San Mateo 20

1’Ayee pu ajta tí'aijta ɨ́ Dios a'ɨ́jna tɨ jɨ́n antiújmua'aree. Ayee pu rɨcɨ tɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ ráahuii ɨ́ uuva Tapuá'arijme'eca pu nu'u huirájraa tɨ ij hua'utá'inen a'ɨ́mej ɨ́ mej tiu'umuárɨ'en a'u tɨ tejé'ehuaste'e. 2Ayee pu tíhua'uxɨ́'epɨ'ɨntari'iri'i tɨ ayén tihua'unájchite'en a'achú cumu seɨ́j tumin. Aj pu i hua'uta'íteca'a mej a'ucɨ́ɨne a'u tɨ e'eré'evee ɨ́ uuva. 3’Ajtahua'a pu huirájraa a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ́'ɨj ari já'ita'a huatemé'eca ɨ́ xɨca. Seica pu ajta huáteu a'ájna a'u mej á'ujse'upi. Camu ti'itɨ́j muarɨ'eca'a. 4Aj pu i ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: “Sericu mú'een, sej si yeehui teja'uvé'emuarɨ'en a'u nej uuva á'uuhuii, neajta niyen tejamuaanájchite'en a'achú tɨ raavíjte'e.” Matɨ́'ɨj mi á'uju'un. 5’Ayee pu che'atá na'a huarɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ. Ajtahua'a pu nu'u huirájraa a'atzaj cumu tacuarixpua. Ajtahua'a, tɨ́'ɨj ari vejli'i cáame ɨ́ xɨca, ayej che'atá na'a rɨjcaa. 6Ajtahua'a pu huirájraa tɨ́'ɨj ari je'incáruti ɨ́ xɨca. Ajtahua'a pu seica á'uteu ɨ́ mej e'etiú'uuca'a. Ayee pu tihua'uta'íhua'uri'i tɨjɨ́n: “¿A'iné 'een jɨ́n siyen huaté'uu tɨ́j na'a aré'apua'a ɨmuá? ¿Ni secaí ti'itɨ́j mej e'ejmuárɨ'e?” 7Ayee mú tiu'utaniú tɨjɨ́n: “Capu yee ja'atɨ́ ta'inee.” Ayee pu ij tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: “Sericu seajta mú'een, sej si teja'uvé'emuarɨ'en a'u nej uuva á'uuhuii.” 8’Tɨ́'ɨj huateáchumua'areca'a, aj pu i raatajé ɨ́ seɨ́j tɨ tihuá'aijte'e ɨ́ mej tí'imɨjhuaca. Ayee pu tiraatá'ixaa tɨjɨ́n: “Patá'aj u huája'utájeeve a'ɨ́mej ɨ́ mej tí'imɨjhuaca patá'aj tihua'unájchite'en. Pajta, patá'aj yeehui piyen autéjcheni a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej caí íiya'ata autéjhuii. Pajta piyen ra'antipuá'ajte'en a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej amuacaí autéjhuii.” 9’Aj mú mi e'iré'ene a'ɨ́ɨme ɨ́ mej anteájrupi tɨ́'ɨj ari je'incáruti ɨ́ xɨca. A'ɨ́ɨ pu tihua'unájchi seɨj ajta seɨj nain jɨme'e ɨ́ seɨj tumin. 10Ajta á'iyen tɨ́'ɨj hua'ucɨ́'ɨ tɨ a'ɨ́mej tiu'unájchite'en ɨ́ mej amuacaí anteájrupi, ayée mú tí'iru'ixaate'eca'a tɨjɨ́n: “Jaítze'e pu tí'itacɨ'ɨti itejmi.” Mɨ́ ajta caí, capu. “A'ɨ́ɨ pu ajta ayén tihua'unájchi sei tumin che'atá na'a, seɨj ajta seɨj.” 11’Matɨ́'ɨj ra'ancuré'a, a'ɨ́ɨ mú autéjhuii mej huaújniuuste'en me'ɨ́jna jemi ɨ́ tɨ tíchuej. 12Ayee mú tiraatá'ixaa tɨjɨ́n: “A'ɨ́ɨme ɨ́ mej caí íiya'ata anteájrupi, seɨ́j hora mu'u tiu'umuárɨej. Mɨ́ pajta mú'ee, ayée pej che'atá pena'a tihua'unájchi patɨ́j titaanájchi itejmi. Teajta iteen, nain tu yee jɨ́n te'utáviicua'iri'i, teajta tí'imuarɨ'ista, teajta nain tu jɨ́n tɨ́j na'a tiú'uxɨɨreca'a tɨ́j na'a aré'apua'a ɨmuá.” 13’Ajta a'ɨ́ɨn, ayée pu tiraatá'ixaa seɨ́j tɨ amuacaí anteájrupi tɨjɨ́n: “Casi'i, ne'amiigu. Canu a'ij pua'a muaruure. ¿Ni qui pecaí piyen tiu'utá'a muá'aniuuca jɨme'e pej piyen tiu'umuárɨ'en seɨ́j tumin jɨme'e? 14Me'ecui icu, ancuré'a ɨ́ pej raamuá'itɨ. Aricu. Ayee nu'u yee raxɨ́'eve'e nej niyen che'atá nena'a timuaanájchite'en mú'eetzi netɨ́j tiraanájchi ne'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ anteájrupi tɨ́'ɨj ari je'incáruti ɨ́ xɨca. 15¿Ni caí ayén yee tí'inecɨ'ɨti nej niyen huárɨni a'ij nej tí'ijxe'eve'e ne'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ nej tí'ituaave, ca'ɨ́n piyen chueere'e pe'ɨ́jna jɨme'e nej rɨ́'ɨ tihuá'ajcha'ɨɨ?” ―Ayee pu nu'u tiraatá'ixaa. 16Aj pu i Jesús ayén tɨjɨ́n: ―A'ɨ́j pu jɨ́n, a'ɨ́ɨme ɨ́ mej caí amuacaí anteájrupi, a'ɨ́ɨ mú anará'asi, majta me'ɨ́n ɨ́ mej amuacaí anteájrupi, a'ɨ́ɨ mú uvé'eteajtɨri. 17Tɨ́'ɨj ari Jesús án a'ujnéjsin a'ánna Jerusalén, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej jamuan á'ujujhua'ane'e, aj pu i hua'utajé rujɨ́ɨmua'a. 18Ayee pu tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Tu'uri a'ujnéjsin a'ánna Jerusalén. Ajta seɨ́j pu hui neetzi tiu'utátuiire'esin i nej neajta teáata'a jetze airáane. Hua'utatuiire'esin a'ɨ́mej ɨ́ mej tí'aijta u hua'atéyujta'a, ajta a'ɨ́mej ɨ́ mej té'eyu'uxaca. A'ɨ́ɨ mú tiu'utá'asin mej mi naajé'ica. 19Majta ná'avi'itɨn a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan mej mi ná'uxɨeehuari'i. Majta me'ɨ́n, ayée mú tinaatévajxɨ'ɨsin. Majta ná'atatan ineetzi cúruu jetze. Neajta mɨ'ɨni, aru huaíca xɨca jetze nu neajta huatarújsin. ―Ayee pu tihua'utá'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. 20Ajta a'ɨ́ɨn hua'anáànaj a'ɨ́mej ɨ́ yaújmua'ame'en a'ɨ́jna ɨ́ Zebedeo, ruyaujmua'a pu jamuan e'iré'ene ɨ́ Jesús jemi. Aj pu i títunutaca'a á vejli'i jemin tɨ i ti'itɨ́j raatáhuavii. 21Jesús pu ayén tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿A'iné petí'ijxe'eve'e nej niyen huárɨni mú'eetzi jɨme'e? Ajta a'ɨ́ɨn hua'anáànaj, ayée pu tiraatá'ixaa tɨjɨ́n: ―Patá'aj piyen hua'utá'an mɨ niyaujmua'a tɨ ij seɨ́j a'ujyeíjxɨ'ɨn arɨ'ɨríinta'a, ajta ɨ́ seɨ́j tɨ a'ujyeíjxɨ'ɨn a'úutata'a pújme'en a'ájna xɨcájra'a jetze patɨ́'ɨj yé uvé'enen pej tiu'uta'aíjta íiyen chaanaca japua. 22Ajta a'ɨ́ɨn Jesús, ayée pu tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Caxu a'atzu ramua'aree ti'itɨ́j sej nehuavii. ¿Ni siyen rá'aviicua'i sej rajpuaíitzi xá'ara'ani netɨ́j inee tirajpuaíitzi na'ame? Ayee mú tiu'utaniú tɨjɨ́n: ―A'iné tijtá ne'u. 23Aj pu i Jesús ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Ayej xaa ne'u ti'ayajna. Mú'een xu rajpuaíitzi xá'ara'ani netɨ́j tirajpuaíitzi na'ame inee. Mɨ́ ajta, capu ayén tí'inecɨ'ɨpua ineetzi nej ja'atɨ́ huatá'an tɨ a'ujyeíjxɨ'ɨn nerɨ'ɨríinta'a, na'ari ne'úutata'a. Ayee pu'u tihuá'acɨ'ɨti mej mi uhuará'asixɨ'ɨn a'ujna a'ɨ́mej tɨ Dios ari hua'antíhuau. 24Majta me'ɨ́n ɨ́ seica, ɨ́ mej tamuáamuata'a ará'ase, matɨ́'ɨj ráanamuajri'i, jé'ecan mú huataníniu'ucacuca'a a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej hua'apua. 25Aj pu i Jesús hua'utajé naíjmi'ica. Ayee pu tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Xu'uri ramua'aree mú'een a'ij mej ye'í rɨ́ɨj muá'aye'i ɨ́ mej tí'aijta nain chuéjra'a japua. Ca'anéeri mú jɨ́n tihuá'aijte'e ɨ́ teɨte. Majta me'ɨ́n ɨ́ mej títetateí, a'ɨ́ɨ mú tihuá'aijte'e ɨ́ seica a'ij mej ye'í me'ɨ́n tí'ijxe'eve'e. 26Mɨ́ ajta, capu ayén tiraavíjte'e mú'ejmi jemi. Tɨ́ pua'a ja'atɨ́ raxɨ́'eve'e tɨ ve'ecán jɨ́n ti'itevée á'ara'ani, ayée pu ruxe'eve'e tɨ a'ɨ́ɨn cɨliéene'e jɨ́n ti'itevée á'ara'ani tɨ i amuaatévaɨre'en naíjmi'ica mú'ejmi. 27’A'atɨ́ tɨ na'a tɨ ayén raxɨ́'eve'e tɨ te'enteárute a'ɨ́jna jɨme'e tɨ jaítze'e ve'ée, a'ɨ́ɨ pu amuacaí ruxe'eve'e tɨ te'enteárute a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ tɨ jaítze'e cɨ́lieen tɨ ij hua'utévaɨre'en naíjmi'ica ruxɨ́'evi'ira'a jɨme'e. 28Miché'e miyen huárɨni netɨ́j rɨcɨ inee, i nej neajta teáata'a jetze airáane. Canu ne'ɨ́jna jɨ́n mú iya'uvé'eme mej naatévaɨre'en ineetzi, sino neatá'aj hua'utévaɨre'en ɨ́ seica. Ayee nu 'een jɨ́n mú iya'uvé'eme nej ni huámɨ'ɨni huá'a jetze me'ecan, neajta nej ni tiraanájchite'en ɨ́ Dios ɨ́ tɨ jɨ́n huá'ajijve'e ɨ́ mej á'apua'aren mu'iicáca ɨ́ teɨte. 29Aj pu i á'uraa a'ɨ́jna ɨ́ Jesús, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej jamuan á'ujujhua'ane'e. Matɨ́'ɨj huiráacɨ me'újna Jericó, jeíhua mú teɨte a'ucɨ́j jamuan. 30Majta me'ɨ́n ɨ́ mej hua'apua ɨ́ mej aracúcu'unijme'eca'a, a'úu mú e'ejté'eca'a juye jetze. Matɨ́'ɨj ráanamuajri'i tɨ nu'u á a'atamé a'ɨ́jna ɨ́ Jesús, ayée mú titeejíjhuaca'a tɨjɨ́n: ―Tavastara'a, mɨ pej hui i'i huáacɨxa'ara'an a'ɨ́jna ɨ́ David teecan, tá'ancu'uvajxɨ'ɨ itejmi. 31Majta me'ɨ́n teɨte, a'ɨ́ɨ mú hua'ajteá'axɨ. Miyen tihuá'a'ijmɨira mej mi caí miyen tí'ijijhua. Mɨ́ majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej aracúcu'unijme'eca'a, jaítze'e mú ca'anín jɨ́n huajíjhuaca'a. Miyen tɨjɨ́n: ―Tavastara'a, mɨ pej i'i huáacɨxa'ara'an ɨ́ David teecan, tá'ancu'uvajxɨ'ɨ itejmi. 32Aj pu i Jesús huatéechaxɨ. Ajta hua'utajé. Ayee pu tihua'uta'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿A'iné setí'ijxe'eve'e nej ni ti'itɨ́j a'ij huáruuren mú'ejmi jemi? 33Ayee mú titeetaniú tɨjɨ́n: ―Tavastara'a, ayée tu tí'ijxe'eve'e tej atanéjne'ere. 34Aj pu'i a'ɨ́ɨn Jesús huá'ancu'uvajxɨ. Ajta hua'arámuarɨ'ejxɨ ɨ́ hua'ajɨ́'ɨ jetze. Jɨ́me'en pu'u hua'arámuarɨ'ejxɨ, aj mú mi huarúj. Matɨ́'ɨj mi atanéjne'eri muá'araa. Majta a'ucɨ́j jamuan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\