Apocalipsis 7 | Bible.is
Apocalipsis 7

1Neajta á'iyen muáacuaca huaseíj ɨ́ mej tí'ivaɨre'e u ta japua. Aa mú a'uté'uuca'a. Seɨj pu a'uun jé'eseijre'eca'a u jetze pújme'en Teijmata'a, ajta seɨj a'ujna já'ahua'a Huáahuata pújme'en, ajta seɨj Cuameche pújme'en. Ajta ɨ́ seɨj, a'úu pu a'utéveeca'a Tzareeme'en pújme'en. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej muáacua, a'ɨ́ɨ mú caí hua'atá'acare'e ɨ́ eeca tɨ huatá'eecare ɨ́ chuej japua na'ari ɨ́ jaj japua nusu cɨyej tzajta'a. 2Netɨ́'ɨj ni seɨ́j huaseíj tɨ tí'ivaɨre'e u ta japua. A'uu pu pújme'en e'evé'eme'ecaa a'u tɨ 'aíjninei ɨ́ xɨcaj. A'ɨ́ɨ pu ru'iteátɨɨca'a a'ɨ́jna ɨ́ tɨ jɨ́n Dios hua'ajtiyú'uxaxɨj huá'acuaatze'e tɨ ayén té'axa mej nu'u teɨtestemua'ame'en pú'een. Aj pu 'i a'ɨ́ɨn tevi ayén ca'anín jɨ́n hua'utajé a'ɨ́mej ɨ́ mej me'ɨ́jna jɨ́n antiújmua'areereca'a mej a'ij pua'a ráaruuren ɨ́ chaanaca, majta ɨ́ jaj tɨ ve'ée. 3Ayee pu tihua'utá'ixaa tɨjɨ́n: ―Caxu xɨ puaíjtzi raatá'a ɨ́ chaanaca na'ari ɨ́ jaj tɨ ve'ée nusu ɨ́ cɨyej ajta tena'a caí hua'ajtiyú'uxaxɨ'ɨn huá'acuaatze'e te'ɨ́mej ɨ́ mej ravaɨre'e ɨ́ taDioj. ―Ayee mú tiu'utaxájtaca'a. 4Netɨ́'ɨj ni niyen tiráanamuajri'i a'achú mej pua'amé ɨ́ tɨ hua'ajtiyú'uxaxɨj ɨ́ huá'acuaatze'e. Ayee mú pua'améca a'achú cumu anxɨ́te japuan hua'apuate japuan muáacua vi'ira'a. A'ɨ́ɨ mú huá'a jetze ajtéme'ecan matɨ́j mena'a teɨtestemua'ame'en mej pú'een ɨ́ mej airaújneijte me'ɨ́jna jetze ɨ́ Israél. 5Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej me'ɨ́jna jetze airaújneijte ɨ́ Judá, ayée mú ará'axcaa tamuáamuata'a japuan hua'apua vi'ira'a. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej me'ɨ́jna jetze airaújneijte ɨ́ Rubén, ayée mú che'atá ará'axcaa tamuáamuata'a japuan hua'apua vi'ira'a. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej me'ɨ́jna jetze airaújneijte ɨ́ Gad, ayée mú majta ará'axcaa a'achú cumu tamuáamuata'a japuan hua'apua vi'ira'a. 6Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej me'ɨ́jna jetze airaújneijte ɨ́ Aser, ayée mú che'atá mena'a ará'axcaa tamuáamuata'a japuan hua'apua vi'ira'a. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej me'ɨ́jna jetze airaújneijte ɨ́ Neftalí, ayée mú che'atá mena'a ará'axcaa a'achú cumu tamuáamuata'a japuan hua'apua vi'ira'a. Majta mú miyen che'atá mena'a ará'axcaa a'achú cumu tamuáamuata'a japuan hua'apua vi'ira'a a'ɨ́ɨme ɨ́ mej me'ɨ́jna jetze airaújneijte ɨ́ Manasés. 7A'ɨ́mej jɨme'e ɨ́ seica, ɨ́ mej Simeón jetze airaújneijte, ayée mú majta ará'axcaa a'achú cumu tamuáamuata'a japuan hua'apua vi'ira'a. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Leví jetze airaújneijte, ayée mú che'atá mena'a ará'axcaa a'achú cumu tamuáamuata'a japuan hua'apua vi'ira'a. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Isacar jetze airaújneijte, ayée mú che'atá ará'axcaa tamuáamuata'a japuan hua'apua vi'ira'a. 8Naími'i mú miyen tamuáamuata'a japuan hua'apua vi'ira'a ara'ástɨme'ecaa a'ɨ́ɨme ɨ́ teɨtestemua'ame'en ɨ́ mej Zabulón jetze airaújneijte, majta ɨ́ mej me'ɨ́jna jetze airaújneijte ɨ́ José, ayée mú che'atá ará'axcaa matɨ́j ɨ́ seica. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Benjamín jetze airaújneijte, ayée mú che'atá mena'a ará'axcaa. 9Netɨ́'ɨj ni neajtahua'a atáneereca'a, neajta hua'useíj ɨ́ seica ɨ́ mej me'uun e'etiújseɨre'eca'a. Ayee mú temua'a tí'itemu'iicaa. Capu rɨ'ɨríistaca'a tɨ ja'atɨ hua'uté'itɨen. A'u tɨ na'a mú é'eme'ecantajme'ecaa, matɨ́j mena'a pua'amé me'ɨ́n pú'een ɨ́ teɨte ɨ́ mej seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan, matɨ́j mena'a pua'amé ɨ́ teɨte ɨ́ mej seɨcɨé tí'ijye'ira, majta naíjmi'i mej seɨcɨé tí'ixaxa'a. A'uu mú a'uté'uuca'a jemin ɨ́ Cáne'a. A'ɨ́ɨ mú cuaiínavi'in ti'itechéjme'ecaa a'ɨ́ɨme, majta tacɨ́j mú huiitepíijme'ecaa. 10Ca'anín mú jɨ́n miyen tí'itejijhuaca'a tɨjɨ́n: Ca'anéeri pu jɨ́n tu'irájtuaa a'ɨ́jna ɨ́ taDioj ɨ́ tɨ acájca ɨ́ ɨpuari jetze, ajta a'ɨ́jna ɨ́ Cáne'a. 11Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tí'ivaɨre'e u ta japua, a'ɨ́ɨ mú atavéejme'ecaa a'u tɨ a'utéveeca'a ɨ́ ɨpuari, majta a'u mej a'uté'uuca'a a'ɨ́ɨme ɨ́ vaujsi, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej muáacua ɨ́ mej ruuri. Matɨ́'ɨj mi aicaújtuuxɨ ɨ́ jemin ɨ́ tɨ acájca ɨ́ ɨpuari jetze mej mi raateánajche ɨ́ Dios. 12Ayee mú tiu'utaxájtaca'a tɨjɨ́n: Ché'e ayén teja'uré'enen. Tu'uri tiyen rɨ́'ɨ tiraatá'asin, teajta tiyen rɨ́'ɨ tiya'useíira tá'aju'un, a'iné a'ɨ́ɨ pu nain té'umua'aree. A'ɨ́j tu jɨ́n tiyen rɨ́'ɨ tiratá'acare'e tá'aju'un, teajta rɨ́'ɨ tiraatetúutuhua'a tá'aju'un. A'ɨ́ɨ pu taDioj jemi seíire'e a'ame ɨ́ muárɨ'eri'ire'ara'an, ajta ɨ́ ca'aníjra'a tɨ́j na'a tɨ yú auca'itɨ́ a'ame tɨ́j na'a rusén jɨme'e. 13Aj pu 'i seɨj ɨ́ tɨ vástacɨra'i ayén tinaata'íhua'uri'i tɨjɨ́n: ―¿A'atéenni mej pú'een a'ɨ́ɨme ɨ́ mej cuaiínavi'in ti'itechéjme? ¿A'uné jetze ma'uvé'eju'un? 14Netɨ́'ɨj ni niyen tiraata'ixaa tɨjɨ́n: ―Mú'ee vásta'a, mú'ee pej ramua'aree pej piyen tinaatá'ixaate'en. Aj pu 'i ayén tinaatá'ixaa tɨjɨ́n: ―A'ii mú hui me'ɨ́n pú'een ɨ́ mej te'utáviicua'iri'i ɨ́ mej jeíhua huápɨ'ɨ rajpuaíitzi muá'araa. A'ii mú meri tiu'ujá'usi ɨ́ tiú'ujcɨɨxu, majta tiú'ucuaiinare ɨ́ tihuá'acɨɨxu me'ɨ́jna jɨme'e mej ra'ará'astijre me'ɨ́jna ɨ́ Cɨríistu'u ɨ́ tɨ huá'a jetze me'ecan huamɨ́'ɨ. 15’A'ɨ́j mú hui jɨ́n miyen íiye seijre'e jemin ɨ́ ɨpuari tɨ jetzen acájca a'ɨ́jna ɨ́ Dios. A'ɨ́ɨ mú majta ravaɨre'e teyujta'a a'u tɨ a'ɨ́ɨn Dios é'eseijre'e. Nain tújca'ari tzajta'a, majta nain tɨ́ca'ari tzajta'a, a'úu mú ravaɨre'e. Ajta a'ɨ́ɨn ɨpuari jetze tɨ acájca, a'ɨ́ɨ pu huá'acha'ɨɨn a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ruseɨ́j huá'a jemi huateáturaasin. 16’Camu hui ché'e huatatújritze'esin, camu majta ché'e huata'í'icu. Capu ajta ché'e huá'acucui'i a'ame ɨ́ hua'amu'úu ɨ́ xɨcaj jɨme'e. Capu ajta ché'e hua'ataíixɨ'ɨra a'ame ɨ́ xɨcaj. 17’A'iné a'ɨ́ɨ pu Cáne'a a'ɨ́jna jetze á a'utéjvee ɨ́ ɨpuari. A'ɨ́ɨ pu huá'acha'ɨɨ a'ame. A'ɨ́ɨ pu huá'avi'itɨn a'ájna a'u tɨ jé'ejmuaa ɨ́ mej jɨ́n ruuri muá'ara'ani. Ajta a'ɨ́ɨn Dios, a'ɨ́ɨ pu rɨ́'ɨ tihua'utá'asin mej mi caí ché'e ti'itɨ jɨ́n ruxɨéemɨste'e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\