Apocalipsis 2

1’Patá'aj piyen tiraata'íti'i pe'ɨ́jna ɨ́ tɨ a'ɨ́jna jɨ́n antiújmua'aree tɨ huá'acha'ɨɨ a'ɨ́mej ɨ́ mej me'uun e'etiújse'ɨri u Éfeso tɨ jɨ́me'en yee: “Ayee pu ti'ixa a'ɨ́jna ɨ́ tɨ hua'ité'a'acaa rurɨ'ɨríinta'a a'ɨ́mej ɨ́ xu'ura'ave ɨ́ mej aráhua'apua ará'ase. Ayee pu ti'ixa a'ɨ́jna tɨ huá'a tzajta'a án é'eye'ive ɨ́ tɨ oro jɨ́n taavíjhua, tɨ ajta antitátzajmee. 2“Nee nu hui niyen tí'ijmua'aree a'ij sej titetiújcha'ɨɨ, sej seajta temua'a naa té'eviicua'i. Seajta mú'een, caxu hua'ancuré'evi'itɨcɨ a'ɨ́mej ɨ́ mej a'ij pua'a titetiújcha'ɨɨ sino ayée xu seri huá'umua'areeri'i a'ɨ́mej ɨ́ miyen ruseíjrataca'a mej nu'u a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tɨ Dios hua'antíhuau; mej nu'u tiu'utévaɨre'en tavástara'a jetze me'ecan. Mɨ majta a'ɨ́ɨme, camu a'ɨ́ɨn pú'een. Ayee mu'u ruhuá'itaca'a. 3“Nee nu niyen tí'ijmua'aree sej raayɨ́'ɨtɨ sej te'utáviicua'i nain jɨme'e. Mú'een xu seajta rajpuaíjtzi xa'aye'i. Seajta mú'een, caxu raatéxɨeehuataca'a sej na'ará'astijre'e. 4“Mɨ neajta inee, ayée nu tejá'amua'ixaate'e ɨ́ sej jɨ́n auteájturaa ineetzi jemi. Xu'uri raatéxɨeehuataca'a sej siyen nexɨ́'eve'e setɨ́'ɨj amuacaí tí'inexe'eve'eca'a. 5“Setá'aj siyen se'íjna jetze tiú'umua'ati a'ij sej éeni'icɨ'e mé núurɨe. Setá'aj siyen seɨcɨé tiú'umua'ati sej si siyen che'atá rɨ́'ɨ titetiújcha'ɨɨ setɨ́'ɨj amuacaí rɨjcaa. Na'ari secaí siyen huárɨni, nee nu ne'uun mú'ejmi jemi e'etanéjsin nej ni amuá'ari'i a'ɨ́jna ɨ́ tɨ antitátzajmee ɨ́ tɨ ajta mú'ejmi jemi seijre'e. Ayee nu xaa rɨni tɨ pua'a secaí seɨcɨé tiú'umua'ati. 6“Mɨ seajta mú'een, xɨ́'epɨ'ɨn xu rɨcɨ a'ɨ́jna jɨme'e tɨ caí a'atzu amua'aráanajche a'ij mej ye'í rɨcɨ a'ɨ́ɨme ɨ́ mej miyen hua'atamuá'amua tɨjɨ́n: ɨ́ mej ca'anéeri jɨ́n tí'aijta. Ayee pu che'atá caí tina'aráanajche ineetzi. 7“Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ tɨ huiteájnamua, ché'e a'ɨ́ɨn rɨ́'ɨ tiráanamua a'ij tɨ a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios tihuá'a'ixaate'e a'ɨ́mej ɨ́ mej e'etiújse'ɨri ɨ́ Dios jemi. Ajta, a'ɨ́jna jɨme'e a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ tiu'umuá'itɨn, ayée nu raatá'asin tɨ a'ɨ́ɨn ja'atɨ ayén ráacua'ani a'ɨ́jna jetze ɨ́ tɨ seijre'e ɨ́ cɨyej tɨ jɨ́n i'irúuri á'ara'ani, a'ɨ́jna ɨ́ cɨyej ɨ́ tɨ a'uun e'etávee a'u mej a'utaújtemua'ave'en jemin ɨ́ Dios.” 8’Patá'aj pajta piyen tiraata'íti'i pe'ɨ́jna ɨ́ tɨ a'ɨ́jna jɨ́n antiújmua'aree tɨ huá'acha'ɨɨ a'ɨ́mej ɨ́ mej me'uun e'etiújse'ɨri u Esmirna tɨ jɨ́me'en yee: “Ayee pu ti'ixa a'ɨ́jna ɨ́ tɨ a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ ta'amuájca, ajta ɨ́ tɨ a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tu'uvé'eteajtɨ, a'ɨ́jna ɨ́ tɨ huamɨ́'ɨ, tɨ ajta ajtahua'a huatarúj. 9“Nee nu niyen tí'ijmua'aree ɨ́ sej jɨ́n rajpuaíjtzi, seajta mú'een, secaí a'ij tí'ijviicua'i. Mɨ seajta mú'een, neetzi jemi xu chíjteaani pú'een temua'a jeíhua. Nee nu neajta ramua'aree mej jeíhua huápɨ'ɨ tí'ihua'itaca a'ɨ́ɨme ɨ́ mej miyen ruseíjrataca mej nu'u me'ɨ́jna jetze ajtéme'ecan ɨ́ Israél. Mɨ ajta, capu ayén ti'ayajna sino a'ɨ́ɨ mú jemin e'etiújse'ɨri ɨ́ Satanás. 10“Caxu rátziɨɨne'e ɨ́ sej rajpuaíitzi xá'aju'un. Casi'i, a'ɨ́jna ɨ́ tiyaaru'u, a'ɨ́ɨ pu a'uun amua'utétuaasin seica jamuan a'u mej títejé'enaamuaca. Ayee pu a'ɨ́jna jɨ́n á'amuaruuren mej mi amuaatéeseij tɨ pua'a siyen tiná'astijre'e nusu secaí. Ayee xu pua'an xɨcaj rajpuaíitzi xá'aju'un a'achú cumu tamuáamuata'a xɨcaj. Tɨ pua'a siyen nain jɨ́n te'utáviicua'i ineetzi jemi, seajta caí a'ij sena'a tɨ pua'a miyen amuaacui'ini, nee nu ne'ɨ́jna amuaatá'asin ne'ɨ́jna ɨ́ curuun ɨ́ sej jɨ́n i'irúuri xá'aju'un tɨ́j na'a rusén jɨme'e. 11“Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ tɨ huiteájnamua, ché'e a'ɨ́ɨn rɨ́'ɨ tiráanamua a'ij tɨ a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios tihuá'a'ixaate'e a'ɨ́mej ɨ́ mej e'etiújse'ɨri ɨ́ Dios jemi. Ajta, a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ tiu'umuá'itɨn, capu a'atzu racɨ'ɨti tɨ a'ɨ́ɨn ayén che'atá rajpuaíitzi á'ara'ani matɨ́j a'ɨ́ɨme ɨ́ mej yá'ujɨsin ɨ́ ruxɨ́ejniu'uca ɨ́ tɨ auj ruurica'a.” 12’Patá'aj pajta piyen tiraata'íti'i pe'ɨ́jna ɨ́ tɨ a'ɨ́jna jɨ́n antiújmua'aree tɨ huá'acha'ɨɨ a'ɨ́mej ɨ́ mej me'uun e'etiújse'ɨri u Pérgamo tɨ jɨ́me'en yee: “Ayee pu ti'ixa a'ɨ́jna ɨ́ tɨ ru'itéechui ɨ́ chun ɨ́ tɨ ruxɨ́'ejta'a tejcamɨ́ɨmɨjme. 13“Nee nu hui ramua'aree a'u sej a'uchéjme, a'ujna a'u tɨ tejé'aijta a'ɨ́jna ɨ́ Satanás. Mɨ seajta mú'een, seúche'e xu ná'astijre'e ineetzi. Caxu raatéxɨeehuataca'a sej ná'atzaahuate'e ineetzi se'ájna xɨcáara'a tɨ jetzen seijre'eca'a a'ɨ́jna ɨ́ Antipas teecan, a'ɨ́jna tɨ ayén huataújseijrataca'a tɨ a'ɨ́ɨn neetzi jetze me'ecan tí'ivaɨre'eca'a. Capu ti'itɨ jɨ́n auteájturaa ineetzi jemi a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ. Mɨ majta, a'ɨ́ɨ mú raajé'ica mú'ejmi tzajta'a, me'újna a'u tɨ tejé'aijta a'ɨ́jna ɨ́ Satanás. 14“Mɨ seajta mú'een, ti'itɨ xu jɨ́n auteájturaa ineetzi jemi. A'uu mú é'eseijre'e mú'ejmi jemi seica ɨ́ mej miyen tirá'astijre'e me'ɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n miyen che'atá tihuá'amua'ate tɨ́j ajta a'ɨ́ɨn Balaam teecan tiraamuá'ate a'ɨ́jna ɨ́ Balac teecan tɨ ayén hua'itzi jɨ́n hua'utémua'itɨn a'ɨ́mej ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecantaca'a, mej mi miyen ráacua'ani me'ɨ́jna ɨ́ hua'ira'a ɨ́ mej ráamuaɨ'ɨvajtaca'a a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej caí dios pú'een, ajta mej tiú'uxana'acɨre'e. 15“Ayee mú che'atá mena'a seijre'e mú'ejmi jemi seica ɨ́ mej miyen majta rá'astijre'e ɨ́ hua'aye'ira a'ɨ́mej ɨ́ mej ca'anéeri jɨ́n tí'aijta, ɨ́ mej jee nicolaitas. Mɨ seajta mú'een, ayée xu seuj hua'atá'aca mej me'uun é'eseijre'e. 16“A'ɨ́j nu jɨ́n, niyen tejá'amua'ixaate'e yee setá'aj seɨcɨé tiú'umua'ati. Na'ari secaí siyen huárɨni, nee nu mú'ejmi jemi e'etanéjsin, nej ni hua'uténe'usi'ite'en a'ɨ́mej a'ɨ́jna jɨme'e nej niyen tiu'uta'aíjta sej ca'anéeri jɨ́n hua'utamuárite'en. 17“Ajta a'ɨ́ɨn tɨ huiteájnamua, ché'e a'ɨ́ɨn temua'a naa tiráanamua a'ij tɨ a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios tihuá'a'ixaate'e a'ɨ́mej ɨ́ mej e'etiújse'ɨri ɨ́ Dios jemi. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ tɨ tiu'umuá'itɨn, ayée nu raatapuaíjve'esin a'ɨ́jna ɨ́ cua'ira tɨ júte'e é'aviitzi'i. Neajta nu tetej raatátɨstejsin tɨ cuaínara'a. Ajta a'ɨ́jna jetze ɨ́ tetej, jéjcuacan jɨ́n pu té'eyu'usi'i a'ij tɨ ari ántehuaa a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ. Ajta capu mé'e ja'atɨ ayén ramua'aree a'ij tɨ té'eyu'usi'i sino a'ɨ́ɨ pu'u ɨ́ ja'atɨ ramua'aree ɨ́ nej raatátɨstejsin ne'ɨ́jna ɨ́ tetej.” 18’Patá'aj pajta piyen tiraata'íti'i pe'ɨ́jna ɨ́ tɨ a'ɨ́jna jɨ́n antiújmua'aree tɨ huá'acha'ɨɨ a'ɨ́mej ɨ́ mej me'uun e'etiújse'ɨri u Tiatira tɨ jɨ́me'en yee: “Ayee pu yee ti'ixa a'ɨ́jna tɨ yaujra'an pú'een ɨ́ Dios, tɨ ajta ayén éene'en aj jɨ'ɨsijmee tɨ́j taij tɨ atiújmeme, tɨ ajta ayén éene'en ti'ɨ́ɨcajme tɨ́j cobre ti'itɨ ɨ́ mej tiracámeijri'i. 19“Nee nu ramua'aree a'ij sej titetiújcha'ɨɨ. Mú'een xu hui siyen ruxe'eve'e seɨj seajta seɨj. Seajta, siyen ruxɨ́'evi'ira'a jɨ́n tí'ivaɨre'e. Seajta té'eviicua'i temua'a naa. Seajta íjii, jaítze'e xu rɨ́'ɨ titetiújcha'ɨɨ secaí sejmí'i. 20“Mɨ ajta, a'ɨ́ɨ pu caí na'aráanajche a'ij sej rɨcɨ. Mú'een xu ratá'aca tɨ a'ɨ́ɨn 'ɨ́ita'a ayén a'utéveeca mú'ejmi jemi, a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a tɨ ayén ántehuaa tɨjɨ́n Jezabel. Ayee pu ruseijrata tɨ Dios jetze me'ecan tí'ixaxa'a. Mɨ ajta, capu a'ɨ́ɨn pú'een a'iné a'ɨ́ɨ pu ayén hua'itzi jɨ́n tihuá'amua'ate mej mi ti'ihuaújxana'acɨra'aten mej mi majta miyen ráacua'ani me'ɨ́jna ɨ́ hua'ira'a ɨ́ mej ráamuaɨ'ɨvajtaca'a a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej caí dios pú'een. 21“Nu'uri á'atee nej raatá'a tɨ seɨcɨé tiú'umua'ati. Mɨ ajta a'ɨ́ɨn, capu a'atzu á'ujca'ane tɨ ayén seɨcɨé huárɨni a'ɨ́jna jɨme'e tɨ tí'ixana'acɨre'e. 22“Me'ecui xaa, ayée nu án ye'erájɨsin utaatzi japua a'u mej é'ecu'ucutzu ɨ́ mej tí'icucui'i. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej jemin tí'ixana'acɨre'en, ayée nu jeíhua huápɨ'ɨ puaíjtzi hua'utá'asin tɨ pua'a mecaí raatéxɨeehuata mej miyen a'ij pua'a rɨcɨ tɨ́j ajta a'ɨ́jna. 23“Neajta nu huá'acui'ini ne'ɨ́mej ɨ́ yaújmua'ame'en a'ɨ́jna ɨ́ 'ɨ́ita'a. Majta naími'i, a'achú mej pua'amé e'etiújse'ɨri ɨ́ Dios jemi, a'ɨ́ɨ mú ramua'aréeren nej ne'ɨ́n pú'een ɨ́ tɨ rú'umua'aree a'ij tɨ tirá'amitɨejte'e seɨ́j ɨ́ rumua'atzíira'a jetze, ajta a'ij tɨ té'umua'atze ɨ́ ru tzajta'a. Neajta, ayée nu amuaatá'asin seɨ́j neajta seɨ́j a'ij tɨ ayén tiraavíjte'e a'ɨ́jna jɨme'e a'ij tɨ seɨj ti'itiújcha'ɨɨca'a. 24- 25“Sej seajta mú'een, mɨ seica, mɨ sej se'uun Tiatira é'eche, mɨ sej seajta caí siyen tirá'astijre'e se'íjna ɨ́ niuucari tɨ hua'itzi pú'een, caxu se'ɨ́jna rɨ'ɨree ɨ́ mej jee jeíhua huápɨ'ɨ ruxe'eve'e ɨ́ Satanás jemi. A'ɨ́j nu jɨ́n, canu máa a'ij ti'itɨ́j jɨ́n tejá'amua'íjcate'e sino setá'aj siyen huárɨni sej seuj rá'astijre'e a'ij sej seri tíraarɨ́'ɨre. Setá'aj siyen huárɨni asta nena'a caí neajtahua'a yé uvé'enen. 26“Ajta a'ɨ́ɨn tɨ tiu'umuá'itɨn, tɨ ajta ayén che'atá na'a rɨ́'ɨ ti'itiújcha'ɨɨ netɨ́j inee, ajta na'a caí nain te'entipuá'are, nee nu ne'ɨ́jna jɨ́n tí'ira'íjcate'en tɨ ij a'ɨ́ɨn tíhua'uta'aíjte'en a'ɨ́mej ɨ́ mej seɨ́j chuéjra'a japua a'uchéjme. 27“Ca'anéeri pu jɨ́n tihua'a'aíite'e a'ame. Ayee pu che'atá na'a tihua'antipuá'ajte'esin a'ɨ́mej ɨ́ mej rájcha'ɨɨre'e tɨ́j ja'atɨ ayén tiraatétaaraxɨ'ɨn ɨ́ xa'ari tɨ xarij jɨ́n taavíjhua. Ayee nu che'atá nena'a ti'itɨ jɨ́n tí'ira'íjcate'en tɨ́j ajta a'ɨ́ɨn niyá'upua ayén ti'itɨ jɨ́n tinaa'íjca. 28“Neajta niyen huateáturan ɨ́ jemin tɨ ij a'ɨ́ɨn ayén tátzave'e á'ara'ani tɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ xu'ura'ave tɨ 'aíjninei tapuá'arijme'eca. 29“Ajta a'ɨ́ɨn tɨ huiteájnamua, ché'e a'ɨ́ɨn ja'atɨ temua'a naa tiráanamua a'ij tɨ a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios ayén tihuá'a'ixaate'e a'ɨ́mej ɨ́ mej e'etiújse'ɨri ɨ́ Dios jemi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\