨ́n huarɨ́j a'iné capu raxɨ́'eve'eca'a mej ráamua'aree ɨ́ teɨte a'u tɨ a'ij jee'in. Ayee pu tihuá'a'ixaate'eca'a tɨ nu'u ja'atɨ́ jɨ́me'en tiu'utátuiire'esin a'ɨ́jna tɨ ajta teáata'a jetze airáane a'ɨ́ɨme jemi ɨ́ teteca. Aj mú nu'u mi raajé'icatan. Aru huaíca xɨca jetze pu huatarújsin, ruuri pu nu'u ajtahua'a a'ame. 32Majta me'ɨ́n ɨ́ mej jamuan á'ujujhua'ane'en, camu yaú'itɨée muá'araa a'ij tɨ tihuá'a'ixaate'eca'a. Majta tí'itziɨɨne'eca'a. Camu á'ujca'anejca'a mej raatáhuavii tɨ hua'utá'ixaate'en temua'a naa e'ehuauritɨéecan jɨme'e. Matɨ́'ɨj mi a'ucɨ́j. 33A'uu mú a'ará'a já'ahua'a chajta'a tɨ ayén téja'arájtehuaa tɨjɨ́n Capernaúm. Matɨ́'ɨj mi chi'ita a'uteájrupi. Aj pu i Jesús ayén tihua'uta'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿Ti'itájni a'ij setiú'urihua'uraca'a a'ájna juye jetze? 34Camu huataniú, a'iné metí'itevi'ira'aca'a a'ɨ́jna jɨme'e mej tiú'urihua'uraca'a me'ɨ́jna jɨme'e tɨjɨ́n a'atani jaítze'e ruxe'eve'e a'ame. 35Aj pu i a'ujyeíjxɨ a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. Tɨ́'ɨj jí hua'utajé ɨ́ mej tamuáamuata'a japuan hua'apua ará'ase. Ayee pu tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Tɨ́ pua'a ja'atɨ́ ayén tira'aráanajche tɨ a'ɨ́ɨn pu'éene'en tɨ jaítze'e ve'ecán jɨ́n ti'itéveeca'a, a'ɨ́ɨ pu ruxe'eve'e tɨ a'ɨ́ɨn pu'éene'en tɨ jaítze'e cɨ́lieene'ecan jɨ́n ti'itéveeca'a. Ruxe'eve'e tɨ hua'utévaɨre'en naíjmi'ica ɨ́ teɨte. 36Aj pu i pa'arɨ'ɨ aj auví'itɨ. A já'ita'a ya'utára a'u mej e'eré'etei ɨ́ seica. Aj pu i ra'avé'evii ɨ́ mu'úutze'en. Tɨ́'ɨj jí ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: 37―Ayee pu tí'een, ja'atɨ́ tɨ na'a tɨ pa'arɨ'ɨ jamuan huayeíjxɨ'ɨn, ajta ráacha'ɨɨn neetzi jetze me'ecan seɨj ɨ́ pa'arɨ'ɨ tɨ́j a'íjna, a'ɨ́jna tévira'a ajta pu necha'ɨj ineetzi. Ajta a'íin ɨ́ tévira'a, capu ineetzi na'a ancuré'evi'itɨ sino ajta pu ra'ancuré'evi'itɨ ɨ́ Dios, ɨ́ tɨ neja'uta'íteca'a nej yé tanén. 38Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Juan, a'ɨ́ɨ pu ayén tiraata'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨjɨ́n: ―Maeestru, seɨj tu huaseíj tɨ huá'amuarite'eca'a aniúucajtze'en jɨme'e ɨ́ tiyaaru'u ɨ́ mej huá'a tzajta'a seijre'eca'a ɨ́ teɨte. A'iné capu á'uche'ecane'e ta jamuan, a'ɨ́j tu jɨ́n raatá'ijmɨijri'i tɨ caí ayén rɨjca. ―Yee pu tiraata'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ Juan. 39Aj pu i a'ɨ́ɨn Jesús ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Caxu siyen tí'ira'ijmɨijra. Tɨ́ pua'a ja'atɨ́ ayén rɨjca ɨ́ mej jɨ́n a'ij tira'utaseíjra, a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ pu xaa á'uche'ecane'e a'ame ne jamuan. Ajta a'ɨ́ɨn, capu ja'anáj a'ij pua'a ti'inexáata a'ame. 40Tɨ́ pua'a a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ caí ta jemi niuu, a'ɨ́ɨ pu xaa tavaɨre'e itejmi. 41Ayee nu xaa ne'u tejá'amua'ixaate'e, ja'atɨ́ tɨ na'a, tɨ pua'a a'ɨ́ɨn cɨ́j caj tejamuaatá'an ɨ́ jaj sej huayé'en a'ɨ́jna jɨme'e sej ne jamuan á'ujujhua'an, Dios pu xaa tiraatanájchite'esin a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ. 42Ajta ayén tɨjɨ́n: ―Na'ari pua'a ja'atɨ́ tɨ na'a, tɨ pua'a a'ɨ́ɨn ɨ́ ja'atɨ a'ij pua'a tiru'utérɨiira ɨ́ pa'arɨ'ɨ tɨ cɨ́lieen, tɨ ajta ná'atzaahuate'e ineetzi tɨ́j a'íjna, jé'ecan pu puaíjtzi tíchesin a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ japua. Capu ayén tirajpuaíjtzi á'ame'enche'e a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ pua'a amuacaí mú ra'acávi'ire'en ɨ́ tetej se'uníjra'a tɨ ve'ée, majta á'iyen ra'ateájrɨeeni á jaata'a. 43’Matɨ́'ɨj auteáturan ɨ́ Dios jemi, seica mú miyen ru jetze te'ujpuá'ajte'e. Ayee nu tí'imua'ixaate'e, tɨ pua'a piyen jetzen tiru'ujpuá'ajte'en ɨ́ amuájca'a pe'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ pej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi, ayée pej huárɨni. Para'antiveíjche ɨ́ amuájca'a, pej pi seɨj pana'a jɨ́n a'uteáturan ɨ́ amuájca'a a'ájna tɨ é'eseijre'e ɨ́ Dios, a'ájna pej e'erúuri pua'amé jemin. Na'ari pecáj piyen huárɨni, hua'apuaca pej jɨ́n a'uteáruti ɨ́ á'amuajca'a a'ájna já'ahua'a a'u pej antipuá'ari, a'u tɨ caí é'erɨ'ɨri tɨ ra'ujé'ica ɨ́ taij. 44A'uu mej caí é'ecui'ini ɨ́ chu'inute ɨ́ mej muaatécɨ'ɨmee muá'aju'un. Capu ajta ja'anáj á'amɨ'ɨni ɨ́ taij. 45- 46’Na'ari tɨ pua'a piyen mua'a jetze tiru'ujpuá'ajte'en pe'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ muá'ɨɨca ɨ́ pej auteájturaa ɨ́ Dios jemi, a'ɨ́ɨ pu ajta muaatéva'ɨre pej ra'ataveíjche pemɨ́jna muá'ɨɨca. Jé'ecan pu muaatéva'ɨre pej mú'ee a'uteáturan seɨj jɨme'e ɨ́ a'ɨ́ɨca a'ájna tɨ é'eseijre'e ɨ́ Dios. Na'ari tɨ pua'a pecáj piyen huárɨni, amée pepu'u a'umé a'u tɨ Dios áa muajá'ujɨsin a'u tɨ á'ataa. Capu timuaatéva'ɨre pej hua'apuaca jɨ́n á'ume'en a'ujna a'u tɨ caí ja'anáj é'erɨ'ɨri pej ra'ujé'ica ɨ́ taij, a'ájna a'u mej caí ja'anáj é'ecui'ini ɨ́ chu'inute ɨ́ mej muaatécɨ'ɨmee. Capu ajta ja'anáj á'amɨ'ɨni ɨ́ taij. 47- 48’Na'ari tɨ pua'a mú'ee á jetze paru'ujpuá'ajte'en mua'a jɨ́'ɨ pe'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ pej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi, aitátɨchi. Jé'ecan pu timuaatéva'ɨre pej pi piyen a'uteárute seɨj jɨme'e mua'a jɨ́'ɨ a'ájna chajta'a a'u tɨ te'áijta ɨ́ Dios. Mɨ́ ajta, capu ti'itɨ́ a'ij timuaatéva'ɨre pej hua'apuaca ájɨ'ɨsijmé'e pe'uun a'uteárute tɨ pua'a piyen éene'en a'ɨ́ɨ pu muajá'ujɨsin a'ujna tɨ á'ataa, a'u mej caí ja'anáj é'ecui'ini ɨ́ chu'inute mej muaatécɨ'ɨmee, ajta capu ja'anáj á'amɨ'ɨni ɨ́ taij. 49’Ayee nu tejá'amua'ixaate'e. Naími'i xu rajpuaíjtzi xá'aju'un, mú'een, mɨ sej ne jamuan á'ujujhua'an sej si siyen titeeteáturan temua'a naa ɨ́ ru tzajta'a. 50Ayee pu tí'ivaɨre'e a'ɨ́jna ɨ́ unaj tɨ ti'itɨ́ tícacaren. Mɨ́ ajta, tɨ pua'a huateáru'una a'ɨ́jna ɨ́ unaj tɨ́'ɨj rajxɨ́'ɨni ɨ́ ta'ancacá, a'iné auj tí'irɨ'ɨri tɨ́'ij ajtahua'a ancacáa á'ara'ani. Capu ché'e a'ij tí'irɨ'ɨri. A'íjna i niuucari i nej já'amua'ixaate'e, ayée pu che'atá tí'ivaɨre'e mú'ejmi tzajta'a tɨ́j ɨ́ unaj. Ché'e a'íin amuájcacaren a'amua tzajta'a tɨ ij rɨ́'ɨ amuáaruuren. Rɨ́'ɨ xu'u tité'ujmuajte ɨ́ ru tzajta'a. Rɨ́'ɨ xu'u seajta e'ehuaújmua'araa rujɨ́ɨmua'a sena'a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\