San Mateo 21 | Bible.is
San Mateo 21

1Aj mú mi me'uun a'ará'a a'ájna já'ahua'a vejli'i u Jerusalén a'u tɨ a'uchájta'ajme tɨ ayén téja'arájtehuaa tɨjɨ́n Betfagé. A'uu pu é'echajta'a jɨrí jetze mej miyen ratamuá'amua tɨjɨ́n Aceituunajemi. Aj pu i Jesús hua'apuaca huata'íteca'a. 2Ayen tɨjɨ́n: ―Sericu, setá'aj a'atanén a'ájna vejli'i chajta'a tɨ é'eseijre'e. Setɨ́'ɨj a'uteárute se'újna, a'uun xu hui yé'eteuni ɨ́ puuru'u tɨ ajtatápi'i jamuan ɨ́ yaujra'an. Setá'aj rá'ijxɨjta. Seajta mú huáje'erajápuan neetzi jemi. 3Tɨ́ pua'a ja'atɨ́ ayén tejá'amua'ihua'ura a'ɨ́jna jɨme'e, aj xu si siyen tiraata'ixaate'en tɨ jɨ́me'en yee tavástara'a pu nu'u raxɨ́'eve'e, seajtáhua'a xu ca'anacan raatátuiire'esin. 4Ayee pu tiuju'urɨ́j tɨ ij ayén te'araúrasten a'ij tɨ ajmí'i tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna tɨ Dios jetze me'ecan tí'ixaxa'ata'a. Ayen tɨjɨ́n: 5Patá'aj piyen tihua'utá'ixaate'en a'ɨ́mej ɨ́ mej a'uchéjme a'úu tɨ huatacá'a a'ɨ́jna ɨ́ chajta'a u Sión tɨ jɨ́me'en yee: “Casi'i mú'een, pu'uri mú a'uvé'emej mú'ejmi jemi a'ɨ́jna ɨ́ a'amua Rey. Capu a'ij tí'ijviicua'i. Ajta ave'ecaí puuru'u japua tɨ cɨ́lieen tɨ yaujra'an pú'een seɨ́j ɨ́ mej japuan tí'itɨ'ɨcɨca.” 6Majta me'ɨ́n ɨ́ mej hua'apua, aj mú mi a'ucɨ́j. Majta miyen huarɨ́j a'ij tɨ Jesús tíhua'uta'aíj. 7Aj mú ye'eráaja ɨ́ Jesús jemi me'ɨ́jna ɨ́ puuru'u, majta ɨ́ yaujra'an. Matɨ́'ɨj mi ra'itéechejte ɨ́ puuru'u rucɨɨxu jɨme'e. Aj pu i Jesús avé'eyeijxɨ japuan ɨ́ puuru'u tɨ cɨ́lieen. 8Majta me'ɨ́n ɨ́ teɨte, jeíhua mú ajteáxɨɨreca'a. Majta cɨ́ɨxuri te'epíijraa juye jetze. Majta seica, pi'ista te'entiveíchixɨ'ɨ, a'ɨ́ɨ mú majta a'apíijraa me'ájna juye jetze. 9Majta me'ɨ́n ɨ́ mej anáaté'ee huajú'ucaa, majta me'ɨ́n ɨ́ mej cujta'an huajú'ucaa, a'ɨ́ɨ mú huatajíjhuaxɨ tɨjɨ́n: ―Ayee tu hui tí'imuahuavii pej tu'irájtuaani mɨ pej i'i huáacɨxa'ara'an a'ɨ́jna ɨ́ rey, ɨ́ David teecan. Dios pu rɨ́'ɨ tiraateájtuaa temua'a naa a'íjna tɨ yé vé'eme niuucajtze'en ɨ́ tavástara'a. Ché'e a'ɨ́ɨn tu'irájtuaani a'ɨ́jna tɨ a'uun é'eseijre'e u ta japua. 10Aj pu i Jesús a'uteájrupi u Jerusalén. Tɨ́'ɨj a'uteájrupi, aj mú mi tiúurɨ'ɨtzii naíjmi'i ɨ́ mej a'uun a'uchéjme'ecaa. Jéihua mú tí'iru'ixaate'eca'a. Miyen tɨjɨ́n: ―¿A'ataani pú'een amɨ́jna? 11Majta me'ɨ́n ɨ́ teɨte, ayée mú tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ Jesús tɨ Nazarét é'eme'ecan, tɨ ajta Dios jetze me'ecan tí'ixaxa'a. 12Ajta á'iyen, Jesús a'uteájrupi u teyujta'a tɨ e'eráyaujta'a. Aj pu i hua'utamuári naíjmi'ica a'ɨ́mej ɨ́ mej me'uun tí'itu'aracare'e, ajta a'ɨ́mej ɨ́ mej me'uun tí'inanaavecare'e. Tihua'ameesa pɨ́ pu té'ejhua'axɨ a'ɨ́mej ɨ́ mej japuan tumin huá'apuata'ati'iracare'e, ajta tihuá'ɨpua a'ɨ́mej ɨ́ mej cucui'ise tú'aaracare'e. 13Ayee pu tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Ayee pu té'eyu'usi'i ɨ́ yu'uxari jetze tɨ Dios ayén tiraataxájtaca'a tɨ jɨ́me'en yee, ayée pu nu'u teja'arajtehuaá a'ame ɨ́ chi'ira'an tɨjɨ́n: “Chi'i mej tzajta'an tí'ixaxa'a ɨ́ Dios jemi.” Mɨ́ seajta mú'een, ayée xu seɨcɨé raruure ɨ́ chi'ij tɨ́j teásta'a a'u mej tzajta'an é'eru'ava'ataca ɨ́ nahua'ari. ―Ayee pu tihua'utá'ixaa. 14Majta seica me'uun e'eré'ete'ecaa a'ujna teyujta'a. Seica mú mua'arácucu'un, majta seica, tzare'e mú hua'ɨ́ɨcajme. A'ɨ́ɨ mú e'iré'ene ɨ́ Jesús jemi. Ajta a'ɨ́ɨn tihuá'uhuaa. 15Majta me'ɨ́n ɨ́ mej tí'aijta teyujta'a, majta ɨ́ mej tiú'ujmua'ate ɨ́ yu'uxari jetze, matɨ́'ɨj raaseíj a'ij tɨ Jesús huarɨ́j mej mi miyen rɨ́'ɨ te'utaseíj ɨ́ teɨte, matɨ́'ɨj majta hua'useíj ɨ́ tɨ'ɨríi ɨ́ mej rujíjhuave'ecaa tɨjɨ́n: “Tiché'e nu'u rɨ́'ɨ tiraateájtuaani temɨ́jna tɨ David teecan jetze airáane”, jé'ecan mú huataníniu'ucacuca'a. 16Matɨ́'ɨj mi miyen tiraata'íhua'uri'i me'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨjɨ́n: ―¿Ni tzaa pecaí tí'inamua a'ij mej ti'ixa amɨ́ɨme mɨ tɨ'ɨríi? Aj pu i Jesús ayén tiu'utaniú tɨjɨ́n: ―Aa ni'ijtá ne'u. ¿Ni tzaa secaí siyen ra'ujíjve ɨ́ yu'uxari jetze tɨ ayén té'eyu'usi'i? Ayen tɨjɨ́n: A'ɨ́ɨ mú nu'u majta rɨ́'ɨ tiratá'aca a'ɨ́mej ɨ́ tɨ'ɨríi, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ uneeca'ise. A'ɨ́ɨ mú Dios jetze araújca'ane mej mi miyen huárɨni. 17Aj pu i Jesús hua'utátuaa. Ajta iyá'uraa. A'uu pu a'ará'a chajta'a tɨ ayén téja'arájtehuaa tɨjɨ́n Betania. A'uu pu huatáxa'ai. 18Yee ruijmua'a yee tɨ́'ɨj ajtahua'a pɨ́'ájve, pu'uri í'icuataca'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. 19A'ɨ́ɨ pu huaréj huaseíj tɨ e'etávee a'ájna vejli'i juye jetze. Aj pu i a'uré'ene a'u tɨ e'etávee a'ɨ́jna ɨ́ huaréj. Capu a'atzu taca'acaa sino téxamua'icaa pu'u. Aj pu i Jesús ayén tiraatá'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ huaréj tɨjɨ́n: ―Capej ché'e ja'anáj taca'an. Jɨ́me'en pu'u ayén tiu'utaxájtaca'a, aj pu i huatéehua a'ɨ́jna ɨ́ huaréj. 20Majta me'ɨ́n ɨ́ mej Jesús jamuan á'ujujhua'ane'e, matɨ́'ɨj raaseíj, jé'ecan mú a'ij te'utaseíj. Ayee mú tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿A'iné tí'irɨ'ɨri tɨ ayén ca'anacan huatéehuan amɨ́jna mɨ huaréj? 21Aj pu i Jesús ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Ayej xaa ne'u huarɨ́j. Ayee nu tejá'amua'ixaate'e. Tɨ́ pua'a siyen té'atzaahuate'e tɨ ij ayén teja'uré'enen a'ij tɨ tejamuá'amitɨejte'e, ajta tɨ pua'a caí a'ij á'amua'ase sej caí a'ij huárɨni ayée xu che'atá sena'a raayɨ́'ɨtɨhua'a xá'ara'ani sej siyen raruuren semɨ́jna mɨ huaréj netɨ́j neri ráaruu. Seajta siyen raayɨ́'ɨtɨhua'a xá'ara'ani sej siyen raata'aíjte'en semɨ́jna mɨ jɨrí tɨjɨ́n: “Tíchesi yee, ateájra'a á jaata'a, já'ahua'a ɨ́ mar jetze.” Aj pu i xaa ayén teja'uré'enejsin, tɨ ayén huárɨni ɨ́ jɨrí. 22’Setɨ́j sena'a sej siyen tí'ijhuavii ɨ́ Dios, tɨ pua'a siyen té'atzaahuate'e, aj xu xaa ra'ancuré'asin. 23Aj pu i Jesús a'uteájrupi teyujta'a a'u tɨ e'eráyaujta'a Tɨ́'ɨj a'ɨ́ɨn tihuá'umua'aten ɨ́ teɨte, a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tí'aijta u teyujta'a, majta ɨ́ vaujsi, a'ɨ́ɨ mú e'iré'ene ɨ́ Jesús jemi. Ayee mú tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿Ti'itájni hui jɨ́n peti'itéjvee pej pi piyen rɨcɨ? ¿A'ataani muaatá'a pej piyen huárɨni? 24Jesús pu ayén tiu'utaniú tɨjɨ́n: ―Niche'e seɨ́j tejámuaata'íhua'u. Tɨ́ pua'a siyen tinaatá'ixaate'en se'ɨ́jna jɨme'e, aj nu xaa niyen tejámuaatá'ixaate'esin ti'itɨ́j ɨ́ nej jɨ́n ti'itéjvee nej ni niyen rɨcɨ. 25A'ɨ́jna ɨ́ tɨ jɨ́n ti'itéveeca'a a'ɨ́jna ɨ́ Juan tɨ ij huá'umuaɨ'ɨhua ɨ́ teɨte, ¿a'uné jetze a'uvé'emej? ¿Ni u ta japua, Dios tɨ é'eseijre'e, na'ari íiyen chaanaca japua, huá'a tzajta'a ɨ́ teɨte? Matɨ́'ɨj mi ti'itiúrixaa rujɨ́ɨmua'a. Miyen tɨjɨ́n: ―Tɨ́ pua'a tiyen tiraata'ixaate'en yee Dios pu ya'uta'íteca'a, a'ɨ́ɨ pu ayén titaatá'ixaate'esin yee a'iné 'een jɨ́n tecaí rá'atzaahuate'e te'ɨ́jna. 26Mɨ́ teajta iteen, capu hui rɨ'ɨrí tej tiyen raataxáj yee teteca mú ya'uta'íteca'a a'iné tehuá'atziɨɨne'e ɨ́ teɨte. Naíjmi'i mú miyen rá'atzaahuate'e tɨ a'ɨ́ɨn Juan tí'ixaxa'ata'a ɨ́ Dios jetze me'ecan. 27Aj mú mi miyen tiraatá'ixaa me'ɨ́jna ɨ́ Jesús. Miyen tɨjɨ́n: ―Catu ramua'aree. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Jesús, ayée pu tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Canu neajta inee amuaatá'ixaate'esin ti'itɨ́j ɨ́ nej jɨ́n ti'itéjvee nej ni niyen rɨcɨ. 28Ajta Jesús pu ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Casi'i, a'iné tejamuá'amitɨejte'e a'íjna jɨme'e i niuucari. Ja'atɨ́ pu hua'apuaca tiyaúumua'a. Aj pu i e'iré'ene ɨ́ seɨ́j jemi. Ayee pu tiraata'íteca'a tɨjɨ́n: “Niyauj, aricu patá'aj teja'umuárɨ'en íjii a'u nej uuva á'uuhuii.” 29Aj pu i a'ɨ́ɨn yaujra'an ayén tiraatá'ixaa tɨjɨ́n: “Canu niyen rɨni.” Mɨ́ ajta a'ɨ́ɨn, seɨcɨé pu tiu'umuá'aj. Aj pu i xaa u á'ume tɨ teja'umuárɨ'en. 30Ajta á'iyen, a'ɨ́ɨn ya'upuáara'an e'iré'ene ɨ́ seɨ́j jemi. Ayee pu che'atá tiraata'aíj a'ɨ́jna tɨ́j ajta ari ɨ́ seɨ́j tiu'uta'aíj ɨ́ ta'amuájca. Ajta a'ɨ́ɨn yaujra'an, ayée pu tiraatá'ixaa tɨjɨ́n: “Aa ni'ijtá, ayée nu rɨni.” Mɨ́ ajta caí, capu. Capu á'ume tɨ teja'umuárɨ'en. 31’Niché'e a'atzu tejámuaata'íhua'u. A'ɨ́ɨme ɨ́ mej hua'apua, ¿a'ataani ayén huarɨ́j a'ij tɨ tí'ijxe'eve'eca'a ɨ́ ya'upuáara'an? Ayee mú tiraatá'ixaa tɨjɨ́n: ―A'ɨ́jna, ɨ́ ta'amuájca. Aj pu i Jesús ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Ayee nu tejá'amua'ixaate'e tzáahuati'ira'a jɨme'e, a'ɨ́ɨme ɨ́ mej huá'ajijve'e ɨ́ gobierno jetze me'ecan, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ 'uuca ɨ́ mej huataúra'an tumin jɨme'e, a'ɨ́ɨ mú á'amuamua'itɨn me'ɨ́jna jɨme'e mej mi a'uun a'uteárute Dios tɨ é'eseijre'e. 32’Ayee pu'u tí'een, a'iné ayée pu hui 'een jɨ́n mú a'uvé'emej a'ɨ́jna ɨ́ Juan tɨ i ayén tejámuaatá'ixaate'en a'ij sej ye'í huárɨni ɨ́ Dios jemi. Mɨ́ seajta mú'een, caxu rá'antzaahuate. Majta me'ɨ́n ɨ́ mej huá'ajijve'e, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ 'uuca ɨ́ mej huataúra'a tumin jɨme'e, a'ɨ́ɨ mú xaa rá'antzaahuate. Mú'een xu ráamua'areeri'i se'ɨ́jna. Capu amɨ́n a'ij, aúche'e pu caí ti'itɨ́j a'amua jetze tásiseiiri sej si seɨcɨé tiú'umua'ati, sej si rá'antzaahuate'en. 33’Xáanamuajri'i seɨ́j i niuucari. Ja'atɨ́ tɨ nu'u ayén uuva huáhuii. Ajta raaré'ana tejcuá jɨme'e. Aj pu 'i ti'itɨ́j até'ijche tɨ tzajta'an rámɨ'ɨye já'ara'ara'an ɨ́ uuva. Ajta nu'u ti'itɨ́j ájtaahuaca'a mej japuan hua'íxɨ'ere'en mej mi raaseíj nainjapua a'utɨ́ ja'u'ástɨme mej tí'imɨjhuaca. ’Ayee pu a'ɨ́jna jɨ́n huarɨ́j, aj pu i hua'utáneɨ́jte ɨ́ chuej mej mi tiraanájchite'en caj je'icáca. Aj pu i á'uraa a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ seɨ́j chuéjra'a japua. 34’Tɨ́'ɨj nu'u teja'uré'ene matɨ́'ɨj pua'a raju'uraca a'ɨ́jna ɨ́ uuva, seica pu huata'íteca'a a'ɨ́mej ɨ́ mej tí'ijvaɨre'e mej mi hua'utáhuavii a'achú tɨ caj tí'ijcɨ'ɨti a'ɨ́jna tɨ tíchuej. 35Majta me'ɨ́n ɨ́ chuej mej huataújneɨj, a'ɨ́ɨ mú hua'uvívi'i a'ɨ́mej ɨ́ mej huata'íti'ihuaca'a. Seɨ́j mú huatéevajxɨ. Majta seɨ́j mú huajé'ica, majta ɨ́ seɨj, meraateátu'asixɨ tetej jɨme'e. Camu ti'itɨ́j hua'utá'a. 36’Ajta nu'u a'ɨ́ɨn ɨ́ tɨ tí'ira'aijte'eca'a, seica pu ajtahua'a huata'áiteca'a. Mu'uri jaítze'e i'i mu'iicáa. Majta me'ɨ́n ɨ́ chuej mej huataújneɨj, ayée mú che'atá mena'a huá'uruu a'ɨ́mej ɨ́ mej huata'íti'ihuaca'a. 37’Yee pu nu'u teuumé'eca. Tɨ'ɨj jí, a'ɨ́ɨ huata'íteca'a a'ɨ́jna ɨ́ ruyauj. Ayee pu tiu'umuá'aj tɨjɨ́n: “Merá'antzaahuate'esin sein.” 38’Majta me'ɨ́n ɨ́ chuej mej huataújneɨj, matɨ́'ɨj raaseíj me'ɨ́jna ɨ́ yaujra'an, ayée mú tiraaxɨ́'epɨ'ɨntare rujɨ́ɨmua'a tɨjɨ́n: “A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een, ɨ́ tɨ nain tí'ijcɨ'ɨti. Che'eré, tiché'e raajé'ica tɨ ij téjmi ta'áa á'ara'ani.” 39Aj mú nu'u mi rajví'i me'ɨ́jna ɨ́ yaujra'an. Matɨ́'ɨj mi ru'irájrɨe á pua'acɨé. Majta raajé'ica. 40’Me'ecui ari'icu, ¿a'iné tejamuá'amitɨejte'e mú'ejmi? Tɨ́'ɨj mú a'uvé'eme'en a'ɨ́jna ɨ́ á'ara'an ɨ́ chuej, ¿a'iné ti'itɨ́j huá'aruuren a'ɨ́mej ɨ́ chuej mej huataújneɨj? 41Ayee mú tiraatá'ixaa tɨjɨ́n: ―A'ɨ́ɨ pu caí hua'acu'uvée hua'antipuá'ajte'esin a'ɨ́mej ɨ́ mej a'ij pua'a tí'iteteɨte. Ajta, a'ɨ́ɨ pu hui seica huataniɨ́jte'esin ɨ́ chuej. Majta me'ɨ́n, ayée mú xaa raatá'asin ɨ́ tɨ ráacɨ'ɨti tɨ́'ɨj a'ájna teja'uré'enen matɨ́'ɨj pua'a tí'iju'uraca. 42Aj pu i Jesús ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―¿Ni secaí ja'anáj ra'ujíjve ɨ́ yu'uxari jetze se'íjna i niuucari tɨ ayén jɨ́me'en yee: A'íjna i tetej i mej raaté'uu, ájca'i mej ya'uhuá'axɨ ɨ́ mej chi'ij ta'ahuaca; ayén pu te'irájraa tɨ a'ɨ́ɨn pú'eene'e já'araa tɨ i'i esquineero? Tavástara'a pu ayén ráaruu, ajta rɨ́'ɨ te'utéevatzɨ ɨ́ tatzajta'a. 43’A'ɨ́j pu jɨ́n, ayée nu tejá'amua'ixaate'e, Dios pu amuá'ari'ira a'ɨ́jna tɨ teja'amuacɨ'ɨtíiche'e júte'e tɨ é'eme'ecan ɨ́ Dios jemi. A'ɨ́ɨ pu hua'utá'asin seica ɨ́ mej miyen rɨni a'ij tɨ tiraavíjte'e. A'ɨ́ɨ mú ra'ará'astijre'esin xaa ne'u. 44Ajta a'íin i tetej, tɨ pua'a ja'atɨ́ japuan tíveti, a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ huaténa'axɨjsin a'íjna i tetej japua. Na'ari caí, tɨ pua'a a'íin tetej án é'ejveti japuan seɨ́j ɨ́ tevi, aj pu i a'íin ra'iráxayeepe'esin ɨ́ tevi. ―Ayee pu tihua'utá'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. 45Majta me'ɨ́n ɨ́ mej tí'aijta teyujta'a, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ fariseos, matɨ́'ɨj ráanamuajri'i a'ij tɨ Jesús tí'ixajtaca'a niuucari jɨme'e, aj mú mi ráamua'areeri'i tɨ a'ɨ́ɨn a'ɨ́mej téxajta'ajme'e. 46Matɨ́'ɨj mi ráahuau a'ij mé ye'í huárɨni mej mi raatéevi'i. Mɨ́ majta, camu miyen huarɨ́j a'iné mehuá'atziɨɨne'eca'a a'ɨ́mej ɨ́ teɨte ɨ́ mej me'uun e'etiújseɨre'eca'a. A'ɨ́ɨme ɨ́ teɨte, naími'i mú miyen ramua'areereca'a tɨ Jesús a'ɨ́ɨn pú'eene'e seɨ́j tɨ Dios jetze me'ecan tí'ixaxa'a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\