Romanos 4 | Bible.is
Romanos 4

1¿A'iné tena'a tiu'utaxájta te'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ tayaaxújcɨ'ɨ, a'ɨ́jna ɨ́ Abraham teecan, ɨ́ tej jetzen airáane? ¿A'iné tíraarɨ́'ɨre a'ɨ́jna jemi ɨ́ Dios? 2Ayej xaa ne'u ti'ayajna, tɨ pua'a a'ɨ́ɨn Abraham ayén rɨ'éene'ecán jɨ́n huateáturanche'e ɨ́ Dios jemi, a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ayén ti'itɨ́j jɨ́n te'ará'aste, aj pu xaa rɨ'ɨríista á'ame'enche'e tɨ a'ɨ́ɨn ruseɨ́j ahuaújtzaahuate'en. Mɨ́ ajta caí, capu a'atzu rɨ'ɨríistaca'a tɨ ayén huárɨni ɨ́ Dios jemi. 3Mɨ́ ajta, ayée pu té'axa ɨ́ yu'uxari jetze tɨjɨ́n: “Abraham pu rá'antzaahua a'ɨ́jna ɨ́ Dios. A'ɨ́j pu jɨ́n, ayée pu Dios tiraaxɨ́'epɨ'ɨntari'iri'i tɨ a'ɨ́ɨn ayén urarɨ́'ene'acan jɨ́n huateájturaa ɨ́ jemin.” Ayee pu té'eyu'usi'i. 4Niché'e seɨj huataxáj ɨ́ niuucari. Tɨ́ pua'a ja'atɨ́ ti'itɨ́j jɨ́n tí'imuarɨ'e, ayée pu ruxe'eve'e mej tiraanájchite'en me'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn tiu'umuárɨej. Camu ti'itɨ́j raatapuaíjve'esin ruxɨ́'evi'ira'a jɨme'e, sino ayée mú tí'ijnajchite'en a'ij tɨ tiraavíjte'e. 5Ayee pu che'atá na'a 'een ɨ́ Dios jemi. Capu a'atzu a'ij tí'irɨ'ɨri tɨ ja'atɨ́ ayén raamuá'itɨn tɨ ayén urarɨ́'ene'acan jɨ́n huateáturan ɨ́ Dios jemi a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ayée na'a tiu'umuárɨej ti'itɨ́j jɨme'e. Mɨ́ ajta a'ɨ́ɨn, tɨ pua'a ayén rá'antzaahuate'en a'ɨ́jna tɨ tihuá'axɨ'epɨ'ɨntari'ire a'ɨ́mej ɨ́ mej a'ij pua'a titetiújcha'ɨɨ mej mi miyen rɨ'éene'ecán jɨ́n huateáturan ɨ́ jemin, tɨ pua'a rá'antzaahuate'en na'a a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ, Dios pu a'ɨ́jna jɨ́n tí'ijxɨ'epɨ'ɨntari'iran tɨ ij a'ɨ́ɨn rɨ'éene'ecán jɨ́n huateáturan ɨ́ jemin. 6Ajta, ayée pu che'atá na'a ra'utéyu'uxaca'a a'ɨ́jna ɨ́ David teecan tɨ ayén té'axa tɨ nu'u Dios ayén rɨ́'ɨ tiratá'aca a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ Dios ayén tiji'ijxɨ́'epɨ'ɨntari'ire tɨ ij ayén a'ɨ́ɨn rɨ'éene'ecán jɨ́n huateáturan ɨ́ jemin. Capu ajta nu'u jetzen ruxe'eve'e tɨ a'ɨ́ɨn ja'atɨ́ caí tiu'umuárɨej ti'itɨ́j jɨme'e tɨ xɨ́'epɨ'ɨn 'een. 7Ayen tɨjɨ́n: Rɨ́'ɨ pu tihua'utá'a a'ɨ́mej ɨ́ tɨ Dios tihua'utá'uuni'iri'i ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ jemin. Miché'e me'ɨ́jna jɨ́n huaújtemua'ave'en, a'iné capu ché'e puaíjtzi hua'utá'asin. 8Rɨ́'ɨ pu tiratá'aca a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ tɨ Dios caí ayén jetzen ti'itɨ́j jɨ́n te'ujpuá'ajte'en tɨ a'ɨ́ɨn ti'itɨ́j jɨ́n auteájturaa ɨ́ jemin. 9Ajta a'ɨ́jna ɨ́ tɨ jɨ́n Dios rɨ́'ɨ tihua'atá'aca, ¿ni qui a'ɨ́mej na'a cɨ'ɨti ɨ́ mej meri ra'antisíjcheca'a ɨ́ runavij na'ari ajta ayén tihuá'acɨ'ɨti ɨ́ seica ɨ́ mej caí miyen ra'antisíjcheca'a ɨ́ runavij? Ayee nu neri tejámuaatá'ixaa ne'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ Abraham teecan, tɨ Dios ayén tiraaxɨ́'epɨ'ɨntari'iri'i tɨ a'ɨ́ɨn rɨ'éene'ecán jɨ́n huateájturaa ɨ́ jemin, a'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn Abraham ayén rá'antzaahua. 10¿A'anajni ayén tiraaxɨ́'epɨ'ɨntari'iri'i ɨ́ Dios? ¿Ni qui ayén ráaruu tɨ́'ɨj Abraham caí xɨ ra'antisíjcheca'a ɨ́ runavij? ¿Na'ari ayén tiraaxɨ́'epɨ'ɨntari'iri'i tɨ́'ɨj a'ɨ́ɨn ayén ari ra'antisíjcheca'a? Jee xaa ne'u, ayée pu ti'ayajna, capu Dios ayén tiraaxɨ́'epɨ'ɨntari'iri'i tɨ́'ɨj ari ra'antisíjcheca'a ɨ́ runavij sino tɨ́'ɨj caí xɨ ra'antisí'iche. 11Aj pu'i ayén raateájtuaa a'ɨ́jna ɨ́ ye'irá mej mi miyen ra'antisíjche ɨ́ runavij. Ajta ayén huataujmuajcaa a'ɨ́jna ɨ́ ye'irá tɨ a'ɨ́ɨn Abraham teecan ayén rɨ'éene'ecán jɨ́n huateájturaa ɨ́ Dios jemi, a'ɨ́jna jɨme'e tɨ́'ɨj caí xɨ ra'antisí'iche ɨ́ runavij, a'ɨ́ɨ pu rá'antzaahuate ɨ́ Dios. A'ɨ́j pu jɨ́n, a'ii pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ huá'ahuaacɨxa'a naíjmi'i a'ɨ́ɨme ɨ́ mej caí ra'antisí'iche ɨ́ runavij, ɨ́ mej majta té'atzaahuate'e. A'ɨ́j pu jɨ́n Dios ayén che'atá na'a tihuá'axɨ'epɨ'ɨntari'ire mej mi miyen che'atá mena'a rɨ'éene'ecán jɨ́n huateáturan ɨ́ Dios jemi tɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ huá'ayaaxujcɨ'ɨ. 12Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Abraham teecan, a'ɨ́ɨ pu ajta huá'ahuaacɨxa'a pú'een ɨ́ mej ra'antisí'iche ɨ́ runavij. Majta a'ɨ́ɨme, camu miyen mena'a ra'antisí'iche ɨ́ runavij, sino a'ɨ́ɨ mú majta miyen éene'e rɨ́'ɨ titetiújcha'ɨɨ tɨ́j ajta a'ɨ́jna ɨ́ Abraham teecan rɨ́'ɨ ti'itiújcha'ɨɨca'a, a'ɨ́jna tɨ tahuáacɨxa'a pú'een, tɨ ajta té'atzaahuate'eca'a tɨ́'ɨj caí xɨ ra'antisí'iche ɨ́ runavij. 13Ajta pu Dios ayén te'ataújratziiri'i a'ɨ́jna jemi ɨ́ Abraham, ajta a'ɨ́mej jemi ɨ́ mej jetzen airáane tɨ nu'u ayén tiráacɨ'ɨti nain tɨ seijre'e íiyen chaanaca japua. Capu Dios ayén te'ataújratziiri'i, a'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn Abraham ayén rá'astijre'eca'a a'ɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta. Capu xaa ne'u, sino ayée pu 'een jɨ́n Dios te'ataújratziiri'i a'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn Abraham teecan ayén rɨ'éene'ecán jɨ́n huateáturan ɨ́ Dios jemi a'ɨ́jna jɨme'e tɨ té'atzaahuate'eca'a. 14- 15Ayee pu'u na'a, a'iné tɨ pua'a ayén tihuá'ucɨ'ɨti a'ɨ́mej ɨ́ mej rá'astijre'e me'ɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta, capu ché'e ayén ruxe'eve'e tɨ ja'atɨ́ ayén té'antzaahuate'en, ajta capu ché'e ti'itɨ́j vaɨre'e ɨ́ tɨ jɨ́n Dios te'ataújratziiri'i. Puaíjtzi pu hua'atá'aca a'ɨ́jna jɨme'e tɨ caí rɨ'ɨrí tɨ ja'atɨ́ nain jɨ́n ra'ará'astijre'en a'ɨ́jna ɨ́ niuucari. Mɨ́ ajta, camu ti'itɨ́j jɨ́n auteáturan tɨ pua'a caí seijre'e a'ɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta. 16A'ɨ́j pu jɨ́n, a'ɨ́jna tɨ jɨ́n Dios te'ataújratziiri'i ayén tihuá'acɨ'ɨti a'ɨ́jna jɨme'e mej miyen té'atzaahuate'e tɨ ij ayén éene'e á'ara'ani tɨ Dios ruxɨ́'evi'ira'a jɨ́n rɨ́'ɨ tihua'utá'an, ajta tɨ ayén tzáahuati'ira'a jɨ́n tihuá'acɨ'ɨti naíjmi'ica a'ɨ́mej ɨ́ mej me'ɨ́jna jetze airáane ɨ́ Abraham teecan. Naíjmi'ica pu tí'icɨ'ɨti amuacaícan a'ɨ́ɨme ɨ́ mej ra'antisíjcheca'a ɨ́ runavij, ajta a'ɨ́ɨme ɨ́ mej miyen che'atá mena'a té'atzaahuate'e tɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ Abraham teecan. A'ɨ́ɨ pu a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tahuáacɨxa'a, naíjmi'ica a'achú tej pua'amé. 17Ayee pu té'eyu'usi'i tɨjɨ́n: “Ayee nu neri timuaaxɨ́'epɨ'ɨntari'iri'i mú'eetzi. Mu'iitɨ́ mú teɨte mú'eetzi jetze a'iránejsin.” A'ɨ́j pu jɨ́n, ayée pu tirá'amitɨejte'e ɨ́ Dios, tɨ a'ɨ́ɨn Abraham teecan a'ɨ́ɨn pu'éene'e já'araa ɨ́ tahuáacɨxa'a. Abraham pu ayén rá'antzaahua a'ɨ́jna ɨ́ Dios tɨ raayɨ́'ɨtɨ tɨ ajtahua'a hua'utátɨsten ɨ́ huá'axɨejniu'uca a'ɨ́mej ɨ́ mej meri huácuii. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ tɨ caí xɨ tí'iseijre'e, Dios pu runiuuca jɨ́n ayén tí'ixaxa'a tɨ́'ij ajta ayén te'irájra'ani. 18Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ Abraham, tɨ́'ɨj ayén tirá'amitɨejte'eca'a tɨ caí ché'e a'ij tí'irɨ'ɨristaca'a tɨ típe'eri á'ara'ani, mɨ ajta, ayée pu té'antzaahua mej miyen mu'iitɨ́ jetzen tite'iránejsin ɨ́ teɨte a'ij tɨ Dios te'ataújratziiri'i ɨ́ jemin. Ayen tɨjɨ́n: “Ayee mú pua'amé muá'aju'u a'ɨ́ɨme ɨ́ mej mú'eetzi jetze a'iránejsin matɨ́j xu'ura'ave pua'an.” 19Pu'uri rájcha'ɨɨca'a a'ɨ́jna a'achú cumu anxɨ́te nine'ira'a a'ɨ́jna ɨ́ Abraham. A'ɨ́j pu jɨ́n ayén tirá'amitɨejte'eca'a tɨ ari á'apua'aren ɨ́ rutevij jetze. Ayee pu che'atá na'a tí'imua'ajca a'ɨ́jna ɨ́ ru'ɨ́j jɨme'e, a'ɨ́jna ɨ́ Sara, tɨ caí ché'e rɨ'ɨríistaca'a tɨ tiyaúj á'ara'ani. 20Capu amɨ́n a'ij. Capu raatéxɨeehuataca'a tɨ rá'antzaahuate'en. Jé'ecan pu ra'utámua'areeri'i a'ij tɨ te'ataújratziiri'i ɨ́ Dios. A'ɨ́j pu jɨ́n, huateújca'ane ɨ́ ru tzajta'a tɨ ij jaítze'e ayén té'antzaahuate'en. Ajta, a'ɨ́ɨ pu rɨ́'ɨ tiraatá'a ɨ́ Dios. 21Ayee pu nain jɨ́n tirá'amitɨejte'eca'a tɨ Dios ayén raayɨ́'ɨtɨ tɨ ayén huárɨni ɨ́ rumuárɨ'eri'ire'ara'an jɨme'e a'ij tɨ a'ɨ́ɨn ari te'ataújratziiri'i. 22A'ɨ́j pu jɨ́n ayén Dios tiraaxɨ́'epɨ'ɨntari'iri'i tɨ a'ɨ́ɨn Abraham rɨ'éene'ecán jɨ́n huateáturan ɨ́ jemin. 23- 24Ajta a'ɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́me'en ayén Dios tiraaxɨ́'epɨ'ɨntari'iri'i, capu ayén té'eyu'usi'ihuaca'a tɨ ij ayée na'a tiráacɨ'ɨti a'ɨ́jna sino ayée pu ajta tí'itacɨ'ɨti itejmi. Dios pu ayén che'atá na'a titaaxɨ́'epɨ'ɨntari'iri'i itejmi tej ti teajta rɨ'éene'ecán jɨ́n huateáturan ɨ́ jemin. Ayee pu ajta tí'itacɨ'ɨti itejmi, i tej rá'atzaahuate'e a'ɨ́jna tɨ ra'ajjáj huá'a tzajta'a ɨ́ mɨ'ɨchite a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta a'ɨ́ɨn pú'een ɨ́ tavástara'a. 25A'ɨ́ɨ pu ayén huataújtuii tɨ i huámɨ'ɨni ta jetze me'ecan, tɨ ij a'ɨ́ɨn tiu'unájchitaca'a ta jɨ́me'en ɨ́ tej té'echa'ɨɨca'a te'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ tej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi. Aj pu'i Dios a'ɨ́jna jɨ́n ra'ajjáj huá'a tzajta'a ɨ́ mɨ'ɨchite tej ti tiyen rɨ'éene'ecán jɨ́n huateáturan ɨ́ jemin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\