Apocalipsis 16

1Netɨ́'ɨj ni seɨ́j huaseíj ɨ́ ja'atɨ tɨ a'uun a'utéveeca'a u teyujta'a. Tɨ'ɨquí ca'anín jɨ́n tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: ―Sericu, setá'aj hui á ya'ucáxɨre'en ɨ́ chaanaca japua tɨ́j na'a ɨ́ tɨ avé'ejɨsti ɨ́ cutzape'e jetze ɨ́ tɨ aráhua'apua ará'ase mej mi ráamua'aree tɨ huápɨ'ɨ niu'ucamɨ'ɨ ɨ́ Dios. 2Jɨ́me'en pu'u ayén tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna, aj pu 'i seɨj u a'uvé'emej. Tɨ'ɨquí á ya'ucájrɨe ɨ́ chaanaca japua ɨ́ cutzape'e jetze tɨ aramuáacua. Aj pu 'i huá'a japua rájve a'ɨ́jna ɨ́ tɨ jɨ́n i'icá'atzata ɨ́ tɨ a'ij pua'a té'eeca, ajta ɨ́ tɨ a'ij pua'a seijre'eca'a. Ayee pu tihuá'uruu a'ɨ́mej tɨ huá'a jetze té'eyu'usi'ihuaca'a a'ij tɨ ántehuaa a'ɨ́jna ɨ́ ti'itɨ, majta a'ɨ́mej ɨ́ mej raateánajcheca'a. 3Ajta, ɨ́ tɨ hua'apua, a'ɨ́ɨ pu ajta á ya'ucájrɨe ɨ́ cutzape'e ɨ́ tɨ aramuáacua japuan ɨ́ jaj tɨ ve'ée. Jɨ́me'en pu'u ayén huarɨ́j, aj pu 'i seɨcɨé huaújruu ɨ́ jaj tɨ́j xúure'e tɨ airámɨ'ɨyeca'a tevi jetze tɨ huamɨ́'ɨ. Ajta, naíjmi'i ɨ́ mej jaj tzajta'a chejca'a, a'ɨ́ɨ mú huácuii. 4Ajta ɨ́ tɨ huaíca, a'ɨ́ɨ pu á ya'ucájrɨe a'ɨ́jna ɨ́ seɨj ɨ́ tɨ cutzape'e jetzen aramuáacua ɨ́ játe'ana tzajta'a, ajta japuan a'u tɨ e'ejaíjxajme. Jɨ́me'en pu'u ayén huarɨ́j, tɨ́j na'a tɨ tí'iseijre'e seɨcɨé pu huaújruu tɨ́j xúure'e. 5Netɨ́'ɨj ni ráanamuajri'i ɨ́ tɨ a'ɨ́jna jɨ́n antiújmua'aree ɨ́ jaj, a'ɨ́ɨ pu ayén tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: ―Xɨ́'epɨ'ɨn pej hui huarɨ́j pe'ɨ́jna jɨme'e pej hua'uxɨ́jte, mú'ee, mɨ pej jéjcua ɨmuá seijre'eca'a, pajta íjii pej pauj seijre'e. 6’Naa pu hui xɨ́'epɨ'ɨn a'iné a'ɨ́ɨme ɨ́ teteca mu'uri huá'ucuii a'ɨ́mej ɨ́ mej mú'eetzi jemi rɨ́'ɨ tí'iteseijre'e, majta a'ɨ́mej ɨ́ mej mú'eetzi jetze me'ecan tí'ixaxa'ata'a. A'ɨ́j pej jɨ́n peri hua'utá'a mej majta xúure'e huayé'en. Ayee mú hui éeni'icɨ'e ra'antimuá'itɨ. 7Netɨ́'ɨj ni ráanamuajri'i tɨ ja'atɨ tɨ a'uun a'utéveeca'a jetzen a'u mej tejé'emuaɨ'ɨvajtaca. Ayee pu tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: ―Jee xaa ne'u, tavástara'a, mɨ pej Dios pú'een, mɨ pej hui pajta nain jɨ́n antí'amua'aree. Tzáahuati'ira'a pej jɨ́n huá'axɨjte'e. Naa pu tiraavíjte'e a'ij pej tihua'utá'a. 8Ajta ɨ́ tɨ muáacua, a'ɨ́ɨ pu á ya'ucájrɨe ɨ́ cutzape'e a'ɨ́jna japua ɨ́ xɨcaj. Ajta ayén tiraatá'a a'ɨ́jna ɨ́ xɨcaj tɨ huá'uta'ixɨ'ɨri. 9Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ teteca, huá'ataixɨ'ɨ a'ɨ́jna jɨme'e tɨ huápɨ'ɨ téjxɨcaca'a. Majta a'ij pua'a tiraatajé ɨ́ Dios ɨ́ tɨ a'ɨ́jna jɨ́n antiújmua'aree tɨ puaíjtzi hua'atá'aca. Camu raatéxɨeehuataca'a a'ɨ́jna tɨ a'ij pua'a een a'ij mej rɨcɨ, camu majta rɨ́'ɨ tiraatá'a ɨ́ Dios. 10Ajta ɨ́ te'anxɨ́vi, a'ɨ́ɨ pu ajta á ya'ucájrɨe a'ɨ́jna ɨ́ cutzape'e a'ɨ́jna japua a'u tɨ e'ecájca a'ɨ́jna ɨ́ ti'itɨ tɨ a'ij pua'a een. Jɨ́me'en pu'u ayén huarɨ́j, huápɨ'ɨ pu huateátɨca'areca'a a'u tɨ tejé'aijta. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ teteca, a'ɨ́ɨ mú avá'ujche'eve'e ɨ́ runeanu jetze me'ɨ́jna jɨme'e mej jeíhua huápɨ'ɨ rajpuaíjtzica'a. 11Majta jeíhua mú a'ij pua'a tiraatajé me'ɨ́jna ɨ́ Dios ɨ́ tɨ ta japua é'eseijre'e me'ɨ́jna jɨme'e mej jeíhua huápɨ'ɨ rajpuaíjtzica'a. Camu majta a'atzu raatéxɨeehuataca'a a'ij mej rɨjcaa tɨ a'ij pua'a een. 12Ajta ɨ́ tɨ arájsevi, a'ɨ́ɨ pu ajta á ya'ucájrɨe ɨ́ cutzape'e a'ɨ́jna japua ɨ́ játe'ana ɨ́ tɨ ve'ée tɨ ayén téja'arájtehuaa tɨjɨ́n Eufrates. Jɨ́me'en pu'u ayén huarɨ́j, aj pu 'i nainjapua ateáxɨ'ɨ ɨ́ játe'ana. Ayee pu 'een jɨ́n ateáxɨ'ɨ mej mi antácɨɨne a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tí'aijta a'u tɨ 'eíjninei ɨ́ xɨcaj. 13Netɨ́'ɨj ni hua'useíj ɨ́ mej huaíca ɨ́ mej aijneájxɨ huá'ateni'itze'e a'ɨ́jna ɨ́ cu'ucu'u, ajta a'ɨ́jna ɨ́ ti'itɨ tɨ a'ij pua'a een, ajta a'ɨ́jna tɨ huá'a jetze me'ecan tí'ixaxa'a hua'itzi jɨme'e. Ayee mú seijre'eca'a matɨ́j teecujse. A'ii mú a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ xɨéjniu'ucari ɨ́ mej a'ij pua'a 'een. 14A'ii mú majta a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ xɨéjniu'ucari ɨ́ mej tiyaaru'u jetze ajtéme'ecan. A'ɨ́ɨ mú á'ujujhua'an nainjapua ɨ́ chaanaca mej mi huá'ajseɨre'en a'ɨ́mej ɨ́ mej tí'aijta íiyen chaanaca japua mej mi huaténe'use'en a'ɨ́jna xɨcáara'an tɨ huápɨ'ɨ ruxe'eve'e tɨ́'ɨj a'ɨ́ɨn huataseíjre'en ɨ́ Dios tɨ nain jɨ́n antiújmua'aree. 15Ayee pu tɨjɨ́n: “Me'ecui xaa, yee nu hui uvé'enejsin tɨ́j nahua'ari tɨ avíitzi jɨ́n a'uteáru'ipi ɨ́ huá'a chi'ita. Rɨ́'ɨ pu tiraatá'a a'ɨ́jna tɨ a'atánee, ajta jɨ́n ti'itéechen tɨ́'ij caí mua'avi'i á'uche'ecane'en, mejseiíra ɨ́ teɨte ɨ́ tɨ jɨ́n tí'itevi'ira'a.” Ayee pu tiu'utaxájtaca'a. 16Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej huaíca, a'úu mú huá'ajseɨj a'ujna já'ahua'a tɨ ayén téja'arájtehuaa hua'aniuuca jɨme'e ɨ́ hebreos tɨjɨ́n Armagedón. 17Ajta ɨ́ tɨ aráhua'apua, a'ɨ́ɨ pu á ya'ucájrɨe ɨ́ cutzape'e. Jɨ́me'en pu'u ayén huarɨ́j, aj pu 'i seɨj ca'anín jɨ́n tiu'utaxájtaca'a tɨ a'uun a'utéveeca'a teyujta'a. A'ujna, a'u tɨ a'utéjvee ɨ́ mej japuan tí'imuaɨ'ɨvajtaca, ayée pu tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna tɨjɨ́n: ―Pu'uri icu, antipuá'areca'a. 18Matɨ́'ɨj mi huatémaxcava'axɨ, majta téniuuca'a. Jéihua pu ajta tí'ica'arajnaca'a. Ajta jé'ecan huápɨ'ɨ huateújca'atzɨjxɨ ɨ́ chaanaca. Tɨ́j na'a tɨ yú e'iré'ene mej yen huataseíjre ɨ́ teteca íiyen chaanaca japua, capu ja'anáj ayén huateújca'atzɨjxɨ. Jé'ecan pu huápɨ'ɨ xaa huateújca'atzɨjxɨ. 19Ajta a'ɨ́jna ɨ́ chajta'a ɨ́ tɨ ve'ée, huaíca pu autátzi'iteca'a. Ajta é'evatzɨjxɨ ɨ́ huá'achajta'a ɨ́ mej seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan. A'ɨ́ɨ pu Dios, ajta ra'utámua'areeri'i a'ujna u Babilonia tɨ́'ij puaíjtzi raatá'an tɨ́'ij tí'iracɨ'ɨti ɨ́ tɨ jɨ́n huápɨ'ɨ niu'ucamɨ'ɨ ɨ́ Dios. 20Ajta tɨ́j na'a a'u tɨ e'eráahuachi ɨ́ jaj tzajta'a, a'ɨ́ɨ pu e'ehuaújpua'arixɨ. Capu ajta ché'e seijre'eca'a a'u tɨ á'ujɨ́rime. 21Majta mú téetej cáavatzɨ, temua'a mevivejmé'e. Temua'a pu tijetéjme'ecaa a'achú cumu huaícate kiilu. A'ɨ́mej pu japua rájve ɨ́ teteca. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ teteca, a'ij mú pua'a tiraatajé me'ɨ́jna ɨ́ Dios me'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ téetej a'iné jeíhua mú rajpuaíjtzica'a mej miyen cáavatzɨ ɨ́ téetej.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\