Apocalipsis 11

1Aj pu 'i ja'atɨ naatáchui ti'itɨ cɨyej ɨ́ mej jɨ́n tí'itɨeeraca a'achú tɨ huatátee. Ayee pu tinaatá'ixaa tɨjɨ́n: ―Iiya'a jíi, patá'aj hui raaté'itɨen a'achú tɨ antayaúj ɨ́ teyuu a'u mej yé'ana'amiche ɨ́ Dios, patá'aj pajta raaté'itɨen a'achú tɨ auuyaúj a'ɨ́jna ɨ́ mej japuan tí'imuaɨ'ɨvajtaca. Patá'aj pajta hua'uté'itɨen a'achú mej pua'amé ɨ́ mej me'uun rana'amiche. 2’Pajta, capej hui pe'uun ra'itɨée a'achú tɨ antayaúj a'ujna á pua'acɨé tɨ e'eráyaujta'a. Patá'aj rujɨ́ɨmua'a raateájtuaani a'iné Dios pu ari hua'utá'a ɨ́ mej seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan mej mi miyen á'ateere a'achú cumu hua'apuate japuan hua'apua máxcɨra'i mej me'uun ra'avé'echetzi'inaxɨ'ɨn me'ɨ́jna chajta'a tɨ Dios ayén ruseɨ́j huateúra'ate. 3’Neajta inee, ayée nu hui tihua'utá'asin a'ɨ́mej ɨ́ mej hua'apua ɨ́ mej ca'aníjra'a ti'itá'aca inee jɨme'e ɨ́ muárɨ'eri'ira'a mej mi miyen á'ateevi'in a'achú cumu seivi'ira'a japuan tamuáamuata'ate japuan huaícate xɨcaj mej tihua'utá'ixaate'en neetzi jetze me'ecan. Ayee mú me'ɨ́jna jɨ́n ti'itéechen me'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ mej jɨ́n ti'iteújche'ete a'ɨ́ɨme ɨ́ mej ruxɨéemɨste'e me'ɨ́jna tɨ seɨj huamɨ́'ɨ. 4A'ii mú hui a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ huaréj ɨ́ tɨ tí'ihua'apua ɨ́ tɨ jemin e'etávee ɨ́ tavástara'a tɨ íiyen tí'aijta chaanaca japua. A'ii mú hui majta me'ɨ́n pú'een ɨ́ mej hua'apua ɨ́ meta'antitátzajmee. A'ɨ́ɨ mú xaa jemin seijre'e ɨ́ tavástara'a. 5Tɨ pua'a ja'atɨ ayén tí'ijxe'eve'e tɨ a'ij pua'a huá'uruuren, taij pu 'aíjninei án huá'ateni'itze'e, ajta huá'amua'itɨcɨ a'ɨ́mej ɨ́ mej huá'ajcha'ɨre'e. Jee xaa, tɨ pua'a hui ja'atɨ ayén tí'ijxe'eve'e tɨ a'ij pua'a huá'uruuren, ayée pu ti'ihuaújxɨ'epɨ'ɨntare a'ɨ́jna jemi ɨ́ ja'atɨ mej me'ɨ́n raajé'ica. 6Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej hua'apua, a'ɨ́j mú hui jɨ́n antiújmua'areere muá'aju'u mej hua'utá'ijmɨi ɨ́ viite mej mi caí ché'e viiye matɨ́'ɨj mauj tihuá'ixaate'e ɨ́ teɨte. A'ɨ́j mú jɨ́n miyen tite'entiújmua'aréere muá'aju'u mej seɨcɨé ráaruuren ɨ́ jaj tɨ́'ij ayén huataújru'ure'en tɨ́j xúure'e. Ayee mú che'atá mena'a jɨ́n tite'entiújmua'aréere muá'aju'u mej puaíjtzi hua'utá'an a'ɨ́mej ɨ́ teɨte ɨ́ mej íiyen seijre'e ɨ́ chaanaca japua. Nain mú hui jɨ́n puaíjtzi hua'utá'asin ɨ́ cuí'ini'ira'a jɨme'e tɨ́j na'a tɨ ayén tihua'aráanajche. 7Matɨ́'ɨj ra'antipuá'ajte'en ɨ́ mej jɨ́n naatéxajta, aj pu 'i ti'itɨ a'uun a'itaméj a'u tɨ e'etécun ɨ́ tɨ caí ámitɨeere'e a'achú tɨ ucátee. A'ɨ́ɨ pu hui hua'uténe'usi'ite'esin, ajta huá'acui'ini, ajta, hua'utémua'itɨ. 8A'uu mú majta a'uté'e muá'aju'u ɨ́ mɨ'ɨchite caaye jetze a'ujna já'ahua'a chajta'a jetze tɨ ve'ée ɨ́ tɨ nu'u ayén téja'arájtehuaa tɨjɨ́n Sodoma, ajta ayén tɨjɨ́n Egipto. A'uu pu hua'avastara'a á'utataihuaca'a ɨ́ cúruu jetze. 9Ayee mú mɨ'ɨchite huáruuren a'ɨ́ɨme ɨ́ teteca mej nain japua huachéjme, a'u tɨ na'a seɨ́j chuéjra'a japua, a'ɨ́ɨme ɨ́ mej seɨ́j niuucari jɨ́n tí'ixaxa'a, a'achú mej pua'amé ará'ase ɨ́ teɨtejra'an. Huaíca xɨcaj japuan já'ita'a mú hua'aseíira muá'aju'u ɨ́ mɨ'ɨchite. Majta, camu huatá'acare'e muá'aju'u tɨ ja'atɨ hua'avé'enan. 10Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej íiyen huachéjme ɨ́ chaanaca japua, jeíhua mú huataújtemua'ave'esin me'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ mej meri huá'ucuii. A'ɨ́ɨ mú majta me'ɨ́jna jɨ́n tí'iyesten, majta tiu'utaújpuaijve'esin ti'itɨ me'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ mej caí ché'e huá'ɨtziite'e a'ɨ́ɨme ɨ́ mej hua'apua ɨ́ mej tí'ixaxa'ata'a ɨ́ Dios jetze me'ecan, ɨ́ mej majta nu'u puaíjtzi hua'utá'a a'ɨ́mej ɨ́ mej íiyen seijre'e i chaanaca japua. 11Tɨ́'ɨj teuumé'eca huaíca xɨcaj japuan já'ita'a, xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios, a'ɨ́ɨ pu huateájturaa a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej hua'apua. Ajtahua'a pu hua'utatɨ́ste ɨ́ huá'axɨejniu'uca ɨ́ mej jɨ́n ruuri. Matɨ́'ɨj mi ájhuiixɨ. Majta jeíhua tiu'utátziɨn a'ɨ́ɨme ɨ́ mej hua'useíj. 12Matɨ́'ɨj mi ráanamuajri'i tɨ ja'atɨ ca'anín jɨ́n u e'icájijhuaca'a u júte'e ayén tɨjɨ́n: ―Iiya'a, xá'ajcɨɨnichi seyujna júte'e, jaitɨri jetze u ta japua. Matɨ́'ɨj mi ticɨ́j, mehua'aseíiraca'a ɨ́ mej huá'ajcha'ɨre'eca. 13Jɨ́me'en mu'u ticɨ́j, aj pu 'i huateújca'atzɨjxɨ ɨ́ chaanaca temua'a naa. Ajta je'icáj pu é'evatzɨjxɨ ɨ́ tihuá'achi'i ɨ́ tɨ a'uun a'uvéjme'ecaa. Majta aráhua'apuavi'ira mú huácuii ɨ́ teɨte tɨ́'ɨj huateújca'atzɨjxɨ. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ seica ɨ́ teɨte, jeíhua mú huápɨ'ɨ tiu'utátziɨn, majta rɨ́'ɨ tiraatéeje ɨ́ Dios. 14Pu'uri mú á'ume ɨ́ mej jɨ́n rajpuaíjtzi ɨ́ tɨ hua'apua. Ajta pu'uri tɨ́n teja'uré'enejsin ɨ́ tɨ huaíca ɨ́ mej jɨ́n rajpuaíjtzi muá'aju'u. 15Aj pu 'i a'ɨ́ɨn tɨ júte'e tí'ivaɨre'e, a'ɨ́jna tɨ aráhua'apua pú'een, a'ɨ́ɨ pu ajta ucájijhuaca'a. Neajta huá'unamuajri'i mej ca'anín jɨ́n tí'ixajtaca'a u júte'e, miyen tɨjɨ́n: Pu'uri xaa te'enteájrupi ɨ́ tavástara'a, a'ɨ́jna ɨ́ tɨ Dios ra'antíhua'u. Pu'uri nain jɨ́n antiújmua'aree tɨ tíhua'uta'aíjte'en a'ɨ́mej ɨ́ mej huachéjme a'ánna chaanaca japua. A'ɨ́ɨ pu tíhua'uta'aíjte'esin tɨ́j na'a tɨ yú auca'itɨ́ a'ame tɨ́j na'a rusén jɨme'e. 16Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ vaujsi ɨ́ mej seité japuan muáacua ará'ase, ɨ́ mej majta huá'ɨpuari japua e'eré'etei ɨ́ Dios jamuan, a'ɨ́ɨ mú aicaújtuuxɨ, majta raateánajcheca'a ɨ́ Dios. 17Miyen tɨjɨ́n: Rɨ́'ɨ tu timuaatá'aca, tavástara'a, mɨ pej Dios pú'een, mɨ pej pajta nain jɨ́n antí'amua'aree, mɨ pej pajta seijre'e íjii, mɨ pej pajta seijre'eca'a jéjcua ɨmuá. 18Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan, matɨ́j pua'amé, jeíhua mú huápɨ'ɨ níniu'ucacuca'a. Pajta mú'ee, pepu'uri huataniú'ucaca'a. Pu'uri a'ájna teja'uré'ene a'ɨ́jna xɨcáara'a pej jetzen huá'axɨjte'en a'ɨ́mej ɨ́ mej meri huácuii. Patá'aj rɨ́'ɨ tihua'utá'an pe'ɨ́mej ɨ́ mej muavaɨre'e, a'ɨ́ɨme ɨ́ mej mú'eetzi jetze me'ecan tí'ixaxa'a, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej mú'eetzi jemi rɨ́'ɨ tí'iteseijre'e. Patá'aj rɨ́'ɨ tihua'utá'an matɨ́j pua'amé muá'astijre'e. Capu amɨ́n tɨ pua'a miyen ve'ecán jɨ́n títetaté'en na'ari cɨliéene'e jɨ́n metítetatéin. Patá'aj pajta hua'antipuá'ajte'en a'ɨ́mej ɨ́ mej meri hua'upuá'ajte a'ɨ́mej ɨ́ mej íiyen chaanaca japua huachéjme. Ayee mú tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́ɨme ɨ́ mej seité japuan muáacua ará'ase. 19Aj pu 'i a'ɨ́ɨn ɨ́ teyuu a'u tɨ Dios é'eseijre'e u ta japua, a'ɨ́ɨ pu antácuunareca'a. Ajta a'uun teyujta'a seijre'eca'a a'ɨ́jna ɨ́ chi'ij tɨ cɨ́lieen tɨ ajta tzajta'an urácatii ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n te'ataújratziiri'i ɨ́ Dios. Matɨ́'ɨj mi huatémaxcava'axɨ a'ujna teyujta'a, majta téniuuca'a. Jéihua pu ca'anín jɨ́n ti'itéca'arajnajme'e. Huateújca'atzɨjca'a ɨ́ chuej, majta cáavatzɨ ɨ́ téetej.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\