Romanos 16 | Bible.is
Romanos 16

1Ayee nu tejá'amua'ixaate'e ne'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ ta'ihuaara'a tɨ 'ɨ́ita'a, a'ɨ́jna ɨ́ Febe. A'ɨ́ɨ pu huá'avaɨre'e a'ɨ́mej ɨ́ mej e'etiújse'ɨri a'ujna já'ahua'a Cencrea. 2Ayee nu tejá'amuahuavii sej si siyen ra'ancuré'evi'itɨ temua'a naa a'ij tɨ tiraavíjte'e itejmi jemi, i tej Dios jemi seijre'e. Setá'aj siyen ra'ancuré'evi'itɨn a'iné a'ɨ́ɨ pu ajta rá'astijre'e ɨ́ tavástara'a. Setá'aj siyen nain jɨ́n raatévaɨre'en tɨ́j na'a tɨ tirá'aturaate'e, a'iné a'ɨ́ɨ pu ari mu'iicáca huatévaɨ ɨ́ teɨte, ajta pu neetzi huatévaɨ. 3Setá'aj hua'utateújte'en se'ɨ́mej ɨ́ Priscila, seajta se'ɨ́jna ɨ́ Aquila. A'ɨ́ɨ mú majta miyen neetzi jamuan tí'imuarɨ'e tej ti naíjmi'i raatévaɨre'en te'ɨ́jna ɨ́ Cɨríistu'u tɨ ajta i'i Jesús. 4A'ɨ́ɨ mú miyen huataúra'a mej mi neetzi japua huániuuni. Ayee mú tɨ́n me'ɨ́jna jɨ́n huácuii. Jé'ecan nu ne'ɨ́jna jɨ́n tí'intemua'ave'e. Majta a'ɨ́ɨme, ayée mú majta tiú'ujtemua'ave'e matɨ́j mena'a pua'amé ɨ́ mej e'etiújse'ɨri, a'ɨ́ɨme ɨ́ mej seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan. 5Setá'aj seajta hua'utateújte'en a'ɨ́mej ɨ́ mej a'uun e'etiújse'ɨri a'u mej é'eche a'ɨ́jna ɨ́ Priscila, ajta a'ɨ́jna ɨ́ Aquila. Setá'aj seajta siyen tiraatateújte'en se'ɨ́jna ɨ́ ne'amiigu ɨ́ Epeneto, tɨ a'uun é'eche u Acaya tɨ ayén amuacaí huataújtuiiri'i ɨ́ Cɨríistu'u jemi. 6Setá'aj siyen tiraatateújte'en se'ɨ́jna ɨ́ María, a'ɨ́jna tɨ ari jeíhua tiu'umuárɨej mú'ejmi jemi. 7Setá'aj seajta hua'utateújte'en se'ɨ́mej ɨ́ Andrónico, seajta ɨ́ Junias. A'ɨ́ɨ mú majta nee jamuan aiteánami'ihuaca'a. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tamuáamuata'a japuan hua'apua ará'ase, a'ɨ́ɨ mú temua'a naa huá'amuajte me'ɨ́jna ɨ́ mej hua'apua, ɨ́ mej majta amuacaí ra'ará'astijre ɨ́ Cɨríistu'u nee caí inee. 8Setá'aj siyen che'atá sena'a tiraatateújte'en se'ɨ́jna ɨ́ Ampliato, ɨ́ nej jeíhua raxɨ́'eve'e ɨ́ tavástara'a jemi. 9Ayee xu seajta tiraatateújte'en se'ɨ́jna ɨ́ Urbano tɨ ta jamuan ravaɨre'e ɨ́ Cɨríistu'u. Setá'aj siyen tiraatateújte'en se'ɨ́jna ɨ́ Estaquis, ɨ́ ne'amiigu ɨ́ nej neajta jeíhua raxɨ́'eve'e. 10Setá'aj se'ɨ́jna huatatéujte'en ɨ́ Apeles. A'ɨ́ɨ pu jeíhua rá'uviicua'iri'i ɨ́ Cɨríistu'u jetze me'ecan, ajta ayée pu tiu'utéemua'itɨ. Setá'aj siyen hua'utateújte'en se'ɨ́mej ɨ́ mej Aristóbulo jamuan é'eche. 11Setá'aj seajta raatateújte'en ɨ́ ne'ihuaara'a, se'ɨ́jna ɨ́ Herodión. Ajta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej Narciso jamuan é'eche, ɨ́ mej majta rá'astijre'e ɨ́ tavástara'a, setá'aj siyen che'atá sena'a tihua'utateújte'en. 12Setá'aj seajta se'ɨ́mej huatatéujte'en a'ɨ́jna ɨ́ Trifena, seajta se'ɨ́jna ɨ́ Trifosa. A'ɨ́ɨ mú 'úucaj pú'een, ɨ́ mej majta jeíhua huápɨ'ɨ tí'imuarɨ'e ɨ́ tavástara'a jemi. Setá'aj siyen raatateújte'en se'ɨ́jna ɨ́ Pérsida, ɨ́ ne'amiigu ɨ́ nej neajta jeíhua raxɨ́'eve'e. A'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een seɨ́j ɨ́ 'ɨ́ita'a tɨ ajta jeíhua huápɨ'ɨ ari tiu'umuárɨej ɨ́ tavástara'a jemi. 13Setá'aj seajta raatateújte'en se'ɨ́jna ɨ́ Rufo, tavástara'a tɨ ra'antíhua'u. Setá'aj seajta siyen raatateújte'en se'ɨ́jna náànajra'an a'ɨ́jna ɨ́ Rufo, a'iné a'ɨ́ɨ pu ayén tináacha'ɨɨ cumu nej yaujra'an i'i pú'eene'en. 14Setá'aj siyen hua'utateújte'en se'ɨ́mej ɨ́ Asíncrito, seajta se'ɨ́jna ɨ́ Flegonte, seajta se'ɨ́jna ɨ́ Hermas. Setá'aj siyen che'atá sena'a hua'utateújte'en ɨ́ seica, se'ɨ́jna ɨ́ Patrobas, seajta se'ɨ́jna ɨ́ Hermes, seajta a'ɨ́mej ɨ́ ta'ihuaamua'a ɨ́ mej huá'a jamuan e'eré'etei. 15Setá'aj seajta se'ɨ́mej huatatéujte'en se'ɨ́jna ɨ́ Filólogo, seajta se'ɨ́jna ɨ́ Julia, seajta se'ɨ́jna ɨ́ Nereo, seajta ɨ́ juutzeájra'an tɨ 'ɨ́ita'a, seajta se'ɨ́jna ɨ́ Olimpas, setá'aj seajta siyen hua'utateújte'en naíjmi'ica a'ɨ́mej ɨ́ mej huá'a jamuan e'eré'etei, ɨ́ mej majta Dios jemi seijre'e. 16Setá'aj seajta siyen hua'utateújte'en seɨj seajta seɨj a'ij tɨ tiraavíjte'e ɨ́ Dios jemi. Matɨ́j mena'a pua'amé ɨ́ mej e'etiújse'ɨri mej mi raanájche ɨ́ Dios, naími'i mú miyen tejá'amuateújte'e. 17- 18Ayee nu tejá'amua'ixaate'e tzáahuati'ira'a jɨme'e, mú'een, ne'ihuaamua'a. Rɨ́'ɨ xu'u mú'een a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej ca'aníjra'a amuaatá'aca sej si já'ita'a a'utácɨɨne, majta miyen á'amuamuarɨ'eriste'e sej siyen auté'ɨtzen ɨ́ Dios jemi. A'ɨ́ɨ mú meri ajtacɨ́j a'ɨ́jna jetze a'ij sej seri tíraarɨ́'ɨre. Caxu huá'a jamuan á'ujujhua'ane'en, a'iné matɨ́j mena'a mej miyen 'een, camu a'atzu ravaɨre'e ɨ́ tavástara'a, a'ɨ́jna ɨ́ Cɨríistu'u. Rujɨ́ɨmua'a mu'u ravaɨre'e. Ayee mú me'ɨ́jna jɨ́n huá'acuanamua ɨ́ teɨte ɨ́ mej caí ti'itɨ́j jɨ́n á'atura. Ayee mú me'ɨ́jna jɨ́n tihuá'a'ixaate'e niuucari jɨme'e tɨ ayée na'a naa namuajre'e, nusu ti'itɨ́j ɨ́ mej jɨ́n ahuaújtzaahuate'en a'ɨ́ɨme ɨ́ mej miyen ranamua. 19Naími'i mú meri miyen ráanamuajri'i sej seri rá'astijre'e ɨ́ tavástara'a. A'ɨ́j nu jɨ́n huápɨ'ɨ netémua'ave'e mú'ejmi jɨme'e. Mɨ́ neajta inee, ayée nu tí'ijxe'eve'e sej siyen támua'aree sej si siyen rɨjca a'ij tɨ ayén tiraavíjte'e ɨ́ Dios jemi, sej si seajta caí siyen huataúra'an sej siyen rɨjca se'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ij pua'a 'een. 20Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Dios tɨ rɨ́'ɨ ta'anpuá'ajte, ca'anacan pu nain jɨ́n ra'antipuá'ajte'esin a'ɨ́jna ɨ́ Satanás, tɨ ij ayén amuaatá'an sej nain jɨ́n raatémua'itɨn se'ɨ́jna ɨ́ tiyaaru'u. 21A'ɨ́ɨ pu ayén yé á'amuaatéujte'e a'ɨ́jna ɨ́ Timoteo, tɨ ne jamuan tí'imuarɨ'e. Yé mú majta á'amuateujte'e ɨ́ ne'ihuaamua'a a'ɨ́jna ɨ́ Lucio, ajta ɨ́ Jasón, ajta a'ɨ́jna ɨ́ Sosípater. 22Neajta inee, i nej i'i Tercio, i nej neajta niyen rá'ayu'uxa ɨ́ Pablo jetze me'ecan ne'íjna i yu'uxari, nee nu neajta á'amuateujte'e ɨ́ tavástara'a jetze me'ecan. 23Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Gayo, ɨ́ nej jemin yé huaca ajta tɨ rɨ́'ɨ tihua'atá'aca naíjmi'ica a'ɨ́mej ɨ́ mej miyen yé tiújse'ɨri meyajna, a'ɨ́ɨ pu ajta yé á'amuateujte'e. 24Majta a'ɨ́ɨme, ɨ́ Erasto tɨ a'ɨ́jna jɨ́n ti'itéjvee íiye chajta'a tɨ tumin tíse'ɨri, ajta a'ɨ́jna ɨ́ ta'ihuaara'a, a'ɨ́jna ɨ́ Cuarto, a'ɨ́ɨ mú majta yé á'amuateujte'e. 25Tiché'e tiyen rɨ́'ɨ tiraatá'an te'ɨ́jna ɨ́ Dios tɨ ayén raayɨ́'ɨtɨ tɨ ca'aníjra'a amuaatá'an sej si siyen rɨ́'ɨ titetiújcha'ɨɨca a'ij nej tejá'amua'ixaate'e ná'aye'i ne'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ niuucari tɨ jɨ́me'en raxa a'ij tɨ huarɨ́j ɨ́ Jesús tɨ ajta i'i Cɨríistu'u. A'ɨ́jna ɨ́ niuucari, a'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tɨ Dios jɨ́n ari titaataseíjrate a'ɨ́jna tɨ ayén rú'avaataca'a tɨ́j na'a tɨ Dios raatétaahuaca'a ɨ́ chaanaca tɨ yú e'iré'ene. 26Mɨ́ ajta íjii, Dios pu ari titaataseíjrate. A'ɨ́jna ɨ́ Dios tɨ seijre'e tɨ́j na'a rusén jɨme'e, a'ɨ́ɨ pu ayén tiu'uta'aíjtaca'a tej tiyen ráamua'aree te'ɨ́jna jetze ɨ́ mej jetzen ra'utéyu'uxaca'a a'ɨ́ɨme ɨ́ mej tí'ixaxa'ata'a ɨ́ Dios jetze me'ecan. Ayee pu tí'ijxe'eve'e mej mi naími'i matɨ́j mena'a pua'amé ɨ́ mej íiyen seijre'e ɨ́ chaanaca japua, mej mi rá'antzaahuate'en, majta ra'ará'astijre'en ɨ́ jemin. 27Tiché'e tiyen rɨ́'ɨ tiraatá'acare'en tɨ́j na'a rusén jɨme'e te'ɨ́jna ɨ́ Dios tɨ a'ɨ́ɨn ruseɨ́j nain jɨ́n támua'aree. Tiché'e tiyen rɨ́'ɨ tiraatá'acare'en a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ta japua huaniú a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta i'i Cɨríistu'u. Ché'e ayén teja'uré'enen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\