Romanos 2

1Pajta mú'ee, ja'atɨ́ pej pɨ́rɨcɨ, tɨ pua'a piyen seɨj jetze tí'ijpua'ajte'e ɨ́ a'axɨ́'ej tevi ti'itɨ́j jɨme'e. Capu rɨ'ɨrí pej piyen tiu'utaxáj yee capej a'ɨ́ɨn pu'éene'e ɨ́ pej jɨ́n piyen huarɨ́j ti'itɨ́j tɨ a'ij pua'a 'een. Mú'ee pej aseɨ́j á jetze tiá'apua'ajte'e pe'ɨ́jna jɨme'e pej piyen che'atá pena'a ti'itiá'acha'ɨɨ a'ij tɨ a'ɨ́ɨn ti'itiújcha'ɨɨ a'ɨ́jna ɨ́ pej jetzen ti'itɨ́j jɨ́n tí'ijpua'ajte'e. 2Teajta iteen, ayée tu ramua'aree tɨ a'ɨ́ɨn Dios ayén tihua'uxɨ́jte'en tzáahuati'ira'a jɨme'e a'ɨ́mej ɨ́ mej miyen a'ij pua'a titetiújcha'ɨɨ. 3¿Ni qui ayén timuá'amitɨejte'e tɨ caí Dios puaíjtzi muaatá'asin, mú'ee mɨ pej piyen che'atá pena'a a'ij pua'a ti'itiá'acha'ɨɨ tɨ́j ajta a'ɨ́ɨn a'ij pua'a ti'itiújcha'ɨɨ ɨ́ pej jetzen tí'ijpua'ajte'e ti'itɨ́j jɨ́me'en? 4¿Ní qui mú'ee pej raatéxɨeehuataca'a pe'ɨ́jna ɨ́ Dios tɨ jeíhua huápɨ'ɨ rɨ́'ɨ timuaatá'aca, tɨ ajta mua'acu'uvée á'aye'i? Aúche'e pu té'eviicua'i mú'eetzi jɨme'e. ¿Ni caí ti'itɨ́j mú'eetzi jetze tásiseiiri tɨ Dios ayén rɨ́'ɨ timuaatá'aca pej pi seɨcɨé tiú'umua'ati ɨ́ jemin? 5Mɨ́ pajta mú'ee, ¿a'iné pej pi peri ra'iteáana ɨ́ á'axɨejniu'uca pej pi caí seɨcɨé tiú'umua'ati ɨ́ Dios jemi? Ayee pej ramuá'itɨcɨ tɨ a'ɨ́ɨn Dios jeíhua huápɨ'ɨ puaíjtzi muaatá'asin a'ájna xɨcájra'a jetze tɨ jetzen ayén huataseíjre'en á jéjre'e ɨ́ Dios tɨ́'ij nain jɨ́n tité'axɨjte'en tzáahuati'ira'a jɨme'e. 6A'ɨ́ɨ pu Dios nu'u ja'atɨ́ ayén tiu'utá'asin a'ij tɨ nu'u tiraavíjte'e seɨj ajta seɨj. 7Majta seica, a'ɨ́ɨ mú ɨ́ mej miyen té'eviicua'i mej miyen rɨ́'ɨ titetiújcha'ɨɨ me'ɨ́jna jɨme'e mej miyen rahuauhuau tɨ Dios ayén rɨ́'ɨ tihua'utá'an, tɨ a'ɨ́ɨn ajta ve'ecán jɨ́n tíhua'uta'aíjte'en, tɨ ajta ayén tihua'utá'an mej mi ruurican huateáturan ɨ́ jemin tɨ́j na'a rusén jɨme'e, ayée pu xaa ne'u tihuá'acɨ'ɨti mej ruurican huateáturan ɨ́ Dios jemi tɨ́j na'a rusén jɨme'e. 8Ajta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej rujɨ́ɨmua'a mena'a rájteuve, majta caí á'ujca'ane mej miyen ra'ará'astijre'en a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ayén ti'ayajna, sino a'ɨ́ɨ mu'u me'ɨ́jna jɨ́n ra'ará'astijre'e me'ɨ́jna tɨ huá'a tzajta'a huiiráninei tɨ a'ij pua'a 'een, ayée pu tihuá'acɨ'ɨti tɨ Dios ayén hua'ajteá'axɨ'ɨsin. A'ij pu pua'a tihua'utá'asin ɨ́ puaíjtzi a'ɨ́jna jɨme'e tɨ niu'ucamɨ'ɨ. 9Matɨ́j mena'a pua'amé ɨ́ mej a'ij pua'a titetiújcha'ɨɨ, jé'ecan pu hua'utamuárɨ'eriste'esin. Dios pu huápɨ'ɨ puaíjtzi hua'utá'asin, amuacaí a'ɨ́mej ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan, ajta á'iyen a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej seɨj chuéjra'a japua huachéjme. 10Majta a'ɨ́ɨme, matɨ́j mena'a pua'amé ɨ́ mej rɨ́'ɨ titetiújcha'ɨɨ, Dios pu ayén rɨ́'ɨ tihua'utá'asin. A'ɨ́ɨ pu ajta ve'ecán jɨ́n tíhua'uta'aíjte'esin. Temua'a pu naa hua'anpuá'ajte'esin tɨ́j na'a rusén jɨme'e. Ayee pu xaa ne'u tihuá'acɨ'ɨti a'ɨ́mej ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan, majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan. 11Ayee pu té'eme a'iné naími'i mú ruxɨ́'ej 'een ɨ́ Dios jemi. 12Matɨ́j mena'a pua'amé ɨ́ mej caí ja'anáj ra'ancuré'a ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta, ayée mú majta á'apua'aren. Mɨ́ ajta Dios pu caí huá'axɨjte'esin a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ niuucari. Majta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej ra'ancuré'a me'ɨ́jna ɨ́ niuucari, tɨ pua'a miyen ti'itɨ́j jɨ́n até'ɨtze'ara'an, matɨ́j mena'a pua'amé, a'ɨ́jna ɨ́ niuucari, a'ɨ́ɨ pu xaa ti'itɨ́j jɨ́n huá'a jetze te'ujpuá'ajte'esin. 13Ayee pu'u, a'iné a'ɨ́ɨme ɨ́ mej urarɨ́'ene'acan jɨ́n huateáturaasin ɨ́ Dios jemi, camu miyen huateáturaasin me'ɨ́jna jɨme'e mej ranamua me'ɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta. Camu xaa ne'u, sino ayée mú xaa urarɨ́'ene'acan jɨ́n huateáturaasin ɨ́ Dios jemi tɨ pua'a miyen ra'ará'astijre'en a'ij tɨ tirá'axa a'ɨ́jna ɨ́ niuucari. 14Jee xaa ne'u, a'ɨ́ɨme ɨ́ mej seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan, ɨ́ mej caí ja'anáj ra'ancuré'a ɨ́ niuucari, tɨ pua'a miyen ra'ará'astijre'en a'ij tɨ ti'ixa me'ɨ́jna jɨme'e mej a'ij tirájteu ɨ́ ru tzajta'a, ayée pu a'ɨ́jna jɨ́n huataújmua'a mej ru tzajta'a a'ij tirájteu me'ɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta. 15A'ɨ́ɨ mú miyen tí'itaseijrate'e tɨ́j na'a a'ij tɨ a'ɨ́ɨn tí'ijxe'eve'e ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta. A'ɨ́ɨ pu seijre'e ɨ́ huá'a tzajta'a. Tzáahuati'ira'a pu jɨ́n hua'atá'aca mej xaa tirú'umua'aree a'ij tɨ tí'ijxe'eve'e a'ɨ́jna ɨ́ niuucari. Ayee pu huá'a jetze tí'ipuaapua'ajte'e ɨ́ huá'amua'atziira'a, ajta a'ɨ́ɨ pu tihua'atá'uuni'iraca. 16Ayee pu té'eme a'ij nej tejá'amuamua'ate. A'ájna xɨcájra'a jetze tɨ jetzen nain jɨ́n antiújmua'areere a'ame a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta i'i Cɨríistu'u, Dios pu raatá'asin tɨ a'ɨ́ɨn Cɨríistu'u huá'axɨjte'en ɨ́ teteca tɨ́j na'a ɨ́ mej jɨ́n miyen tiú'uruu avíitzi jɨme'e. 17Pajta mú'ee, tiché'e tiyen mú'eetzi jɨ́n tiu'utaxáj pej nu'u pe'ɨ́jna jetze ajtéme'ecan ɨ́ Israél, pajta rá'astijre'e pe'ɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta, pajta piyen á'atzaahuate'e pe'ɨ́jna jɨme'e pej nu'u ranajche tzáahuati'ira'a jɨme'e ɨ́ Dios. 18¿Ni qui ayén ti'ayajna, nusu peri ramua'aree a'ij tɨ a'ɨ́ɨn tí'ijxe'eve'e? ¿Ni pajta peri piyen raxɨ́'epɨ'ɨntare'e ɨ́ tɨ í'ixɨ'epɨ'ɨn pe'ɨ́jna jɨme'e pej temua'a naa tihuá'amua'ate pe'ɨ́jna jetze ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta? 19¿Ni qui pajta piyen tí'imua'atze pej nu'u raayɨ́'ɨtɨ pej tihuá'umua'aten a'ɨ́mej ɨ́ mej caí ja'anáj ti'ihuaújmua'ate? ¿Na'ari pej nu'u raayɨ́'ɨtɨ pej tihua'utaseíjrate'en tzáahuati'ira'a jɨme'e a'ij tɨ 'een ɨ́ Dios? 20¿Ni qui piyen raayɨ́'ɨtɨ pej rɨ́'ɨ tihuá'umua'aten a'ɨ́mej ɨ́ tɨ caí ayén tihuá'amitɨejte'e a'ij tɨ tiraavíjte'e, nusu piyen raayɨ́'ɨtɨ pej tihuá'umua'aten a'ɨ́mej ɨ́ mej caí xɨ huavaújse? ¿Ni qui ayén ti'ayajna pej piyen raayɨ́'ɨtɨ a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta, tɨ ajta ayén tzáahuati'ira'a jɨ́n té'eyu'usi'i? ¿Ni tzaa ayén tí'ivaɨre'e a'ɨ́jna ɨ́ niuucari pej pi nain jɨ́n rú'umua'areere? 21Tɨ́ pua'a ayén ti'ayajna mú'eetzi jemi, mɨ pej seica tiú'umua'aten, ¿a'iné 'een jɨme'e pecaí piyen tiá'amua'ate aseɨ́j? Mɨ́ pej piyen tihuá'amua'ate mej nu'u caí tiu'unáhua'an, ¿ai qui piyen caí tí'inahua'aj mú'ee? 22Ayee pej pajta tihuá'ixaate'e mej nu'u caí ruxána'acɨra'ate. ¿Ni qui mú'ee pecaí axana'acɨra'ate? Mɨ́ tɨ caí mua'aráanajche mej huá'anajche ɨ́ mej caí dios pú'een, ¿ni pecaí piyen tí'inahua'aj huá'a teyujta'a tzajta'a? 23Mú'ee pej ca'anéeri hua'atá'aca mej mi ratéxɨeehua ɨ́ Dios a'ɨ́jna jɨme'e pej caí ra'ará'astijre'e pe'ɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta. Mɨ́ pajta mú'ee, mú'ee pej ahua'atzaahuate'e pe'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ niuucari. 24A'ɨ́j pu jɨ́n ayén té'eyu'usi'i, tɨjɨ́n: “A'ij mú pua'a tiya'useíj ɨ́ Dios a'ɨ́ɨme ɨ́ mej seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan mú'ejmi jɨme'e.” 25Tɨ́ pua'a piyen rá'astijre'e pe'ɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta, aj pu xaa ayén timuaatévaɨre'esin mej mi ráamua'aree ɨ́ teɨte pej pe'ɨ́jna jetze ajtéme'ecan a'ɨ́jna ɨ́ Israél. Mɨ́ ajta, tɨ pua'a piyen ti'itɨ́j jɨ́n auteáturan pe'ɨ́jna jetze ɨ́ niuucari, ayée mú muáruuren matɨ́j hua'arujca a'ɨ́mej ɨ́ mej seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan. 26Ajta, ja'atɨ́ tɨ seɨj chuéjra'a japua é'eme'ecan, tɨ pua'a a'ɨ́ɨn ayén ra'ará'astijre'en ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta, ¿ni caí Dios ayén tiraatá'asin a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ́ tɨ ayén éene'en huateáturan a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej Israél jetze ajtéme'ecan tɨ́j ɨ́ ja'atɨ tɨ ra'antisíjcheca'a ɨ́ runavij? Jee xaa ne'u, ayée mú rɨcɨ. 27A'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ caí ra'antisíjcheca'a ɨ́ runavij tɨ ajta auj rá'astijre'e ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta, a'ɨ́ɨ pu muá'axɨjte'en mú'eetzi a'ɨ́jna jɨme'e pej até'ɨtzea'ara pe'ɨ́jna jemi ɨ́ niuucari. Capu amɨ́n a'ij pej peri ra'ancuré'a pe'ɨ́jna ɨ́ niuucari, pajta ra'antisíjcheca'a ɨ́ á'anavij. 28Tɨ́ pua'a ja'atɨ́ ayée na'a tí'ijrɨ'ɨre mé jéjre'e, capu ayén huataújmua'a tɨ a'ɨ́ɨn ɨ́ ja'atɨ tzáahuati'ira'a jɨ́n Israél jetze ajtéme'ecan. Capu xaa ne'u. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ ja'atɨ tɨ ayén ra'antisíjcheca'a ɨ́ runavij, capu ayée na'a tí'ivaɨre'e tɨ ij ayén seíire'e á'ara'ani mé jéjre'e ɨ́ huá'ire'ara'an jetze. 29Capu ayén ti'ayajna tɨ ja'atɨ́ tzáahuati'ira'a jɨ́n Israél jetze ajtéme'ecan a'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn te'ará'astijre mé jéjre'e seijre'e. A'ɨ́ɨ pu'u xaa ruxe'eve'e tɨ a'ɨ́ɨn nain jɨ́n araúrasten ɨ́ ru tzajta'a. Ajta, a'ɨ́jna ɨ́ ti'itɨ́ tɨ tí'ivaɨre'e tɨ ij ja'atɨ́ ayén urarɨ́'ene'acan jɨ́n huateáturan ɨ́ Dios jemi, capu a'ɨ́ɨ na'a ɨ́ mej miyen tí'ijrɨ'ɨre ɨ́ ruhuá'ira'a jɨme'e. Capu ajta a'ɨ́ɨ na'a pɨ́rɨcɨ ɨ́ tɨ té'eyu'usi'i ɨ́ yu'uxari jetze, sino a'ii pu a'ɨ́ɨn pɨ́rɨcɨ tɨ a'ɨ́ɨn xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios ayén rɨ́'ɨ ráaruuren ɨ́ ja'atɨ ɨ́ tzajta'an. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ mej jɨ́n rɨ́'ɨ tiraatá'asin a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ, capu huá'a jemi a'iránineica ɨ́ teɨte sino Dios pu jemi airánineica.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\