San Mateo 9

1Aj pu i Jesús ateájraa ɨ́ baarcu jetze. Aj mú mi antacɨ́j után pújme'en. Tɨ'ɨj jí a'uun a'ará'a a'ujna chajta'a a'u tɨ é'eme'ecan. 2Majta me'ɨ́n ɨ́ seica, a'ɨ́ɨ mú ja'atɨ́ ave'eré'eneijte ɨ́ Jesús jemi seɨ́j tɨ cɨyáaxara'aca'a. A'ɨ́j pu já'ujca'atii ɨ́ utaatzi a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ. Tɨ́'ɨj Jesús hua'useíj a'ɨ́mej ɨ́ teɨte, aj pu xaa ráamua'areeri'i tɨjɨ́n meté'atzaahuate'e a'ɨ́ɨme. Aj pu'i ayén tiraatá'ixaa a'ɨ́jna tɨ tí'icui'i tɨjɨ́n: ―Niyauj, uhuateá'aca'ane ɨ́ á'a tzajta'a. Pu'uri timuaatá'uuni'iri'i ɨ́ Dios ɨ́ pej jɨ́n auteájturaa ɨ́ jemin. ―Ayee pu tiraatá'ixaa. 3Majta á vejli'i huiiráte'eca'a seica ɨ́ mej té'eyu'uxaca ɨ́ ruye'irá jɨme'e. Matɨ́'ɨj mi miyen tiu'umuá'aj ɨ́ ru tzajta'a tɨjɨ́n: “Amɨ́ pu a'ij pua'a tiratá'aca ɨ́ Dios ɨ́ runiuuca jɨme'e.” 4Ajta Jesús, a'ɨ́ɨ pu ruseɨ́j rú'umua'areereca'a a'ij mej ye'í té'umua'atzejca'a ɨ́ ru tzajta'a. Aj pu i ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―¿A'iné 'een jɨ́n siyen a'ij pua'a té'umua'atze ɨ́ ru tzajta'a? 5¿Ti'itáani caí jaítze'e muárɨ'eri, ni nej niyen tiraatá'ixaate'en ɨ́ tɨ cɨyáaxara'a yee: “Pu'uri timuaatá'uuni'iri'i ɨ́ Dios ɨ́ pej jɨ́n auteájturaa ɨ́ jemin”, na'ari yee: “Ájchesi, ajta anchuée mua'a utaatzi?” 6’Aru, ayée nu hui rɨni sej si ráamua'aree ɨ́ nej neajta ɨ́ teáata'a jetze airáane, nee nu xaa ne'ɨ́jna jɨ́n antínmua'aree íiyen chaanaca japua nej ni tihua'utá'uuni'i ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi. Aj pu i ayén tiraatá'ixaa ɨ́ tɨ cɨyáaxara'a tɨjɨ́n: ―Ájchesi, tipíi mua'a utaatzi. Aricu á'ura'a a'u pe é'eche. 7Jɨ́me'en pu'u ayén tiu'utaxájtaca'a ɨ́ Jesús, aj pu'i ájchee a'ɨ́jna tɨ tí'icui'icaa. Tɨ́'ɨj i á'uraa u ruche. 8Majta me'ɨ́n ɨ́ teɨte, matɨ́'ɨj tiu'uséij a'ij tɨ ti'itɨ́ huarɨ́j, jé'ecan mú huataújtemua'ave. Rɨ́'ɨ mú tiraatajé ɨ́ Dios, me'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn Dios ari raatá'a a'ɨ́jna ɨ́ muárɨ'eri'ira'a ɨ́ mej jɨ́n miyen rɨcɨ ɨ́ teteca. 9Aj pu i Jesús á'uraa. Tɨ'ɨj jí á'ayee a'uré'ene tɨ́'ɨj a'ɨ́ɨn huaseíj a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ, Mateo tɨ ántehuaa. A'uu pu huiracatii chi'ita mej tzajta'an huá'ajijve'eca'a ɨ́ mej tí'itɨ'ɨcɨca. Aj pu i ayén tiraatá'ixaa tɨjɨ́n: ―Patá'aj ne jamuan á'uche'ecane'en. Ajta á'iyen, Mateo ájchee. Tɨ'ɨj jí á'uraa jamuan. 10Tɨ'ɨj jí ayén tiuju'urɨ́j. Matɨ́'ɨj me'uun a'ará'a a'utɨ́ Mateo e'echéjme'e. Tɨ́'ɨj Jesús tí'icua'acaa, matɨ́'ɨj mi u a'uvé'eju'u jeíhua ɨ́ mej tí'itejijve'e, majta seica ɨ́ mej miyen che'atá mena'a a'ij pua'a tí'iteteɨte. Naíjmi'i mú tí'icua'acaa ɨ́ meesa japua jamuan ɨ́ Jesús, majta jamuan a'ɨ́mej ɨ́ mej á'ujujhua'ane'e ɨ́ Jesús jamuan. 11Majta me'ɨ́n ɨ́ fariseos, a'ɨ́ɨme ɨ́ mej jeíhua huápɨ'ɨ raxɨ́'eve'e ɨ́ ruye'irá, matɨ́'ɨj miyen raaseíj a'ij tɨ rɨjcaa ɨ́ Jesús, ayée mú tihua'uta'íhua'uri'i a'ɨ́mej ɨ́ mej jamuan á'ujujhua'ane'e. Miyen tɨjɨ́n: ―¿A'iné 'een jɨ́n amɨ́n a'amua maestro tí'icua'aca, ajta ye'eca huá'a jamuan ɨ́ mej huá'ajijve'e ɨ́ mej tí'itɨ'ɨcɨca, ajta jamuan ɨ́ mej caí xɨ́'epɨ'ɨn titetiújcha'ɨɨ? 12Tɨ́'ɨj ayén tiú'unamuajri'i ɨ́ Jesús, aj pu i ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Ayee nu tejá'amua'ixaate'e. A'ɨ́mej jɨme'e ɨ́ teɨte ɨ́ mej a'ucɨ́'ɨca'a jemin tɨ ya'anaca, capu ruxe'eve'e mej u á'uju'un ɨ́ mej rɨ́'en a'ɨ́jna jemi ɨ́ tɨ ya'anaca, sino a'ɨ́ɨ mú xaa a'uré'enine'i ɨ́ tɨ ya'anaca jemi ɨ́ mej tí'icucui'i. 13Sericu, setá'aj tihuaújmua'aten se'ɨ́jna jɨme'e sej si yaú'itɨee xá'ara'ani a'ij tɨ huataújmua'a a'íjna i niuucari a'ɨ́jna jɨme'e mej raxɨ́'eve'e mej mi á'ujcu'uve rujɨ́ɨmua'a. Mɨ́ neajta, canu a'atzu raxɨ́'eve'e mej tiu'utámuaɨ'ɨvejta. Ayee pu che'atá na'a 'een ineetzi jemi, canu ne'ɨ́jna jɨ́n yé vé'eme nej a'ɨ́mej huatá'inen ɨ́ tɨ ayén tihuá'amitɨejte'e mej xɨ́'epɨ'ɨn rɨcɨ sino a'ɨ́mej ɨ́ mej miyen tirú'umua'aree ɨ́ ru tzajta'a ɨ́ mej caí xɨ́'epɨ'ɨn rɨcɨ. 14Matɨ́'ɨj mi seica ave'eré'ene. A'ɨ́ɨme mú a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ mej Juan jamuan á'ujujhua'ane'e. A'ɨ́ɨ mú ave'eré'ene ɨ́ Jesús jemi. Matɨ́'ɨj mi miyen tiraata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿A'iné 'een jɨ́n tiyen tí'ita'itzi'ive'e iteen, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ fariseos? Aru ɨ́ mej mú'eetzi jamuan á'ujujhua'an, camu hui miyen rɨcɨ. 15Ayee pu tiu'utaniú a'ɨ́jna ɨ́ Jesús, tɨjɨ́n: ―Tɨ́ pua'a ja'atɨ́ huaténeɨche, aj pu i ru'amiigustemua'a huatá'ineesin mej mi tiú'uyesten. Aj pu i tihuá'imin. ¿Ni tzaa miyen tí'iru'itzi'ive'en tɨ pua'a huá'a jamuan tí'iyeste ɨ́ ja'atɨ? Capu xaa ne'u. Mɨ́ ajta xaa, aj pu teja'uré'enejsin ɨ́ xɨcájra'a mej jetzen rá'avi'itɨn ɨ́ ja'atɨ. Aj mú xaa ɨ́ amiigustemua'ame'en ru'ítzi'ive'en, a'iné capu ché'e é'e já'ahua'a ɨ́ hua'amiigu. A'iné naúche'e nu yé huatéjvee, camu ru'ítzi'ive'en ɨ́ ne'amiigustemua'a. 16’Niche'e seɨ́j amuaatá'ixaate'en ɨ́ niuucari. Tɨ́ pua'a ja'atɨ́ a'ɨ́jna jɨ́n tí'icu'une'epua cɨ́ɨxuri jɨme'e tɨ mí'ime'ecan, capu ayén tí'ijcu'une'epuan a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ cɨ́ɨxuri tɨ caí xɨ ja'anáj já'usini'i. Na'ari caí, huatétzu'uta pu'u a'ɨ́jna ɨ́ cɨ́ɨxuri tɨ jéjcua tɨ́'ɨj huatéja'usini'ihua. Ra'atésiujtza'anaxɨ'ɨsin ɨ́ tɨ mí'ime'ecan. Aj pu i ɨ́ tɨ anásiujtza'ani, jaítze'e pu ve'etɨ́ a'ame. 17’Ajta, camu miyen raruure mej ru'ucájtu'ani navij limeetajra'a tzajta'a tɨ racua'iríihuajme ɨ́ viinu ɨ́ mej mauchén ráataahuaca'a. Tɨ́ pua'a miyen ráaruuren, a'ɨ́jna ɨ́ viinu tɨ jéjcua, a'ɨ́ɨ pu rajtésiujtza'ana ɨ́ navij tɨ racua'iríihuajme. Tɨ'ɨj jí a'uvaɨ́jtzi ɨ́ navij, ajta ɨ́ viinu. A'ɨ́j pu jɨ́n ayén ruxe'eve'e tɨ iru'ucájtu'ani navij tzajta'a tɨ jéjcua a'ɨ́jna ɨ́ viinu tɨ ajta jéjcua. Ayee pu 'éeni'icɨ'e te'utáviicua'ira tɨ ruxɨ́'ej ti'ijéjcua. A'ɨ́ɨ pu a'ɨ́jna jɨ́n té'eviicua'i ɨ́ tɨ hua'apua. 18Aúche'e pu tihuaú'ixáate'eca'a tɨ́'ɨj seɨ́j ave'eré'ene, tɨ tí'aijta u huá'a teyujta'a. Aj pu i títunutaca'a jemin a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. Ayee pu tiraatá'ixaa tɨjɨ́n: ―Niyauj pu hui á'ame'ere. Mu a'utá'iyi'i patá'aj ra'ajtamuárɨ'en, tɨ'ij a'ɨ́ɨn auj ruuri á'ara'ani. 19Jesús pu ájchee. Tɨ'ɨj jí a'uun yá'ume jamuan a'ɨ́jna ɨ́ ya'upuáara'an a'ɨ́jna tɨ á'ame'ere. Majta mú á'uju'un a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Jesús jamuan á'ujujhua'ane'e. 20Ajta a'ɨ́ɨn 'ɨ́ita'a a'uun a'utéveeca'a tɨ ari ayén á'atee tɨ tí'icui'i a'achú cumu tamuáamuata'a nine'ira'a japuan hua'apua. Tɨ́'ɨj pɨ́ na'a pu uvé'exujxu'ure. A'ɨ́ɨ pu ave'eré'ene ɨ́ Jesús jemi. Aj pu i ra'ajtamuárɨej tɨ́j na'a te'uvíjpi'i ɨ́ cɨ́ɨxure'ara'an jetze. 21A'ɨ́j pu jɨ́n ayén huarɨ́j, a'iné ruseɨ́j pu ayén tiu'umuá'aj tɨjɨ́n: “Tɨ́ pua'a a'ɨ́ɨ nena'a caj te'ajtamuárɨ'en tɨ́j na'a te'uvíjpi'i ɨ́ cɨ́ɨxure'ara'an jetze, aj nu xaa rujni.” 22Aj pu i Jesús pɨ́ɨ a'uré'eve tɨ́'ij raaseíj ɨ́ 'ɨ́ita'a. Aj pu i ayén tiraatá'ixaa tɨjɨ́n: ―Niyauj, huaté'aca'ane mua'a tzajta'a. Peté'atzaahuate'e nej timuáahuaate. A'ɨ́j pej jɨ́n peri huarúj. Jɨ́me'en pu'u ayén tiu'utaxájtaca'a, aj pu i huarúj a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a. 23Tɨ'ɨj jí a'uun a'ará'a a'u tɨ é'eche ɨ́ ya'upuáara'an ɨ́ tɨ á'ame'erejca'a. Tɨ́'ɨj uteájrupi u chi'ita, aj pu i hua'useíj ɨ́ teɨte, a'ɨ́mej ɨ́ mej tí'icɨ'ɨsite'e jamuan ɨ́ seica ɨ́ mej jeíhua ruyein. 24Aj pu i ayén tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Sericu, xu'irácɨɨni mú'een, a'iné capu mɨ'ɨchi mɨ temuaij, sino cutzú pu'u. Mɨ́ majta, a'ɨ́ɨ mú raate'atzeájraa me'ɨ́jna jɨme'e a'ij tɨ tiu'utaxájtaca'a. 25Aj pu i Jesús hua'irá'iteca'a á pua'acɨé. A'uu pu uteájrupi a'u tɨ auucá'a a'ɨ́jna ɨ́ temuaij. Aj pu i ra'ajví'i muájca'are'ara'an jetze. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ temuaij, tɨ'ɨquí a'ɨ́ɨn ájchee. 26Tɨ'ɨj jí nainjapua a'u tɨ na'a mej a'uchéjme'ecaa, naími'i mú ráamua'areeri'i a'ij tɨ ti'itɨ́ huarɨ́j. 27Tɨ́'ɨj Jesús a'uun a'arájraa, mé hua'apua mú raatavén ɨ́ mej aracúcu'unijme'eca'a, mua'antijíihua. Miyen tɨjɨ́n: ―Mú'ee pej i'i yaujra'an a'ɨ́jna ɨ́ David teecan, tá'ancu'uvajxɨ'ɨ. 28Tɨ́'ɨj Jesús uteájrupi u chi'ita, aj mú mi ave'eré'ene ɨ́ jemin. Aj pu i ayén tihua'uta'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿Ni sená'antzaahuate'esin nej tejá'amuahuaate'en? Matɨ́'ɨj mi miyen tɨjɨ́n: ―A'ii ne'u tecaí, tavástara'a. 29Aj pu i hua'arámuarɨ'ejxɨ ɨ́ huá'a jɨ́'ɨ jetze. Ayee pu tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―A'ɨ́jna jɨme'e sej té'antzaahua, ayée pu té'eme. Xu'uri huarúj. 30Jɨ́me'en pu'u ayén tiu'utaxájtaca'a, aj mú mi mé uunéjne'ereca'a a'ɨ́ɨme ɨ́ mej hua'apua. Jéihua pu tihuau'íjca a'ɨ́jna ɨ́ Jesús mej nu'u caí ja'atɨ́ ixaate'e. 31Mɨ́ majta, matɨ́'ɨj a'ucɨ́j, aj mú mi autéjhuii mej raataxáj mé jéjre'e nainjapua a'ij tɨ Jesús huá'uruu. 32Matɨ́'ɨj huiirajú'uncaa u chi'ita, seica mú tɨ tí'icui'i á ye'iré'enejti'ire. Capu té'anrɨ'ɨrejca'a a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ. 33Aj pu i Jesús raatamuári ɨ́ tiyaaru'u tɨ tzajta'an seijre'eca'a. Ajta á'iyen a'utéjche tɨ tiu'utaxáj a'ɨ́jna tɨ tí'icui'ica'a. Majta me'ɨ́n ɨ́ teɨte, jeíhua mú huataújtemua'ave. Miyen tɨjɨ́n: ―Jee xaa ne'u. Catu ja'anáj ti'itɨ́j tiyen tiu'uséij tɨ́j na'a íiyen tɨ huatacá'a Israél, tetɨ́j teuchén teri tiu'uséij íjii tɨ ja'atɨ́ ayén tiraayɨ́'ɨtɨ. 34Mɨ́ majta a'ɨ́ɨme ɨ́ fariseos, ayée mú tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: ―A'ɨ́jna ɨ́ Jesús, a'ɨ́ɨ pu a'ɨ́jna jetze araújca'ane tɨ tihuá'aijte'e ɨ́ tiyáaru'use tɨ́'ij ayén hua'utamuárite'en ɨ́ tiyáaru'use ɨ́ mej teɨte tzajta'a seijre'e. 35Nain japua pu á'uche'ecane'e ɨ́ Jesús a'u tɨ na'a mej a'uchéjme'ecaa, chajta'a, tɨ vivéj nusu tɨ cɨ́liéene'ejmee. Tihuá'amua'atehua'a pu á'aye'i huá'a teyujta'a a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ niuucari tɨ jɨ́me'en raxa ɨ́ Dios tɨ nainjapua tí'aijta. Ajta naíjmi'ica pu tiú'uhuaa, nain ɨ́ mej jɨ́n tí'icui'icaa nusu ɨ́ tɨ caí huá'aca'anisti'iraca'a. 36Tɨ́'ɨj a'ɨ́mej huaseíj ɨ́ teɨte, jé'ecan pu huataújxɨeemɨste huá'a jemi a'iné jeíhua mú huamuá'itɨche me'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ mej rajpuaíjtzica'a. Majta ruxɨeemɨ́jte'e. Ayee mú éene'e matɨ́j cáne'axɨ ɨ́ tɨ caí ja'atɨ́ huá'acujta'a á'uche'ecane'e. 37Aj pu i Jesús ayén tihua'utá'ixaa a'ɨ́mej ɨ́ mej jamuan á'ujujhua'ane'e tɨjɨ́n: ―Jee xaa ne'u, ayej ti'ayajna, mu'uri mu'iitɨ́ ɨ́ mej meri rɨ́'ɨ huaújruu tɨ Dios tíhua'uta'aíjte'en. Mɨ́ ajta, ɨ́ mej tí'imɨjhuaca huá'a jɨ́me'en, camu mu'íi. 38A'ɨ́j pu jɨ́n, ayée pu tiú'ujxe'eve'e. Setá'aj siyen tí'ijhuaviira se'ɨ́jna ɨ́ tavástara'a tɨ ayén huá'uruuren mej mi teɨtestemua'ame'en pu'éene'en muá'ara'ani, tɨ i a'ɨ́ɨn tavástara'a hua'uré'e'itixɨ'ɨn ɨ́ mej tí'imɨjhuaca mej mi huá'ajseɨre'en ɨ́ Dios jemi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\