San Mateo 7

1’Caxu ché'e sena'a seica jetze tí'ijpua'ajte'e ɨ́ seɨ́j tɨ i caí Dios ayén mú'ejmi jetze te'ujpuá'ajte'en ca'anín jɨme'e. 2Ayee pu'u, setɨ́j siyen tí'ijxajtzi'ira ɨ́ ruxɨ́'ej tevi, ayée pu che'atá na'a Dios mú'ejmi tejá'amuaxajtzi'i. A'achú sej caj tiraatá'an ɨ́ seɨ́j, ayén che'atá na'a tejá'amuacɨ'ɨti. 3¿A'iné 'een jɨ́n siyen rasise'i á'amua'ihuaara'a ɨ́ tɨ'ɨrí cɨ́lieen jɨ́n te'utéjturaa ɨ́ Dios jemi? Mɨ́ seajta mú'een caxu rusise'ij ɨ́ sej ve'ecán jɨ́n auteájturaa jemin ɨ́ Dios. 4Ajta, tɨ pua'a peri ve'ecán jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi, ¿a'iné tí'irɨ'ɨri pej piyen tiraatá'ixaate'en pemɨ́jna tɨ cɨ́lieen jɨ́n a'uteájturaa a'ij tɨ ti'itɨ́j jɨ́n te'uteájturaa? 5Mú'ee, ɨ́ pej caí piyen mé teuúmua'aree, pauj mi'i nain jɨ́n tiu'utetzáahuate'en a'ɨ́mej jemi ɨ́ pej jɨ́n auteájturaa. Aj pu xaa raavíite'e a'ame pej piyen tiraata'ixaate'en ɨ́ seɨj a'ij tɨ ti'itɨ́j jɨ́n te'uteájturaa. 6’Caxu siyen tihuá'ixaate'e ɨ́ niuucari tɨ jɨ́me'en raxa ɨ́ Dios huá'a tzajta'a a'ɨ́mej ɨ́ mej tiú'uxana'avi'iste'e mej mi caí á'amuaxɨeehuari'ira matɨ́j ɨ́ tzɨ'ɨcɨ mej tiú'uche'eveca. Ajta caxu siyen tihuá'ijcate'e ɨ́ tɨ Dios jemi é'eme'ecan a'ɨ́mej ɨ́ mej caí tí'itevi'ira'a. Na'ari caí, ayée mú rɨni matɨ́j ɨ́ tuiixu ɨ́ xarij tzajta'a a'utɨ́ jé'ejmuaa. A'ij mú pua'a tejámuaataxájta, mej nú'u amuajcha'ɨ́ɨre'e mú muá'aju'un huápɨ'ɨ. 7’Setá'aj siyen seuj rahuauca ɨ́ Dios jemi, a'iné a'ɨ́ɨ pu tejámuaatá'asin. Tɨ́ pua'a siyen rahuauca ɨ́ jemin, aj xu xaa ráateuni jemin ɨ́ Dios. Seuche'e seajta te'ejteátu'asixɨ'ɨn ɨ́ puéerta jetze. Dios pu xaa te'antácuuna, amuaatá'asin ɨ́ sej jɨ́me'en rahuauhuau. 8Ayee pu té'eme a'iné tɨ pua'a ja'atɨ́ ayén tí'ijhuauca, a'ɨ́ɨ pu ajta ra'ancuré'asin. Tɨ́ pua'a ja'atɨ́ ti'itɨ́j huauca, a'ɨ́ɨ pu ráateuni. Ajta tɨ pua'a ja'atɨ́ ayén te'ejteátu'asixɨ'ɨn tá'apueerta, Dios pu xaa te'antácuuna. 9’¿A'iné tejamuá'amitɨejte'e mú'ejmi? Tɨ́ pua'a muá'ayauj ayén tí'imuahuaviira ɨ́ pan pej raata'ɨ́'ɨte'en, ¿ni mɨ tetej paraatátɨstejsin? Capej xaa ne'u tetej raatátɨstejsin sino pan pej raata'ɨ́'ɨte'esin. 10Na'ari, tɨ pua'a ayén tí'imuahuaviira pej hua'ité raatá'an, ¿ni qui cu'ucu'u paraatapíjte'esin? Capej xaa ne'u cu'ucu'u raatapíjte'esin sino hua'ité pej raatá'asin. 11’Jee sein, ayej ti'ayajna, mú'een xu caí urarɨ́'en ɨ́ ru tzajta'a. Mɨ́ seajta mú'een, seúche'e xu ramua'aree a'ij sej ye'í huárɨni sej si hua'utapuaíjve'en ɨ́ ruyaujmua'a ti'itɨ́j tɨ i'irɨ́'en. Ajta ɨ́ á'amua'iya'upua, jeíhua pu jaítze'e hua'utá'asin ɨ́ tɨ ti'irɨ́'een a'ɨ́mej ɨ́ mej rahuaviira muá'aju'un. 12’A'ɨ́j xu jɨ́n siyen huárɨni nain jɨme'e. Setá'aj siyen che'atá sena'a huá'uruuren ɨ́ ruxɨ́'ej teɨte a'ij sej tí'ijxe'eve'e mej miyen amuáaruuren mú'ejmi. Ayee pu huataújmua'a nain tɨ té'eyu'usi'i ɨ́ yu'uxari jetze Moisés tɨ ra'uyú'uxaca'a, ajta ɨ́ seica jetze ɨ́ mej ra'uyú'uxaca'a a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tí'ixaxa'ata'a ɨ́ Dios jetze me'ecan. 13’Sej si e'ará'asti a'úu tɨ Dios é'eseijre'e, ayée xu huárɨni. A'uun xu a'uteárute ɨ́ puéerta jetze tɨ cɨ́j antéeyauj. Jee xaa, seɨ́j pu seijre'e ɨ́ puéerta tɨ antéeyauj. A'uu pu pújme'en e'enténine'i ɨ́ juye tɨ ajta auuyaúj. Mu'iitɨ́ mú me'uun a'uteáru'ipi, majta a'ɨ́j mú japuan cɨɨne ɨ́ juye tɨ auuyaúj. Matɨ́'ɨj me'uun a'uré'enen a'u tɨ aupuá'ari, naími'i mú jé'e huaújpua'arixɨ'ɨsin, micu. Miyá'ujɨsin ɨ́ ruxɨ́ejniu'uca tɨ auj ruurica'a. 14Mɨ́ ajta ɨ́ seɨ́j ɨ́ puéerta, a'ɨ́ɨ pu hui cɨ́j antéeyauj, ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ juye tɨ a'uun e'enténine'i, cɨ́j pu auuyaúj. Ajta jé'ecan pu muárɨ'eri tɨ ja'atɨ́ japuan huamé'en tɨ ij a'uun e'ará'asti Dios tɨ é'eseijre'e tɨ ij ruurican a'uteáturan ɨ́ Dios jemi. Ajta, camu mu'íi ɨ́ mej miyen tí'irateuni. 15’Rɨ́'ɨ xu'u, mú'een, huá'a jemi ɨ́ mej tí'ihua'itaca. Ayee mú tí'ixaxa'a tɨjɨ́n: “Dios jetze me'ecan tu hui tí'ixaxa'a.” Mé mú ve'eré'ene mé muá'acanta. Ayee mú á'ujujhua'an a'amua tzajta'a. Cu xɨee mé caí ti'itɨ́j a'ij ruure. Mɨ́ ajta, capu ayén ti'ayajna. Jee xaa ne'u ayén ti'ayajna. Ayee mú 'een matɨ́j ɨ́ ɨ́ɨra'avete ɨ́ mej tí'itecui'ica. Jé'ecan mú tihuá'ari'iraca ɨ́ teɨte ɨ́ tihua'áa. Majta huá'acuanamuáj. 16Rɨ'ɨrí sej si siyen tihuá'umua'ati se'ɨ́jna jɨme'e a'ij mej ye'í rɨcɨ. Ayee xu che'atá sena'a tihuá'umua'ati setɨ́j tí'ijmua'ate seɨ́j ɨ́ cɨyej tɨ pua'a caí rɨ'éene'en taca'a. Casi'i, jetzen a'ɨ́jna ɨ́ tɨ tétzicare'e, capu a'ɨ́jna jetze taaca ɨ́ uuva; capu ajta a'ɨ́jna jetze taca'a ɨ́ huaréj, jetzen a'ɨ́jna ɨ́ cɨyej tɨ tétzicare'e. 17’Ayee pu tí'een, nain ɨ́ cɨyej tɨ ti'irɨ́'een, rɨ'éene'en pu tí'itaca'a. Ajta, nain ɨ́ cɨyej tɨ caí ti'irɨ́'een, capu ajta rɨ'éene'en tí'itaca'a. 18Capu a'atzu a'ij tí'irɨ'ɨri tɨ a'ɨ́ɨn cɨyej tɨ ti'irɨ́'een, ayén taca'a a'ɨ́jna tɨ caí rɨ́'en. Ajta, jɨ́me'en a'ɨ́jna ɨ́ cɨyej tɨ caí rɨ́'en, capu ajta í'irɨ'ɨri tɨ rɨ'éene'en tiu'utáca'an. 19Mɨ́ ajta a'ɨ́ɨme ɨ́ teɨte, ayée mú 'een tɨ́j ɨ́ cɨyej tɨ caí ti'irɨ́'een. Dios pu ayén che'atá na'a huá'aruuren matɨ́j ɨ́ teɨte miyen tí'iruure ɨ́ cɨyej tɨ caí rɨ́'en. A'ɨ́ɨ mú té'ijveichixɨ'ɨsin, majta ra'anteátaira. 20A'ɨ́j nu jɨ́n niyen tejá'amua'ixaate'e tɨjɨ́n: Ayee xu 'éeni'icɨ'e huá'umua'ati se'ɨ́jna jɨme'e a'ij mej ye'í rɨcɨ. 21’Mɨ́ majta me'ɨ́n ɨ́ mej miyen tí'inejee tɨjɨ́n: “Nevástara'a, casi'i nevástara'a”, camu naími'i me'uun a'uteáruti a'u tɨ tejé'aijta ɨ́ Dios. A'ii mu'u me'uun a'uteáruti ɨ́ mej miyen rɨcɨ a'ij tɨ tí'ijxe'eve'e ɨ́ Dios. 22Ayee pu té'eme a'ájna xɨcájra'a jetze tɨ́'ɨj Dios ayén huá'axɨjte'en ɨ́ teɨte. Mu'iitɨ́ mú miyen tinaatá'ixaate'esin me'ɨ́jna jɨme'e yee: “Nevástara'a, casi'i nevástara'a, teen tu tiu'utaxájtaca'a aniúucajtze'en tetɨ́'ɨj teuj ruurica. Teajta aniúucajtze'en jɨ́n hua'utamuári ɨ́ tiyaaru'u mej huá'a tzajta'a seijre'eca'a. Ayee tu che'atá tena'a, jeíhua tiu'umuárɨej te'ɨ́jna jɨme'e tej mú'eetzi jetzen arátaca'anejca'a.” 23’Mɨ́ neajta inee, ayée nu hui tihua'utá'ixaate'esin tɨjɨ́n: “Canu ja'anáj amuaamuá'a a'atéenni sej pú'een. Caxu a'atzu neteɨ́testemua'a pú'een. Sericu, sej hui iiyecuí inee jemi, mɨ sej a'ij pua'a rɨcɨ.” 24’A'ɨ́j pu jɨ́n, ja'atɨ́ tɨ na'a tɨ ayén nenamua, ajta tɨ ayén ra'ará'astijre'e a'ij nej tí'ixaxa'a, ayée pu hui che'atá na'a mé teuúmua'aree tɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ huateújchi'ite tetej japua. 25Aj mú mi huatéviiyeca'a. Ajta cámɨ'ɨyixɨ ɨ́ jaj. Ajta huatá'eecareca'a. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ chi'ira'an, capu á'ave a'iné tetej japua pu rá'ajtaahuaca'a. 26Mɨ́ ajta, a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ ayén nenamua, ajta capu ayén ra'ará'astijre'e a'ij nej tí'ixaxa'a, ayée pu che'atá na'a 'een tɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ caí ti'itɨ́j mua'aree. A'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ huateújchi'ite a'u tɨ á'useaata'a. 27Aj mú mi huatéviiyeca'a. Ajta cámɨ'ɨyixɨ ɨ́ jaj. Ajta huatá'eecareca'a. Ca'anacan pu á'ave ɨ́ chi'ira'an. Jé'ecan pu yá'urɨe a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ huateújchi'ite a'u tɨ á'useaata'a. Ayee pu che'atá na'a tí'ijruuren ɨ́ ja'atɨ tɨ caí ra'ará'astijre'e a'ij nej tí'ixaxa'a. ―Ayee pu tihua'utá'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. 28Tɨ́'ɨj Jesús ra'antipuá'ajte tɨ tihua'utá'ixaa, jeíhua mú huajɨ́jxɨca'a me'ɨ́jna jɨme'e a'ij tɨ tihua'umuá'ate. 29Capu cha'a na'a tihua'umuá'ate matɨ́j ɨ́ seica ɨ́ mej tihuá'amua'atehua'a ɨ́ yu'uxari jetze, sino ayée pu'u cumu seɨ́j tɨ ti'itéjvee ti'itɨ́j jɨme'e tɨ ve'ée.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\