San Mateo 17 | Bible.is
San Mateo 17

1Teuumé'eca a'achú cumu arájsevi xɨca, aj pu'i Jesús antíraa jɨrí japua. A'ɨ́mej pu a'uví'itɨ a'ɨ́jna ɨ́ Pedro, ajta a'ɨ́jna ɨ́ Jacobo, ajta a'ɨ́jna ɨ́ Juan, ɨ́ tɨ juutzeájra'an pú'een a'ɨ́jna ɨ́ Jacobo. 2Matɨ́'ɨj me'uun a'uté'uuca'a, aj pu'i seɨcɨé tiu'utaújseijrataca'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús mej seijraca. Ayee pu temua'a ti'itémastacare'e ɨ́ néerime'ara'an tɨ́j xɨcaj. Temua'a pu tiu'utécuainareca'a ɨ́ cɨ́ɨxure'ara'an. Ayee pu ti'itetáatɨye'icaa tɨ́j taij. 3Majta á'iyen, hua'apua huataseíjre huá'a tzajta'a. A'ii mú a'ɨ́ɨn pú'eene'e a'ɨ́jna ɨ́ Moisés teecan, ajta a'ɨ́jna ɨ́ Elías tɨ ajmí'i tí'ixaxa'ata'a ɨ́ Dios jetze me'ecan. A'ɨ́ɨ mú tí'ixajtaca'a ɨ́ Jesús jamuan. 4Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Pedro, a'ɨ́ɨ pu ayén tiraatá'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨjɨ́n: ―Tavastara'a, naa pu xɨ́'epɨ'ɨn tej yé huaté'uu tiyajna. Tɨ́ pua'a mua'aráanajche, tej huaícaca huátaahuaa ɨ́ ɨnaamua. Seɨ́j pu muacɨ'ɨti mú'eetzi, ajta seɨ́j, amɨ́jna mɨ Moisés. Ajta seɨ́j pu racɨ'ɨti amɨ́jna mɨ Elías. 5Aúche'e pu ti'ixáataca'a tɨ́'ɨj jaitɨri e'ecávi'irixɨ huá'a japua. Huá'a tzajta'a pu rájrupi a'ɨ́jna ɨ́ jaitɨri tɨ naa ti'itetáatɨye'i. Aj pu i tzajta'an e'icánamuajre tɨ ja'atɨ́ ayén tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: ―A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ niyauj, ɨ́ nej raxɨ́'eve'e. Jé'ecan pu rɨ́'ɨ tineetá'aca ineetzi. Xáanamuajri'i se'íjna. ―Ayee pu tiu'utaxájtaca'a. 6Matɨ́'ɨj ráanamuajri'i me'ɨ́jna, aj mú mi e'eráavatzɨ á chuaata'a a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Jesús jamuan á'ujujhua'ane'e, a'iné temua'a mú tiu'utátziɨn. 7Aj pu i Jesús á ve'eré'ene huá'a jemi. Tɨ'ɨj jí hua'ajtamuárɨej. Aj pu i ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Xá'ajhuiixɨ'ɨ mú'een. Caxu tí'itziɨɨne'e. 8Majta me'ɨ́n, Matɨ́'ɨj mé uunéjne'ereca'a, capu ché'e mé'e é'eja'atɨjca'a. A'ii pu'u án jé'eseijre'eca'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. 9Matɨ́'ɨj já'ita'a a'ucajú'uca ɨ́ jɨrí japua, Jesús pu ayén tihua'utá'ijmɨijri'i tɨjɨ́n: ―Caxɨ́ɨ xu ja'atɨ́ ixaate'e a'ij sej tiu'uséij. Seuche'e rachú'eve'e ajta nena'a caí inee, i nej neajta teáata'a jetze airáane, aitára'ani huá'a tzajta'a ɨ́ mɨ'ɨchite. 10Majta me'ɨ́n ɨ́ mej jamuan á'ujujhua'ane'e, ayée mú tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿A'iné 'een jɨ́n miyen tí'ixaxa'a a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tiú'ujmua'ate ɨ́ yu'uxari jetze miyen tɨjɨ́n amuacaí pu nu'u ruxe'eve'e tɨ yé uvé'enen a'ɨ́jna ɨ́ Elías? 11Jesús pu ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Ayej ti'ayajna. Elías pu xaa yé uvé'enejsin tɨ ij nain tiu'ujéjcuare'en mej mi majtáhua'a ra'ará'astijre'en ɨ́ Dios. 12Mɨ́ neajta inee, ayée nu tejá'amua'ixaate'e tɨ a'ɨ́ɨn Elías ari yé uvé'ene. Majta me'ɨ́n, camu raamuá'a sino ayée mú ráaruu a'ij mej tí'ijxe'eve'eca'a. Ayee mú majta che'atá mena'a neruuren ineetzi, i nej neajta teáata'a jetze airáane. Puaíjtzi mú majta naatá'asin ineetzi. 13Jɨ́me'en pu'u ayén tiu'utaxájtaca'a, aj mú mi ráamua'areeri'i tɨ a'ɨ́ɨn a'ɨ́jna jɨ́me'en tiu'utaxájtaca'a ɨ́ Juan teecan tɨ huá'amuaɨ'ɨhuacare'e. 14Matɨ́'ɨj me'uun a'ará'a a'u mej e'etiújseɨre'eca'a jeíhua ɨ́ teɨte, seɨ́j pu ave'eré'ene ɨ́ Jesús jemi. Aj pu i e'evé'etunutaca'a vejli'ipuan. 15Ayee pu tirájhuaviiri'i tɨjɨ́n: ―Nevástara'a, patá'aj rá'ancu'uvajxɨ'ɨn ɨ́ niyauj. A'ɨ́ɨ pu rutɨ́mua'i. A'ɨ́j pu jɨ́n rajpuaíjtzi huápɨ'ɨ. Mu'iitɨ́ pu anájve taij tzajta'a, ajta á jaata'a. 16Nee nu ye'eráavi'itɨ a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej mú'eetzi jamuan á'ujujhua'an mej mi tiráahuaate'en. Majta me'ɨ́n, camu raayɨ́'ɨtɨhua'a muá'araa. 17Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Jesús, ayée pu tiu'utaniú tɨjɨ́n: ―Mú'een mɨ sej caí a'atzu té'atzaahuate'e, mɨ sej caí mé úumua'aree, ¿a'achúni pua'an nine'ira'a aúche'e ruvɨ'e'eve'e nej niyen huatevée ná'ara'ani mú'ejmi jemi? ¿Ni ayén ruxe'eve'e nej á'ateevi'in tɨ́j na'a rusén jɨme'e nej niyen mú'ejmi jemi yé huatéveeca nej ni rɨ́'ɨ amuáaruuren? Mé se'evé'evi'itɨchi mɨ pa'arɨ'ɨ. Matɨ́'ɨj mi á ye'evé'evi'itɨ. 18Aj pu i Jesús ra'ajté'axɨ a'ɨ́jna ɨ́ tiyaaru'u tɨ pa'arɨ'ɨ tzajta'a seijre'eca'a. Aj pu i huirájraa. Jɨ́me'en pu'u huirájraa, tɨ'ɨquí huarúj a'ɨ́jna ɨ́ pa'arɨ'ɨ. 19Matɨ́'ɨjtá mi, a'ɨ́ɨme ɨ́ mej jamuan á'ujujhua'ane'e, rujɨ́ɨmua'a mú tiu'uxájtaca'a a'ɨ́jna jamuan ɨ́ Jesús. Ayee mú tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿A'iné 'een jɨ́n tecaí raayɨ́'ɨtɨhua'a ta'araa tej raatamuárite'en te'ɨ́jna ɨ́ tiyaaru'u tɨ tzajta'an seijre'eca'a? 20Aj pu i Jesús ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Ayee pu'u ti'ayajna, a'iné caxu a'atzu té'atzaahuate'e. Ayee nu tejá'amua'ixaate'e jé'iyecan jɨme'e, temua'a pu tí'ivaɨre'e sej siyen té'atzaahuate'e ɨ́ ru tzajta'a tɨ ayén teja'uré'enen a'ij tɨ tejamuá'amitɨejte'e. A'ɨ́ɨ pu'u ruxe'eve'e sej siyen té'atzaahuate'e cɨ́j caj. Tɨ́ pua'a siyen cɨ́j caj té'atzaahuate'e, aj pu xaa rɨ'ɨrí sej si siyen tiraata'aíjte'en amɨ́jna mɨ jɨrí tɨjɨ́n: “Tíchesi, ateájra'a á jaata'a já'ahua'a játe'ana jetze tɨ ve'ée.” Ajta a'ɨ́ɨn mɨ jɨrí, ayée xaa ne'u rɨni. Ayee pu'u xaa ne'u, tɨ pua'a siyen té'atzaahuate'e, nain xu jɨ́n raayɨ́'ɨtɨhua'a xá'aju'un. 21Ajta, setá'aj siyen raatamuárite'en se'ɨ́jna ɨ́ tiyaaru'u tɨ ayén 'een tɨ́j amɨ́jna, ayée pu tiú'ujxe'eve'e sej raatáhuavii ɨ́ Dios, seajta huaúru'itzi'ive'en. 22Matɨ́'ɨj mauj naíjmi'i á'ujujhua'ane'e me'újna já'ahua'a tɨ jetzen e'ejtéme'ecantaca'a u Galilea, Jesús pu ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Ayee pu ja'atɨ́ tiu'utátuiire'esin ineetzi jɨme'e i nej neajta teáata'a jetze airáane. A'ɨ́ɨ pu neetzi jɨme'e hua'utátuiire'esin a'ɨ́mej jemi ɨ́ teteca. 23Majta me'ɨ́n, ayée mú neejé'icatan. Mɨ́ neajta inee, ayée nu hui huatarújsin huaíca xɨca jetze. Yee pu'u xaa ne'u teja'uré'enejsin. Majta me'ɨ́n ɨ́ mej Jesús jamuan á'ujujhua'ane'e, jeíhua mú huataújxɨeemɨste matɨ́'ɨj ráanamuajri'i a'ij tɨ tiu'utaxájtaca'a. 24Matɨ́'ɨj mi chajta'a a'ará'a a'ujna Capernaúm. Matɨ́'ɨj mi seica e'iré'ene jemin a'ɨ́jna ɨ́ Pedro. A'ii mú a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ mej tiú'ujijve'e me'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ hua'apua tumin ɨ́ tɨ jɨ́n tiu'utévaɨre'esin huá'a teyujta'a. Ayee mú tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿Ni caí tí'inajchitan a'amua maestro a'ɨ́jna ɨ́ hua'apua tumin ɨ́ tɨ tiu'utévaɨre'esin u tatéyujta'a? 25Aj pu i ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Aa ni'ijtá ne'u. Aj pu i Pedro uteájrupi u chi'ita. Capu xɨ ti'itɨ́j a'ij tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Pedro, sino Jesús pu amuacaí ayén tiraatá'ixaa tɨjɨ́n: ―¿A'iné timuá'amitɨejte'e, Simón? ¿A'atéenqui mejíjve'e a'ɨ́mej ɨ́ rey ɨ́ mej tí'aijta íiyen chaanaca japua? ¿A'atéenqui mejíjve'e ca'ɨ́n a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tí'itua'araca ɨ́ mej te'iráatɨ'ɨcɨ, na'ari me'ɨ́jna jɨme'e a'achú tɨ caj seɨ́j tí'ijcha'ɨɨ? ¿Ni qui a'ɨ́mej mejíjve'e ɨ́ ruyaujmua'a ca'ɨ́n qui a'ɨ́mej ɨ́ mej seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan? 26Pedro pu ayén tiu'utaniú tɨjɨ́n: ―A'ɨ́ɨme ɨ́ mej seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan. Ajta Jesús pu ayén tiraatá'ixaa tɨjɨ́n: ―A'ɨ́j pu jɨ́n, capu ruxe'eve'e ɨ́ mej tiu'utanájchita a'ɨ́ɨme ɨ́ huá'ayaujmua'a. 27’Mɨ́ ajta, tetá'aj caí tiyen hua'utaníniu'ucaste'en, ayée pej huárɨni. Patá'aj hui u á'ume'en a'u tɨ e'eve'e'ástɨme ɨ́ jaj. Pajta ra'ateáhua'axɨn ɨ́ cua'itzɨ'ɨpua á jaata'a. Pajta, pe'ɨ́jna ɨ́ hua'í, ɨ́ ta'amuájca pej raatévi'ira, patá'aj ra'acána'axɨn, án pej pi yé'eteuni ɨ́ téne'etze'en seɨ́j ɨ́ tumin tɨ ayén tí'ijnajche a'achú cumu muáacua tumin. Patá'aj ye'erá'ɨn ɨ́ tumin patá'aj tihua'unájchite'en, pajta ineetzi jɨme'e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\