Apocalipsis 21

1Netɨ́'ɨj ni raaseíj á júte'e tɨ ari jéjcuacan jɨ́n seijre'e. Ajta ɨ́ chaanaca, ayée pu che'atá na'a jéjcuacan jɨ́n seijre'e. Ajta á júte'e tɨ mí'ime'ecan, ajta ɨ́ chaanaca tɨ mí'ime'ecan, capu ché'e mé'e jé'eseijre'eca'a. Ajta ɨ́ jaj tɨ ve'ée, capu ajta ché'e seijre'eca'a, a'iné naíjmi'i pu e'ehuaújpua'arixɨ. 2Netɨ́'ɨj ni raaseíj tɨ á ve'ecáme'ecaa á júte'e a'u tɨ Dios é'eseijre'e a'ɨ́jna ɨ́ chajta'a tɨ Dios huateúra'ate. Ayee pu téja'arájtehuaa tɨjɨ́n Jerusalén tɨ jéjcua. Ayee pu huaújruu a'ɨ́jna ɨ́ chajta'a tɨ́j ajta 'ɨ́ita'a rɨ́'ɨ tiu'uteújchejte tɨ́'ɨj ari huatéviche'esin. 3Netɨ́'ɨj ni ráanamuajri'i tɨ ca'anín jɨ́n tiu'utaxájtaca'a ɨ́ ja'atɨ tɨ a'uun a'utéveeca'a jemin ɨ́ ɨpuari. Ayee pu tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: ―Xaaseíj, mú'een, a'iné pu'uri hui huataseíjre'esin huá'a jemi ɨ́ teteca a'ɨ́jna ɨ́ chi'ira'an ɨ́ Dios. A'ɨ́ɨ pu huateáturaasin huá'a jemi, majta a'ɨ́ɨme, a'ɨ́ɨ mú teɨtejra'an pú'eene'e muá'aju'u. Ajta ɨ́ Dios, a'ɨ́ɨ pu ruseɨ́j seíire'e a'ame huá'a jemi. 4’Rɨ́'ɨ pu hui tihua'utá'asin mej mi caí ché'e ti'itɨj jɨ́n ruxɨéemɨste'e. Camu ché'e cui'ini. Camu ché'e me'ɨ́jna jɨ́n ruxɨéemɨste'e muá'aju'u me'ɨ́jna jɨme'e tɨ seɨj huamɨ́'ɨ. Camu majta ché'e ruyeine muá'aju'u; camu ché'e miyen tirajpuaíitzi muá'aju'u me'ɨ́jna jɨme'e tɨ ti'itɨ huá'acucui'i, a'iné a'ɨ́jna ɨ́ tɨ mí'ime'ecan, a'ɨ́ɨ pu ari e'ehuaújpua'arixɨ. ―Ayee pu tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ. 5Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ tɨ ɨpuari jetze acájca, ayée pu tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: ―Me'ecui xaa, naíjmi'i ɨ́ tɨ tí'iseijre'e, nee nu hui rajéjcuare'e. Ajta ayén tɨjɨ́n: ―Autéeyu'uxa a'ɨ́jna, a'iné nee nu tzáahuati'ira'a jɨ́n tí'ixaxa'a ne'ɨ́jna jɨme'e tɨ ayén ti'ayajna. 6Aj pu 'i ayén tinaatá'ixaa tɨjɨ́n: ―Pu'uri icu. Antipuá'areca'a. Nee nu hui ne'ɨ́n pú'een i nej amuájca, neajta i nej uvé'eteajtɨ. Nee nu jéjcua ɨmuá huataseíjre, neajta nain nu tiú'utaahuaca'a tɨ yen tí'iseijre'e. Neajta nu nain jɨ́n ranaíjmire'e tɨ́j na'a tɨ ajta tí'iseijre'e. A'atɨ tɨ na'a tɨ neetzi jemi á'ujca'anen nej ni niyen tiraatá'an ɨ́ tɨ tirá'aturaate'e ɨ́ tzajta'an, huáapua'a nu tiraatá'asin ne'ɨ́jna ɨ́ jaj tɨ a'uun eiráninei a'u tɨ e'ejaíjxa. Nee nu xaa jaj raatá'asin ɨ́ tɨ jɨ́n ruuri a'ame tɨ́j na'a rusén jɨme'e. 7’Ajta, a'ɨ́ɨn tɨ tiu'utéemua'itɨ, ayée pu tí'ijcɨ'ɨti. Nee nu Diojra'an pú'eene'e na'ame, ajta a'ɨ́ɨn, niyauj pu pú'eene'e a'ame. 8’Majta a'ɨ́ɨme matɨ́j mena'a pua'amé mej a'ij pua'a titetiújcha'ɨɨ neetzi jemi, ayée pu tihuá'acɨ'ɨti mej me'uun a'uteáturan a'alaguun tɨ azufre jɨ́n á'ataa. A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ mej jɨ́n hua'apuaca jetze huácui'ini. A'uu mú a'uteáturaasin a'ɨ́ɨme ɨ́ mej caí á'ujca'ane mej rajpuaíjtzi neetzi jetze me'ecan, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej caí té'atzaahuate'e, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej huá'anahua'aca naíjmi'ica, ɨ́ tɨ'ɨríi, mé 'uuca, majta mé teteca. Majta seica me'uun a'uteáturaasin. A'ii mú a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ mej tí'itecui'ica, majta ɨ́ mej ruxána'acɨre'e, majta ɨ́ mej tí'ichahuaara, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej rana'amiche me'ɨ́jna ɨ́ tɨ caí Dios pú'een, majta matɨ́j mena'a pua'amé tí'ihua'itaca. Matɨ́j mena'a pua'amé mej miyen 'een, a'úu mú a'uteáturaasin a'alaguun. ―Ayee pu tiu'utaxájtaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Dios. 9Aj pu 'i, seɨj pu á e'iré'ene ineetzi jemi. A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'eene'e seɨj tɨ ta japua tí'ivaɨre'e tɨ huá'a jetze ajtéme'ecan ɨ́ mej aráhua'apua ará'ase, ɨ́ mej ru'itetú'utujme'ecaa ɨ́ cutzape'e tɨ ajta aráhua'apua ará'ase. Ajta a'ɨ́jna tzajta'a ɨ́ cutzape'e, a'ɨ́ɨ pu urámuaaca'a seɨj ajta seɨj ɨ́ cu'ini'ira'a ɨ́ mej jɨ́n rajpuaíjtzica'a ɨ́ teɨte ɨ́ mej yen seijre'eca'a japuan i chaanaca, ɨ́ tɨ ajta aráhua'apua ará'ase. Ayee pu tinaatá'ixaa tɨjɨ́n: ―Iiya'a jíi, nee nu hui timuaataseíjrate'esin ne'ɨ́jna ɨ́ tɨ jemin te'ataújratziiri'i ɨ́ Cáne'a tɨ ɨ́ra'ara'an pú'eene'e a'ame. 10Jɨ́me'en pu'u ayén tinaatá'ixaa, aj pu 'i a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios huateájturaa ineetzi jemi. Aj pu 'i a'uun neja'uví'itɨ a'u tɨ jɨrí a'utacá'a, tɨ huápɨ'ɨ ájtee, tɨ ajta ve'etɨ́ á a'utacá'a. Aj pu 'i tinaataseíjrate a'ɨ́jna ɨ́ chajta'a ɨ́ Dios tɨ huateúra'ate tɨ ayén téja'arájtehuaa tɨjɨ́n Jerusalén. A'uu pu u ta japua e'icáme'eca'a a'ujna tɨ Dios é'eseijre'e. 11Naa pu ti'itemastájye'icaa tɨ́j ajta Dios huápɨ'ɨ naa seijre'e. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ tɨ temastájye'icaa, ayée pu seijre'eca'a tɨ́j tetej tɨ huápɨ'ɨ tí'ijnajche, tɨ ajta naa tí'itatzaj tɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ cristal. Ayee pu ajta seijre'eca'a tɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ jaspe. 12Jaxu'u pu jɨ́n tiré'anami'i a'úu tɨ ve'etɨ́ a'utacá'a, tɨ temua'a té'ejtee. Tamuáamuata'a japuan hua'apua pu ará'axcaa a'u tɨ é'epueerta. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej majta tamuáamuata'a japuan hua'apua ará'ase a'ɨ́ɨme ɨ́ mej ta japua tí'ivaɨre'e, a'úu mú a'ité'u'upu'ujme'ecaa a'u tɨ é'epueertajme seɨj ajta seɨj. Ajta, ɨ́ puéerta jetze, seɨ́j jetze ajta seɨj, ayée pu té'eyu'usi'ihuaca'a a'ij mej ánte'arua a'ɨ́ɨme ɨ́ teɨtestemua'ame'en ɨ́ mej huá'a jetze airaújneijte a'ɨ́mej jetze ɨ́ yaújmua'ame'en a'ɨ́jna ɨ́ Israél teecan. 13U Teijmata'a pújme'en, huaicacɨé pu é'epueerta, ajta Tzareeme'en pújme'en, ajta huaicacɨé pu ajta é'epueerta. Ayee pu che'atá na'a, huaicacɨé tá'apueerta ajta u Cuameche pújme'en, ajta u Huáahuata pújme'en huaicacɨé pu ajta é'epueerta. 14Ajta tamuáamuata'a japuan hua'apua pu te'ará'ase ɨ́ tɨ tajé'este ɨ́ tɨ ajta japuan ájtaavijhuaca'a ɨ́ jaxu'u tɨ jɨ́n curé'anami'ihuaca'a ɨ́ chajta'a. Ajta a'ɨ́jna jetze ɨ́ tɨ tajé'este, ayée pu té'eyu'usi'i a'ij mej ánte'arua a'ɨ́ɨme ɨ́ mej majta tamuáamuata'a japuan hua'apua ará'ase, ɨ́ tɨ ajta Cáne'a hua'antíhuau mej mi me'ɨ́n tejá'uxajtane'en me'ɨ́jna jetze me'ecan. 15Ajta a'ɨ́ɨn tɨ tí'ine'ixaate'eca'a, a'ɨ́ɨ pu ti'itɨ huitéchueeca'a cumu ti'itɨ cɨyej tɨ oro jɨ́n taavíjhuaca'a. A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'eene'e tɨ jɨ́n raaté'itɨen a'achú tɨ auuyaúj ɨ́ chajta'a, ajta a'achú tɨ antayaúj ɨ́ puéerta, ajta a'achú tɨ ájtee ɨ́ jaxu'u. 16Ruxɨ́'ej pu huatatɨ́tɨ'ɨjmee. Ayee pu che'atá naa huatátee tɨ́j ajta auuyaúj. Ajta a'ɨ́ɨn raaté'itɨee ɨ́ chajta'a a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ cɨyej. Ayee pu huatátee ɨ́ chajta'a a'achú cumu hua'apua vi'ira'a kilómetros. Ayee pu che'atá na'a auuyaúj; ayée pu che'atá na'a ájtee. 17A'ɨ́ɨ pu ajta raaté'itɨee a'ɨ́jna ɨ́ jaxu'u. Ayee pu che'atá na'a tiraaté'itɨe matɨ́j tí'ijrɨ'ɨre ɨ́ teteca. Ayee pu ájtee a'achú cumu huaícate japuan anxɨ́vi meetro. 18Ajta ɨ́ jaxu'u, tetej pu jɨ́n ájtaavijhuaca'a mej miyen ratamuá'amua tɨjɨ́n jaspe. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ chajta'a, nain pu jɨ́n taavíjhuaca'a a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ oro tɨ naa té'ajtaave'e tɨ́j ɨ́ viidrio. 19Ajta a'ɨ́jna ɨ́ tɨ tajé'este, tɨ ajta japuan ájtaavijhuaca'a a'ɨ́jna ɨ́ jaxu'u ɨ́ tɨ jɨ́n curé'anami'i ɨ́ chajta'a, naa pu rɨ́'ɨ tí'irúurijhuaca'a tɨ́j na'a tɨ é'eseijre'e a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ tetej tɨ huápɨ'ɨ tí'ijnajche. A'ɨjna tɨ seɨj, a'ɨ́ɨn pú'eene'e ɨ́ jaspe. Ajta ɨ́ tɨ hua'apua, zafiro pu pɨ́rɨcɨ. Ajta ɨ́ tɨ huaíca, a'ɨ́ɨ pu pú'eene'e a'ɨ́jna ɨ́ ágata tɨ siɨ́ɨchira'a. Ajta ɨ́ tɨ muáacua, a'ɨ́ɨ pu pɨ́rɨcɨ ɨ́ esmeralda, tɨ rú'aarara'a. 20Ajta ɨ́ ta'anxɨ́vi, a'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een a'ɨ́jna ɨ́ ónice tɨ yú'uxare'e. Ajta ɨ́ ta'arájsevi, a'ɨ́ɨ pu pɨ́rɨcɨ a'ɨ́jna ɨ́ cornalina tɨ í'ipa'u. Ajta ɨ́ seɨj, ɨ́ tɨ aráhua'apua, crisólito pu pɨ́rɨcɨ tɨ teuúmuara'a. Ajta ɨ́ seɨj, ɨ́ ta'aráhuaiica, berilo pu pɨ́rɨcɨ tɨ rú'aarara'a seijre'e, ɨ́ tɨ ajta cɨ́j caj tí'iteuumuara'a. Ajta ɨ́ tɨ aramuáacua, a'ɨ́ɨ pu pɨ́rɨcɨ ɨ́ topacio tɨ naa tí'iteuumuara'a, tɨ ajta naa tí'itatzaj. Ajta ɨ́ seica, ayée pu tí'een. Ɨ́ tɨ tamuáamuata'a, a'ɨ́ɨ pu pɨ́rɨcɨ ɨ́ crisoprasa tɨ naa tí'iteuumuara'a, tɨ ajta cɨ́j tí'iru'aarara'a. Ajta ɨ́ tɨ tamuáamuata'a japuan seɨj, jacinto pu pú'een tɨ taɨjravi'in jɨ́n nacamua. Ajta a'ɨ́ɨn tɨ tamuáamuata'a japuan hua'apua ará'ase, a'ii pu a'ɨ́ɨn pú'eene'e a'ɨ́jna ɨ́ amatista tɨ naa ti'ijámua'ara. 21Ajta a'ɨ́jna ɨ́ puéerta tɨ tamuáamuata'a japuan hua'apua ará'ase, a'ɨ́ɨ pu jɨ́n taavíjhuaca'a a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ perla, seɨj ajta seɨj ɨ́ puéerta, seɨ́j jɨme'e ɨ́ perla. Ajta ɨ́ caaye jetze, nain pu oro jɨ́n taavíjhuaca'a tɨ ajta ayén naa tí'itatzaj tɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ viidrio. 22Neajta nu niyen raaseíj tɨ caí teyuu mé'e é'ehua'acaa a'ujna chajta'a a'iné a'u tɨ na'a a'ujna chajta'a miyen rana'amiche me'ɨ́jna ɨ́ tavástara'a, ɨ́ Dios, a'ɨ́ɨn tɨ nain jɨ́n antiújmua'aree, majta me'ɨ́jna ɨ́ Cáne'a. 23Capu ajta ruxe'eve'e tɨ a'ɨ́ɨn xɨcaj hua'atátzavi'ira tújca'ari tzajta'a huá'a japua ɨ́ teɨte. Capu ajta ruxe'eve'e tɨ a'ɨ́ɨn máxcɨra'i tátzave'e tɨ́ca'ari tzajta'a, a'iné a'ɨ́jna ɨ́ tɨ Dios jɨ́n ruseɨ́j temastájye'i, a'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een tɨ hua'atátzavi'ira huá'a japua. Ajta, a'ɨ́jna ɨ́ Cáne'a, a'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tatzari tɨ huá'a jemi huatátza. 24Ajta a'ɨ́jna tɨ hua'atátza huá'a japua ɨ́ mej me'uun huachéjme chajta'a, a'ɨ́ɨ pu hua'atátzavi'ira a'ame huá'a japua a'ɨ́mej ɨ́ mej seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tihuá'aijte'e a'ɨ́mej ɨ́ mej yen huachéjme i chaanaca japua, a'úu mú a'uvé'eju'u muá'aju'u u chajta'a mej mi rɨ́'ɨ tiraateájtuaani ɨ́ Dios nain jɨme'e ɨ́ mej jɨ́n rutémua'ave'e, majta nain jɨ́n mej tí'ijcha'ɨɨ tɨ jeíhua huápɨ'ɨ tí'ijnajche. 25Camu ja'anáj te'iteánajsin tújca'ari tzajta'a a'u tɨ é'epueerta a'ujna chajta'a. Capu ajta ja'anáj huatétɨca'ari a'ujna. 26A'uu mú ye'ará'asin ɨ́ mej ve'ecán jɨ́n títetateí, ajta ɨ́ tɨ jeíhua huápɨ'ɨ tí'ijnajche, tɨ ajta naa tí'iseijre'e. Ayee mú raruuren matɨ́j mena'a pua'amé seɨ́j chuéjra'a japua mej é'eme'ecan. 27Capu rɨ'ɨríista a'ame tɨ ti'itɨ tɨ xána'avi'ire'e pú'een a'uun a'uteáturan a'ujna chajta'a. Capu ajta hua'atá'acare'en mej mi me'uun a'uteárute a'ɨ́ɨme ɨ́ mej a'ij pua'a ti'itiújcha'ɨɨ na'ari a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tí'ihua'itaca sino a'ɨ́ɨme mu'u me'uun a'uteáruti ɨ́ mej jɨ́me'en ayén té'eyu'usi'i a'ij mej ánte'arua a'ɨ́jna jetze ɨ́ yu'uxari ɨ́ mej miyen ruurican huateáturan me'ɨ́jna jemi ɨ́ Cáne'a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\