Apocalipsis 1 | Bible.is
Apocalipsis 1

1Ayee nu ne'ɨ́jna jɨ́n tiu'utaxájta ne'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ niuucari ɨ́ tɨ rú'avaataca'a ɨ́ Dios jemi, tɨ ajta jɨ́me'en raxa ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistu'u pú'een. Dios pu ayén raatá'a tɨ a'ɨ́ɨn Cɨríistu'u ajta hua'utaseíjrate'en a'ɨ́mej ɨ́ mej ravaɨre'e mej mi ráamua'aree tɨ Dios ari ayén raaxɨ́'epɨ'ɨntare a'ij tɨ ca'anacan teja'uré'enejsin. Ajta a'ɨ́ɨn Cɨríistu'u, ayée pu a'ɨ́jna jɨ́n hua'utá'ixa a'ɨ́jna jɨme'e tɨ seɨj a'uta'íteca'a tɨ jemin tí'ivaɨre'e ɨ́ júte'e tɨ ij ayén raataseíjrate'en a'ɨ́jna ɨ́ Juan. 2Nee nu niyen tejá'amua'ixaate'e tɨ ayén ti'ayajna a'ɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ Dios jemi é'eme'ecan, tɨ jɨ́me'en raxa a'ij tɨ huarɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistu'u pú'een. 3Ché'e rutémua'ave'e a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ ayén huá'anamuajriste'e a'íjna i niuucari tɨ Dios jemi a'uvé'emej. Miché'e majta rutémua'ave'e a'ɨ́ɨme ɨ́ mej miyen ranamua, majta miyen rá'astijre'e a'ij tɨ té'eyu'usi'i a'íjna jetze, a'iné pu'uri tɨ́n teja'uré'enejsin. 4Neajta inee, i nej i'i Juan, ayée nu tejá'amuayu'use'e mɨ sej se'uun e'etiújse'ɨri arahua'apuacɨé a'u tɨ huacá'a u Asia. Ché'e a'ɨ́ɨn rɨ́'ɨ tejamuaatá'an, ajta amua'anpuá'ajte'en a'ɨ́jna tɨ jéjcua ɨmuá seijre'eca'a, tɨ ajta íjii seijre'e, tɨ ajta ayén auj seíire'e a'ame tɨ́j na'a rusén jɨme'e. Ché'e ayén che'atá na'a amuáaruuren a'ɨ́jna xɨéjniu'ucare'ara'an tɨ a'uun é'eseijre'e a'u tɨ Dios á'ujca ɨpuari japua. A'ɨ́ɨ pu aráhua'apua jɨ́n tí'ivaɨre'e. 5Ché'e ajta a'ɨ́ɨn rɨ́'ɨ tejamuaatá'an, ajta amua'anpuá'ajte'en a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistu'u pú'een. A'ɨ́ɨ pu caí ja'anáj ti'itɨ jɨ́n até'ɨtzea'ara a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ayén te'anxájta ɨ́ Dios jetze me'ecan. A'ii pu ajta a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tɨ amuacaí a'itáraa huá'a tzajta'a a'ɨ́mej ɨ́ mɨ'ɨchite. A'ii pu ajta a'ɨ́ɨn pú'een tɨ tihuá'aijte'e naíjmi'ica ɨ́ mej títetateí íiyen chaanaca japua. A'ɨ́ɨ pu taxe'eve'e, ajta ruxuure'e jɨ́n tacá'ijxɨ ɨ́ tej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi. 6A'ɨ́ɨ pu ajta ayén taatá'a tej ti jamuan tiu'uta'aíjta, ajta tej ti teajta raatévaɨre'en te'ɨ́jna ɨ́ Diojra'an, ɨ́ tɨ ajta rájya'upua ɨ́ Cɨríistu'u. Tiché'e tiyen rɨ́'ɨ tiratá'acare'en tɨ́j na'a rusén jɨme'e. Ché'e a'ɨ́ɨn ajta nain jɨ́n tiu'uta'aíjta, tɨ́j na'a tɨ yú auca'itɨ́ a'ame tɨ́j na'a rusén jɨme'e. 7Casi'i, xaaseíj, a'ɨ́ɨ pu jaitɨri jetze yé ve'ecánejsin. Naími'i mú raseijran matɨ́j mena'a mej raajé'ica. Majta naími'i ɨ́ huá'ateɨtestemua'a, matɨ́j mena'a pua'amé íiyen seijre'e ɨ́ chaanaca japua, a'ɨ́ɨ mú ruyeíinen me'ɨ́jna jɨme'e mej huataújxɨeemɨste'esin matɨ́'ɨj raaseíj. 8Ayee pu ti'ixa a'ɨ́jna ɨ́ tavástara'a, tɨ ajta Dios pú'een tɨ seijre'e, tɨ ajta jéjcua ɨmuá seijre'eca'a, ajta tɨ seíire'e a'ame tɨ́j na'a rusén jɨme'e. Ayen tɨjɨ́n: “Nee nu ne'ɨ́n pú'een ɨ́ ta'amuájca, neajta, ɨ́ netu'uve'eteájtɨ.” 9Mɨ neajta inee, i nej i'i Juan, i nej á'amua'ihuaara'a pú'een, ayée nu che'atá nena'a a'amua jamuan rajpuaíjtzi ne'ɨ́jna jɨme'e nej Cɨríistu'u jetze ajtéme'ecan. Naími'i tu tiu'uta'aíjta Cɨríistu'u jamuan. Teajta naími'i tu tiyen té'eviicua'i. A'uu nu á'ucatii a'ujna jaata'a tɨ e'eráahuachi tɨ ayén téja'arájtehuaa tɨjɨ́n Patmos. A'uu nu aiteánami'ihuaca'a ne'ɨ́jna jɨme'e nej tihua'utá'ixaa ne'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n raxa ɨ́ Dios, tɨ ajta a'ɨ́jna jɨ́n raxa a'ij tɨ huarɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ Jesús. 10Tɨ́'ɨj ari a'ájna pɨ́tí'irɨjcaa matɨ́'ɨj rana'amiche ɨ́ tavástara'a, a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios ayén rájve neetzi jemi. Netɨ́'ɨj ni niyen ráanamuajri'i u nehuárita'a tɨ ja'atɨ ca'anín jɨ́n naatajé. Ayee pu namuajre'eca'a tɨ́j tɨ pua'a ja'atɨ ucáajijhua trompeeta jetze. 11Ayen tɨjɨ́n: ―Patá'aj hui ra'utéeyu'uxa ɨ́ yu'uxari jetze a'ij pej tí'iseij. Pajta hua'uta'íti huá'a jemi ɨ́ mej arahua'apuacɨé e'etiújse'ɨri ɨ́ Dios jemi, a'uun tɨ huacá'a u Asia. Tɨ́j na'a a'ujna u Éfeso, ajta a'ujna u Esmirna, ajta a'ujna u Pérgamo, ajta a'ujna u Tiatira, ajta a'ujna u Sardis, ajta a'ujna u Filadelfia, ajta a'ujna u Laodicea. 12Netɨ́'ɨj ni pɨ́ a'uré'eve nej ni raaseíj ne'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ nejé'ejeeveca'a. Netɨ́'ɨj niyen huarɨ́j, ayée nu éeni'icɨ'e tiu'uséij ti'itɨ tɨ japuan antitátzajmee, oro tɨ jɨ́n taavíjhuaca'a. Ayee pu pua'amé ará'aseca'a aráhua'apua ɨ́ cantiira'a. 13Ajta, a'úu pu já'ita'a a'ɨ́jna tɨ japuan antitátzajmee, seɨ́j pu a'uun huatéveeca'a tɨ ayén seijre'eca'a tɨ́j tevi. Ayee pu éene'e te'ucáviɨjcaa cɨ́ɨxuri jɨme'e tɨ tɨ́tɨ'ɨj, ajta puaasi pu jɨ́n avé'ejɨ'ɨcɨ'ihuaca'a tɨ oro jɨ́n taavíjhua. 14Cuaiínara'an pu huíjmu'ucaa, ajta cuaiínavi'ican pu cácɨpuaca'a. Ayee pu seijre'eca'a tɨ́j cáne'a muxaj tɨ cuaiina, tɨ ajta seijre'e tɨ́j ɨ́ seeri. Jé'ecan pu ajta ayén seijre'eca'a ɨ́ jɨ'ɨseáara'an jetze tɨ́j taij tɨ á'ataa. 15Ajta, ayée pu seijre'eca'a ɨ́ ɨɨcájra'an jetze tɨ́j ti'itɨ tɨ cámeijri'ihua, tɨ mesti. Naa pu ti'itemastájye'icaa tɨ́j cobre mej án yá'uxɨre ɨ́ taij tzajta'a. Ajta, tɨ́'ɨj a'ɨ́ɨn tí'ixajtaca'a, ayée pu namuajre'eca'a tɨ́j játe'ana tɨ sihuájna tɨ huatámɨ'ɨyeca'a. 16A'ɨ́ɨ pu rurɨ'ɨríinta'a ru'ité'a'aca'a ɨ́ rumuájca'a jetze, ɨ́ xu'ura'ave ɨ́ mej aráhua'apua ará'ase. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ niuucari tɨ jetzen aíjnineica'a, ayée pu seijre'eca'a tɨ́j chun tɨ ruxɨ́'ejta'a tejcamɨ́ɨmɨjme. Ajta ayée pu té'ataaca'a ɨ́ ru jetze tɨ́j ɨ́ xɨcaj tɨ nain jɨ́n airáxɨ'ɨxɨre. 17Jɨ́me'en nu'u raaseíj, aj nu ni e'erájve a'u tɨ e'era'ɨ́ɨcajme. Cu xɨee nej cu huámɨ'ɨni. Mɨ ajta a'ɨ́ɨn, rurɨ'ɨríinta'a jɨ́n ɨ́ rumuájca'a na'ajtamuárɨej. Ayee pu tinaatá'ixaa tɨjɨ́n: ―Capej hui tí'itziɨɨne'e. Nee nu ne'ɨ́n pú'een ɨ́ nej amuájca, ajta nej uvé'eteajtɨ. 18’Nee nu ne'ɨ́n pú'een ɨ́ nej i'irúuri. Nee nu huamɨ́'ɨ. Mɨ neajta, íjii, neajtahua'a nu i'irúuri tɨ́j na'a rusén jɨme'e. Neajta nu ne'ɨ́jna jɨ́n antínmua'aree nej ni raaxɨ́'epɨ'ɨntare'en mej huácui'ini na'ari mej ruuri muá'ara'ani, neajta nej ni hua'iteáanan a'ujna a'u mej é'ecui'ini na'ari nej hua'irájtuaani ne'újna. 19’Me'ecui xaa, patá'aj pe'ɨ́jna autéeyu'uxa ɨ́ pej peri raaseíj, ɨ́ tɨ íjii seijre'e, ajta ɨ́ tɨ auj seijre'e, ajta tɨ auj ayén teja'uré'enejsin. 20’A'ɨ́mej jɨme'e ɨ́ xu'ura'ave ɨ́ mej aráhua'apua ará'ase ɨ́ pej hua'useíj ɨ́ nej hua'ité'a'acaa nerɨ'ɨríinta'a pújme'en ɨ́ nemuajca'a jetze, ajta a'ɨ́jna ɨ́ tɨ aráhua'apua tɨ japuan antitátzajmee, ayée nu'uri timuaatá'ixaate'esin matɨ́j mena'a pua'amé rú'avaataca'a mú'eetzi jemi. Me'ɨ́jna ɨ́ xu'ura'ave ɨ́ mej aráhua'apua ará'ase, a'ii mú a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ mej me'ɨ́jna jɨ́n antiújmua'aree mej mi huá'ucha'ɨɨn ɨ́ mej e'etiújse'ɨri huá'a teyujta'a. Ajta, ɨ́ tɨ aráhua'apua tɨ japuan antitátzajmee, a'ii mú me'ɨ́n pú'een ɨ́ teɨte ɨ́ mej arahua'apuacɨé e'etiújse'ɨri ɨ́ mej rana'amiche ɨ́ Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\