Filipenses 3

1Pu'uri íjii, ne'ihuaamua'a, setá'aj huaújtemua'ave'en jemin ɨ́ tavástara'a. Nu'uri niyen tejámuaata'íti'iri'i. Nu'uri neajtahua'a nena'a tejá'amua'iti'i. Capu né'una'aviste'e neetzi jemi nej niyen rɨcɨ, a'iné a'ɨ́ɨ pu á'amuacha'ɨ́j a'ame. 2Rɨ́'ɨ xu'u mú'een, a'ɨ́mej jemi ɨ́ teteca ɨ́ mej miyen á'ujujhua'an matɨ́j ɨ́ tzɨ'ɨcɨ ɨ́ tɨ caí ja'atɨ huá'ajye'emua. A'ij mú pua'a rɨcɨ a'ɨ́ɨme ɨ́ teteca, mej ruhuá'ira'a ajtasí'iche. Metiú'ɨtzɨɨte'e, micu. 3Mɨ teajta iteen, a'ii tu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tej tanavij a'antisí'iche tzáahuati'ira'a jɨme'e. Ajta a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios, a'ɨ́ɨ pu xaa taatá'aca ɨ́ tej rɨ́'ɨ tiratá'acare'en ɨ́ Dios. Jé'ecan tu jetzen huatátatemua'ave'esin ɨ́ Cɨríistu'u tɨ ajta i'i Jesús. Teajta iteen, catu xaa rá'atzaahuate'e te'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ tej rájteu ɨ́ tatzajta'a. 4Tɨ pua'a seɨ́j ayén tirá'amitɨejte'e tɨ ayén tiraavíjte'e tɨ rá'atzaahuate'e a'ɨ́jna ɨ́ tɨ tirájteu ɨ́ ru tzajta'a, ché'e a'ɨ́ɨn ráamua'aree tɨ jaítze'e ayén tiraavíjte'e ineetzi jemi. 5Tɨ́'ɨj teuumé'eca aráhuaica xɨcaj nej jetzen huanú'ihuaca'a, mena'antisíjcheca'a ɨ́ nenavij jetze. Huá'a jetze nu ajtéme'ecan ɨ́ mej jee yaújmua'ame'en a'ɨ́jna ɨ́ Israél teecan. Neajta i'i huáacɨxa'ara'an a'ɨ́jna ɨ́ Benjamín teecan. Huá'a jetze nu ajtéme'ecan ɨ́ mej jee hebreo pú'een. Ayee nu huanú'ihuaca'a. Neajta nu hua'aniuuca jɨ́n tí'ixaxa'a. Jɨ́me'en a'ɨ́jna ɨ́ yu'uxari tɨ ra'uyú'uxaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Moises teecan, nee nu i'i fariseo. 6Ayee nu rɨ́'ɨ huápɨ'ɨ tí'itese'eca'a ne'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ neye'irá. A'ɨ́j nu jɨ́n a'ij pua'a tihuá'ajtea'axɨ'ɨca'a ɨ́ mej rá'atzaahuate'eca'a me'ɨ́jna ɨ́ Jesús. Neajta, canu ja'anáj ti'itɨj jɨ́n auteájturaa a'íjna jɨme'e ɨ́ nej tíjye'iraca'a. 7Nain a'achú tɨ caj ti'ipua'amé, jé'ecan pu ne jetze ruxe'eve'eca'a ɨ́ nej nejmí'i tíjye'iraca'a. Ajta íjii, ayée pu tiná'amitɨejte'e ineetzi tɨ caí ché'e ti'itɨj vaɨre'e a'ɨ́jna jɨme'e nej neri ravaɨre'e ne'ɨ́jna ɨ́ Cɨríistu'u. 8Ajta á'iyen, ɨ́ tɨ jaítze'e ruxe'eve'e, a'ij tɨ ti'itɨ tináacɨ'ɨtíiche'e, pu'uri ayén tiná'amitɨejte'e tɨjɨ́n yee tiú'ɨtzíite'e. Niché'e yee mé rúuhua'axɨn. A'ii pu'u, jé'ecan pu jaítze'e tineetéva'ɨri nej ráamua'ati ne'ɨ́jna ɨ́ nevástara'a, a'ɨ́jna ɨ́ Cɨríistu'u tɨ ajta i'i Jesús. Ne'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ Cɨríistu'u, nain nu mé huahuá'axɨ. Cu xɨee, xaɨɨri tɨ cu pú'eene'en a'ɨ́jna tɨ ajmí'i na'aránajcheca'a. Ayee pu tiná'amitɨejte'e íjii tɨ ayén een jɨme'e. Nee nu mé rúurɨexɨ ne'ɨ́jna jɨme'e nej ni tiu'utémua'itɨn ɨ́ Cɨríistu'u jemi. 9Ayee nu'u tí'imua'atze ne'ɨ́jna jɨme'e, nej ni huatevée ná'ara'ani ɨ́ Cɨríistu'u jemi, nej ni caí ti'itɨ jɨ́n auteáturan ɨ́ Dios jemi. Canu ché'e niyen tí'imua'atze yee nee nu rɨ́'ɨ tí'itevij ne'ɨ́jna jɨme'e nej yee nain jɨ́n ra'ará'astijre a'ij tɨ té'axa ɨ́ yu'uxari jetze, sino ayée pu tirá'amitɨejte'e ɨ́ Dios ɨ́ nej rɨ́'ɨ tí'itevij, a'ɨ́jna jɨme'e nej rá'atzaahuate'e ɨ́ Cɨríistu'u. 10A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ nej raxɨ́'eve'e neatá'aj ráamua'ati ne'ɨ́jna ɨ́ Cɨríistu'u, neajta ráamua'ati ɨ́ muárɨ'eri'ira'a ɨ́ tɨ jɨ́n Dios ra'ajjáj ɨ́ Cɨríistu'u huá'a tzajta'a ɨ́ mɨ'ɨchite, neajta rajpuaíitzi na'ame ɨ́ Cɨríistu'u jamuan, nej ni niyen seíire'e ná'ara'ani tɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ Cɨríistu'u tɨ́'ɨj huamɨ́'ɨ. 11A'ɨ́j nu jɨ́n rachú'eve'en nej raatá'ase a'ɨ́jna xɨcáara'an jetze matɨ́'ɨj a'itácɨɨne ɨ́ mɨ'ɨchite tɨ pua'a necaí a'ij huárɨni inee. 12Caxɨ́ɨ nu xaa ne'u raatá'aseca'a ne'ɨ́jna ɨ́ nej caí xɨ auté'ɨtze'ara'an; canu neajta xɨ́ɨ nain ra'ará'astijre. Naúche'e nu huátɨeen nej ni raatá'ase ne'ɨ́jna ɨ́ tɨ jɨ́me'en naatá'aseca'a ɨ́ Cɨríistu'u tɨ i'i Jesús tɨ ij a'ɨ́ɨn huateúra'ate'en ineetzi. 13Ne'ihuaamua'a, canu niyen tejá'amua'ixaate'e yee nu'uri raanaíjmire, sino ayée nu'u rɨcɨ: canu ché'e niyen ne'ɨ́jna jɨ́n tí'imua'atze yee ɨ́ tu'uvé'eteajtɨ sino netí'itese'e nej ni raatá'ase ɨ́ ta'amuájca. 14Ayee nu een jɨ́n rɨcɨ, nej ni raatá'ase a'u tɨ a'utaviɨ́ɨ ɨ́ júmi'inari, nej ni ti'itɨ huamuá'itɨn ɨ́ tɨ jɨ́n Dios né'ejee u júte'e ɨ́ Cɨríistu'u jemi, a'ɨ́jna jemi tɨ ajta i'i Jesús. 15Naími'i a'achú tej caj ti'ipua'amé ɨ́ tej teri vaujsi, tiché'e tiyen che'atá tena'a tiú'umua'ati. Na'ari caí tɨ pua'a siyen seɨcɨé tiú'umua'ati ti'itɨj jɨme'e, tɨ caí ayén tejámuaavíjte'e, Dios pu tejámuaataseíjrate'esin. 16A'ɨ́j tu'u, tiché'e tiyen ra'ará'astijre'en te'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ tej teri raatá'aseca'a. 17Ne'ihuaamua'a, setá'aj siyen ti'ihuaúritɨejte'en netɨ́j rɨcɨ inee. Seajta mú'een, ayée xu tiú'umua'ati se'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ mej miyen rɨcɨ a'ij tej tejamuá'ixaa. Neajta nu xaa huányeinixɨ ne'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ nej neri'itíhua'a niyen tejá'amua'ixaate'e. 18Rɨ́'ɨ xu'u mú'een, a'iné mu'íi nu tejámuaatá'ixaa, ne'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ nej neri'itíhua'a niyen tejámuaatá'ixaate'esin, neajta nu neyeínen ne'ɨ́jna jɨme'e, ɨ́ mej mu'iitɨ́ seɨcɨé miyen tí'imua'atze. Ayee mú rɨcɨ, cu xɨee mej cu rájcha'ɨɨre'e ɨ́ Cɨríistu'u tɨ a'ɨ́ɨn huamɨ́'ɨ ɨ́ cúruu jetze. 19Ayee pu tihuá'acɨ'ɨti ɨ́ mej yá'urɨeeni ɨ́ huá'axɨejniu'uca tɨ auj ruurica'a. Me'ehuaújpua'arixɨ'ɨsin, micu. Jaítze'e pu huá'a jetze ruxe'eve'e mej jeíhua tiú'ucua'ani. A'ɨ́j pu jɨ́n hua'axaye pu pú'een ɨ́ huá'a Dios. Majta miyen á'ujtzaahuate'e me'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ mej jɨ́n tiu'utatévi'ira'ata. A'ii mu'u jetze tiú'umua'ati a'ɨ́jna tɨ é'eseijre'e íiyen chaanaca japua. 20Mɨ teajta iteen, a'úu tu é'eme'ecan u ta japua. Teajta jé'ecan tu rachú'eve'e tɨ a'uun e'icáanen a'ɨ́jna tɨ tu'irájtuaani, ɨ́ tavástara'a, a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ i'i Cɨríistu'u. 21A'ɨ́ɨ pu seɨcɨé táaruuren tɨ́j na'a a'ɨ́ɨn ratéhua'ira'a tɨ naa seijre'e, a'ɨ́jna ɨ́ rumuárɨ'eri'ire'ara'an jɨme'e, ɨ́ tɨ jɨ́n tiu'utémua'itɨn naíjmi'i tɨ yé seijre'e íiyen chaanaca japua, ajta naíjmi'i tɨ án é'eseijre'e u ta japua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\