San Mateo 12

1Ajta a'ájná'ɨmua ayée pu tiuju'urɨ́j. A'uu pu aumé'ecaa ɨ́ Jesús já'ita'a ɨ́ ví'ira'ajapua. Aj pu pɨ́tí'irɨjca ja'anáj xɨcájra'a mej jetzen ruse'upi. Majta me'ɨ́n ɨ́ mej Jesús jamuan á'ujujhua'ane'e, a'ɨ́ɨ mú meri jeíhua tɨejcuca'a. Aj mú mi autéjhuii mej ra'antítzaanaxɨ'ɨn ti'itɨ́j jatzi tɨ triigu jetze me'ecan. Méjcua'a me'ɨ́jna ɨ́ atzi. 2Majta me'ɨ́n ɨ́ mej jee i'i fariseos, matɨ́'ɨj hua'useíj mej miyen rɨjcaa, aj mú mi miyen tiraatá'ixaa me'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨjɨ́n: ―Casi'i, ayée mú hui rɨcɨ a'ɨ́ɨme ɨ́ mej mú'eetzi jamuan á'ujujhua'an. Ayee mú rɨcɨ a'ij tɨ caí tiu'utá'aca tɨ ja'atɨ́ ayén rɨjca ɨ́ xɨcájra'a ja'anáj mé jetzen ruse'upi. 3Aj pu i Jesús ayén tihua'utá'ixaa a'ɨ́mej ɨ́ fariseos tɨjɨ́n: ―¿Ni secaí mú'een ja'anáj ra'ujíjve ɨ́ yu'uxari jetze a'ij tɨ ye'í huarɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ David teecan tɨ́'ɨj huata'í'icuataca'a, majta ɨ́ mej jamuan á'ujujhua'ane'e? 4A'uu pu a'uteájrupi u teyujta'a, ɨ́ tɨ jee chi'ira'an pú'een ɨ́ Dios. Ajta á'iyen a'ɨ́ɨ pu ráacua a'ɨ́jna ɨ́ pan ɨ́ mej Dios huatámuaɨ'ɨvejte, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej jamuan á'ujujhua'ane'e, a'ɨ́ɨ mú majta ráacua. A'ɨ́jna ɨ́ pan, a'ɨ́ɨ mu'u racua'aca a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tí'ivaɨre'e me'újna teyujta'a. Capu amɨ́n a'ij, capu ti'itɨ́j jɨ́n auteájturaa a'ɨ́jna ɨ́ David. 5’¿Ca'ɨ́n ni secaí ja'anáj ra'ujíjve a'ij tɨ ra'uyú'uxaca'a ɨ́ yu'uxari jetze a'ɨ́jna ɨ́ Moisés teecan mej nu'u a'ɨ́ɨme ɨ́ mej títeté'u'upu'u u teyujta'a, a'ɨ́ɨ mú tí'ivaɨre'e a'ájna xɨcájra'a mé jetzen ruse'upi? Mɨ́ majta, camu ti'itɨ́j jɨ́n á'atura ɨ́ Dios jemi me'ɨ́jna jɨme'e. 6Ayee nu tejá'amua'ixaate'e. Inee, i nej yé huaca mú'ejmi jemi, jaítze'e nu ve'ecán jɨ́n ti'itéjvee mecaí a'ɨ́ɨme ɨ́ mej títeté'u'upu'u teyujta'a. 7’Caxu a'atzu yaú'itɨee xa'araa a'ij tɨ huataújmua'a a'íjna tɨ ayén té'eyu'usi'i ɨ́ yu'uxari jetze tɨ jɨ́me'en yee Dios tɨ raataxájtaca'a tɨjɨ́n: “Ayee nu tí'ijxe'eve'e mej mi huá'ancu'uvajxɨ'ɨn ɨ́ ruxɨ́'ej teɨte. Canu raxɨ́'eve'e mej tiu'utámuaɨ'ɨvejta.” Na'ari caí, tɨ pua'a siyen tiyaú'itɨée xá'ara'aníiche'en, caxu siyen tihua'uxájtzi'iranche'e a'ɨ́mej ɨ́ mej caí ti'itɨ́j jɨ́n auteájturaa. 8’A'ɨ́j pu jɨ́n, inee i nej neajta teáata'a jetze airáane, ayée nu 'een jɨ́n antínmua'aree neajta ne'íjna xɨcájra'a ja'anáj mej jetzen ruse'upi. 9Aj pu'i Jesús á'uraa. Tɨ'ɨj jí a'uun teyujta'a a'uteájrupi. 10A'uu pu seɨ́j a'utéveeca'a tɨ anácɨyaaxara'aca'a ɨ́ rumuájca'a jetze. Majta me'ɨ́n ɨ́ fariseos, a'ɨ́ɨ mú majta a'uté'uuca'a. A'ɨ́ɨ mú rahuauca'a a'ij mej ye'í tiraaxájtzi'i ɨ́ Jesús. A'ɨ́j mú jɨ́n miyen tiraata'íhua'uri'i me'ɨ́jna ɨ́ Jesús. Miyen tɨjɨ́n: ―¿Ni caí rɨ'ɨrí tej tiyen tiráahuaate'en seɨ́j tɨ tí'icui'i a'ájna xɨcájra'a tej jetzen tase'upi? 11Aj pu i Jesús ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Tɨ́ pua'a seɨ́j ja'atɨ́ cáne'a tícɨitzi, tɨ pua'a a'ɨ́ɨn cáne'a atéjveti ta'atécun a'ájna matɨ́'ɨj pua'a ruse'upi, ¿ni caí ayén rɨni ɨ́ ja'atɨ tɨ u á'ume'en tɨ́'ij ra'itaján? Jee xaa, ayée xu che'atá sena'a rɨcɨ, mú'een. 12Jé'ecan pu jaítze'e tí'ivaɨre'e seɨ́j ɨ́ tevi caí ɨ́ cáne'a. A'ɨ́j pu jɨ́n í'irɨ'ɨri tɨ ja'atɨ́ ayén ti'itɨ́j jɨ́n rɨjca ɨ́ tɨ i'i xɨ́'epɨ'ɨn a'ájna matɨ́'ɨj pua'a ruse'upi. 13Aj pu i Jesús ayén tiraatá'ixaa a'ɨ́jna tɨ anácɨyaaxara'a ɨ́ rumuájca'a jetze tɨjɨ́n: ―Huatátzeaara muá'amuajca'a. Aj pu i a'ɨ́ɨ pu raatátzeaaraca'a ɨ́ rumuájca'a. Jɨ́me'en pu'u ayén huarɨ́j, aj pu i nain jɨ́n huarúj. Ayee pu éene'e já'araa rɨ'éene'en tɨ́j ɨ́ seɨj ɨ́ muájca'are'ara'an. 14Matɨ́'ɨj mi huiráacɨ a'ɨ́ɨme ɨ́ fariseos. Aj mú mi autéjhuii mej raaxɨ́'epɨ'ɨntare'en a'ij mej ye'í huárɨni mej mi raajé'ica ɨ́ Jesús. 15Tɨ́'ɨj a'ɨ́ɨn huámua'areeri'i a'ɨ́jna ɨ́ Jesús a'ij mej tiraaxɨ́'epɨ'ɨntare, a'ɨ́ɨ pu huirájraa a'ujna. Jéihua mú teɨte a'ucɨ́j jamuan. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Jesús, naíjmi'ica pu tiú'uhuaa ɨ́ mej tí'icucui'icaa. 16Ajta ayén tíhua'uta'aíj mej mi caí raxájta yee ja'atɨ́ tɨ pɨ́rɨcɨ. 17Ayee pu ráaruu ɨ́ Jesús tɨ ij araúrasten a'ij tɨ ajmí'i tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Isaías teecan, ɨ́ tɨ tí'ixaxa'ata'a ɨ́ Dios jetze me'ecan. 18Ayen tɨjɨ́n: A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tɨ nevaɨre'e ineetzi. Nee nu ra'antíhua'u. A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ nej raxɨ́'eve'e, ajta rɨ́'ɨ pu tínetá'aca. Nexɨejniu'uca nu huata'íti tɨ á'ume'en a'ɨ́jna jamuan. Ajta a'ɨ́ɨ pu tihua'utá'ixaate'esin a'ɨ́mej ɨ́ mej caí Israél jetze ajtéme'ecan tɨ tihuá'acɨ'ɨti nainjapua ɨ́ tɨ i'i xɨ́'epɨ'ɨn neetzi jemi. 19Capu ajta a'ɨ́ɨn ruhuavíira'a a'ame; capu ajta jiihua a'ame. Camu ranamuajran tɨ ti'ixáata a'ame a'ájna caaye jetze. 20Capu hua'utamuárɨ'eriste'esin a'ɨ́mej ɨ́ mej huápɨ'ɨ tirajpuaíjtzica'a tɨ́j pi'ista mej ra'avé'etzi nainjapua. Capu huápɨ'ɨ puaíjtzi hua'utá'asin ɨ́ mej caí ché'e té'eviicua'i a'ɨ́mej ɨ́ mej miyen 'een tɨ́j taij tɨ cɨ́j caj á'ata'a. A'ɨ́ɨ pu huá'a japua huatániuusin ajta na'a caí tiu'utémua'itɨn a'ɨ́jna jɨme'e tɨ naíjmi'ica ruxɨ́'ej tiu'uta'aíjte'en. 21Majta matɨ́j mena'a pua'amé ɨ́ teɨtejra'a ɨ́ mej yen japuan seijre'e íiyen chaanaca japua, naími'i mú tí'ijchu'eve'en niuucajtze'en. Ayee pu jɨ́me'en tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Isaías teecan. 22Matɨ́'ɨj mi seɨ́j mú a'aráavi'itɨ ɨ́ Jesús jemi tɨ tiyaaru'u tzajta'an seijre'eca'a. A'ɨ́j pu jɨ́n caí atáneerica'a, ajta caí té'anrɨ'ɨrejca'a a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ. Tɨ'ɨj jí Jesús tiráahuaa tɨ́'ij te'anrɨ'ɨrée á'ara'ani, ajta tɨ́'ij huiteánamuáara á'ara'ani. 23Majta me'ɨ́n ɨ́ teɨte, naími'i mú rɨ́'ɨ te'utaseíj. Miyen tɨjɨ́n: ―¿Ni qui amɨ́ a'ɨ́ɨn pú'een a'ɨ́jna ɨ́ huáacɨxa'ara'an a'ɨ́jna ɨ́ David teecan? 24Majta me'ɨ́n ɨ́ fariseos, matɨ́'ɨj ráanamuajri'i, ayée mú tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: ―Amɨ́jna mɨ ja'atɨ́, Beelzebú pu jetzen araújca'ane tɨ́'ij ayén hua'utamuárite'en a'ɨ́mej ɨ́ tiyáaru'use, a'ɨ́ɨme ɨ́ tɨ ajta Beelzebú tihuá'aijte'e. 25Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Jesús, a'ɨ́ɨ pu ramua'areereca'a a'ij mej tí'imua'atzejca'a. Aj pu i ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Tɨ́ pua'a a'ɨ́ɨme ɨ́ mej me'uun seɨ́j chuéjra'a japua a'uchéjme já'ita'a ma'utácɨɨne, tɨ pua'a miyen huárɨni aj mú mi huaténe'use'esin, ajta a'ɨ́jna ɨ́ chuéjra'a, capu ché'e á'ateeri. Ajta tɨ pua'a miyen che'atá mena'a já'ita'a a'utácɨɨne a'ɨ́ɨme ɨ́ mej seɨ́j japua ɨ́ chajta'a a'uchéjme, na'ari teɨtestemua'ame'en seɨ́j ɨ́ ja'atɨ, camu ché'e á'ateeri. 26’Ayee pu che'atá na'a 'een, tɨ pua'a a'ɨ́ɨn Satanás hua'utamuárite'en ɨ́ ruteɨ́testemua'a, tɨ pua'a majta miyen hua'uténe'usi'ite'esin ɨ́ ruteɨ́testemua'a, a'ɨ́ɨ pu ajta caí ché'e á'ateere, sino te'entipuá'ari. 27Ari inee, tɨ pua'a niyen yee Beelzebú nu jetze aránca'ane nej hua'utamuárite'en ɨ́ tiyaaru'u, ¿ni tzaa miyen che'atá mena'a Beelzebú jetze ruca'ané a'ɨ́ɨme ɨ́ á'amuaxɨ'ej teɨte mej mi miyen che'atá mena'a hua'utamuárite'en? A'ɨ́ɨme ɨ́ á'amuaxɨ'ej teɨte mú miyen raataxáj yee mú'een xu seajta siyen rɨcɨ se'ɨ́jna jɨme'e a'ij sej tí'inexajtzi'i. 28Na'ari caí, tɨ pua'a niyen ne'ɨ́jna jetze aránca'ane ɨ́ xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios, nej ni tiyaaru'u huatamuárite'en, pu'uri a'ájna teja'uré'ene tɨ Dios tiu'uta'aíjta ɨ́ a'amua tzajta'a. 29’Ajta, tɨ pua'a ja'atɨ́ raxɨ́'eve'e tɨ tiraanáhua'i ti'á'ara'an á tá'ache ɨ́ ja'atɨ tɨ ruca'ané, ayée pu ruxe'eve'e tɨ amuacaícan ra'atéjɨ'ɨcɨ'en a'ɨ́jna tɨ ruca'ané. Aj pu i xaa rɨ'ɨrí tɨ a'uteárute á a'utɨ́ é'eche tɨ ij tiraanáhua'i. 30’A'ɨ́jna tɨ caí ne jamuan á'uche'ecan, a'ɨ́ɨ pu néjcha'ɨɨre'e. Ajta, a'ɨ́ɨn tɨ caí hua'ajsé'ɨri ɨ́ teɨte neetzi jemi, a'ɨ́ɨ pu hua'uré'e'iteca. 31’A'ɨ́j nu jɨ́n, ayée nu tejá'amua'ixaate'e tɨ ayén ti'ayajna a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ teteca. I'irɨ'ɨri tɨ tihua'utá'uuni'i naíjmi'ica ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi, ajta naíjmi'ica jemi ɨ́ mej a'ij pua'a ti'ixa. Aru tɨ pua'a a'ij pua'a tí'ixajta a'ɨ́jna jetze ɨ́ xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios, capu xaa ne'u ja'anáj tiraatá'uuni'ira a'ɨ́jna. 32’Ja'atɨ́ tɨ na'a tɨ ayén a'ij pua'a tí'inexajta ineetzi i nej neajta teáata'a jetze airáane, a'ɨ́ɨ pu xaa tiraatá'uuni'ira. Mɨ́ ajta, ja'atɨ́ tɨ na'a tɨ a'ij pua'a tí'ixajta a'ɨ́jna ɨ́ xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios, capu ja'anáj tiraatá'uuni'ira, sino a'ɨ́ɨ pu ru'ité'aa a'ame nain xɨcaj tzajta'a tɨ yú auca'itɨ́ a'ame tɨ́j na'a rusén jɨme'e. 33’Tɨ́ pua'a hui tɨ rɨ́'en ɨ́ cɨyej, rɨ'éene'en pu taca'a, ajta tɨ pua'a caí rɨ́'en ɨ́ cɨyej, capu rɨ'éene'en taca'a. Ayee xu 'een jɨ́n ramua'areere tɨ pua'a cɨyej rɨ'éene'en nusu caí se'ɨ́jna jɨme'e a'ij tɨ éene'en taca'a. 34Mú'een xu se'íjna jetze huanéj a'ɨ́jna ɨ́ cu'ucu'u tɨ tí'ihua'itaca, a'iné huápɨ'ɨ xu a'ij pua'a tí'iteteɨte. Capu xaa ne'u a'ij tí'irɨ'ɨri sej siyen ti'itɨ́j huataxáj a'ij tɨ tiraavíjte'e. Ayee pu'u, a'iné seɨ́j pu ayén tí'ixaxa'a a'ij tɨ ayén tí'imua'atze ɨ́ ru tzajta'a. 35Ajta a'ɨ́ɨn tɨ rɨ́'ɨ tí'itevij, a'ɨ́ɨ pu ayén tí'ixaxa'a ɨ́ tɨ i'i xɨ́'epɨ'ɨn jɨme'e a'iné rú'umua'aree ɨ́ ru tzajta'a jeíhua ɨ́ tɨ i'i xɨ́'epɨ'ɨn. Ayen che'atá na'a, ɨ́ tɨ a'ij pua'a tí'itevij, a'ɨ́ɨ pu a'ij pua'a tí'ixaxa'a a'iné jeíhua pu tirú'umua'aree ɨ́ ru tzajta'a ɨ́ tɨ a'ij pua'a 'een. 36Ayee nu tejá'amua'ixaate'e tɨ ayén té'eme a'ájna xɨcájra'a tɨ jetzen Dios huá'axɨjte'en matɨ́j mena'a pua'amé yé a'uchéjme íiyen chaanaca japua. Ayee pu ruxe'eve'e a'ame mej miyen tiu'utetzáahuate'en ɨ́ Dios jemi nain ɨ́ mej jɨ́n tiu'utaxájtaca'a chá'a mena'a, seɨj majta seɨj. 37Dios pu rɨ́'ɨ tí'imuaxɨ'epɨ'ɨntare'e a'ɨ́jna jɨme'e a'ij pej tí'ixaxa'ata'a, na'ari caí, a'ɨ́ɨ pu muá'axɨjte'en a'ɨ́jna jɨme'e a'ij pej tí'ixaxa'ata'a. 38Aj mú mi me'ɨ́n ɨ́ fariseos, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tiú'ujmua'ate ɨ́ yu'uxari jetze, a'ɨ́ɨ mú miyen tiraatá'ixaa tɨjɨ́n: ―Maeestru, ayée tu tí'ijxe'eve'e pej ti'itɨ́j taataseíjrate'en ɨ́ tej jɨ́n ráamua'aree tɨ júte'e é'eme'ecan ɨ́ Dios jemi a'ij pej ye'í rɨcɨ. 39Aj pu i Jesús ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―A'ɨ́ɨme i teɨtejra'a ɨ́ mej a'ij pua'a tí'iteteɨte, ayée mú tí'inehuavii nej ti'itɨ́j hua'utaseíjrate'en ɨ́ mej jɨ́n rɨ́'ɨ te'utaseíj matá'aj nu'u ráamua'aree nej Dios jetze aránca'ane. Ayee mú che'atá mena'a rɨcɨ tɨ́j ɨ́ ja'atɨ tɨ ru'ɨ́j mé úurɨe. Canu ti'itɨ́j hua'utaseíjrate'esin sino a'ii nu'u a'ij tɨ tiráaruu a'ɨ́jna ɨ́ Jonás teecan, a'ɨ́jna tɨ tí'ixaxa'ata'a ɨ́ Dios jetze me'ecan. 40’Tɨ́'ɨj a'ɨ́jna ɨ́ Jonás a'uun é'ejve a'u tɨ aúnee ɨ́ hua'í, a'ɨ́ɨ pu hua'í yá'unɨjcua. A'uu pu u é'etee huaíca xɨcaj tzajta'a, ajta huaíca tɨ́ca'ari tzajta'a tɨ arájca ɨ́ jucáara'an tzajta'a a'ɨ́jna ɨ́ hua'í tɨ yá'unɨjcua. Ayee pu che'atá na'a tí'ineruuren ineetzi i nej neajta teáata'a jetze airáane. A'uu nu araca'itɨ́ na'ame chuej tzajta'a huaíca xɨcaj tzajta'a, neajta huaíca tɨ́ca'ari tzajta'a. 41’Ayee nu hui tejá'amua'ixaate'e, a'ájna xɨcájra'a tɨ jetzen Dios amuá'axɨjte'en yee xɨ́'epɨ'ɨn xu huarɨ́j nusu yee caxu xɨ́'epɨ'ɨn huarɨ́j, a'ɨ́ɨme ɨ́ mej u Nínive é'echejca'a, a'ɨ́ɨ mú a'uun a'utéhuiixɨ'ɨsin mú'ejmi jamuan, majta tejá'amuaxɨ'epɨ'ɨntari'ire'en mú'een mɨ sej u'uche íjii. Ayee pu té'eme a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ mej seɨcɨé tiu'umuá'aj a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Nínive é'echejca'a matɨ́'ɨj ráanamuajri'i a'ij tɨ tiu'utaxájtaca'a me'ɨ́jna ɨ́ Jonás teecan. ’Mɨ́ neajta inee, i nej yé huaca mú'ejmi jemi, jaítze'e nu ve'ecán jɨ́n ti'itéjvee caí a'ɨ́jna ɨ́ Jonás teecan. Mɨ́ seajta mú'een, caxu na'ará'astijre'esin ineetzi. 42Ajta hui, a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a teecan tɨ ajmí'i tí'aijtaca'a úute pújme'en, a'ɨ́ɨ pu ajta huatéchaxɨjsin mú'ejmi jemi, ajta a'ɨ́ɨ pu ajta tejá'amuaxɨ'epɨ'ɨntari'ire'en mú'een, mɨ sej u'uche íjii a'ájna xɨcájra'a jetze mej a'utájeevi'ihua teɨte. Ayee pu té'eme a'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn a'ɨmuá a'uvé'emej tɨ́'ij ayén ráanamua a'ɨ́jna ɨ́ Salomón teecan tɨ nu'u huápɨ'ɨ rɨ́'ɨ mé teuúmua'aree. ’Mɨ́ neajta inee, i nej yé huaca mú'ejmi jemi, jaítze'e nu ve'ecán jɨ́n ti'itéjvee caí a'ɨ́jna ɨ́ Salomón teecan. Mɨ́ seajta mú'een, caxu na'ará'astijre'esin ineetzi. ―Ayee pu tihua'utá'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. 43Ajta ayée pu tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨjɨ́n: ―Tɨ́ pua'a seɨ́j xɨéjniu'ucari tɨ tiú'ujxana'acɨra'ate, tɨ pua'a huiirájra'ani tzajta'an seɨ́j ɨ́ tevi, a'ɨ́ɨ pu á'uche'ecane'e a'ame tɨ rahuauhuau a'u tɨ a'uhuáchi tɨ́'ij huaújse'upe'en. Tɨ́'ɨj caí rateuve'en, ayée pu tí'imua'ati tɨjɨ́n: 44“Niche'e huaré'ara'ani nehuárita'a u niche a'u nej a'arájraa.” Tɨ́'ɨj ave'eré'enen, ayée pu éene'en teuni a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ, tɨ naa uhua'é'ene'e a'ame ɨ́ ru tzajta'a. Cu xɨee mej mauchén uhuaré'e'icha'utaca'a u chi'ita, majta naa rɨ́'ɨ ru'uhuáruu. 45’Aj pu i a'ɨ́ɨn ɨ́ xɨéjniu'ucari, a'ɨ́ɨ pu hui huaja'uvé'evi'itɨ ɨ́ seica, ɨ́ mej aráhua'apua ará'ase, a'ɨ́mej ɨ́ mej jaítze'e a'ij pua'a 'é'en caí ɨ́ seɨj. Aj mú mi uteáruti naími'i mej mi me'uun huaté'e muá'ara'ani me'ɨ́jna tzajta'a ɨ́ tevi. Ajta á'iyen, ayén te'iráame tɨ jaítze'e a'ij pua'a 'éene'e á'ara'ani a'ɨ́jna ɨ́ tevi caí tɨ́j ajmí'i 'éene'e. Ayee pu tihuá'acɨ'ɨti a'ímej i mej a'ij pua'a tí'iteteɨte ɨ́ mej u'uche íjii. 46Aúche'e pu tí'ixajtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús matɨ́'ɨj me'uun a'ará'a a'ɨ́jna ɨ́ náànajra'an, majta ɨ́ ihuáamua'ame'en. Aa mú a'utéhuiixɨ pua'acɨé. Méjxe'eve'eca'a mej tiu'utaxáj jamuan. 47Aj pu i seɨ́j ayén tiraatá'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨjɨ́n: ―A mú pua'acɨé a'uté'uu a'anáàna, majta a'ihuáamua'a. Mémuahuahuau mej nu'u tiu'uxáj á jamuan. 48Aj pu i ayén tiu'utaniú a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨjɨ́n: ―¿A'ataani mej pú'een ɨ́ nináàna, nusu ɨ́ ne'ihuaamua'a? 49Aj pu i rumuájca'a jɨ́n hua'utaseíjra ɨ́ mej aiitecaíjme. Ayee pu tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―A'ii mú a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ mej jee nináàna pú'een na'ari ne'ihuaamua'a. 50Ayee pu'u hui tí'een, a'iné a'achú mej pua'amé miyen rɨcɨ a'ij tɨ tí'ijxe'eve'e ɨ́ Dios, a'ii mú a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ mej jee nináàna nusu a'ɨ́ɨme ɨ́ neja'atzimuá, na'ari necu'utzimuá o nejúutzimua'a. Yee pu'u.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\