Apocalipsis 19

1Netɨ́'ɨjtá ni huá'unamuajri'i ɨ́ mej ta japua ca'anín jɨ́n tí'ichuiicaca'a. Cu xɨee jeíhua huápɨ'ɨ ajteáxɨɨreca'a a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tí'ichuiicaca'a. Miyen tɨjɨ́n: Aleluuya, tiché'e rɨ́'ɨ tiraatá'an ɨ́ taDioj, a'iné a'ɨ́ɨ pu ari tu'irájtuaa, a'ɨ́ɨ pu jetze a'uvé'emej ɨ́ tej jɨ́n rɨ́'ɨ tira'utaseíj, ajta a'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tɨ nain jɨ́n antiújmua'aree. 2Tzáahuati'ira'a pu jɨ́n huá'axɨjte'e, ajta ayén, tiraavíjte'e tɨ a'ɨ́ɨn puaíjtzi hua'atá'aca. A'ɨ́ɨ pu ari ra'uxɨ́jte a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a tɨ ve'ecán jɨ́n ti'itéveeca'a, a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a tɨ ruhuá'ira'a jɨ́n ramuá'itɨca'a ɨ́ tumin, tɨ ajta ca'aníjra'a hua'utá'a a'ɨ́mej ɨ́ mej án japuan huachéejme'ecaa án chaanaca japua mej mi a'ij pua'a huárɨni me'ɨ́jna jɨme'e mej jamuan huateújxana'acɨre. Dios pu ajta puaíjtzi raatá'a a'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn 'ɨ́ita'a ayén huá'ucuii a'ɨ́mej ɨ́ mej ravaɨre'e ɨ́ Dios. 3Majtahua'a mú huajíjhuaca'a miyen tɨjɨ́n: ―Aleluuya, jé'ecan pu jetzen ajcɨtziúuta a'ame tɨ́j na'a rusén jɨme'e. ―Ayee mú tiu'utaxájtaca'a. 4Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ vaujsi ɨ́ mej seité japuan muáacua ará'ase, majta ɨ́ mej muáacua, ɨ́ mej majta ruuri, naíjmi'i mú aicaújtuuxɨ, mej mi raateánajche me'ɨ́jna ɨ́ Dios ɨ́ tɨ e'ecájca ɨpuari japua. Miyen tɨjɨ́n: ―Ché'e ayén teja'uré'enen. Aleluuya. 5Tɨ'ɨquí seɨj huajíjhuaca'a tɨ a'uun a'utéveeca'a a'ájna vejli'i jetzen ɨ́ mej japuan tí'imuaɨ'ɨvajtaca. Ayen tɨjɨ́n: Setá'aj rɨ́'ɨ tiraatá'an se'ɨ́jna ɨ́ Dios, naíjmi'i mú'een mɨ sej ravaɨre'e. Capu amɨ́n a'ij, tɨ pua'a siyen vivejmé'en jɨ́n títetateí na'ari sej cɨliéene'e jɨ́n títetateí. 6Netɨ́'ɨj ni neajtahua'a huá'unamuajri'i a'ɨ́mej. Cu xɨee jeíhua huápɨ'ɨ ajteáxɨɨreca'a. Ajta, matɨ́'ɨj tiu'utaxájtaca'a, ayée pu namuajre'eca'a tɨ́j jaj tɨ tetej tzajta'a mɨ'ɨye. Ayee pu ajta namuajre'eca'a cumu mej téniuuca'an. Miyen tɨjɨ́n: Aleluuya, tiché'e rɨ́'ɨ tiraatá'an ɨ́ Dios, a'iné pu'uri nain jɨ́n tí'aijta a'ɨ́jna ɨ́ tavástara'a ɨ́ tɨ taDioj pú'een. 7Tiché'e tiyen huatátatemua'ave'en, teajta tiyen tiraatateújtzi'ire'en, tej ti rɨ́'ɨ tiraatá'an a'iné pu'uri a'ájna teja'uré'ene tɨ a'ɨ́ɨn Cáne'a huaténeɨche. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ra'ara'an pu'uri rɨ́'ɨ huaújruu. 8Ayee pu tiraatá'a tɨ tiu'uteújchejte'en a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ cɨ́ɨxuri tɨ mesti, tɨ ajta naa 'een, tɨ temastájye'i, tɨ caí a'atzu chueemua. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ cɨ́ɨxuri tɨ naa 'een, a'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een a'ij mej meri huarɨ́j a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ tɨ xɨ́'epɨ'ɨn 'een ɨ́ Dios jemi. A'ɨ́j pu xaa jɨ́n ucaújchejte'esin. 9Ajta ɨ́ tɨ ta japua tí'ivaɨre'e, ayée pu tinaatá'ixaa tɨjɨ́n: ―Patá'aj ra'utéeyu'uxa yee: “Rɨ́'ɨ pu tihua'utá'a a'ɨ́mej ɨ́ tɨ Dios hua'utá'inee mej tiú'ucua'ani jamuan a'ɨ́jna ɨ́ Cáne'a a'ɨ́jna xɨcáara'an tɨ jetzen huaténeɨchi.” Aj pu 'i ayén tinaatá'ixaa tɨjɨ́n: ―Ayen ti'ayajna ɨ́ Dios jemi a'ij nej neuchén timuá'ixaa. 10Jɨ́me'en pu'u ayén tinaatá'ixaa, netɨ́'ɨj ni aicántutzi a'u tɨ e'era'ɨ́ɨcajme nej ni raateánajche. Ajta a'ɨ́ɨn, ayée pu tinaatá'ixaa tɨjɨ́n: ―Capej hui piyen neruure a'iné nee nu niyen che'atá nena'a tí'ivaɨre'e ɨ́ Dios jemi patɨ́j mú'ee, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ a'ihuáamua'a ɨ́ mej miyen te'anxájta me'ɨ́jna jɨme'e a'ij tɨ tiu'utaxájtaca'a ɨ́ Jesús, majta a'ij tɨ a'ɨ́ɨn huarɨ́j. Patá'aj pe'ɨ́jna huateánajche ɨ́ Dios, a'iné a'ɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́me'en raxa a'ij tɨ tiu'utaxájtaca'a ɨ́ Jesús, a'úu pu jetze a'uvé'emej ɨ́ xɨéjniu'ucari tɨ Dios jetzen me'ecan tí'ixaxa'a. ―Ayee pu tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ. 11Netɨ́'ɨj ni raaseíj tɨ antacúuni'ihuaca'a u ta japua. Me'ecui xaa, cahuaayu'u pu án a'utéveeca'a. Naa pu tí'icuainara'a, ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ tɨ japuan avé'eca, ayée mú ratamuá'amua tɨjɨ́n: “Ɨ́ tɨ nain jɨ́n té'aste, ajta tɨ tzáahuati'ira'a jɨ́n tí'ixaxa'a.” A'ɨ́ɨ pu xɨ́'epɨ'ɨn ayén rɨcɨ a'ɨ́jna jɨme'e tɨ huá'axɨjte'e ɨ́ teɨte a'ij tɨ tiraavíjte'e. Ajta ayée pu che'atá na'a tí'ine'use'e. 12Yee pu seijre'e ɨ́ jɨ'ɨseáara'an jetze tɨ́j taij tɨ á'ataa. Jé'ecan pu utearújti'ihuajmee ɨ́ curuun ɨ́ mu'úura'an jetze. Ajta jetzen pu té'eyu'usi'i a'ij tɨ ántehuaa. Ajta, capu ja'atɨ yaú'itɨe a'ij tɨ huataújmua'a, sino a'ɨ́ɨ pu'u na'a ruseɨ́j yaú'itɨe. 13Ayee pu éene'e ti'itéchejca'a ɨ́ cɨ́ɨxuri tɨ tɨ́tɨ'ɨj, ajta xúure'e raaméiri'ihuajme'ecaa. Ayee mú majta raatamuá'a tɨjɨ́n: “A'ɨjna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́me'en raxa ɨ́ Dios.” 14Majta cujta'an huajú'ucaa a'ɨ́ɨme ɨ́ xantaaru'u mej ta japua é'eme'ecan. Ayee mú éene'e ti'itéchejca'a ɨ́ cɨ́ɨxuri, tɨ mesti, tɨ ajta naa 'een. Naa pu tí'icuaina, ajta naa tí'iseijre'eca'a ɨ́ tihuá'acɨɨxu, ajta capu a'atzu tí'ichueemuavi'icaa. A'ɨ́ɨ mú cujta'an huajú'ucaa ɨ́ mé ta'avé'ete'ete a'ɨ́mej japua ɨ́ cahuaayu'u mej cuaiina. 15Ajta a'ɨ́ɨn niúucare'ara'an, ayée pu huá'aruuren ɨ́ teɨte tɨ́j ja'atɨ ti'itɨ antisíjcheca'a a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ chun. Ayee pu puaíjtzi tihua'utá'asin a'ɨ́mej ɨ́ mej seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ runiuuca. Ca'anéeri pu jɨ́n tíhua'uta'aíjte'esin. Ajta, huá'a japua pu rávaɨjtzi tɨ́j na'a ɨ́ tɨ jɨ́n huápɨ'ɨ niu'ucamɨ'ɨ ɨ́ Dios, tɨ nain jɨ́n antiújmua'aree. 16Jetzen ɨ́ cɨ́ɨxure'ara'an, ajta a'u tɨ ajtavé'e ɨ́ chun, ayée pu té'eyu'usi'i a'ij mej ratamuá'amua tɨjɨ́n: “Hua'atajtuhuan a'ɨ́mej ɨ́ tajtúhuaani, ajta, tɨ tihuá'aijte'e a'ɨ́mej ɨ́ mej majta tí'aijta.” 17Netɨ́'ɨj ni ja'atɨ huaseíj tɨ tí'ivaɨre'e u ta japua. Antiɨ́'ɨmua pu a'utéveeca'a ɨ́ xɨcaj jetze. Ca'anín pu jɨ́n hua'utajé matɨ́j mena'a pua'améca ɨ́ pina'ase ɨ́ mej cɨ'ɨcacaj, ɨ́ mej majta rá'ara'ive u júte'e. Ayen tɨjɨ́n: ―Iíye'e xu'u hui, mú a'uvé'eju'un sej si siyen tiú'ucua'ani se'ɨ́jna jɨme'e tɨ Dios ayén tejá'amuamin. 18’Sej si hui ráacua'ani se'ɨ́jna ɨ́ huá'ahua'ira'a a'ɨ́mej ɨ́ mej tí'aijta na'ari huá'ahua'ira'a ɨ́ hua'acapítan ɨ́ xantaaru'u. Seajta siyen ráacua'ani huá'ahua'ira'a se'ɨ́mej ɨ́ teteca ɨ́ mej jeíhua rucacá'ane, seajta hui huá'ahua'ira'a ɨ́ cahuaayu'u, seajta huá'ahua'ira'a se'ɨ́mej ɨ́ mej avé'ete'ete. Nain xu hui cua'ani huá'ahua'ira'a ɨ́ teteca, capu amɨ́n a'ij tɨ pua'a miyen ruxɨéehua á'ujujhua'ane'en nusu mej ca'anéeri jɨ́n tí'imuarɨ'eca'a. Capu amɨ́n a'ij ajta tɨ pua'a mej vivejmé'en títetateí nusu miyen cɨliéene'e jɨ́n tí'ivaɨre'e. Mú'een xu xaa hui ráacua'ani ɨ́ huá'ahua'ira'a. ―Ayee pu tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna tɨ ta japua tí'ivaɨre'e. 19Netɨ́'ɨj ni hua'useíj mej e'etiújseɨre'eca'a a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ huápɨ'ɨ á'atesi'ire'e, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej yen tí'aijta i chaanaca japua. Huá'a jamuan ɨ́ ruxantaaru'ustemua'a, a'ɨ́ɨ mú e'etiújseɨre'eca'a mej mi raaténe'usi'ite'en me'ɨ́jna ɨ́ tɨ avé'eca ɨ́ cahuaayu'u japua, majta me'ɨ́mej ɨ́ xantaaru'ustemua'ame'en. 20Ajta a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ huápɨ'ɨ á'atesi'ire'e, a'ɨ́ɨ pu huatévi'iri'ihuaca'a a'ɨ́jna jamuan tɨ hua'itzi jɨ́n tí'ixaxa'ata'a a'ɨ́jna jetze me'ecan. Ajta, a'ɨ́jna ɨ́ tɨ huápɨ'ɨ á'atesi'ire'e, a'ɨ́ɨ pu tiu'umuárɨej ɨ́ mej jɨ́n rɨ́'ɨ tira'utaseíj. Ayee pu 'een jɨ́n huá'ucuanamua a'ɨ́mej ɨ́ mej ra'ancuré'a me'ɨ́jna ɨ́ mej huá'a jetze á'ayu'usi'i a'ij tɨ ántehuaa a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ. Majta raateánajcheca'a a'ɨ́jna ɨ́ ti'itɨ tɨ ayén éene'e seijre'e tɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ huápɨ'ɨ á'atesi'ire'e. Mej jɨ́me'en huavívi'iri'ihuaca'a a'ɨ́mej ɨ́ mej hua'apua, matɨ́'ɨj mi me'an huaje'etéehua'axɨ ruurica a'ájna já'ahua'a a'alaguun a'u tɨ azufre jɨ́n á'ataa. 21Ajta, a'ɨ́jna tɨ cahuaayu'u japua avé'eca, a'ɨ́ɨ pu ayén huá'aruu ɨ́ seica ɨ́ mej rá'astijre'eca'a me'ɨ́jna tɨ huápɨ'ɨ á'atesi'ire'e. A'ɨ́ɨ pu ruseɨ́j huá'ucuii a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ runiuuca tɨ ayén tí'ivaɨre'e tɨ́j chun tɨ 'aíjninei téne'etze'en. Majta naíjmi'i ɨ́ pina'ase, a'ɨ́ɨ mú huáju'uxai temua'a jeíhua me'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ huá'ahua'ira'a a'ɨ́mej ɨ́ mej huácuiihuaca'a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\