Apocalipsis 3

1’Patá'aj piyen tiraata'íti'i pe'ɨ́jna tɨ a'ɨ́jna jɨ́n antiújmua'aree tɨ huá'acha'ɨɨ a'ɨ́mej ɨ́ mej me'uun e'etiújse'ɨri u Sardis tɨ jɨ́me'en yee: “Ayee pu ti'ixa a'ɨ́jna tɨ jemin seijre'e ɨ́ xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios tɨ arahua'apuáca jɨ́n tí'imuarɨ'e. Nee nu neajta ru'ité'aa ɨ́ xu'ura'ave ɨ́ mej aráhua'apua ará'ase. Ayee nu niyen tí'ijmua'aree ɨ́ sej jɨ́n tí'imuarɨ'e. Ayee mú tí'ixaxa'a sej nu'u ruuri se'ɨ́jna jɨme'e sej jeíhua tí'imuarɨ'e. Mɨ seajta mú'een, neetzi jemi xu siyen mɨ'ɨchi. 2“Setá'aj atanéjne'ere, setá'aj seajta rɨ́'ɨ ráaruuren se'ɨ́jna tɨ auj mú'ejmi jemi seijre'e, tɨ ajta ari tɨ́mua'a mɨ'ɨni, a'iné ayée pu tiná'amitɨejte'e ineetzi sej caí ti'itɨj jɨ́n araúraste ɨ́ Dios jemi. 3“Setá'aj siyen ra'utámua'aree ɨ́ sej ra'ancuré'a, ɨ́ sej seajta ráanamuajri'i. Setá'aj se'ɨ́jna jɨ́n araúrasten, seajta seɨcɨé tiú'umua'ati. Tɨ pua'a secaí siyen atanéjne'ere, nee nu mú a'uvé'emé'e na'ame mú'ejmi jemi tɨ́j nahua'ari. Seajta mú'een, caxu ramua'aréeren a'atzaj nej pua'a ne'uun e'etanéjsin mú'ejmi jemi. 4“Mɨ majta, seica mú mú'ejmi jemi seijre'e ɨ́ mej caí miyen ti'itɨ jɨ́n tite'á'atura ɨ́ ru jetze. A'ɨ́ɨ mú á'ujujhua'ane'e muá'aju'u ineetzi jamuan, majta á'ujujhua'ane'e muá'aju'u mej cuaiínavi'in tiu'uchén, a'iné ayée pu tihua'uvíjte'e a'ɨ́mej. 5“A'ɨjna ɨ́ tɨ tí'imua'itɨn, ayée pu hui 'éene'e ti'itechée a'ame cuaiínavi'ican. Neajta inee, canu ra'uré'uuna ɨ́ tɨ jɨ́n ántehuaa ɨ́ yu'uxari jetze ɨ́ mej jetzen á'ayu'usi'i a'ɨ́mej ɨ́ mej rusén jɨ́n huateáturaasin ɨ́ Dios jemi, sino nee nu neajta niyen tiraataxájta ɨ́ tɨ jɨ́n ántehuaa jemin ɨ́ niyá'upua, neajta huá'a jemi ɨ́ mej jemin tí'ivaɨre'e ɨ́ niyá'upua. 6“Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ tɨ huiteájnamua, ché'e a'ɨ́ɨn ja'atɨ temua'a tiráanamua a'ij tɨ tihuá'a'ixaate'e ɨ́ xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios a'ɨ́mej ɨ́ mej e'etiújse'ɨri jemin ɨ́ Dios.” 7’Patá'aj pajta tiraata'íti'i pe'ɨ́jna ɨ́ tɨ a'ɨ́jna jɨ́n antiújmua'aree tɨ huá'acha'ɨɨ a'ɨ́mej ɨ́ mej me'uun e'etiújse'ɨri u Filadelfia tɨ jɨ́me'en yee: “Patá'aj piyen tɨ jɨ́me'en yee, ayée pu ti'ixa a'ɨ́jna ɨ́ Dios ɨ́ tɨ rɨ́'ɨ tirájcha'ɨɨ, a'ɨ́jna ɨ́ tɨ ajta tzáahuati'ira'a jɨ́n tí'ixaxa'a. A'ɨ́ɨ pu yee ajta a'ɨ́jna jɨ́n antiújmua'aree tɨ hua'atá'aca mej mi me'uun a'uteárute a'u tɨ e'irájca a'ɨ́jna ɨ́ tɨ jetzen huanéj ɨ́ David teecan. Tɨ pua'a a'ɨ́ɨn te'antácuuna, capu rɨ'ɨrí tɨ ja'atɨ te'iteáanan. Ajta, tɨ pua'a a'ɨ́ɨn te'iteáanan, capu ajta rɨ'ɨrí tɨ ja'atɨ te'antácuuna. 8“Nee nu ramua'aree a'ij sej rɨcɨ. Casi'i, xaaseíj. Nu'uri niyen amuaatá'a sej si siyen ruxɨéehua se'uun a'uteárute. Ajta, capu rɨ'ɨrí tɨ ja'atɨ amuaatá'ijmɨi. Nee nu ramua'aree tɨ caí jeíhua amú'uca'anisti'i. Mɨ seajta mú'een, seúche'e xu ra'ará'astijre'e a'ij nej tejamuá'ixaa. Caxu seajta nexɨéehua. 9“Me'ecui xaa, ayée nu huá'aruuren ne'ɨ́mej ɨ́ mej miyen ruseijrata mej nu'u Israél jetze ajtéme'ecan. Camu xaa ne'u a'ɨ́jna jetze ajtéme'ecan sino metí'ihua'itaca mu'u. A'ɨ́ɨ mú jemin e'etiújse'ɨri ɨ́ Satanás. Ayee nu ca'anéeri jɨ́n huá'aruuren mej mi mú a'uvé'eju'un mej títunutaxɨ'ɨn mú'ejmi jemi mej mi majta ráamua'aree nej já'amuaxe'eve'e. 10“A'iné mú'een xu siyen ra'ará'astijre'e a'ij nej neri tejámuaa'íjca, sej siyen che'atá sena'a te'utáviicua'i netɨ́j neajta inee te'utáviicua'iri'i, ayée nu rɨ́'ɨ tejá'amuacha'ɨ́ɨ tɨ ij caí ayén tejamuáacɨ'ɨti a'ájna mej jetzen miyen á'aviicua'ire'e muá'aju'u, a'ɨ́jna xɨcáara'a tɨ́'ɨj ayén teja'uré'enejsin tɨ́'ij huá'a japua rájveti naíjmi'ica ɨ́ mej íiyen huachéjme ɨ́ chaanaca japua. Mi'i mú a'uvé'eju'un mej títunutaxɨ'ɨn mú'ejmi jemi mej mi majta ráamua'aree nej já'amuaxe'eve'e. 11“Mu nu e'icáame inee ca'anacan. Rɨ́'ɨ xu'u, setá'aj siyen huárɨni setá'aj rɨ́'ɨ tirájcha'ɨ́ɨ xá'ara'ani ɨ́ sej seri tí'ijcha'ɨɨ ɨ́ Dios jemi. Caxu raatá'acare'en tɨ ja'atɨ á'amuanahua'ira ɨ́ curuun ɨ́ sej seri raatéemua'itɨ. 12“Ajta a'ɨ́ɨn tɨ tiu'umuá'itɨn, ayée nu ti'itɨj jɨ́n tiraata'íjcate'esin tɨ́'ij ti'itevée a'ame u téyujra'an ɨ́ neDioj. A'ɨ́ɨ pu a'uun a'uracaíi a'ame tɨ́j na'a rusén jɨme'e. Neajta nu ra'acáchajtza ne'ɨ́jna jetze ɨ́ tɨ jɨ́n ántehuaa ɨ́ neDioj, neajta ɨ́ tɨ jɨ́n téja'arájtehuaa chajta'ara'an ɨ́ neDioj, a'ujna u Jerusalén ɨ́ tɨ jéjcua, ɨ́ tɨ ajta a'uun e'icaanej u ta japua a'u tɨ é'eseijre'e ɨ́ neDioj. Neajta nu niyen jetzen ra'acáchajtza ɨ́ nej jéjcuacan jɨ́n ántehuaa. 13“Ajta a'ɨ́ɨn ja'atɨ tɨ huiteájnamua, ché'e temua'a naa tiráanamua a'ij tɨ a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios ayén tihuá'a'ixaate'e a'ɨ́mej ɨ́ mej e'etiújse'ɨri ɨ́ Dios jemi.” 14’Patá'aj pajta piyen tiraata'íti'i pe'ɨ́jna ɨ́ tɨ a'ɨ́jna jɨ́n antiújmua'aree tɨ huá'acha'ɨɨ a'ɨ́mej ɨ́ mej me'uun e'etiújse'ɨri u Laodicea. Piyen tɨ jɨ́me'en yee: “Ayee pu ti'ixa a'ɨ́jna tɨ ayén tzáahuati'ira'a jɨ́n tí'ixaxa'a tɨjɨ́n: Ayen ti'ayajna, a'ɨ́jna tɨ ajta tzáahuati'ira'a jɨ́n a'ij ti'ixa Dios jɨme'e. Ajta capu ayén tí'ihua'itaca. A'ɨ́ɨ pu ajta a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tɨ Dios jamuan tiú'utaahuaca'a tɨ́j na'a tɨ tí'iseijre'e íjii. 15“Nee nu ramua'aree a'ij sej titetiújcha'ɨɨ. Caxu a'ujca'anéecan jɨ́n na'ancuré'evi'itɨ ineetzi. Caxu seajta ca'anéeri jɨ́n naatamuári, sino chá'ana'a xu'u siyen titetiújcha'ɨɨ. Ayee pu tina'aráanajche sej a'ujca'anéecan jɨ́n na'ancuré'evi'itɨn na'ari ca'anéeri jɨ́n sej naatamuárite'en. 16“Ayee xu tí'ivaɨre'e tɨ́j jaj tɨ cɨ́j na'a tí'ipɨsti. Caxu siyen tí'ivaɨre'e tɨ́j jaj tɨ jeíhua pɨsti nusu tɨ jeíhua cɨmuajra. A'ɨ́j nu jɨ́n niyen á'amuaruuren tɨ́j ja'atɨ tɨ ayén jaj aíjtzitzee tɨ caí xɨ́'epɨ'ɨn rá'amencate'e. Nee nu ca'anéeri jɨ́n mé amúuhua'axɨjsin. 17“Ayee xu tí'ixaxa'a yee sej seri chíjteaani sej pú'een, tɨ yee jeíhua huápɨ'ɨ rɨ́'ɨ tejamuáavaɨ, tɨ yee caí ti'itɨ tejamuá'aturaate'e. Mɨ seajta mú'een, caxu siyen tí'ijmua'aree sej xána'avisi'i, seajta siyen a'ij pua'a huá'aseijrate'e huá'a jemi ɨ́ teɨte. Mú'een xu xaa caí a'ij tí'ijviicua'i, seajta aracúcu'unijmee, seajta siyen muámua'avijmé'e. 18“A'ɨ́j nu jɨ́n, niyen tejá'amuahuavii sej si neetzi jemi ráananan se'ɨ́jna ɨ́ oro tɨ taij jetze rutá'ahuaca sej si siyen huateújchijteaanita. Setá'aj siyen neetzi jemi ráananan ɨ́ cɨ́ɨxuri tɨ naa tí'icuaina sej si se'ɨ́jna jɨ́n ucaújchejte'axɨ'ɨn tɨ ij caí ayén seijre'e ɨ́ sej jɨ́n tí'itevi'ira'a se'ɨ́jna jɨme'e sej muámua'avijmé'e. Setá'aj seajta neetzi jemi ráananan se'ɨ́jna ɨ́ ti'itɨ ɨ́ sej araújhuaate'en ɨ́ rujɨ́'ɨ jetze tɨ́'ij rɨ'ɨriistan sej ti'itɨ huaseíj. 19“Ayee nu hua'ajteá'axɨ'ɨca'a, neajta puaíjtzi hua'atá'aca a'ɨ́mej ɨ́ nej huá'axe'eve'e. A'ɨ́j pu jɨ́n, setá'aj seɨcɨé tiú'umua'ati, seajta a'ujca'anéecan jɨ́n na'ará'astijre'en. 20“Me'ecui xaa, nee nu a'itéjvee tá'apueerta, nete'ejteáatu'axa. Tɨ pua'a ja'atɨ ayén náanamua nej rájee, tɨ pua'a a'ɨ́ɨn ajta tina'antácuune'en, aj nu ni jemin uteáruti tej ti naími'i tiú'ucua'ani tajɨ́ɨmua'a. 21“Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ tɨ tiu'umuá'itɨn, ayée nu raatá'asin tɨ ne jamuan a'ujyeíjxɨ'ɨn a'u nej tejé'aijta a'iné ayée pu tináaruu ineetzi. Netɨ́'ɨj tiu'utéemua'itɨ, aj nu ni án niyá'upua jamuan a'ujyeíjxɨ a'u tɨ a'ɨ́ɨn tejé'aijta. 22“Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ ja'atɨ tɨ huiteájnamua, ché'e temua'a naa tiráanamua a'ij tɨ a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios ayén tihuá'a'ixaate'e a'ɨ́mej ɨ́ mej e'etiújse'ɨri ɨ́ Dios jemi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\