Apocalipsis 9 | Bible.is
Apocalipsis 9

1Aj pu 'i a'ɨ́ɨn ta'anxɨ́vi ayén ucájijhuaca'a ɨ́ trompeeta jetze. Jɨ́me'en pu'u ayén huarɨ́j, netɨ́'ɨj ni raaseíj ɨ́ xu'ura'ave tɨ ari e'icájve u júte'e, ajta án e'erájve ɨ́ chaanaca japua. Ajta a'ɨ́ɨn, a'ɨ́ɨ pu ra'ancuré'echui a'ɨ́jna ɨ́ yaavi ɨ́ tɨ jɨ́n ra'antácuuna a'u tɨ e'etécun tɨ caí ayén té'emitɨeere'e a'achú tɨ ucátee. 2Aj pu 'i a'ɨ́ɨ pu ayén ra'antacú a'ɨ́jna tɨ e'etécun tɨ ayén caí ámitɨeere'e a'achú tɨ ucátee. Jɨ́me'en pu'u ra'antacú, ayée pu huitácɨtziujtareca'a tɨ́j te'itácɨtziúuta á'aye'i ɨ́ hoorno tzajta'a tɨ ve'ée. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ xɨcaj, ajta ɨ́ máxcɨra'i, a'ɨ́ɨ mú a'utanámi'ihua muá'araa me'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ cɨtzij tɨ aitácɨtziujtaca'a a'ujna a'u tɨ e'etécun. 3Matɨ́'ɨj mi vítzi'ise huiitacɨ́ cɨtzij tzajta'a. Ayee mú tihua'utá'a mej mi miyen tiú'uche'eve'en matɨ́j a'ɨ́ɨme ɨ́ teaxcáte. 4Ayee mú tihua'u'íjca mej nu'u caí a'ij pua'a raruure ɨ́ ɨxaj tɨ ájninei ɨ́ chuej japua na'ari tu'upi ti'itɨ nusu cɨyej. A'ii mu'u nu'u a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ mej a'ij pua'a huá'aruuren, a'ɨ́mej ɨ́ teɨte ɨ́ tɨ caí té'eyu'usi'i huá'acuaatzi jetze mej nu'u teɨtestemua'ame'en pú'een ɨ́ Dios. 5Ayee mú tihua'utá'a mej miyen á'ateeri a'achú cumu anxɨ́j máxcɨra'i mej puaíjtzi hua'utá'an ɨ́ teteca. Majta, camu miyen tihua'utá'a mej huá'ucui'ini. Ajta, a'ɨ́jna ɨ́ mej jɨ́n puaíjtzi hua'utá'asin, ayée pu che'atá na'a 'een tɨ pua'a teáxca raache'en ɨ́ ja'atɨ. 6Ayee pu té'eme a'ɨ́jna xɨcáara'a jetze. Ayee mú rahuauni ɨ́ teteca mej huácui'ini. Mɨ ajta, capu a'ij tiu'utárɨ'ɨriistari. Jéihua mú huápɨ'ɨ jetzen á'ujca'ane mej huácui'ini mej mi caí ché'e rajpuaíjtzi. Mɨ majta, ca'anéeri mú jɨ́n te'utáviicua'ira. 7Majta me'ɨ́n vítzi'ise, ayée mú seijre'eca'a matɨ́j cahuaayu'use ɨ́ mej meri hua'acáanajxɨ mej mi japuan huané'use'en. Ti'itɨ mú ave'erújte'eme'ecaa ɨ́ rumu'úu jetze. Ayee pu seijre'eca'a tɨ́j curuun tɨ oro jɨ́n taavíjhuaca'a. Ajta, hua'aneerime ayén seijre'eca'a matɨ́j teɨte. 8Ayee mú majta éene'e cácɨpuaca'a matɨ́j 'uuca, majta miyen éene'e antátamejca'a matɨ́j muajyéte. 9Nainjapua mú ti'icácaujnacaa ti'itɨj jɨme'e tɨ́j tepúusti'i pú'eene'e. Majta, jeíhua huápɨ'ɨ cá'arajnaca'a matɨ́'ɨj tirá'ara'ixɨ. Yee pu 'eene'e namuajre'eca'a matɨ́j a'ɨ́ɨme ɨ́ cahuaayu'use ɨ́ mej ca'anín jɨ́n ru'uvé'ejaapuajme'e ɨ́ carreta ɨ́ mej tzajta'an huaté'uuca'a a'ɨ́ɨme ɨ́ mej uné'use'en. 10Ayee mú éene'e huácuasi matɨ́j teaxcáte. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ huá'amuarɨ'eri'ira'a ɨ́ mej jɨ́n miyen éene'e á'ateeri anxɨ́j máxcɨra'i mej puaíjtzi hua'utá'asin ɨ́ teteca, a'ɨ́ɨ pu huá'acuasi seijre'e. 11Ajta a'ɨ́ɨn tɨ tihuá'aijte'e, a'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ xɨéjniu'ucari tɨ nain jɨ́n antiújmua'aree a'ujna tɨ e'etécun tɨ caí ámitɨeere'e a'achú tɨ caj ucátee. Ayee pu ántehuaa hua'aniuuca jɨme'e a'ɨ́ɨme ɨ́ Hebreos tɨjɨ́n Abadón. Ajta hua'aniuuca jɨme'e ɨ́ Griego, ayée pu ántehuaa tɨjɨ́n Apolión. Ayee pu huataújmua'a tɨjɨ́n: A'ɨjna tɨ e'ihuajé'ica. 12Pu'uri seɨ́j mú á'ume ɨ́ mej jɨ́n rajpuaíitzi muá'ara'ani. Ajta aúche'e hua'apua á'atura tɨ ayén teja'uré'enen. 13- 14Aj pu 'i a'ɨ́ɨn tɨ arájsevi, a'ɨ́ɨ pu ajta ucájijhuaca'a ɨ́ trompeeta jetze. Jɨ́me'en pu'u ayén ucájijhuaca'a, netɨ́'ɨj ni ja'atɨ huánamuajri'i tɨ a'uun tí'ixajtaca'a a'u tɨ a'utéjvee a'ɨ́jna ɨ́ mej japuan tí'imuaɨ'ɨvajtaca. Ayee pu tiraata'ixaa a'ɨ́jna tɨ ucájijhuaca'a tɨjɨ́n: ―Patá'aj huá'ijxɨstaxɨ'ɨn a'ɨ́mej ɨ́ mej muáacua ɨ́ mej majta aiteánami'i a'ujna vejli'i játe'ana jetze tɨ ve'ée tɨ ayén téja'arájtehuaa tɨjɨ́n Eufrates. 15Aj pu 'i huá'uxɨstaca'a a'ɨ́mej ɨ́ mej muáacua, ɨ́ mej majta aiteánami'ihuaca'a ajta na'a caí a'ájna teja'uré'enen ɨ́ xɨcáara'an mej jetzen huácui'ini je'icáj ɨ́ teɨte ɨ́ mej yen japuan huachéjme. Pu'uri pɨ́ti'ihuaújxɨ'epɨ'ɨntare a'atzaj tɨ pua'a, ti'itáani xɨcáara'an, ajta ti'itáani máxcɨra'ira'an, ajta ti'itáani nine'ira'a tɨ ayén huárɨni. 16Majta me'ɨ́n ɨ́ xantaaru'u, ɨ́ mej avé'ete'ete, ayée mú ará'aseca'a a'achú cumu seité vi'ira'a pua'amé mej mé'e, majta ayée mú pua'amé a'achú cumu tamuáamuata'a vi'ira'a ɨ́ mej miyen pua'amé mej mé'e. Ayee nu tiú'unamuajri'i a'achú mej pua'amé ará'aseca'a. 17Neajta, ayée nu éene'e hua'useíj ɨ́ cahuaayu'u netɨ́'ɨj niyen tiú'umaaraca'a. A'ɨ́ɨme ɨ́ mej avé'ete'ete, ayée mú anteújna ɨ́ rútaviitze'e ti'itɨj jɨme'e tɨ ayén seijre'e tɨ́j taij tɨ á'ataa, ajta ɨ́ tɨ cuatujmua, ajta ɨ́ tɨ teúumua. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ cahuaayu'u, ayée mú 'eene'e huíjmu'uu matɨ́j muajyéte. Ajta ɨ́ tɨ án huá'atene'e jetze aíjnineica'a ɨ́ taij, jamuan ɨ́ cɨtzij, ajta a'ɨ́jna tɨ teúumua tɨ ayén té'eeca tɨ́j tepúusti'i. 18Matɨ́'ɨj je'icáj huácuiihuaca'a ɨ́ teteca ɨ́ tɨ huaíca jetze ɨ́ mej jɨ́n puaíjtzi hua'utá'a, a'ɨ́jna jɨ́n ɨ́ taij, ajta a'ɨ́jna ɨ́ cɨtzij, ajta a'ɨ́jna ɨ́ tɨ ayén té'eeca tɨ́j tepúusti'i, tɨ́j na'a pua'amé aíjnineica'a án huá'ateni'itze'e ɨ́ cahuaayu'u. 19Jee xaa ne'u, ayée mú tiraayɨ́'ɨtɨ mej titéecui'ini me'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ rutene'e. Ayee mú majta éene'e huácuasi matɨ́j cu'ucu'use, majta miyen éene'e huíjmu'uu. Majta ɨ́ mej jɨ́n puaíjtzi hua'utá'a ɨ́ teteca. 20Majta me'ɨ́n ɨ́ seica ɨ́ mej yen japuan seijre'eca'a íiyen chaanaca japua, ɨ́ mej caí huácuiihuaca'a me'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ cuí'ini'ira'a, camu raatéxɨeehuataca'a ɨ́ mej ti'itɨ huátaahuan ɨ́ tɨ caí Dios pú'een. Camu majta raatapuá'ajtaca'a mej miyen raná'amiche'en me'ɨ́jna ɨ́ tiyaaru'u na'ari me'ɨ́ɨme ɨ́ ti'itɨ tévira'a tɨ ayén taavíjhua oro jɨme'e na'ari plata jɨme'e nusu cobre jɨme'e ca'ɨ́n tetej jɨme'e o cɨyej jɨme'e, ti'itɨ tɨ na'a, mej caí atanéjne'e. Camu majta huiteánajca'amua. Camu majta racɨ́ɨnivejme. 21Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ teɨte, camu majta raatapuá'ajtaca'a mej caí tí'itecui'ica. Majta me'ɨ́jna ɨ́ chahuaiiri camu majta raatapuá'ajtaca'a mej caí ramuarɨ'e me'ɨ́jna ɨ́ tɨ tiu'utéhua'itaca'a tɨ́'ij araúrasten ɨ́ hua'aye'ira. Majta ɨ́ teɨte, mauche'e mú miyen ruxána'acɨre'eca'a, majta tiú'unahua'iraca'a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\