San Mateo 14

1A'ájna xɨcájra'a jetze, a'ɨ́jna ɨ́ Heródes, ɨ́ tɨ i'i rey, a'ɨ́ɨ pu ráanamuajri'i a'ij tɨ rɨjca'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. 2Aj pu i ayén tihua'utá'ixaa a'ɨ́mej ɨ́ mej tí'ivaɨre'eca'a ɨ́ jemin tɨjɨ́n: ―A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een a'ɨ́jna ɨ́ Juan tɨ tí'itemuaɨ'ɨhuacare'e. Pu'uri a'itáraa a'u mej ye'avá'ana. A'ɨ́j pu jɨ́n raayɨ́'ɨtɨ tɨ ayén rɨcɨ a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ muárɨ'eri'ira'a ɨ́ tej jɨ́n a'ij ya'useíj. 3Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Heródes, a'ɨ́ɨ pu ajmí'i raatéevi'i a'ɨ́jna ɨ́ Juan. Ra'amuajɨ́'ɨcɨ'e pu aiteújna. Ayee pu 'een jɨ́n ráaruu a'iné Juan pu ra'ajteá'axɨ a'ɨ́jna jɨme'e tɨ Heródes ra'ancuré'evi'itɨ a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a tɨ Felipe raatévi'itɨne'e. A'ɨ́jna ɨ́ Felipe, a'ii pu a'ɨ́ɨn pu'éene'e ɨ́ juutzeájra'an ɨ́ rey. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a, ayée pu ántehuaaca'a tɨjɨ́n Herodías. 4Ayee pu te'irájraa tɨ Juan ayén tiraatá'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ Heródes tɨjɨ́n: ―Capu a'ij tí'irɨ'ɨri pej ratévi'itɨne'en muá'ihuaara'a tɨ ratévi'itɨne'e. 5Heródes pu rajé'icatamɨ'ɨca'a a'ɨ́jna ɨ́ Juan. Aru huá'atziɨɨne'eca'a ɨ́ teɨte, a'iné a'ɨ́ɨ pu ramua'areereca'a mej miyen tí'ixaxa'ata'a tɨ nu'u a'ɨ́ɨn pú'een seɨ́j tɨ tí'ixaxa'a Dios jetze me'ecan. 6Tɨ́'ɨj teja'uré'ene a'ájna xɨcájra'a tɨ jetzen huanú'ihuaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Heródes, 'ɨ́ita'a pu uteájrupi u chi'ita tɨ ij tiu'utéene'en ruseɨ́j huá'a vejli'ipua. A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een yaujra'an a'ɨ́jna Herodías. Jé'ecan pu ra'aránajcheca'a a'ɨ́jna ɨ́ rey tɨ ayén tiu'utéenei. 7A'ɨ́j pu jɨ́n a'ɨ́ɨn te'ataújratziiri'i runiuuca jɨme'e tɨ ayén raatá'an a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a a'ij tɨ ti'itɨ́j tí'ixe'eve'e. 8Ajta a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a, a'ɨ́ɨ pu ayén tiraata'íhua'uri'i ɨ́ runáàna tɨjɨ́n: ―¿Ti'itájni neraatáhuavii? Aj pu i a'ɨ́ɨn náànajra'an ayén tɨjɨ́n: ―Huatáhuaviiri'i ɨ́ mu'úura'an ɨ́ Juan tɨ tí'itemuaɨ'ɨhuaca. Aj pu i, a'ɨ́ɨn 'ɨ́ita'a ayén tiraatá'ixaa: ―Patá'aj naata'ɨ́'ɨte'en tuxa'a jetze ɨ́ mu'úura'an a'ɨ́jna ɨ́ Juan tɨ tí'itemuaɨ'ɨhuaca. 9A'ij pu pua'a raatá'a a'ɨ́jna ɨ́ rey. Mɨ́ ajta, ari ayén te'ataújratziiri'i tɨ ayén huárɨni a'ij tɨ tí'ijxe'eve'e. Majta a'ɨ́ɨme tɨ hua'utá'inee, a'ɨ́ɨ mú majta ráanamuajri'i tɨ tiu'utá'a ɨ́ runiuuca. A'ɨ́j pu jɨ́n, a'ɨ́ɨn tiu'uta'aíjtaca'a mej mi miyen huárɨni a'ij tɨ tiraatáhuaviiri'i. 10Ajta á'iyen a'ɨ́ɨ pu xantaaru'u huata'áiteca'a tɨ u á'ume'en a'u tɨ aiteánami'i a'ɨ́jna ɨ́ Juan tɨ ij ru'ijveíjche ɨ́ mu'úura'an. 11Tɨ́'ɨj ayén huarɨ́j, aj pu i ye'erá'ɨ'ɨte a'ɨ́jna ɨ́ mu'úura'an ɨ́ tuxa'a jetze tɨ ij Herodías ayén raamuaree tɨjɨ́n raajé'ica, tzɨ́te'e, a'ɨ́jna ɨ́ Juan. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ rey, a'ɨ́ɨ pu raata'ɨ́'ɨte a'ɨ́jna jemi ɨ́ yaujra'an ɨ́ Herodías. Aj pu i a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a raata'ɨ́'ɨte ɨ́ runáàna. 12Majta me'ɨ́n ɨ́ mej á'ujujhua'ane'e ɨ́ Juan jamuan, a'ɨ́ɨ mú á ve'ere'enée, miyá'utɨɨ me'ɨ́jna ɨ́ mɨ'ɨchi. Matɨ́'ɨj mi ra'avá'ana. 13Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Jesús, tɨ́'ɨj ráamua'areeri'i tɨjɨ́n meraajé'ica a'ɨ́jna ɨ́ Juan, tɨ'ɨquí ateájraa ɨ́ baarcu jetze. Ruseɨ́j pu á'uraa. A'uu pu a'ará'a a'u tɨ caí jé'e ti'itɨ́j. Majta ɨ́ teɨte, a'ɨ́ɨ mú ráamua'areeri'i a'u tɨ a'ij 'eene'e. A'ɨ́j mú jɨ́n, curé'ecɨjxɨ mej a'uchéjme. Aj mú mi ru'ɨcán raatavén. 14Tɨ́'ɨj i Jesús a'itáraa ɨ́ baarcu jetze. Tɨ́'ɨj hua'useíj ɨ́ teɨte ɨ́ mej mu'íi, a'ɨ́ɨ pu huá'ancu'uvajxɨ. Ajta tihuá'uhuaa ɨ́ mej tí'icucui'i. 15Tɨ́'ɨj huateáchumua'areca'a, aj mú mi ave'eré'ene jemin ɨ́ mej jamuan á'ujujhua'ane'e. Aj mú mi miyen tiraatá'ixaa tɨjɨ́n: ―Pu'uri téchumua'ari, ajta capu ja'atɨ́ ye'e é'eche ayajna. Patá'aj hua'aré'e'itixɨ'ɨn mej mi a'ucɨ́jxɨ'ɨn mé já'ahua'a chajta'a matá'aj ti'itɨ́j huánanan ɨ́ mej ráacua'ani. 16Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Jesús, ayée pu tiu'utaniú tɨjɨ́n: ―Capu ruxe'eve'e mej a'ucɨ́jxɨ'ɨn. Setá'aj tihua'umín mú'een. 17Aj mú mi miyen tɨjɨ́n: ―Ayee tu'u pua'améca tícha'ɨɨ anxɨ́vica ɨ́ pan, teajta hua'apuaca ɨ́ hua'ité. 18Aj pu i Jesús ayén tɨjɨ́n: ―Mé seneje'evé'e'ɨ'ɨpɨ'ite'e. 19Aj pu i a'ɨ́ɨn hua'uta'aíj mej a'ujrá'ase ɨ́ tu'upi tzajta'a. Aj pu i Jesús ra'ancuré'e'ɨ'ɨpɨ'ɨ pan, ajta ɨ́ hua'ité. Aj pu i júte'e ájneereca'a. Tɨ'ɨj jí rɨ́'ɨ tiraatá'a ɨ́ Dios. Aj pu i ra'antítaaraxɨ ɨ́ pan. Tɨ'ɨj jí hua'uré'e'ɨ'ɨpɨ'ite a'ɨ́mej ɨ́ mej jamuan á'ujujhua'ane'e. Majta me'ɨ́n, a'ɨ́ɨme mú hua'uré'e'ɨ'ɨpɨ'ite ɨ́ teɨte. 20Naíimi'i mú tiú'ucuaa. Jéihua mú huáju'uxai. Ajta jeíhua pu avé'eturaa ɨ́ pan, majta ɨ́ hua'ité. Tamuáamuata'a japuan hua'apua mú te'evé'ejɨste sicɨ́ri jetze me'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ tɨ te'avá'aturaa. 21Majta me'ɨ́n ɨ́ mej tiú'ucuaa, ayée mú ará'aseca'a a'achú cumu anxɨ́j vi'ira'a ɨ́ teteca. Majta ɨ́ mé 'uuca, majta ɨ́ tɨ'ɨríi, a'ɨ́ɨ mú majta tiú'ucuaa. 22Aj pu i hua'uta'aíj a'ɨ́mej ɨ́ mej jamuan á'ujujhua'ane'e mej nu'u atécɨɨne ɨ́ baarcu jetze mej mi antácɨɨne után pújme'en, mej mi me'ɨ́n amuacaí me'uun e'ará'asti. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Jesús, a'úu pu a'uteájturaa tɨ ij hua'aré'e'itixɨ'ɨn ɨ́ teɨte. 23Tɨ́'ɨj hua'aré'e'itixɨ, a'úu pu a'uteájraa ɨ́ jɨrí jetze ruseɨ́j tɨ ij raatéjhuauni ɨ́ Dios jemi. Tɨ́'ɨj huateátɨca'areca'a, a'úu pu a'utéveeca'a ruseɨ́j. 24Ajta a'ɨ́jna ɨ́ baarcu, pu'uri a'ɨmuá aumé'ecaa já'ita'a ɨ́ jaj japua. Aj pu i huatá'eecareca'a ca'anín jɨme'e. Temua'a pu te'ateáxɨjrihua'a ɨ́ jaj ɨ́ baarcu jetze a'ɨ́jna ɨ́ eeca jɨme'e tɨ auj ráruuréjveeca'a. 25Aré'apua'a, tɨ́'ɨj tapuá'arijme'eca, Jesús pu ave'eré'ene a'ájna vejli'i huá'a jemi. Jaj japua pu huamé'ecaa. 26Majta me'ɨ́n ɨ́ mej jamuan á'ujujhua'ane'e, matɨ́'ɨj raaseíj, jé'ecan mú tiu'utátziɨn. Temua'a mú titeejíjhuaca'a me'ɨ́jna jɨme'e mej tiu'utátziɨn. Ayee mú tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: ―Chéjcan pu pú'een amɨ́jna. 27Ajta á'iyen, Jesús ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Xu'uhuateújca'ane mɨ ru tzajta'a. Nee nu ne'ɨ́n pɨ́rɨcɨ ɨ́ Jesús. Caxu tí'itziɨɨne'e. 28Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Pedro, a'ɨ́ɨ pu ayén tiraatajé tɨjɨ́n: ―Tavastara'a, tɨ pua'a mú'ee pe'ɨ́n pú'een, naata'áijte'e nej nemánna urarɨ́'ene'en mú'eetzi jemi a'ɨ́jna ɨ́ jaj japua. 29Aj pu i Jesús ayén tiraatá'ixaa tɨjɨ́n: ―Mú pa'uvé'eme'en. Aj pu i a'itáraa ɨ́ baarcu jetze. Tɨ'ɨquí rájraa ɨ́ jaj japua. Aa pu vejli'i aumé'ecaa a'u tɨ a'ij 'eene'e ɨ́ Jesús. 30Tɨ́'ɨj ráamua'areeri'i tɨ ca'anín jɨ́n huatá'eecareca'a, a'ɨ́ɨ pu tiu'utátziɨn. Aj pu a'utéjche tɨ a'ucárute ɨ́ jaj tzajta'a. Aj pu i ayén huajíjhuaca'a tɨjɨ́n: ―Tavastara'a, ne japua huániuuchi. 31Jɨ́me'en pu ayén tiu'ujíjhuaca'a, aj pu i Jesús ajmeíjca'ataca'a. Rajví'i a'ɨ́jna ɨ́ Pedro. Aj pu i ayén tiraatá'ixaa tɨjɨ́n: ―Capej a'atzu té'atzaahuate'e mú'ee. ¿A'iné 'een jɨ́n pecaí ná'atzaahuate'e? 32Matɨ́'ɨj atéecɨ ɨ́ baarcu jetze, aj pu i huateápua'areca'a a'ɨ́jna ɨ́ eeca. 33Matɨ́'ɨj mi me'ɨ́n ɨ́ mej aráatei baarcu jetze, a'ɨ́ɨ mú títunutaxɨ ɨ́ Jesús jemi. Aj mú miyen rɨ́'ɨ tiraatajé tɨjɨ́n: ―Mú'ee pej tzɨ́te'e pe'ɨ́n pú'een i yaujra'an ɨ́ Dios. 34Matɨ́'ɨj antacɨ́j, aj mú mi aitacɨ́j ɨ́ baarcu jetze ajna'a já'ahua'a, chajta'a tɨ ayén téja'arájtehuaa tɨjɨ́n Genesaret. 35Majta me'ɨ́n ɨ́ teɨte, matɨ́'ɨj raamuá'a me'ɨ́jna ɨ́ Jesús, aj mú mi tihua'aré'e'iti'iraxɨ nainjapua ɨ́ mej a'ɨmuá antachéejme'ecaa. Aj mú mi hua'eráavi'itɨ naíjmi'ica ɨ́ mej tí'icucui'i ɨ́ Jesús jemi. 36Jéihua mú rájhuaviiri'i tɨ hua'utá'an mej mi ra'ajtamuárɨ'en a'ájna cɨ́ɨxure'ara'an jetze tɨ́j na'a tɨ uvíjpi'i. Majta me'ɨ́n ɨ́ mej miyen ra'ajtamuárɨej, naíjmi'i mú huarúj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\