Apocalipsis 14

1Netɨ́'ɨj ni atáneereca'a. ¡Me'ecui xaa! An pu huatéveeca'a a'ɨ́jna ɨ́ Cáne'a jɨrí japua ɨ́ tɨ ayén téja'arájtehuaa tɨjɨ́n Sión. A'ɨ́ɨ mú majta jamuan me'ánna huaté'uuca ɨ́ mej anxɨ́te japuan hua'apuate japuan muáacua vi'ira'a ará'ase. Ayee pu té'eyu'usi'ihuaca'a aj huá'acuaatze'e a'ij tɨ ántehuaa a'ɨ́jna ɨ́ Cáne'a, ajta a'ij tɨ ántehuaa a'ɨ́jna ɨ́ tɨ rájya'upua. 2Netɨ́'ɨj ni ráanamuajri'i tɨ ja'atɨ u ta japua teja'utaxájtaca'a. Ayee pu namuajre'eca'a tɨ́j jaj tɨ sihuájna ca'anín. Ayee pu ajta namuajre'eca'a matɨ́j mej téniuuca'an huápɨ'ɨ. Ajta ɨ́ niuucari ɨ́ tɨ jɨ́n tiu'utaxájtaca'a, ayée pu namuajre'eca'a matɨ́j a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tí'icuiina a'ɨ́jna jetze ɨ́ aarpa. 3Majta miyen tí'ichuiicaca'a seɨ́j jɨme'e ɨ́ chuiicari ɨ́ tɨ jéjcua a'ɨ́jna jemi ɨ́ Dios, majta a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej muáacua ɨ́ mej ruuri, majta a'ɨ́mej jemi ɨ́ vaujsi ɨ́ mej seité japuan muáacua ará'ase. Capu ja'atɨ raayɨ́'ɨtɨhua'a tɨ tiu'utáchuiica a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ chuiicari sino a'ɨ́ɨ mu'u ɨ́ mej anxɨ́te japuan hua'apuate japuan muáacua vi'ira'a ará'ase, ɨ́ tɨ a'ɨ́ɨn Cáne'a tiu'unájchitaca'a ɨ́ mej jɨ́me'en té'echa'ɨɨca'a ɨ́ Dios jemi. Matɨ́'ɨj mi mauj iyá'ujujhua'ane'en íiyen chaanaca japua. 4A'ii mú a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ mej caí ti'ihuaújxana'acɨre 'úucate jemi a'iné a'ɨ́ɨ mú urarɨ́'eneme'eca jɨ́n á'ujujhua'ane'e. A'ii mú a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ mej miyen á'ujujhua'ane'e a'ɨ́jna jamuan ɨ́ Cáne'a a'u tɨ na'a tɨ á'ume. A'ɨ́ɨ pu hua'irájtuaa huá'a tzajta'a a'ɨ́mej ɨ́ mej yen seijre'e íiyen chaanaca japua. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Cáne'a, a'ɨ́ɨ pu ayén che'atá na'a huávi'itɨste'esin ɨ́ Dios jemi tɨ́j ja'atɨ tiu'utátuiire'esin ɨ́ Dios jemi a'ɨ́jna ɨ́ 'icɨɨri tɨ amuacaí ajtanéj. Jamuan ɨ́ Dios, a'ɨ́ɨ pu ajta hua'ancuré'evi'itɨ. 5Ajta a'ɨ́ɨme, camu a'atzu tí'ihua'itaca, sino temua'a mú urarɨ́'ene'en seijre'e ɨ́ Dios jemi. 6Netɨ́'ɨj ni seɨ́j huaseíj tɨ ta japua tí'ivaɨre'e. Júte'e pu rá'ara'aca'a tɨ́'ij tihua'utá'ixaate'en ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n huataújtemua'ave'en matɨ́j mej na'a rusén jɨme'e. A'ɨ́ɨ pu rá'ara'aca'a tɨ́'ij tihua'utá'ixaate'en matɨ́j mena'a pua'amé yen huachéjme i chaanaca japua, matɨ́j mena'a pua'amé ɨ́ mej seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan, matɨ́j mena'a pua'amé me'ɨ́n pú'een ɨ́ teɨte, matɨ́j mena'a pua'amé ɨ́ me'ɨ́n pú'een ɨ́ teɨtestemua'ame'en, majta naíjmi'i a'ɨ́mej ɨ́ mej seɨcɨé tí'ixaxa'a. 7Aj pu 'i ca'anín jɨ́n ayén tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: ―Setá'aj rá'atese'e ɨ́ Dios, setá'aj seajta rɨ́'ɨ tiraateájtuaani a'iné pu'uri ayén teja'uré'ene a'ájna tɨ jetzen Dios huá'axɨjte'en naíjmi'ica ɨ́ teɨte. Setá'aj raná'amiche'en a'ɨ́jna tɨ raatétaahuaca'a ɨ́ ta japua, ajta ɨ́ chaanaca, ajta ɨ́ jaj tɨ ve'ée, ajta a'u tɨ na'a tɨ huajaíxavi'ijmee. 8Aj pu 'i seɨj tɨ tí'ivaɨre'e u ta japua ɨ́ tɨ hua'apua, a'ɨ́ɨ pu cujta'an tiu'uxájtajme'e. Ayen tɨjɨ́n: Single Line Comp ―Pu'uri á'ave. Nain pu jɨ́n á'ave a'ɨ́jna ɨ́ Babilonia a'ɨ́jna ɨ́ tɨ hua'utétɨmua'iraste a'ɨ́jna jɨme'e tɨ huá'a jamuan huateújxana'acɨre matɨ́j mena'a pua'amé seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecantaca'a. Dios pu ajta raatétɨmua'iraste'esin a'ɨ́jna jɨme'e tɨ huápɨ'ɨ niu'ucamɨ'ɨ. 9- 10Aj pu 'i seɨj tɨ ta japua tí'ivaɨre'e, a'ɨ́jna ɨ́ tɨ huaíca, a'ɨ́ɨ pu ajta cujta'an tiu'uxájtajme'e ca'anín jɨme'e tɨjɨ́n: ―Tɨ pua'a hui ja'atɨ raná'amiche'en a'ɨ́jna ɨ́ tevi tɨ huápɨ'ɨ á'atesi'ire'e, ajta a'ɨ́jna ɨ́ tevi, ajta ayén tira'utéca'anen mej rá'usiɨɨmua'an ɨ́ cuaatzeájra'an jetze nusu muájca'are'ara'an jetze a'ij tɨ ántehuaa a'ɨ́jna ɨ́ ti'itɨ ɨ́ tɨ huápɨ'ɨ á'atesi'ire'e, Dios pu ajta raatétɨmua'iraste'esin a'ɨ́jna jɨme'e tɨ huápɨ'ɨ niu'ucamɨ'ɨ. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ ja'atɨ, ti'itɨ pu hui antí'isin tɨ ayén ráaruuren tɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ huá'ave'eri tɨ caí ti'itɨ ranaxca, ɨ́ mej jɨ́n huá'acui'ica. A'ɨ́ɨ pu ajta rajpuaíitzi a'ame ɨ́ taij jɨme'e, ajta a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ayén té'eeca tɨ́j tepúusti'i. Ayee pu hui tirajpuaíitzi a'ame huá'a jemi ɨ́ mej ta japua tí'ivaɨre'e, ajta a'ɨ́jna jemi ɨ́ Cáne'a. 11’Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ cɨtzij tɨ ájcɨtziu a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ mej jɨ́n rajpuaíjtzi, ayée pu hui á'ateeri tɨ́j na'a rusén jɨme'e tɨ ajcɨtziúuta a'ame. Capu ajta hua'atá'aca mej huaújse'upe'en tújca'ari tzajta'a nusu tɨ́ca'ari tzajta'a. Ayee mú hui tirajpuaíitzi muá'aju'u a'ɨ́ɨme ɨ́ mej rana'amiche me'ɨ́jna ɨ́ ti'itɨj, ajta ɨ́ tevi, matɨ́j mena'a mej miyen ra'ancuré'a ɨ́ mej jɨ́n huá'a jetze ra'uyú'uxa a'ij tɨ ántehuaa a'ɨ́jna ɨ́ ti'itɨ. 12’A'ɨ́j pu jɨ́n, Dios ayén tihuá'ajee a'ɨ́mej ɨ́ mej rɨ́'ɨ tí'iteseijre'e ɨ́ jemin mej mi te'utáviicua'i, a'ɨ́mej ɨ́ mej rá'astijre'e a'ij tɨ tiu'uta'aíjtaca'a ɨ́ Dios, a'ɨ́mej ɨ́ mej majta rá'atzaahuate'e me'ɨ́jna ɨ́ Jesús. 13Netɨ́'ɨj ni ráanamuajri'i tɨ ja'atɨ júte'e teje'icáxajtaca'a. Ayee pu tinaatá'ixaa tɨjɨ́n: ―Patá'aj piyen tira'utéeyu'uxa yee: “Tɨ́j na'a tɨ yú auca'itɨ́ a'ame, miché'e rɨ́'ɨ titeújmuajte'e a'ɨ́ɨme ɨ́ mej rá'atzaahuate'e ɨ́ tavástara'a.” Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios, ayén tɨjɨ́n: “Jee xaa ne'u, rɨ́'ɨ pu Dios tihua'utá'a a'iné pu'uri rɨ'ɨrí mej huaújse'upe'en, mej mi caí ché'e ti'itɨ jɨ́n á'aviicua'ire'e, a'iné pu'uri tihua'ucɨ́'ɨ ɨ́ mej raamuá'itɨ me'ɨ́jna jɨme'e mej tiu'umuárɨej.” 14Netɨ́'ɨj ni neajtahua'a atáneereca'a. ¡Me'ecui xaa! A'ɨ́j nu huaseíj ɨ́ jaitɨri tɨ cuaiina. Seɨj pu ajta a'ɨ́ɨn japuan újcatii tɨ ayén seijre'eca'a tɨ́j teáata'a. A'ɨ́ɨ pu curuun uteárujte'ecaa tɨ oro jɨ́n taavíjhuaca'a, ajta ru'itéchueeca'a rurɨ'ɨríinta'a pújme'en ɨ́ chun tɨ aicaújtuta tɨ ajta temua'a naa te'entámɨɨmɨ. 15Aj pu 'i seɨj tɨ ta japua tí'ivaɨre'e a'uun a'irájraa u teyujta'a. A'ɨ́ɨ pu ca'anín jɨ́n ayén tiraatajé a'ɨ́jna tɨ jaitɨri japua án á'ujcatii tɨjɨ́n: ―Patá'aj hui mɨ chun jɨ́n raaré'eveijche ɨ́ tɨ ari tí'icɨɨre, patá'aj tiu'uré'atzaana, a'iné pu'uri a'ájna teja'uré'ene ɨ́ pej jetzen tiu'uré'atzaana. Pu'uri hui jeíhua tí'icɨɨre, ajta ari huaré'eca'anaca'a ɨ́ chaanaca japua. 16Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ tɨ jaitɨri japua án á'ujcatii, a'ɨ́ɨ pu ca'anín jɨ́n tiu'uré'eveijcheca'a ɨ́ chaanaca japua, ajta tiu'uré'etzaj tɨ́j na'a tɨ tiú'ucɨɨreca'a. 17Aj pu 'i seɨj tɨ ta japua tí'ivaɨre'e ajta a'uun e'irájraa u teyujta'a. A'ɨ́ɨ pu ajta ru'itéchueeca'a seɨ́j ɨ́ chun tɨ aicaújtuta, tɨ ajta temua'a naa te'entámɨɨmɨ. 18Aj pu 'i seɨj tɨ ta japua tí'ivaɨre'e, a'uun e'irájraa a'u tɨ a'utéjvee a'ɨ́jna ɨ́ mej japuan tí'imuaɨ'ɨvajtaca. A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tɨ a'ɨ́jna jɨ́n antiújmua'aree ɨ́ taij jɨme'e. Aj pu 'i ayén tiraatajé a'ɨ́jna ɨ́ tɨ ru'itéchueeca'a ɨ́ chun tɨ aicaújtuta, tɨ ajta antámɨɨmɨ. Ayen tɨjɨ́n: ―Patá'aj hui raaré'eveijche, pajta rájseɨre'en ɨ́ táca'ira'an ɨ́ pi'ista tɨ a'uun a'uvéjme ɨ́ chaanaca japua a'iné pu'uri cuasi a'ɨ́jna ɨ́ uuva. 19Jɨ́me'en pu'u ayén tiraata'ixaa, aj pu 'i a'ɨ́ɨn ayén raaré'eveijcheca'a ɨ́ chaanaca japua, ajta rájseɨj a'ɨ́jna ɨ́ tɨ tiú'ucɨɨreca'a ɨ́ chaanaca japua. Aj pu 'i a'uun ya'ucáahua'axɨ a'ɨ́jna tzajta'a ɨ́ mej jɨ́n rajaachi ɨ́ uuva a'u tɨ Dios ya'ujáche a'ɨ́jna jɨme'e tɨ huápɨ'ɨ niu'ucamɨ'ɨ. 20Aa mú ya'ujáche á pua'acɨé á chajta'a. Xúure'e pu airámɨ'ɨyeca'a a'ɨ́jna ɨ́ mej rá'ajache. Temua'a pu te'utɨ́'ɨ já'araa. Ayee pu te'utɨ́'ɨ a'utɨ́ ɨmuá a'atá'ase ɨ́ xáachime'ara'an jetze ɨ́ cahuaayu'u. Ajta, ayée pu a'uyaúucan japua huamɨ'ɨyéjraa a'achú cumu huaíca ciento kilómetros.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\