Filipenses 2 | Bible.is
Filipenses 2

1- 2Mú'een xu Cɨríistu'u jetze ruca'ané ɨ́ a'amua tzajta'a. A'ɨ́ɨ pu ajta rɨ́'ɨ amuaatá'aca tɨ a'ɨ́ɨn já'amuaxe'eve'e ɨ́ Cɨríistu'u sej si xɨ́'epɨ'ɨn huárɨni, a'iné xu'uri ra'ancuré'evi'itɨ ɨ́ xɨéjniu'ucare'ara'an, seajta seica xu tihuá'umua'atziire'e, seajta xu seica á huá'acu'uve. A'ɨ́j nu jɨ́n á'amuahuavii sej rɨ́'ɨ tinaatá'an nain jɨme'e, sej si siyen ruxɨ́'ej tiú'umua'ati temua'a naa naíjmi'i, sej si siyen ruxɨ́'ej titehuaújxe'eve'en, sej si ruxɨ́'ej tirájteuve'en seɨ́j ajta mɨ seɨj, sej si mú'een rujɨ́ɨmua'a ráahuauni. 3Ché'e caí ja'atɨ ruseɨ́j rájteuve'en ɨ́ tɨ jɨ́n ahuaújtzaahuate'en. Ajta ché'e caí ja'atɨ teúura'ate'e, sino ché'e a'ɨ́ɨn ayén tiraatámitɨejte'en tɨ jaítze'e tí'ivaɨre'e ɨ́ seɨj caí a'ɨ́jna. 4Ché'e caí ja'atɨ a'ɨ́ɨ na'a rahuauca a'ɨ́jna ɨ́ tɨ jetzen ruxe'eve'e ruseɨ́j, sino ché'e ajta raatévaɨre'en ɨ́ seɨj a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ajta a'ɨ́jna jetze ruxe'eve'e. 5Setá'aj siyen che'atá sena'a tiú'umua'ati a'ij tɨ tiu'umuá'aj a'ɨ́jna ɨ́ Cɨríistu'u tɨ ajta i'i Jesús. 6Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Cɨríistu'u, ayée pu i éene'e i'i Dios, capu ayén tirá'amitɨejte'eca'a tɨ ayén titeúura'ate'e tɨ ayén aúche'e ruxɨ́'ej 'eene'en ɨ́ Dios jemi. 7Sinu áa pu ti'itiá'a ɨ́ ruxɨ́'evi'ira'a jɨme'e ɨ́ tɨ jɨ́n ti'itevée já'araa u ta japua. Aj pu i a'ɨ́ɨn huaseíjre tɨ́j ɨ́ ja'atɨ mej tí'ira'aijte'e. Ayee pu huanú'ihuaca'a tetɨ́j iteen. 8Ajta pu ayén tevi pu'éene'e tetɨ́j iteen. Ajta a'ɨ́ɨn, capu ve'ecán jɨ́n ti'itéveeca'a, sino huataúra'a tɨ huámɨ'ɨni. Huamɨ́'ɨ, icu, ɨ́ cúruu jetze. 9A'ɨ́j pu jɨ́n Dios antiɨ́'ɨmua ra'antítuaa. Aj pu i raatá'a tɨ te'enteárute ti'itɨj jɨme'e tɨ jaítze'e ve'ée caí máàj ti'itɨ. 10- 11A'ɨ́j pu jɨ́n, a'ɨ́jna xɨcáara'an jetze tɨ́'ɨj te'entipuá'ajte'en nain, matɨ́'ɨj ráamua'aree tɨjɨ́n: “Pu'uri tí'aijta ɨ́ Jesús”, aj mú xaa títunutaxɨ'ɨn naími'i ɨ́ mej é'eseijre'e u ta japua, majta ɨ́ mej yen seijre'e íiyen chaanaca japua, majta ɨ́ mej é'eseijre'e u tajete, matá'aj naími'i miyen raataxáj yee: “A'ii pu tavástara'a pú'een a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ i'i Cɨríistu'u.” Ayee mú me'ɨ́jna jɨ́n huarɨ́n, aj mú mi rɨ́'ɨ tiraatá'asin ɨ́ Dios ɨ́ tej rájya'upua. 12Seajta mú'een, mɨ nee á'amua'ixe'eve'e, ja'anáj tɨ na'a nej á'ucatii a'amua jamuan, ja'anáj tɨ na'a, ayée xu huarɨ́j netɨ́j tejamuá'ixaa. Seajta íjii, nej yé ɨmuá huatáca, setá'aj siyen che'atá sena'a huárɨni. Seúche'e xu siyen rɨjca, a'ij nej tejá'amua'ixaate'e. Setá'aj raanaíjmire'en ɨ́ tɨ auj tejamuá'aturaate'e a'amua tzajta'a. Rɨ́'ɨ xu'u mú'een nain jɨme'e, sej si caí ti'itɨj jɨ́n auté'ɨtzen ɨ́ Dios jemi. 13Ayee pu'u, a'iné Dios pu amuaatá'aca ɨ́ ca'aníjra'a, sej si siyen rɨjcaa ɨ́ tɨ í'ixɨ'epɨ'ɨn a'ij tɨ a'ɨ́ɨn tira'aráanajche. Ajta a'ɨ́ɨ pu tejámuaatévaɨre'esin sej si raanaíjmire'en. 14- 15Naíjmi'i tɨ́j na'a tɨ ayén ruxe'eve'e sej siyen huárɨni, setá'aj caí jɨ́me'en runiúuste'e, na'ari sej caí jɨ́me'en a'ij pua'a tiúj'ixaate'e tɨ́'ij caí ja'atɨ ti'itɨ jɨ́n mú'ejmi jetze te'ujpuá'ajte'en. Sej si seajta ti'iterɨ́'ene'en ɨ́ a'amua tzajta'a, sej si siyen teɨtestemua'ame'en pu'éene'en xá'ara'ani ɨ́ Dios, sej si caí ti'itɨj jɨ́n auteáturan ɨ́ Dios jemi, íiyen chaanaca japua sej huápuaseaaruve'en huá'a tzajta'a ɨ́ mej a'ij pua'a tí'iteteɨte, ɨ́ mej caí xɨ́'epɨ'ɨn me títeumuámua'aree. Seajta huá'a tzajta'a á'ucɨɨne sej tihua'utá'ixaate'en ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Dios taajéjcuare'e itejmi. Ayee xu se'ɨ́jna jɨ́n huarɨ́n, mú'een xu huaseíjre'en á jéjre'e huá'a jemi ɨ́ teɨte. Xɨee sej cu mú'een hua'atátzavi'ira a'ɨ́ɨme. 16A'ɨ́j nu jɨ́n ahuántzaahuate'esin ne'ájna xɨcáara'an jetze tɨ́'ij ajtahua'a uvé'enen a'ɨ́jna ɨ́ Cɨríistu'u. Ayee nu niyen ahuántzaahuate'esin tɨ jé'ecan naa tináavaɨ nej ne'ɨ́jna jɨ́n tí'itese'eca'a, ajta ayén naa tináavaɨ ne'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ nej tiu'umuárɨej. 17Mú'een xu tiu'utámuaɨ'ɨvejta se'ɨ́jna jɨme'e sej tí'ivaɨre'e ɨ́ Cɨríistu'u jemi, seajta se'ɨ́jna jɨme'e sej rá'atzaahuate'e. Ajta, tɨ pua'a méneje'icatan ayajna mej mi raanaíjmire'en ɨ́ sej jɨ́n seri siyen tiu'utámuaɨ'ɨvejtaca'a, naúche'e nu netémua'ave'e ne'ɨ́jna jɨme'e nej a'atzu tejámuaatévaɨ. Mú'ejmi nu jetze netémua'ave'e. 18Seajta mú'een, setá'aj siyen che'atá sena'a huaújtemua'ave'en, seajta neetzi huatá'an ɨ́ nej jɨ́n huatántemua'ave'en. 19Ajta, tɨ pua'a ayén neetá'acare'en ɨ́ nevástara'a a'ɨ́jna ɨ́ Jesús, ayée nu raxɨ́'eve'e nej ca'anacan Timoteo tiu'uta'íti'i mú'ejmi jemi nej ni huatántemua'ave'en netɨ́'ɨj ráamua'aree a'ij tɨ tejá'amuavaɨre'e mú'ejmi. 20Capu mé'e ja'atɨ ayajna tɨ́j amɨjna tɨ ayén che'atá na'a tí'imua'atze netɨ́j inee, tɨ ajta ayén rahuauca tzáahuati'ira'a jɨme'e a'ɨ́jna tɨ a'amua jetze ruxe'eve'e. 21Mɨ majta mɨ seica, naími'i mú rahuauca ɨ́ tɨ huá'a jetze ruxe'eve'e. Camu a'atzu rahuauca ɨ́ tɨ jetzen ruxe'eve'e ɨ́ Cɨríistu'u tɨ i'i Jesús. 22Aru xu'uri mú'een ramua'aree tɨ a'ɨ́ɨn Timoteo, pu'uri tiu'utaseíjrataca'a tɨ caí auté'ɨtze a'iné pu'uri tinaatévaɨ a'ɨ́jna jɨme'e nej tihua'utá'ixaa ɨ́ niuucari tɨ jɨ́me'en raxa ɨ́ Dios. Jé'ecan pu tiu'umuárɨej ne jamuan tɨ́j seɨj yaujra'an tí'imɨjhuaca jamuan ɨ́ táàtajra'an. 23A'ɨ́j nu jɨ́n néjxe'eve'e nej raata'íte mú'ejmi jemi netɨ́j neri ráamua'areere a'ij tɨ ye'í tinaatévaɨre'esin ineetzi. 24Mɨ neajta inee, naúche'e nu rachú'eve'e ɨ́ nevástara'a, nej ni neseɨ́j ca'anacan a'atanén. 25Ajta, ayej ne'ase, ayée pu ruxe'eve'e nej amuacaícan mú'ejmi jemi raata'íte ɨ́ ne'ihuaara'a, a'ɨ́jna ɨ́ Epafrodito. A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ sej mú'een neja'uta'íti'iri'i ineetzi jemi tɨ a'ɨ́ɨn tinaatá'an ti'itɨ tɨ ná'aturaate'e. A'ɨ́ɨ pu tiu'umuárɨej nee jamuan, teajta naíjmi'i tu tiu'utése'eca'a. 26Jé'ecan pu xaa á'amuaseijramɨ'ɨ. Ajta a'ij pua'a raatá'a a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ sej ráamua'areeri'i tɨ a'ɨ́ɨn tijcuí'ineca'a. 27Ayej xaa ne'u ti'ayajna tɨ tí'icui'ica'a. Tɨ́n pu huamɨ́'ɨ. Mɨ ajta, Dios pu rá'acu'uvejca'a a'ɨ́jna. Ajta ayén che'atá na'a ná'acu'uvejca'a ineetzi nej ni caí nexɨéemɨste'eche'e. Pu'uri naacɨ́'ɨ ɨ́ nej jɨ́n rajpuaíitzi ná'aye'i. 28A'ɨ́j nu jɨ́n neri jaítze'e raxɨ́'eve'e nej raata'íte mú'ejmi jemi sej si huaújtemua'ave'en setɨ'ɨjtáhua'a raaseíj. Mɨ neajta inee, nej ni caí ché'e niyen tí'inexɨeemɨste'e. 29- 30Setá'aj ra'ancuré'evi'itɨn ɨ́ tavástara'a jetze me'ecan. Setá'aj huaújtemua'ave'en a'ɨ́jna jemi ɨ́ Epafrodito. Seajta rɨ́'ɨ tihuá'ajcha'ɨɨca ɨ́ teteca tɨ́j amɨjna, se'ɨ́jna jɨme'e tɨ tɨ́n huamɨ́'ɨ tɨ tí'imuarɨ'eca'a ɨ́ Cɨríistu'u jetze me'ecan. A'ɨ́ɨ pu ayén huataújtuaa tɨ huámɨ'ɨni tɨ́'ij tináavaɨre'en ineetzi. Capu ayén tejamuaacɨ́'ɨ mú'ejmi sej si siyen huárɨni a'iné sej caí yé já'ahua'aca'a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\