Apocalipsis 20 | Bible.is
Apocalipsis 20

1Netɨ́'ɨj ni seɨ́j huaseíj tɨ ta japua tí'ivaɨre'e. U júte'e pu ve'ecáme'ecaa. A'ɨ́ɨ pu ajta yaavi huáchuisime'e a'ɨ́jna tɨ jɨ́n te'iteáanan a'u tɨ e'etécun tɨ caí a'ij ámitɨeere'e a'achú tɨ a'ucátee. A'ɨ́ɨ pu ajta huapíjsime'e ti'itɨ cadeena, tɨ vivéj. 2Aj pu 'i raatéevi'i a'ɨ́jna ɨ́ cu'ucu'u, a'ɨ́jna tɨ jéjcua ɨmuá huataseíjre. A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tɨ ayén ántehuaa tɨjɨ́n tiyaaru'u, ajta Satanás. Aj pu 'i ra'ijtápe tɨ ij á'ateevi'in a'achú cumu seɨ́j vi'ira'a nine'ira'a. 3Aj pu 'i a'uun ya'ucájrɨe a'u tɨ e'etécun. Ajta ra'iteáana. Ti'itɨ pu ajta ancáavi'ijte tɨ́'ij caí ché'e huá'acuanamua a'ɨ́mej ɨ́ mej seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan ajta na'a caí te'entipuá'ajte'en seɨ́j vi'ira'a nine'ira'a. Aj pu 'i xaa, ayén tiú'ujxe'eve'e mej rá'ijxɨjta tɨ́'ij a'atzu á'ateevi'in tɨ ruxɨéehua á'uche'ecane'en. 4Netɨ́'ɨj ni ɨpuari tiu'uséij, neajta ne'ɨ́mej ɨ́ mej jetzen acáte'ete'e. A'ii mú a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ mej ra'ancuré'a mej me'ɨ́jna jɨ́n antiújmua'areere mej hua'uxɨ́jte'en ɨ́ teɨte. Neajta á'iyen huá'axɨejniu'uca huaseíj a'ɨ́mej ɨ́ mej huá'ijveichixɨ ɨ́ hua'amu'úu jetze me'ɨ́jna jɨme'e mej tiu'utaxájtaca'a me'ɨ́jna jetze me'ecan ɨ́ Jesús, majta me'ɨ́jna jɨme'e mej rá'astijre'eca'a me'ɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́me'en raxa ɨ́ Dios. Majta a'ɨ́ɨme, camu raateánajcheca'a me'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ huápɨ'ɨ á'atesi'ire'e, camu majta raateánajcheca'a ɨ́ tɨ ravaɨre'e. Camu majta ra'ancuré'a ɨ́ tɨ té'eyu'usi'ihuaca'a ɨ́ huá'acuaatze'e nusu ɨ́ huá'amuajca'a jetze a'ij tɨ ye'í ántehuaa a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ huápɨ'ɨ á'atesi'ire'e. A'ɨ́ɨ mú majta huatarúj jamuan ɨ́ Cɨríistu'u, majta me'ɨ́jna jɨ́n ti'itevée muá'araa matɨ́j tajtúhuaani tɨ́j na'a seɨ́j vi'ira'a nine'ira'a jɨme'e. 5A'ii mú a'ɨ́ɨn pɨ́rɨcɨ ɨ́ mej amuacaí huatarújsin ɨ́ mej meri huácuii. Majta ɨ́ seica, ɨ́ mej meri huácuii, camu miyen majtáhua'a huatarúj ajta na'a caí te'entipuá'are seɨ́j vi'ira'a nine'ira'a. 6Rɨ́'ɨ pu tiraatá'a ɨ́ ja'atɨ tɨ ayén tí'ijcɨ'ɨti, tɨ ajta huatarújsin huá'a jamuan ɨ́ mej anáaté'ee aitaju'un huá'a tzajta'a ɨ́ mɨ'ɨchite. Rɨ́'ɨ pu tiraatá'a a'iné Dios pu ari huateúra'ate ɨ́ ru jemi a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ. Capu ajta ché'e rɨ'ɨríista a'ame tɨ ajtahua'a huámɨ'ɨni tɨ́j na'a rusén jɨme'e, sino ayée pu a'ɨ́jna jɨ́n te'enteáruti tɨ́'ij ti'itɨ jɨ́n tí'ivaɨre'e ɨ́ Dios jemi, ajta jemin ɨ́ Cɨríistu'u. A'ɨ́ɨ pu jamuan tiu'uta'aíjta. Ayee pu a'ateevi'i a'achú seɨ́j vi'ira'a nine'ira'a. 7Tɨ́'ɨj te'entipuá'are ɨ́ seɨ́j vi'ira'a nine'ira'a, aj pu 'i ayén huatátuiihua a'ɨ́jna ɨ́ Satanás a'ujna a'u tɨ aiteánami'ihuaca'a. 8Tɨ'ɨquí a'itaméj tɨ́'ij huá'ucuanamuan a'ɨ́mej ɨ́ mej seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan, matɨ́j mena'a pua'amé yen seijre'e íiyen chaanaca japua, tɨ́j na'a Teijmata'a pújme'en, ajta Huáahuata pújme'en, ajta Cuameche, ajta Tzareeme'en. A'ɨ́mej pu tíseɨre'esin ɨ́ mej miyen huataújmua'a tɨjɨ́n Gog, ajta a'ɨ́mej ɨ́ seica ɨ́ mej miyen huataújmua'a tɨjɨ́n Magog. Ayee mú ará'ase a'achú tɨ caj tí'itɨej ɨ́ sej tɨ huaca a'utɨ́ e'eve'e'ástɨme ɨ́ jaj tɨ ve'ée. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ cu'ucu'u huá'ajseɨre'esin mej mi huaténe'use'en. 9Matɨ́'ɨj mi nain japua á'ujujhua'ane'e tɨ́j na'a tɨ auuyaúj ɨ́ chuej japua. Matɨ́'ɨj mi rajnáj a'u mej te'uté'ɨnaamuaca'a a'ɨ́ɨme ɨ́ mej rɨ́'ɨ tí'iteseijre'e ɨ́ Dios jemi, majta rajnáj me'ɨ́jna ɨ́ chajta'a tɨ huápɨ'ɨ hua'aráanajche a'ɨ́mej ɨ́ mej teɨtestemua'ame'en pú'een ɨ́ Dios. Ajta, taij pu u e'icájve u ta japua. Ajta hua'uteátaij a'ɨ́mej ɨ́ mej jamuan á'ujujhua'ane'e ɨ́ tiyaaru'u. 10Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ tiyaaru'u tɨ huá'ucuanamua, a'úu pu e'eteárɨiihuaca'a a'utɨ́ a'alaguun a'u tɨ azufre jɨ́n á'ataa, a'u tɨ ajta é'eseijre'e a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ huápɨ'ɨ á'atesi'ire'e, ajta a'ɨ́jna tɨ ravaɨre'eca'a, a'ɨ́jna tɨ hua'itzi jɨ́n tí'ixaxa'ata'a a'ɨ́jna jetze me'ecan tɨ huápɨ'ɨ á'atesi'ire'e. A'uu mú mi rajpuaíitzi muá'aju'u nain xɨcaj tzajta'a, ajta nain tɨ́ca'ari tzajta'a tɨ́j na'a rusén jɨme'e. 11Netɨ́'ɨj ni ɨpuari huaseíj tɨ ve'ée. Naa pu tí'icuainara'a. Neajta ne'ɨ́jna huaseíj ɨ́ tɨ acájca. Ajta ɨ́ chaanaca, ajta a'ɨ́jna ɨ́ ta japua, é'e huaújpua'arixɨ me'ɨ́jna jemi. Camu ché'e mé'e jé'eseijre'eca'a. 12Netɨ́'ɨj ni ne'ɨ́mej huaseíj ɨ́ mej meri huácuii, ɨ́ mej vivejmé'en jɨ́n títetaté'eca'a, majta ɨ́ mej cɨliéene'e jɨ́n tí'ivaɨre'eca'a. A'uu mú e'eré'eveeca'a me'ɨ́jna jemi ɨ́ ɨpuari. Majta seica ra'utácuuraca'a ɨ́ yu'uxari. Majta seɨ́j autácuuraca'a ɨ́ yu'uxari tɨ jetzen té'eyu'usi'i a'ij mej ántea'arua ɨ́ mej miyen ruuri huateáturaasin ɨ́ Dios jemi. Dios pu ajta hua'uxɨ́jte a'ɨ́mej ɨ́ mej meri huácuii me'ɨ́jna jɨme'e a'ij tɨ té'eyu'usi'ihuaca'a ɨ́ yu'uxari jetze, ɨ́ tɨ jetzen ayén té'axa a'ij mej huarɨ́j matɨ́'ɨj mauj ruurica'a, seɨj ajta seɨj. 13Matɨ́j mena'a pua'amé ɨ́ mej aujámɨ ɨ́ jaj tzajta'a, a'ɨ́ɨ mú huatarúj. Majta ɨ́ seica, ɨ́ mej huácuii a'utɨ́ na'a, capu amɨ́n ti'itɨ pɨ́rɨcɨ ɨ́ tɨ huá'ucuii na'ari a'utɨ́ a'uteájturaa ɨ́ huá'axɨejniu'uca, naíjmi'i mú majtáhua'a huatarúj. Ajta Dios pu naíjmi'ica a'uxɨ́jte a'ɨ́jna jɨme'e a'ij mej titetiújcha'ɨɨca'a matɨ́'ɨj mauj ruurica'a. 14Jɨ́me'en pu'u hua'uxɨ́jte, a'ɨ́ɨ pu ra'upuá'ajte naíjmi'ica tɨ tí'itecui'ica, ajta a'ujna a'u mej a'uteájturaa ɨ́ mej meri huácuii, ɨ́ tɨ ayén téja'arájtehuaa tɨjɨ́n Hades. Naíjmi'ica pu atéehua'axɨ a'ujna jetze ɨ́ a'alaguun tɨ azufre jɨ́n á'ataa. A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ mej hua'apuaca jetze huácui'ini, mej me'uun a'uteáturaasin a'ujna jetze ɨ́ a'alaguun tɨ azufre jɨ́n á'ataa. 15Tɨ pua'a caí ayén té'eyu'usi'ihuacajche'e a'ij tɨ seɨj ántehuaa a'ɨ́jna jetze ɨ́ yu'uxari tɨ jetzen té'eyu'usi'ihuaca'a a'ij mej ánte'arua a'ɨ́ɨme ɨ́ mej ruuri huateáturaasin ɨ́ Dios jemi, ayée pu tí'ijruuren a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ caí é'eyu'usi'ihuaca'a. Dios pu ra'atéjɨsin a'ujna jetze ɨ́ a'alaguun tɨ azufre jɨ́n á'ataa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\