Romanos 5 | Bible.is
Romanos 5

1Ayee pu ti'ayajna. Tu'uri rɨ'éene'ecán jɨ́n huateájturaa ɨ́ Dios jemi a'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ tej té'atzaahuate'e. Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ tavástara'a, a'ɨ́jna Jesús tɨ ajta i'i Cɨríistu'u, a'ɨ́ɨ pu ayén ta'anpuá'ajte ɨ́ Dios jemi. 2Pu'uri xaa ne'u rɨ'ɨrí tej tiyen huataseíjre'en jemin tɨ ij íjii, a'ɨ́ɨ rɨ́'ɨ titaatá'an. Ayee tu éeni'icɨ'e seijre'e tɨ a'ɨ́ɨ rɨ́'ɨ titaatá'a. Teajta tiyen te'ɨ́jna jɨ́n tátemua'ave'e te'ɨ́jna jɨme'e tej teuj rachú'eve'e a'ájna xɨcáara'an ɨ́ tej jetzen seijre'e tá'ara'ani te'ɨ́jna jamuan ɨ́ Dios tɨ ayén rɨ́'ɨ huápɨ'ɨ naa seijre'e mej mi me'ɨ́jna jɨ́n rɨ́'ɨ naa tira'utaseíj ɨ́ teɨte. 3Capu a'ɨ́ɨ na'a, sino teajta te'ɨ́jna jɨ́n tiyen tátemua'ave'e te'ɨ́jna jɨme'e ɨ́ tej jɨ́n rajpuaíjtzi, a'iné ayée tu tí'ijmua'aree tej tiyen raayɨ́'ɨtɨ tej te'utáviicua'i te'ɨ́jna jɨme'e tej ti'itɨ́j jɨ́n tirajpuaíjtzica'a. 4Ajta, tɨ pua'a tiyen raayɨ́'ɨtɨ tej tiyen te'utáviicua'i, teajta tu teri tiu'utéemua'itɨ ɨ́ Dios jemi. Tɨ́ pua'a teajta tiyen tiu'utémua'itɨn, aj pu xaa ayén í'irɨ'ɨri tej tiyen raachú'eve'en tej ti te'uun a'uteáturan ɨ́ Dios jemi. 5Capu ja'anáj taatatévi'iraste'esin tej tiyen raachú'eve'en a'iné jeíhua pu ca'aníjra'a taatá'a ɨ́ Dios ɨ́ tatzajta'a a'ɨ́jna jɨme'e tej jetzen arátaca'ane a'ɨ́jna ɨ́ xɨéjniu'ucare'ara'an ɨ́ Dios. Ajta Dios ayén tíya'uta'íteca'a ɨ́ ruxɨ́ejniu'uca tɨ́'ij téjmi jemi huateáturan. 6Catu a'atzu a'ij té'eviicua'iraca'a tɨ́'ɨj a'ájna teja'uré'ene a'ájna xɨcáara'an tɨ jetzen Dios ayén tiraaxɨ́'epɨ'ɨntare tɨ a'ɨ́ɨn Cɨríistu'u huá'a jetze me'ecan huámɨ'ɨni ɨ́ teɨte ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi. 7A'ájná'ɨmua pu ayén tí'irɨni tɨ ja'atɨ́ ayén huataúra'an tɨ huámɨ'ɨni seɨj jetze me'ecan tɨ rɨ́'ɨ tí'itevij. Jee xaa ne'u, camu mu'íi ɨ́ mej miyen huataúra'an mej mi seɨj jetzen me'ecan huácui'ini. Capu amɨ́n a'ij tɨ pua'a a'ɨ́ɨn ja'atɨ́ jé'ecan huápɨ'ɨ rɨ́'ɨ tí'itevij. 8Mɨ́ ajta Dios, ayée pu 'een jɨ́n titaataseíjrate tɨ a'ɨ́ɨn huápɨ'ɨ taxe'eve'e a'ɨ́jna jɨme'e tetɨ́'ɨj teuj á'aturaave'e ɨ́ jemin, Cɨríistu'u pu xaa ta jetze me'ecan huamɨ́'ɨ. 9Ayee pu'u 'een jɨ́n huamɨ́'ɨ tej ti tiyen rɨ'éene'ecán jɨ́n huateáturan ɨ́ Dios jemi. A'ɨ́j pu jɨ́n ayén huarɨ́n, ayej xaa ne'u ti'ayajna tɨ́'ij a'ɨ́ɨn ta japua huániuuni tɨ ij caí táacɨ'ɨti ɨ́ puaíjtzi tɨ ayén teja'uré'enejsin. 10Ayee pu ti'ayajna, a'iné tetɨ́'ɨj teuj rájcha'ɨɨre'eca'a te'ɨ́jna ɨ́ Dios, a'ɨ́ɨ pu ayén rɨ́'ɨ táaruu tej ti tiyen rɨ́'ɨ titeeteáturan ɨ́ jemin a'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn yaujra'an ta jetze me'ecan huamɨ́'ɨ. Ijii, a'iné a'ɨ́ɨ pu ayén rɨ́'ɨ táaruu tej ti rɨ́'ɨ titeeteáturan ɨ́ Dios jemi, ¿ni caí ayén ti'ayajna tɨ a'ɨ́ɨn tu'irájtuaani a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ajtahua'a i'irúuri? Jee xaa ne'u, ayée pu ti'ayajna. 11Capu a'ɨ́ɨ na'a, sino teajta tu tiyen tátemua'ave'e jemin ɨ́ Dios te'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn tavástara'a, a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta i'i Cɨríistu'u, a'ɨ́ɨ pu ayén rɨ́'ɨ titáaruu tej ti tiyen rɨ́'ɨ titeeteáturan ɨ́ Dios jemi. 12Ayee pu ti'ayajna, tɨ a'ɨ́jna tɨ a'ij pua'a 'een ayén huataseíjre íiyen chaanaca japua a'ɨ́jna jɨme'e tɨ seɨj na'a ayén auteájturaa ɨ́ Dios jemi. Ajta a'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́jna ɨ́ seɨj ayén auteájturaa, aj pu'i ajta ayén teja'uré'ene tɨ huamɨ́'ɨ a'ɨ́jna ɨ́ ja'atɨ́. A'iné naími'i mú miyen airáane me'ɨ́jna jetze ɨ́ tevi, ayée pu ajta tihua'ucɨ́'ɨ mej mi majta huácuii a'iné naími'i mú majta miyen auteájturaa ɨ́ Dios jemi. 13Jee xaa, tɨ́'ɨj caí xɨ huatétuiihuaca'a ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta, mu'uri miyen á'aturaacaj ɨ́ teɨte ɨ́ Dios jemi. Mɨ́ ajta, tɨ pua'a caí seijre'e ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta, capu ajta xaa rɨ'ɨríista a'ame tɨ ja'atɨ́ ayén ra'uxɨ́jte'en ɨ́ seɨj ti'itɨ́j jɨme'e ɨ́ tɨ jɨ́n auteájturaa. 14Mɨ́ ajta, tɨ́j na'a tɨ Dios raatétaahuaca'a a'ɨ́jna ɨ́ Adán asta na'a caí huataseíjre a'ɨ́jna ɨ́ Moisés, naími'i mú huácuii ɨ́ teɨte. Capu amɨ́n a'ij tɨ pua'a mecaí miyen che'atá mena'a huarɨ́j a'ij tɨ huarɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ Adán tɨ caí ayén ra'ará'astijre a'ij tɨ Dios ayén tira'íjca. Ajta a'ɨ́jna ɨ́ Adán, a'ɨ́ɨ pu ayén éene'e tɨ́j a'ɨ́jna tɨ caí xɨ huataseíjre. 15Mɨ́ ajta, capu ruxɨ́'ej na'a a'ɨ́jna tɨ te'irájraa a'ɨ́jna jɨme'e tɨ Dios ruxɨ́'evi'ira'a jɨ́n taatapuaíjve, ajta a'ɨ́jna tɨ 'airájraa tɨ seɨj na'a auteájturaa ɨ́ Dios jemi. Capu xaa ne'u, a'iné mu'iitɨ́ mú miyen huácuii me'ɨ́jna jɨme'e tɨ seɨj ayén auteájturaa ɨ́ Dios jemi. Mɨ́ ajta, jaítze'e pu huápɨ'ɨ tí'ivaɨre'e a'ɨ́jna tɨ Dios taatapuaíjve, a'iné a'ɨ́ɨ pu ra'uré'uu a'ɨ́jna tɨ jetzen me'ecan seíire'e já'araa tɨ a'ij pua'a éene'eca'a tɨ ij ajta huá'acɨ'ɨti mu'iicáca a'ij tɨ ɨ́ seɨj ɨ́ tevi huarɨ́j ruxɨ́'evi'ira'a jɨme'e tɨ ij a'ɨ́ɨn ayén rɨ́'ɨ tihua'utá'an. 16Ajta, a'ɨ́jna tɨ Dios taatapuaíjve, capu ayén che'atá na'a 'een a'ij tɨ te'irájraa a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ɨ́ seɨj ayén auteájturaa ɨ́ Dios jemi. Tɨ́'ɨj a'ɨ́ɨn ɨ́ ja'atɨ ayén auteájturaa ɨ́ Dios jemi, aj pu'i Dios ra'uxɨ́jte, ajta puaíjtzi raatá'a. Mɨ́ ajta Dios, matɨ́'ɨj jeíhua auteájturaa ɨ́ jemin, a'ɨ́ɨ pu ayén taatapuaíjve a'ɨ́jna ɨ́ tej jɨ́n urarɨ́'ene'en jɨ́n huateáturan ɨ́ jemin. 17Ayee pu'u xaa ne'u, a'iné tɨ pua'a ayén ti'ayántan ɨ́ mej huácuii matɨ́j mena'a pua'amé airáane me'ɨ́jna jetze ɨ́ tevi, ayée pu ajta ayén ti'ayajna mej mi ruuri muá'ara'ani me'ɨ́jna jɨme'e mej ra'ancuré'a me'ɨ́jna tɨ jɨ́n Dios jeíhua huápɨ'ɨ rɨ́'ɨ tihua'utá'a, majta me'ɨ́jna jɨme'e miyen ra'ancuré'a tɨ hua'utapuaíjve mej mi miyen urarɨ́'ene'acan jɨ́n huateáturan ɨ́ jemin a'ɨ́jna jɨme'e a'ij tɨ huarɨ́j a'ɨ́jna ɨ́ tevi, a'ɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta i'i Cɨríistu'u. 18Ayee pu xaa ne'u teja'uré'ene, a'iné seɨj pu'u ayén auteájturaa ɨ́ Dios jemi, Dios pu naíjmi'ica a'uxɨ́jte tɨ ij puaíjtzi hua'utá'an. Ayee pu ajta te'irájraa mej mi naíjmi'i miyen urarɨ́'ene'acan jɨ́n huateáturan, mej mi ruuri muá'ara'ani tɨ́j na'a rusén jɨme'e. 19A'ɨ́j pu jɨ́n, ayén te'irájraa mej miyen tite'uteájturaa ɨ́ Dios jemi a'ɨ́ɨme ɨ́ mej mu'íi a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ɨ́ seɨj a'ɨ́jna ɨ́ Adán teecan ayén auteájturaa ɨ́ Dios jemi, ayée pu ajta tihuá'acɨ'ɨti mu'iicáca mej mi miyen urarɨ́'ene'acan jɨ́n huateáturan ɨ́ Dios jemi a'ɨ́jna jɨme'e tɨ ɨ́ seɨj ɨ́ tevi, a'ɨ́jna ɨ́ Jesús, ayén araúraste a'ɨ́jna tɨ jɨ́n Dios tira'íjca. 20Ajta a'ɨ́ɨn ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tí'aijta, ayée pu 'een jɨ́n raateájtuaa tɨ ij ayén jaítze'e huataseíjre'en ɨ́ mej jɨ́n a'uteájturaa ɨ́ Dios jemi. Mɨ́ ajta jɨ́me'en a'ɨ́jna tɨ nu'u ayén jaítze'e huataseíjre ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa, ayée pu ajta te'irájraa. Dios pu ajta jaítze'e rɨ́'ɨ tihua'utá'a ɨ́ ruxɨ́'evi'ira'a jɨme'e. 21Ayee pu'u xaa ne'u, a'ɨ́jna tɨ a'ij pua'a 'een ɨ́ Dios jemi, ayée pu a'ɨ́jna hua'utéemua'itɨ ɨ́ mej huácuii. Ayee pu te'irájraa tɨ́'ij ayén che'atá na'a tiu'utéemua'itɨ a'ame a'ɨ́jna ɨ́ tɨ jɨ́n Dios rɨ́'ɨ titaatá'a, tej ti rɨ'éene'ecán jɨ́n huateáturan, tej ti tiyen ruuri tá'ara'ani tɨ́j na'a rusén jɨme'e a'ɨ́jna jɨme'e tɨ a'ɨ́ɨn tavástara'a ɨ́ Jesús tɨ ajta i'i Cɨríistu'u, a'ɨ́ɨ pu ayén ta japua huaniú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\