San Mateo 2 | Bible.is
San Mateo 2

1A'uu pu ja'unú'ihuaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús, chajta'a tɨ ayén téja'arájtehuaa tɨjɨ́n Belén. A'uu pu ajtéme'ecan a'ɨ́jna ɨ́ chuéjra'a japua tɨ ayén téja'arájtehuaa tɨjɨ́n Judea. A'ájna a'u tɨ a'ɨ́ɨn ja'unú'ihuaca'a ɨ́ Jesús, a'ɨ́ɨ pu ti'itéveeca'a ɨ́ rey jɨme'e a'ɨ́jna ɨ́ Heródes. Matɨ́'ɨj mi seica Jerusalén e'iré'ene ɨ́ mej jeíhua támua'arejca'a. U jetze pújme'en mú e'eráacɨ a'utɨ́ 'eíjninei ɨ́ xɨcaj. 2Matɨ́'ɨj mi miyen tiraata'íhua'uri'i ɨ́ Heródes miyen tɨjɨ́n: ―¿A'uné a'ij 'een a'ɨ́jna ɨ́ huá'a rey ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan, a'ɨ́jna tɨ auchén huanú'ihuaca'a? A'ájna já'ahua'a a'utɨ́ 'eíjninei ɨ́ xɨcaj, a'ujna a'u tej é'eche, xu'ura'ave tu huaseíj tɨ a'utátzaareajraa a'ɨ́jna jɨme'e tɨ huanú'ihuaca'a. A'ɨ́j tu jɨ́n te'uun mú a'uvé'eju'un tej ti rɨ́'ɨ tíraatéanajche. 3Tɨ́'ɨj ráamua'areeri'i a'ɨ́jna ɨ́ rey, a'ɨ́jna ɨ́ Heródes, jé'ecan pu ti'ijmua'astɨ́ já'araa a'ɨ́jna jɨme'e. Majta, ɨ́ teɨte ɨ́ mej Jerusalén a'uchéjme'ecaa, naími'i mú tí'itziɨɨne'eca'a. 4Tɨ'ɨj jí Heródes hua'utajé naíjmi'ica ɨ́ mej tihuá'aijte'e a'ɨ́mej ɨ́ mej tí'ivaɨre'e hua'atéyujta'a, majta ɨ́ mej tihuá'amua'atehua'a ɨ́ teɨte a'ij tɨ té'eyu'usi'i ɨ́ yu'uxari jetze. Ayee pu tihua'uta'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿A'uné nu'u á'anu'ihuan a'ɨ́jna ɨ́ Cɨríistu'u? 5Aj mú mi miyen tiraatá'ixaa tɨjɨ́n: ―A'ujna Belén, ɨ́ chajta'a tɨ a'uun ajtéme'ecan a'ujna já'ahua'a u Judea, a'iné ayée pu ajmí'i ra'uyú'uxaca'a a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ tí'ixaxa'ata'a ɨ́ Dios jetze me'ecan. 6Ayen tɨjɨ́n: Mú'een mɨ sej Belén a'uchéjme, a'ujna chuéjra'a japua tɨ a'uun auucá'a u Judá, íjii, mú'een xu xaa se'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ sej jaítze'e cɨ́lieen jɨ́n tí'aijta. Mɨ́ ajta, méjca'i huáyee, seɨ́j pu a'amua jetze nu'ihuan tɨ ve'ecán jɨ́n tiu'uta'aíjta. A'ɨ́ɨ pu antiújmua'aréere a'ame huá'a jɨme'e ɨ́ neteɨ́testemua'a, a'ɨ́mej ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan. 7Aj pu i Heródes huaja'utajé avíitzi jɨme'e a'ɨ́mej ɨ́ mej jeíhua támua'arejca'a. Tɨ'ɨj jí ayén tihua'uta'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿A'achúni ari á'atee tɨ huaja'utaseíjra a'ɨ́jna ɨ́ xu'ura'ave? 8Ajta á'iyen hua'uta'aíj mej á'ucɨɨne a'ujna u Belén. Ayen tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Sericu, setá'aj yá'uhuauni temua'a naa se'ɨ́jna ɨ́ pa'arɨ'ɨ. Setɨ́'ɨj raateún, aj xu si mú a'uvé'eju'un setá'aj naatá'ixaate'en, neatá'aj neajta inee á'ume'en, neatá'aj rɨ́'ɨ tiraateájtuaani. 9Matɨ́'ɨj ráanamuajri'i me'ɨ́jna ɨ́ rey, aj mú mi a'ucɨ́j. Ajta a'ɨ́ɨn xu'ura'ave tɨ a'utaseíjre a'ɨ́mej jemi a'ujna seɨ́j chuéjra'a japua a'u tɨ 'eíjninei ɨ́ xɨca, a'ɨ́ɨ pu amuacaí huamé'ecaa. Tɨ'ɨj jí án a'ujcháxɨ ɨ́ chi'ij japua a'u tɨ a'ij é'ene'e a'ɨ́jna ɨ́ pa'arɨ'ɨ. 10Jé'ecan mú huataújtemua'ave matɨ́'ɨj raaseíj me'ɨ́jna ɨ́ xu'ura'ave. 11Mua'antenéesime'ecaa mú u chi'ita, matɨ́'ɨj mi raaseíj ɨ́ pa'arɨ'ɨ jamuan ɨ́ náànajra'an. Aj mú mi títunutaxɨ. Temua'a mú naa rɨ́'ɨ tiraatá'a. Matɨ́'ɨj mi te'entícuunaxɨ tiu'ujcáaja, a'ɨ́ɨ mú raatapuaíjve ti'itɨ́j oro, majta ti'itɨ́j cɨ́tzive'eri, majta ti'itɨ́j cuaane'e tɨ ayén ántehuaa tɨjɨ́n mirra. 12Majta á'iyen tiú'umaaraca'a tɨ nu'u Dios hua'utá'ijmɨijri'i mej nu'u caí huaré'ecɨɨne a'ɨ́jna jemi ɨ́ Heródes. A'ɨ́j mú jɨ́n seɨ́j jetze a'ucɨ́ ɨ́ juye mej mi a'uré'enen me'újna chuéjra'a japua a'u mej é'echejca'a. 13Matɨ́'ɨj a'ucɨ́j a'ɨ́ɨme ɨ́ mej jeíhua támua'arejca'a, ja'atɨ́ pu huataseíjre a'ɨ́jna jemi ɨ́ José tɨ́'ɨj tí'imaaraca'a. A'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ, a'ii pu a'ɨ́ɨn pú'eene'e seɨ́j tɨ tí'ivaɨre'e u ta japua. Ayee pu tiraatá'ixaa tɨjɨ́n: ―Ájchesi. Patá'aj rá'anvi'itɨn pe'ɨ́jna ɨ́ pa'arɨ'ɨ, pajta ɨ́ náànajra'an. Á'ura'a patá'aj raaté'avaa mɨ pa'arɨ'ɨ, pajta ɨ́ náànajra'an. Huá'anvi'itɨchi a'ujna Egipto. Setá'aj se'uun a'uté'en ajta nena'a caí neajtahua'a amuaatá'ixaate'en ja'anáj tɨ huatárɨ'ɨristari sej yé uvé'enen seyajna. Ayee xu huárɨni a'iné a'ɨ́jna ɨ́ Heródes, a'ɨ́ɨ pu rahuauni ɨ́ pa'arɨ'ɨ tɨ i raajé'ica. ―Ayee pu tiraatá'ixaa. 14Tɨ'ɨj jí ájchee ɨ́ José. Ya'uví'itɨ a'ɨ́jna ɨ́ pa'arɨ'ɨ, ajta náànajra'an. Ajta a'ɨ́ɨn huá'a jamuan pu á'uraa a'ájna tɨ́ca'ari tzajta'a. A'uu mú a'ará'a a'ujna Egipto. 15A'uu mú é'etee ajta caí huamɨ́'ɨ a'ɨ́jna ɨ́ Heródes. Ayee pu a'ɨ́jna jɨ́n huarɨ́j tɨ́'ij araúrasten ɨ́ niuucari tɨ jɨ́me'en ayén ajmí'i tiu'utaxájtaca'a seɨ́j tɨ tí'ixaxa'ata'a ɨ́ Dios jetze me'ecan tɨjɨ́n: “U nu ya'utajé ɨ́ niyauj a'ujna Egipto.” 16Tɨ́'ɨj Heródes ráamua'areeri'i mej raatémua'itɨ a'ɨ́ɨme ɨ́ mej jeíhua támua'arejca'a, jé'ecan pu huataniú'ucaca'a. Tɨ́'ɨj jí ra'utámua'areeri'i a'ij mej tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́ɨme, aj pu i Heródes tiu'uta'aíjtaca'a mej nu'u huá'ucui'ini naíjmi'ica ɨ́ tɨ'ɨríi mej teteca ɨ́ mej miyen raacha'ɨ́jmee hua'apua nine'ira'a múucɨ pújme'en. Naíjmi'ica mú huajá'ucuii a'úu mej Belén é'echejca'a, majta ɨ́ seica ɨ́ mej a'ɨmuá antachéejme'ecaa. 17Ayee pu te'araúraste a'ɨ́jna ɨ́ niuucarijra'a tɨ jɨ́me'en ayén ajmí'i ra'uyú'uxaca'a a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ tí'ixaxa'ata'a ɨ́ Dios jetze me'ecan. Ayee pu ántehuaaca'a tɨjɨ́n Jeremías. 18Ayen tɨjɨ́n: Ayee pu tiú'unamuajri'i a'ujna já'ahua'a u Ramá, mej ruyeineca'a, majta jeíhua ruxɨeemɨjte'eca'a. A'ɨ́jna ɨ́ Raquel, a'ɨ́ɨ pu seɨ́j a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ mej ruyeineca'a. Ruyaujmua'a pu jɨ́me'en ruyeineca'a. Capu raxɨ́'eve'eca'a mej rɨ́'ɨ tiraatéjeeve a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ mej caí ché'e mé jé'e já'ahua'a ɨ́ yaújmua'ame'en. Ayee pu'u. 19Aru tɨ́'ɨj ari huamɨ́'ɨ a'ɨ́jna ɨ́ Heródes, seɨ́j pu ajta huataseíjre a'ɨ́jna jemi ɨ́ José tɨ́'ɨj tí'imaaraca'a. A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een seɨ́j tɨ tí'ivaɨre'e ta japua ɨ́ tavástara'a jemi. Ayee pu a'ɨ́ɨn tiraatá'ixaa tɨjɨ́n: 20―Ájchesi. Ánvi'itɨchi hui a'ɨ́jna ɨ́ pa'arɨ'ɨ, pajta ɨ́ náànajra'an. Setá'aj já'ucɨɨne se'újna chuéjra'a japua tɨ ayén téja'arájtehuaa tɨjɨ́n Israél. Pu'uri huamɨ́'ɨ ɨ́ tɨ rajé'icatamɨ'ɨca'a a'ɨ́jna ɨ́ pa'arɨ'ɨ. ―Ayee pu tiraatá'ixaa. 21Tɨ'ɨj jí ájchee a'ɨ́jna ɨ́ José. Aj pu'i ya'uví'itɨ a'ɨ́jna ɨ́ pa'arɨ'ɨ, ajta náànajra'an. A'uu mú a'ará'a me'újna Israél. 22Mɨ́ ajta a'ɨ́ɨn José, ayée pu ráamua'areeri'i tɨ nu'u a'ɨ́ɨn Arquelao tí'aijtaca'a ruyá'upuacɨ'ɨ jetze me'ecan, a'ɨ́jna ɨ́ Heródes teecan. Ajta pu Dios raatá'ixaa tɨ́'ɨj tí'imaaraca'a. A'ɨ́j pu jɨ́n tí'itziɨɨne'eca'a tɨ a'uun e'ará'asti, a'ujna Judea. Tɨ'ɨj jí a'uun a'ará'a tɨ jetzen ajtéme'ecan a'ujna Galileeye. 23Tɨ́'ɨj a'uun a'ará'a, a'úu pu e'ehuaújchejte, chajta'a jetze tɨ ayén téja'arájtehuaa tɨjɨ́n Nazarét. A'uu pu huayeíjxɨ. Ayee pu tiuju'urɨ́j tɨ ij ayén araúrasten a'ij mej tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́ɨme ɨ́ mej mejmí'i tí'ixaxa'ata'a ɨ́ Dios jetze me'ecan. Miyen tɨjɨ́n: “Ayee mú raatámua'atzi tɨjɨ́n Nazarét tɨ é'eme'ecan.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\