Apocalipsis 17 | Bible.is
Apocalipsis 17

1Aj pu 'i seɨj tɨ ta japua tí'ivaɨre'e, tɨ ajta seɨ́j huiteátɨɨca'a ɨ́ cutzape'e tɨ aráhua'apua ará'ase, a'ɨ́ɨ pu mú a'uvé'emej, ajta ayén tinaatá'ixaa tɨjɨ́n: ―Iiya'a jíi, nee nu muaataseíjrate'esin a'ɨ́jna tɨ jɨ́n Dios ra'uxɨ́jte'en a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a tɨ ve'ecán jɨ́n ti'itéveeca'a, tɨ ajta ramuá'itɨca'a ɨ́ tumin ɨ́ ruhuá'ira'a jɨme'e. A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tɨ a'uun á'ujca ɨ́ jaj japua tɨ ve'ée. 2’Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tí'aijta íiyen chaanaca japua, a'ɨ́ɨ mú huateújxana'acɨre me'ɨ́jna jamuan ɨ́ 'ɨ́ita'a. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej íiyen huachéjme chaanaca japua, a'ɨ́ɨ mú majta huateájta'arua me'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn 'ɨ́ita'a ayén hua'utá'a mej majta jamuan ti'ihuaújxana'acɨra'aten. 3Aj pu 'i a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios, a'ɨ́ɨ pu neja'uví'itɨ a'ɨ́jna a'u tɨ caí é'e ti'itɨ. A'uu nu 'ɨ́ita'a huaseíj tɨ a'ɨ́jna japua á'ujcatii ɨ́ ti'itɨ tɨ pa'u. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ ti'itɨ, jeíhua pu jetzen é'eyu'usi'ihuaca'a ɨ́ tɨ jɨ́n ayén ántehuaaca'a, tɨ ajta jɨ́n a'ij pua'a tí'ijxa ɨ́ Dios. Arahua'apuáca pu huíjmu'uu a'ɨ́jna ɨ́ ti'itɨ, ajta tamuáamuata'a pua'améca ave'ehuájmee. 4Tí'inacamua ɨ́ tɨ ti'itéechen, ajta cɨ́j caj tí'ipa'u. Jéihua pu huápɨ'ɨ ucárujti'ihuaca'a a'ɨ́jna ɨ́ tɨ oro jɨ́n taavíjhua, ajta tetej tɨ huápɨ'ɨ tí'ijnajche, ajta perla ti'itɨ. A'ɨ́ɨ pu ajta ru'iteátɨɨca'a ɨ́ cutzape'e ɨ́ tɨ oro jɨ́n taavíjhua. Ajta a'ɨ́jna jetze ɨ́ cutzape'e, ti'itɨ pu avé'ejɨsti ɨ́ tɨ tiú'uxana'avi'iste'e, ajta ɨ́ tɨ jɨ́n huateújxana'acɨre a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a. 5Ajta ayén té'eyu'usi'ihuaca'a ɨ́ cuaatzeájra'an jetze a'ij tɨ ántehuaa. Neajta inee, canu yaú'itɨée na'araa ne'ɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jetzen té'eyu'usi'ihuaca'a tɨ jɨ́me'en yee: “Babilonia, ɨ́ tɨ ve'ecán jɨ́n ti'itéjvee. Hua'ana'ana a'ɨ́mej ɨ́ 'uuca ɨ́ mej ramuá'itɨcɨ ɨ́ tumin ɨ́ ruhuá'ira'a jɨme'e. A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een tɨ jetzen a'uun a'uvé'emej ɨ́ tɨ tiú'uxana'avi'iste'e íiyen chaanaca japua.” 6Netɨ́'ɨj ni raaseíj tɨ a'ɨ́ɨn 'ɨ́ita'a tahuáaca'a a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ hua'axuure'e a'ɨ́ɨme ɨ́ mej rɨ́'ɨ tí'iteseijre'e ɨ́ Dios jemi, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej huácuiihuaca'a me'ɨ́jna jɨme'e mej rá'astijre'e me'ɨ́jna ɨ́ Jesús. Jé'ecan nu a'ij te'utaseíj netɨ́'ɨj raaseíj. 7Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ tɨ ta japua tí'ivaɨre'e, ayée pu tinaatá'ixaa tɨjɨ́n: ―¿A'iné 'een jɨ́n piyen te'utaseíj? Nee nu muaatá'ixaate'esin a'ij tɨ huataújmua'a a'ɨ́jna tɨ caí ámitɨeere'e a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ 'ɨ́ita'a, ajta a'ɨ́jna ɨ́ ti'itɨ tɨ japuan avé'eca, ɨ́ tɨ ajta arahua'apuáca huíjmu'uu, ajta tɨ tamuáamuata'a ave'ehuájmee. 8’A'ɨjna ɨ́ ti'itɨ pej hui raaseíj, a'ɨ́ɨ pu ajmí'i huataseíjre, ajta íjii, capu ché'e ye'e já'ahua'a. Ajta, aúche'e pu a'itaméj a'ujna a'utɨ́ e'etécun tɨ caí a'ij ámitɨeere'e a'achú tɨ ucátee. Méjca'i huáyee pu ajta á'apua'aren a'ɨ́jna ɨ́ ti'itɨ. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua, ɨ́ mej caí é'eyu'usi'ihuaca'a a'ɨ́jna jetze ɨ́ yu'uxari a'ij mej ántea'arua, a'ɨ́jna ɨ́ yu'uxari tɨ jéjcua ɨmuá jetzen té'eyu'usi'ihuaca'a matɨ́j mena'a pua'amé ruuri huateáturaa ɨ́ Dios jemi, ayée mú rɨ́'ɨ tiya'useíira muá'aju'u matɨ́'ɨj raaseíj me'ɨ́jna ɨ́ ti'itɨ a'iné a'ɨ́ɨ pu ajmí'i huataseíjre, ajta a'ájná'ɨmua í'iruurica'a, ajta caí ché'e mé iye'ahua'a. Ajta, aúche'e pu huataseíjre'esin. 9’A'ijna ɨ́ niuucari, tɨ hui ja'atɨ yaú'itɨée á'ara'ani, ruxe'eve'e tɨ a'ɨ́jna jetze tiú'umua'ati temua'a naa. A'ɨjna ɨ́ tɨ arahua'apuáca huíjmu'uu, ayée pu hui huataújmua'a tɨjɨ́n: A'ɨjna ɨ́ jɨrí tɨ aráhua'apua ará'ase tɨ japuan á'ujca a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a. 10’A'ɨ́ɨ mú majta a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ mej tí'aijta, ɨ́ mej majta aráhua'apua ará'ase. Mua'anxɨ́vi ɨ́ mej meri á'upua'areca'a. Seɨj pu'u auj ti'itɨ jɨ́n ti'itéjvee. Ajta ɨ́ seɨj, capu xɨ seijre'e. Ɨ́ tɨ ayén huataseíjre'esin, ayée pu hui tiú'ujxe'eve'e tɨ cɨ́j na'a caj té'eteevi'in. 11’Ajta, a'ɨ́ɨn ɨ́ ti'itɨ tɨ ajmí'i huataseíjre, ajta íjii capu ché'e ye'e já'ahua'a, a'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ ta'aráhuaiica. A'ɨ́ɨ pu ajta huá'a jetze ajtéme'ecan a'ɨ́mej ɨ́ mej aráhua'apua ará'ase. A'ɨ́ɨ pu hui ajta á'apua'aren. 12’Ajta a'ɨ́jna ɨ́ tɨ tamuáamuata'a ave'ehuájmee, ayée pu hui huataújmua'a tɨjɨ́n tamuáamuata'a mú ará'ase ɨ́ mej tí'aijta. Majta a'ɨ́ɨme, camúu xɨ me'ɨ́jna jɨ́n tite'enteájrupi mej mi tiu'uta'aíjta. Maúche'e mú ra'ancuré'asin mej mi cɨ́j mena'a caj tité'eteevi'in a'achú cumu seɨ́j hora mej tiu'uta'aíjta jamuan ɨ́ ti'itɨ. 13’Naíjmi'i mú miyen ruxɨ́'ej tí'imua'atze. Majta mej raatátuiire'en me'ɨ́jna ɨ́ ti'itɨj matɨ́j mena'a ɨ́ mej jɨ́n antiújmua'aree, ajta ɨ́ huá'amuarɨ'eri'ira'a. 14A'ɨ́ɨ mú hui raaténe'usi'ite'esin me'ɨ́jna ɨ́ Cáne'a. ’Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Cáne'a, a'ɨ́ɨ pu hua'utémua'itɨ a'iné a'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tavástara'a ɨ́ tɨ ajta tihuá'aijte'e a'ɨ́mej ɨ́ tɨ hua'avásta'a pú'een ɨ́ teɨte. A'ii pu hui ajta a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tajtuhuan tɨ naíjmi'ica tí'aijte'e ɨ́ seica ɨ́ tajtúhuaani. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej jemin seijre'e ɨ́ Cáne'a, a'ii mú a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tɨ hua'utajé, tɨ ajta hua'antíhuau. A'ii mú majta a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ mej caí até'ɨtzea'ara ɨ́ jemin. 15Aj pu 'i ayén tinaatá'ixaa tɨjɨ́n: ―A'ɨjna ɨ́ jaj tɨ ve'ée ɨ́ pej hui raaseíj, ɨ́ tɨ ajta japuan á'ujca a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a tɨ ramuá'itɨcɨ ɨ́ tumin ɨ́ ruhuá'ira'a jɨme'e, a'ii mú a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ teɨtestemua'ame'en a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a, majta ɨ́ teɨtejra'an, majta ɨ́ mej seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan, ɨ́ mej majta seɨ́j jɨ́n tí'ixaxa'a ɨ́ niuucari. 16’Ajta a'ɨ́jna tɨ tamuáamuata'a ave'ehuájmee, ɨ́ mej tí'aijta a'ɨ́jna jamuan ɨ́ ti'itɨ, a'ɨ́ɨ mú rájcha'ɨ́ɨre'e muá'aju'u me'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a tɨ ramuá'itɨcɨ ɨ́ tumin ɨ́ ruhuá'ira'a jɨme'e. Majta hua'aré'e'itixɨ'ɨsin ɨ́ teɨte ɨ́ mej rá'ajaahuate'eca'a. Majta ca'anéeri jɨ́n tiracá'ari'ira tɨ́j na'a ɨ́ tɨ ti'itéechen. Majta raatécɨ'ɨme ɨ́ huá'ire'ara'an. Majta ra'ateátaira. 17’Ayee pu té'eme, a'iné Dios pu ayén ca'aníjra'a hua'utá'asin mej mi miyen tira'ará'asten a'ij tɨ a'ɨ́ɨn tí'ijxe'eve'e me'ɨ́jna jɨme'e mej ruxɨ́'ej mena'a tiú'umua'ati. Majta raatátuiire'en ɨ́ ti'itɨ jemi matɨ́j mena'a ti'itɨ ɨ́ mej jɨ́n antiújmua'aree. Ayee mú raruuren ajta na'a caí ayén te'araúrasten a'ij tɨ Dios ari tiraataxájtaca'a. 18’Ajta, a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a ɨ́ pej raaseíj, a'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ chajta'a tɨ ve'ée ɨ́ tɨ tihuá'aijte'e a'ɨ́mej ɨ́ tajtúhuaani ɨ́ mej ti'itɨ jɨ́n títetateí a'u tɨ na'a íiyen chaanaca japua. ―Ayee pu tinaatá'ixaa a'ɨ́jna ɨ́ tɨ ta japua tí'ivaɨre'e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\