San Mateo 27

1Yee ruijmua'a yee, aré'apua'a, a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tí'aijta teyujta'a, majta huá'a vaújsimua'a ɨ́ teɨte, a'ɨ́ɨ mú raaxɨ́'epɨ'ɨntare rujɨ́ɨmua'a a'ij mej ye'í huárɨni mej mi raajé'ica ɨ́ Jesús. 2Mara'anáajɨ'ɨcɨ'e ɨ́ muájca'are'ara'an jetze, matɨ́'ɨj mi ya'uví'itɨ. Aj mú mi raatátui a'ɨ́jna ɨ́ tajtuhuan, tɨ ayén ántehuaa tɨjɨ́n Pilato. 3Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Judás, tɨ́'ɨj ráamua'areeri'i tɨjɨ́n puaíjtzi mú raatá'asin ɨ́ Jesús, jé'ecan pu a'ij pua'a raatá'a. Ajta, yaúutuaa huá'a jemi a'ɨ́jna ɨ́ tumin tɨ seité japuan tamuáamuata'a ará'ase. Ayee pu tihua'utá'ixaa a'ɨ́mej ɨ́ mej tí'aijta, ajta a'ɨ́mej ɨ́ huá'a vaújsimua'a tɨjɨ́n: 4―Nee nu auteájturaa ɨ́ Dios jemi a'iné nejámuaatátui ja'atɨ́ tɨ caí ti'itɨ́j jɨ́n até'ɨtzea'ara sej si raajé'ica. Majta miyen tiraatá'ixaa tɨjɨ́n: ―Capu a'atzu ta jetze ruxe'eve'e itejmi. Mú'ee pej pú'eene'e. 5Aj pu i Judás á ye'ejhuá'axɨ ɨ́ tumin á chuaata'a a'ujna teyujta'a. Tɨ'ɨj jí á'uraa. Tɨ́'ɨj i mé já'ahua'a e'ecaújcua'imin. 6Majta me'ɨ́n ɨ́ mej tí'aijta teyujta'a, a'ɨ́ɨ mú raaré'eje'ipɨ me'ɨ́jna ɨ́ tumin. Majta miyen tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: ―Capu a'ij tiu'utá'aca tej yeúutuaani a'ɨ́jna ɨ́ tumin a'u tɨ á'ujseɨre'e ɨ́ tumin teyujta'a tɨ me'ecan, a'iné a'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tej jɨ́n tiu'unájchitaca'a tej ti yá'urɨeeni ɨ́ xúure'e. 7Matɨ́'ɨj mi miyen raaxɨ́'epɨ'ɨntare a'ij mej ye'í huárɨni me'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ tumin. Ayee mú me'ɨ́jna jɨ́n chuej huánanai mej miyen ratamuá'amua tɨjɨ́n chuej tɨ japuan tí'imɨjhuaca a'ɨ́jna tɨ xa'ari tí'ita'ahuaca. Ayee mú raxɨ́'eve'eca'a mej mi me'uun hua'avá'anaamuan a'ɨ́mej ɨ́ mej seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan. 8Ayee mú majta ratamuá'amua tɨ́j na'a a'ájná'ɨmua tɨ yú e'iré'ene tɨjɨ́n chuej mej japuan ra'uré'exɨre ɨ́ xúure'e. 9A'ájná'ɨmua pu araúraste a'ij tɨ ajmí'i tiraataxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Jeremías teecan tɨ Dios jetze me'ecan tí'ixaxa'ata'a tɨjɨ́n: “A'ɨ́ɨme ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan, ayée mú raaxɨ́'epɨ'ɨntare mej tiraanájchite'en a'achú cumu seité japuan tamuáamuata'a tumin tɨ i'i plata tɨ ij a'ɨ́ɨn hua'utátuiire'en a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ. Majta á'iyen raaré'eje'ipɨ me'ɨ́jna ɨ́ tumin. 10Ayee mú majta huarɨ́j tɨ́j tinaata'aíj ɨ́ tavástara'a. Chuej mú huánanai a'u tɨ tí'imɨjhuacare'e a'ɨ́jna tɨ xa'ari tí'ita'ahuaca.” 11Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Jesús, a'úu pu a'utéveeca'a jemin a'ɨ́jna ɨ́ tajtuhuan. Aj pu i a'ɨ́ɨn tajtuhuan ayén tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿Ni mú'ee pe'ɨ́n pú'een ɨ́ pej hua'arey a'ɨ́mej ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan? Ayee pu tiu'utaniú a'ɨ́jna ɨ́ Jesús: ―Aa ni'ijtá ne'u, a'ij pej ye'í ti'ixa mú'ee. 12Mɨ́ ajta a'ɨ́ɨn Jesús, matɨ́'ɨj jetzen te'ujpuá'ajte a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tí'aijta teyujta'a, majta huá'avaujsimua'a, capu ti'itɨ́j xajtaca'a. 13Aj pu i Pilato ayén tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿Ni pecaí piyen huá'unamuajri'i ɨ́ mej jeíhua mú'eetzi jetze te'ujpuá'ajte? 14Ajta a'ɨ́ɨn Jesús, capu ti'itɨ́j xajtaca'a. Capu ajta seɨcɨé tiu'utaxájtaca'a, ni seɨ́j jɨme'e ɨ́ mej jɨ́n jetzen te'ujpuá'ajte. A'ɨ́j pu jɨ́n, jé'ecan pu a'ij yá'useijraca'a a'ɨ́jna ɨ́ tajtuhuan. 15Ajta a'ájna matɨ́'ɨj tí'iyestejca'a ɨ́ teɨte, ayée pu tí'ijrɨ'ɨrejca'a a'ɨ́jna ɨ́ tajtuhuan tɨ ayén seɨ́j huatátuaani tɨ aiteánami'i, ja'atɨ́ tɨ na'a mej raatáhuavii. 16Ajta seɨ́j aiteánami'ihuaca'a tɨ ayén ántehuaa tɨjɨ́n Barrabás. Naími'i mú ramua'atejca'a me'ɨ́jna ɨ́ Barrabás, tɨ a'ij pua'a tí'itevistaca'a. 17Matɨ́'ɨj ajteáxɨɨreca'a jeíhua ɨ́ teɨte, Pilato pu ayén tihua'uta'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿A'iné setí'ijxe'eve'e mú'een? ¿Ni qui neraatátuaani ne'ɨ́jna ɨ́ Barrabás, na'ari nemɨ́jna mɨ Jesús, ɨ́ tɨ jee i'i Cɨríistu'u? 18Ayee pu tihua'uta'íhua'uri'i a'iné ayée pu ráamua'areeri'i tɨjɨ́n mará'achueere'eca'a ɨ́ Jesús. A'ɨ́j mú jɨ́n raatátuiiri'i ɨ́ tajtuhuan. 19Aúche'e pu huatecaíca ɨ́ ɨpuari japua a'ɨ́jna ɨ́ Pilato tɨ́'ɨj ɨ́ra'ara'an ayén tiraata'íti'iri'i tɨjɨ́n: “A'ij nu pua'a tiú'umaaraca'a ne'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ tevi tɨ caí ja'anáj ti'itɨ́j jɨ́n auteájturaa. Jéihua nu rajpuaíjtzica'a íjii ne'ɨ́jna jɨme'e. Capej ti'itɨ́j jɨ́n jetzen tí'ijpua'ajte'e.” 20Majta me'ɨ́n ɨ́ mej tí'aijta u teyujta'a, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ huá'avaujsimua'a, a'ɨ́ɨ mú ca'aníjra'a hua'utá'a ɨ́ teɨte mej mi miyen rájhuavii ɨ́ tajtuhuan tɨ ij a'ɨ́ɨn huatátuaani a'ɨ́jna ɨ́ Barrabás. Ayee mú majta tirájhuaviiri'i tɨ ij a'ɨ́ɨn tiu'utá'an mej mi raajé'ica me'ɨ́jna ɨ́ Jesús. 21Ajtahua'a pu ayén tihua'uta'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿A'iné setí'ijxe'eve'e mú'een? ¿A'atajni naatátuaani a'ɨ́mej ɨ́ mej hua'apua? Ayee mú tiu'utaniú tɨjɨ́n: ―Barrabás. 22Aj pu i Pilato ayén tihua'uta'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿Ari mɨ Jesús, a'iné ti'itɨ́j jɨ́n neráaruuren? Naími'i mú miyen tiu'utaniú tɨjɨ́n: ―Patá'aj rá'utatan cúruu jetze. 23Pilato pu ajtahua'a ayén tihua'uta'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿A'iné 'een jɨme'e? ¿Ti'itájni jɨ́n auteájturaa tej ti tiyen ráaruuren? Aj mú mi jaítze'e ca'anín jɨ́n huajíjhuaca'a tɨjɨ́n: ―Patá'aj rá'utatan cúruu jetze. 24Pilato pu rú'umua'areereca'a tɨ caí a'ij tí'irɨ'ɨri huá'a jemi, sino mu'uri tɨ́n autéhuijsime'e mej tiú'ujne'usite'esin chá'a mena'a. A'ɨ́j pu jɨ́n anaújmuaijte jaj jɨme'e mej seíiraca'a ɨ́ teɨte. Ayee pu tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Canu ne'ɨ́n pú'een ɨ́ tɨ raajé'icatan amɨ́jna mɨ teáata'a, sino mú'een xu'u pú'een. 25Naími'i mú miyen tiu'utaniú tɨjɨ́n: ―Ché'e ayén éene'en tɨ titáacɨ'ɨti itejmi, ajta tɨ tihuá'ucɨ'ɨti ɨ́ tayaujmua'a a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ tej raajé'ica. 26Aj pu i Pilato raatátuaa a'ɨ́jna ɨ́ Barrabás huá'a jemi. Ajta raata'aíjtaca'a mej ra'itévajxɨ'ɨn me'ɨ́jna ɨ́ Jesús. Aj pu i hua'utátuii mej mi rá'utatan. 27Aj mú mi me'ɨ́n xantaaru'u ya'ujáj a'ájna tɨ tajtuhuan e'irájca. Majta hua'utajé naíjmi'ica ɨ́ ruxɨ́'ej xantaaru'u mej mi tiújseɨre'en jemin ɨ́ Jesús. 28Matɨ́'ɨj mi tiraacá'ari'iri'i nain ɨ́ tɨ ti'itéchejca'a. Majta síicu'uri mú ru'ucáachejte tɨ pá'uvi'i, tɨ neána jɨme'e. 29Majta curuun mú raateátaave tɨ tzicare'e jɨme'e cɨstíjhuaca'a. A'ɨ́j mú ra'avé'erujti'iri'i. Majta, itzɨ́j mú ru'itéechuite rɨ'ɨríinta'an. Aj mú mi títunutaxɨ jemin. Ayee mú tirá'uxɨeehuari'iri'i tɨjɨ́n: ―¿A'iné pena'a, mú'ee pej tihuá'aijte'e a'ɨ́mej ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan? 30Majta ra'atétzijmua'axɨ, majta rajví'i me'ɨ́jna ɨ́ itzɨ́j. Mu'íi mú ra'avé'evajxɨ án mu'úutze'en me'ɨ́jna jɨme'e. 31Matɨ́'ɨj rá'uxɨeehuari'ira, aj mú mi rú'ijchuiiri'i me'ɨ́jna ɨ́ síicu'uri tɨ pá'uvi'i, tɨ neána jɨme'e. Majta ru'ucáachejte ɨ́ síicu'ure'ara'an. Matɨ́'ɨj mi ya'ujáj mej mi rá'utatan ɨ́ cúruu jetze. 32Matɨ́'ɨj aujú'ucaa, seɨ́j mú antinájcheca'a tɨ seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan tɨ ayén téja'arájtehuaa tɨjɨ́n Cirene. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ teáata'a, ayée pu ántehuaa tɨjɨ́n Simón. Aj mú mi raata'aíjte tɨ a'ɨ́ɨn rá'anchueeni cúrujra'an ɨ́ Jesús. 33Matɨ́'ɨj mi me'uun a'ará'a a'u tɨ ayén téja'arájtehuaa hua'aniuuca jɨme'e tɨjɨ́n Gólgota. Gólgota, ayée pu huataújmua'a tɨjɨ́n Mɨ'ɨchí Mu'uta. 34A'uu mú raatá'a ti'itɨ́j tɨ raayé'en, viinu tɨ antzináj tɨ ranaxca. Tɨ́'ɨj ra'ajtamuá'a, capu ra'í'imɨ'ɨ já'araa. 35Matɨ́'ɨj mi rá'utatai ɨ́ cúruu jetze. Majta, huáhuajcaca'a mej ti'ihuaújmua'itɨn tetej jɨme'e mej mi ráamua'aree ti'itɨ́j tɨ a'ij racɨ'ɨti seɨj ajta seɨj ɨ́ cɨ́ɨxure'ara'an ɨ́ Jesús. Ayee mú titeeré'ujpijte. 36Majta a'ujrá'aseca'a mej mi ráacha'ɨɨn. 37Majta taabla cɨ́lieene'en aúutatai a'utɨ́ á'ujmu'u ɨ́ Jesús. Ayee mú amuacaí ra'uyú'uxaca'a ɨ́ taabla jetze a'íjna ɨ́ mej jɨ́n jetzen te'ujpuá'ajte tɨjɨ́n: “A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een i Jesús, ɨ́ tɨ hua'arey a'ɨ́mej ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan.” 38Majta jamuan huá'utatai hua'apuaca ɨ́ nahua'ari. Seɨ́j mú aúutatai rɨ'ɨríinta'an ɨ́ Jesús, majta ɨ́ seɨj, úutata'an. 39Majta me'ɨ́n ɨ́ mej a'uré'enineica'a, matɨ́'ɨj raaseíj, a'ɨ́ɨ mú aicámu'uvajra mej caí rá'acu'uvejca'a. A'ij mú pua'a tí'ijjeeveca'a. 40Miyen tɨjɨ́n: ―Mú'ee, mɨ pej nu'u raaté'uuna ɨ́ teyuu, pajta nu'u huaíca xɨca jɨ́n pajtáhua'a rá'ajtaahua, aisí ne'u, patá'aj aseɨ́j ajapua huániuuni. Tɨ́ pua'a mú'ee pe pe'ɨ́n pú'een ɨ́ yaujra'an ɨ́ Dios, acájra'a hui amɨ́jna jetze mɨ cúruu. 41Ayee mú che'atá mena'a tirá'uxɨeehuari'iri'i a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tí'aijta teyujta'a, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tiú'ujmua'ate ɨ́ niuucari jɨme'e tɨ tí'aijta, majta huá'avaujsimua'a. 42Ayee mú tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: ―Amɨ́ pu ari huá'a japua huaniú ɨ́ seica. Mɨ́ ajta amɨ́n, capu raayɨ́'ɨtɨ tɨ rujapua huániuuni. Amɨ́ pu nu'u tarey itejmi i tej Israél jetze ajtéme'ecan; ché'e amɨ́n acájra'ani mɨ cúruu jetze. Aj tu xaa rá'antzaahuate'esin. 43’A'ɨ́ɨ pu hui nu'u rá'atzaahuate'e ɨ́ Dios. Ché'e Dios japuan huániuuni íjii tɨ pua'a ayén raxɨ́'eve'e a'iné ayée pu amɨ́n tiu'utaxájtaca'a tɨ jɨ́me'en yee: “Nee nu ne'ɨ́n pú'een ɨ́ yaujra'an Dios.” 44Majta me'ɨ́n ɨ́ mej jamuan huajú'ucaa, a'ɨ́ɨ mú miyen che'atá rá'uxɨeehuari'iri'i. 45Tɨ́'ɨj a'ájna teja'uré'ene a'atzaj tacuarixpua, aj pu'i huateátɨca'areca'a nainjapua ɨ́ chuej. 46Tɨ́'ɨj teja'uré'ene a'ájna já'ita'a tacuarixpua, aj pu i Jesús ca'anín jɨ́n huajíjhuaca'a ɨ́ runiuuca jɨme'e tɨjɨ́n: ―Eloi, eloi, ¿lama sabactani? A'íjna i niuucari, ayée pu huataújmua'a tɨjɨ́n: “Mɨ́ pej ni'i Dios, mɨ pej ni'i Dios, ¿a'iné 'een jɨ́n pi nejaúurɨe?” 47Seica mej me'uun huaté'uuca'a meráanamuajri'i. Ayee mú tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: ―A'ɨ́ɨ pu hui huatajé a'ɨ́jna ɨ́ Elías tɨ ajmí'i Dios jetze me'ecan tí'ixaxa'ata'a. 48Jɨ́me'en mu'u miyen tiu'utaxájtaca'a, aj pu i seɨ́j a'utɨéechejraa. Ti'itɨ́j pu u a'uvé'etɨɨ tɨ urájta'ati. Ajta raateáru'une nahuáj jɨme'e ta'antzíjvi'i. Ra'antijɨ́'ɨcɨ'e cɨyej jetze, aj pu i rá'ajchui tɨ ij Jesús huayé'en a'ɨ́jna jetze. 49Majta seica, ayée mú tiraatá'ixaa tɨjɨ́n: ―Ché'e ayén éene'en. Aisí tɨ pua'a yé tanén a'ɨ́jna ɨ́ Elías tɨ ij a'ɨ́ɨn ra'acájtuaani. 50Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Jesús, ajtahua'a pu ca'anín jɨ́n huajíjhuaca'a. Aj pu i huamɨ́'ɨ. 51Ajta a'ɨ́jna ɨ́ cɨ́ɨxuri tɨ itzíjhua, a'uun tɨ huatáviviɨjme'eca teyujta'a, jɨ́me'en pu'u huamɨ́'ɨ a'ɨ́jna ɨ́ Jesús, aj pu i já'ita'a acásiujtza'an. Ajta huateújca'atzɨjxɨ ɨ́ chuej, ajta já'ita'a a'utátapuaj ɨ́ tete. 52Ajta te'entaújcuunaxɨ a'u mej e'eve'enámi'ihuajme'ecaa ɨ́ mej huácuii. Dios pu ajtahua'a hua'utatɨ́ste ɨ́ huá'axɨejniu'uca mu'iicáca ɨ́ mej huácuii, a'ɨ́mej ɨ́ mej mejmí'i ra'ará'astijre. Majtahua'a mú i'irúuri muá'araa. 53Majta aitacɨ́j a'u mej e'eve'enámi'ihuajme'ecaa. Majta me'ɨ́n, tɨ́'ɨj huatarúj a'ɨ́jna ɨ́ Jesús, a'ɨ́ɨ mú a'uteájrupi u chajta'a. A'uu mú a'utaseíjre jemin ɨ́ teɨte ɨ́ mej mu'íi. 54Ajta a'ɨ́jna hua'acapítan ɨ́ xantaaru'u ɨ́ mej anxɨ́te ará'axcaa, majta ɨ́ mej jamuan tí'icha'ɨɨca'a, nain mú tiu'uséij a'ij tɨ tiu'urɨ́j, ajta tɨ huateújca'atzɨjxɨ ɨ́ chuej. Jé'ecan mú tiu'utáatziɨn. Majta miyen tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: ―Tarɨ́'ɨ pu a'ɨ́ɨn pú'eene'e yaujra'an ɨ́ Dios. 55Majta seica, á mu'u ɨmuá a'uté'uu meti'iseíiraca'a ɨ́ mej 'uuca. Mi'i mu'íi. A'ɨ́ɨ mú á'ujujhua'ane'e me'ɨ́jna ɨ́ Jesús jamuan tɨ́j na'a tɨ u a'arájraa u Galilea, majta ɨ́ mej ravaɨre'eca'a tɨ́j na'a tɨ ayén ruxe'eve'e. 56A'ii mú a'ɨ́ɨn pú'een: a'ɨ́jna ɨ́ María, Magdala tɨ é'eme'ecan, ajta seɨ́j tɨ ayén che'atá ántehuaa tɨjɨ́n María. Hua'anaana pu pú'een a'ɨ́jna ɨ́ Jacobo, ajta a'ɨ́jna ɨ́ José. Seɨ́j pu ajta huá'a jamuan a'utéveeca'a, a'ɨ́jna tɨ hua'anáànaj a'ɨ́mej yaújmua'ame'en a'ɨ́jna ɨ́ Zebedeo. 57Tɨ́'ɨj ari huachúmua'ancaa, seɨ́j pu á e'iré'ene tɨ Arimatea é'eme'ecan. Chíjteaani pu pɨ́rɨcɨ a'ɨ́jna. Ayee pu ántehuaa tɨjɨ́n José. A'ɨ́ɨ pu ajta rá'atzaahuate'eca'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. 58A'ɨ́ɨ pu á e'iré'ene jemin a'ɨ́jna ɨ́ Pilato. Ajta rájhuaviiri'i tɨ a'ɨ́ɨn raatátuiire'en tévira'an ɨ́ Jesús teecan. Ajta a'ɨ́ɨn Pilato tiu'uta'aíjtaca'a mej nu'u raatátuiire'en. 59Ajta José, tɨ'ɨquí ra'acájtɨ ɨ́ tévira'an. Ajta ra'iré'e'ijcataca'a saavana jɨme'e tɨ jéjcua. 60A'ɨ́ɨ pu auchén ruuré'ijche u téte'e ɨ́ tete tzajta'a. A'ɨ́ɨ pu í'a'ara'an mej mi me'uun ra'avá'anan tɨ́'ɨj huámɨ'ɨni. Mɨ́ ajta, a'úu pu ru'utéete tévira'an ɨ́ Jesús teecan. Ayee pu a'ɨ́jna jɨ́n huarɨ́j, aj pu i ru'ujná tetej jɨme'e tɨ sicɨ́ɨrara'a. Ajta á'uraa. 61Ajta a'ɨ́jna ɨ́ María, Magdala tɨ é'eme'ecan, ajta ɨ́ seɨ́j, ɨ́ María, a'úu mú a'uté'uuca'a a'ájna vejli'i ta'iráninei a'u mej ya'utéete. 62Yee ruijmua'a yee, matɨ́'ɨj meri rɨ́'ɨ huaújruu mej mi huaújse'upe'en, a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tí'aijta teyujta'a, majta me'ɨ́n ɨ́ fariseo, a'ɨ́ɨ mú á e'iré'ene jemin a'ɨ́jna ɨ́ Pilato. 63Ayee mú tiraatá'ixaa tɨjɨ́n: ―Tavastara'a, ayée tu ra'utámua'areeri'i tɨ ayén tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ tɨ tí'ihua'itacare'e. Tɨ́'ɨj auj ruurica, ayée pu tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: “Huaíca xɨcaj nu jetze huatarújsin.” 64’A'ɨ́j pu jɨ́n, ayée tu tí'ijxe'eve'e pej raata'aíjta mej mi tiú'ucha'ɨɨn a'u tɨ e'evé'enami'i ajta caí mú á'ume'en huaíca xɨca. Na'ari caí, í'irɨ'ɨri mej e'ire'enén, meraanáhua'an ɨ́ tévira'an a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Jesús jamuan á'ujujhua'ane'e. Aj mú xaa miyen hua'itzi jɨ́n tihua'utá'ixaate'esin ɨ́ teɨte tɨjɨ́n pu'uri huatarúj. Ajta jaítze'e pu a'ij pua'a té'eme caí tɨ́'ɨj amuacaí ayén tiu'uhuá'itaca'a a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ayén nu'u yaujra'an pú'een ɨ́ Dios. 65Aj pu i ayén tihua'utá'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ Pilato tɨjɨ́n: ―Ayee pu té'eme. Metí'icha'ɨ́j mú muá'aju'un. Sericu mú'een, seajta ru'ujjáxu'umua'an xarij jɨme'e, ajta júmi'inari jɨme'e, a'ij sej tiraayɨ́'ɨtɨ tɨ ij caí ja'atɨ́ ramuarɨ'e ɨ́ tévira'an. 66Matɨ́'ɨj mi a'ucɨ́j. Majta rɨ́'ɨ ráaruu xarij jɨme'e, majta júmi'inari jɨme'e tɨ ij caí ja'atɨ́ ra'antácuuna. Majta u hua'utehuii a'ɨ́mej ɨ́ mej tí'icha'ɨɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\