Los Hechos 14

1Ajta aɨn ɨ Pablo, ajta ɨ Bernabé, matɨ'ɨj maun a'ará'a aujna Iconio, aj mu mi a'utyajrupi hua'ateyujta'a aɨme ɨ mej Israel jetze ajtyama'acan. Au mu tihue'ixaa ɨ tyaɨte tzaahuati'ira'a cɨme'e. Aɨj mu cɨn, eihua rá'antzaahua aɨme ɨ mej Israel jetze ajtyama'acan, majta ɨ mej seij chuejra'a japua e'ema'acan. 2Majta seica, ɨ maj cai tya'atzaahuatya'acaa, aɨ mu ca'anijra'a hua'uta'a aɨme ɨ mej seij chuejra'a japua e'ema'acan. Aɨj mu cɨn a'ij pua'a tya'utanamuajri'i aɨme ɨ maj hua'apua. 3Aɨj mu cɨn a'atee aɨjna ɨ Pablo, ajta aɨjna ɨ Bernabé, ca'anin mu cɨn tihua'uta'ixaa ɨ tavastara'a jetze ma'acan. Aɨj pu cɨn ca'anijra'a hua'uta'a mej mi meyan huarɨni maj raamua'aree ɨ tyaɨte, maj Dioj jetze araujca'anye ɨ maj hua'apua. 4Majta ɨ tyaɨte ɨ mej e'echajcaa u chajta'a, aɨ mu tyujsa'ɨrihua'a seica mej meyan ti'imua'areeraca'a aɨme jemi ɨ mej Israel jetze ajtyama'acan, majta seica ti'imua'areeraca'a aɨme jemi ɨ maj hua'apua. 5Aj mu mi maɨn ɨ mej Israel jetze ajtyama'acan, majta aɨme ɨ mej seij chuejra'a e'ema'acan, aɨme jamuan ɨ mej tihue'ijte'e, aɨ mu meyan tiraaxa'apɨ'ɨntarej maj nu'u a'ij pua'a huarɨni, majta nu'u hua'utyatu'asixɨ'ɨsin tetej cɨme'e. 6Aj mu mi raamua'areeri'i aɨme ɨ maj hua'apua. Aɨj mu cɨn huatauruu. Au mu a'ará'a aujna a'ahua'a tɨ ayan tyaja'arajtyahuaa tɨcɨn Listra, ajta tɨ ayan tyaja'arajtyahuaa tɨcɨn Derbe. Au pu jetzen ajtyama'acan aujna u Licaonia. Majta á'ujhua'anya'a tɨj na'a a'u tɨ ɨmɨ uastɨmee ɨ chuej. 7Mauche'e mu tihue'ixaatya'acaa ɨ tyaɨte aɨjna ɨ nyuucari tɨ cɨn Dioj hue'iratuaasin. 8Au pu saɨj a'utyavaaca'a aujna a'ahua'a Listra, tevi tɨ cai ra'aviicue'iraca'a ɨ ruɨɨca jetze. Ayaa pu eenya'a huanu'eihuaca'a. Capu huaye'icaa. 9Aɨ pu raanamuajri'i a'ij tɨ tí'ixajtacaa aɨjna ɨ Pablo. Tɨ'ɨqui aɨn Pablo raaseij. A pu tyamua'a naa tiru'umua'areeracaa tɨ aɨjna tɨ cai re'en ruɨɨca jetze, aɨ pu rujni aɨjna cɨme'e tɨ tya'antzaahuate'en. 10Aj pu i ayan tiraatajee ca'anin cɨme'e tɨcɨn: ―Huatyechaxɨ. Tɨ'ɨqui aɨn ájtzucu. Ajta a á'ucha'acanya'a a'araa. 11Matɨ'ɨj raaseij a'ij tɨ ti'itɨ huáruu ɨ Pablo, aj mu mi huajijhuaca'a ɨ tyaɨte runyuuca cɨme'e maj cɨme'en ti'ixaxa'a aujna Licaonia. Meyan tɨcɨn: ―Ɨ Dioosi mu ya va'acaanye. Cu xuee muaatyaujtyaɨtestyaca'a mej mi ya huataseijre iiya ityejmi jemi. 12Yaa mu tyu'utaxajtaca'a tɨcɨn: ―Amɨjna mɨ Bernabé, aɨ pu hui aɨn pueen ɨ Dioj tyej teyan ratamua'amua tɨcɨn Júpiter, ajta amɨjna ɨ Pablo, aɨ pu hui aɨn pueen aɨjna ɨ Mercurio. Ayaa mu raatamuá'a maɨjna ɨ Pablo, a'ini aɨ pu nu'u raataxajtaca'a. 13Aa pu vejli'i e'eseijra'acaa ɨ teyuu ajna ta'antyéninyei aujna chajta'a. Ajta aɨn ɨ puaari tɨ ti'ivaɨre'e Júpiter jemi aujna teyujta'a, aɨ pu u huaja'uvá'ajajpuaca'a ɨ tuuru'use, ajta ɨ xuuxu'u tɨ tutijhua. Aɨjna ɨ puaari, majta ɨ tyaɨte, aɨ mu huá'ana'amiche'e ɨ tuuru'use, majta hua'umuaɨ'ɨvejtaca'a. 14Majta maɨn ɨ Pablo, ajta aɨjna ɨ Bernabé, matɨ'ɨj raamua'areeri'i, a mu aurupi ɨ tyaɨte tzajta'a, maruáachijmá'a, majta antijíihua. Matɨ'ɨj mi anacaican tyu'utásújtza'anaxɨ ɨ tyu'ujcɨɨxu maɨjna cɨme'e mej mi maɨjna cɨn hua'uta'ijmɨjra ɨ tyaɨte. 15Meyan tɨcɨn: ―Muan tyetyaca, ¿a'ini sej si seyan rɨcɨ? Tyan tu hui tyajta tyetyaca pueen, satɨj muan. Ayaa tu een cɨn mu a'uva'aju'un tyata'aj tyajamue'ixaate'en sata'aj muan raatapua'ajta seijna tɨ cai ti'itɨj vaɨre'e, sata'aj ratyána'amiche'en ɨ Dioj tɨ i'iruuri, tɨ ajta raatyataahuaca'a ɨ tajapuaana, ajta ɨ chaanaca tyaj japuan yan seijre'e, ajta ɨ jaj tɨ iiyan seijre'e tajamuan, ajta nain tɨj na'a pua'amua ti'iseijre'e iiyan chaanaca japua, ajta jaj tzajta'a tɨ ti'iseijre'e. 16’A'anajɨmɨ pu hui Dioj hua'uta'a ɨ tyaɨte mej meyan eenye'en seijra'a matɨj maɨn ti'ijxe'eva'acaa. 17Ma ajta, tɨj na'a jajcua ɨmɨ tɨj na'a tɨ yu e'ire'enye, Dioj pu hua'a jemi tyu'utyájtua ɨ maj cɨme'en raamua'aree a'ij tɨ ye'i huarɨj ɨ Dioj. Ayaa xu hui ti'ijmua'aree tɨ Dioj á'amuacha'ɨj tyamua'a naa. Nain pu cɨn tyajamuaatyavaɨre'esin viite cɨme'e, maj huaviiye, ajta tɨ tyu'ucɨɨre, ajta tyajamuaata'asin ɨ saj raacua'ani, ajta sej re'enya'a seijra'a xa'ara'ani mɨ ruxaijnyu'uca jetze.―Ayaa pu tihua'uta'ixaa. 18Mui'icaca pu huata'ixaa ɨ tyaɨte. Xa'ichu'i pu hua'utyaamue'itɨ mej mij cai meyan tihua'amuaɨ'ɨvejtya'a. 19Aj mu mi seica u a'uva'aju'un. Au mu a'araacɨ aujna a'ahua'a Antioquía, majta maujna Iconio. Ai mu aɨn pueen ɨ mej Israel jetze ajtyama'acan. Matɨ'ɨj mi hua'uta'ixaa ɨ tyaɨte tɨ nu'u a'ij pua'a ti'itevi ɨ Pablo. Matɨ'ɨj mi raatyatu'asixɨ tetej cɨme'e. Ayaa mu tyu'umuá'a tɨcɨn huamɨ'ɨ. Aɨj mu cɨn mi ya'ujaanajraa a pua'aque ɨ chajta'ana jetze. 20Aj mu mi maɨn ɨ mej tya'atzaahuate'e maun e'etyujsaɨj a'u mej yauujájsima'a ɨ Pablo. Mua'ajtyaxɨɨraca'a a'u maj yauuté. Cɨme'en mu'u jemin ajtyáxɨɨraca'a, aj pu i ajche aɨjna ɨ Pablo. Ajtáhua'a, pu a'utyajrupi u chajta'a. Yaa ruijmua'ate'e yee, aɨ pu á'uraa aɨjna jamuan ɨ Bernabé. Au mu a'ucɨj u Derbe. 21Au mu tihue'ixaa ɨ nyuucari cɨme'e tɨ cɨn Dioj hue'iratuaasin. Eihua mu hua'utyaamue'itɨ ɨ tyaɨte aujna Derbe, mej mi maɨn tya'antzaahuate'en. Aj mu mi huara'acɨ maujna u Listra, majta maujna u Iconio, majta u Antioquía. 22Nainjapua mu ca'anijra'a hua'ata'a aɨme ɨ maj tya'atzaahuate'e mej mi cai ratápuaapua'ajta'an mej tya'atzaahuate'e, majta hua'uta'ixaa tɨ nu'u ayan tyu'ujxe'eve'e tɨ a'atɨ anacaican ayan tirajpueitzi a'ara'ani tɨ i aun a'utyarute aujna tɨ e'eseijre'e ɨ Dioj. 23Majta hua'ava'ahuau ɨ hua'avaujsi mej mi tyu'utyavaɨre'en u hua'a teyujta'a. Matɨ'ɨj tenyuuva'a, majta huauritzi'ive, aj mu mi raijca ɨ tavastara'a naijmi'ica ɨ mej ra'atzaahuate'e. 24Matɨ'ɨj antacɨj ajna a'ahua'a seij chuejra'a japua tɨ ayan tyaja'arajtyahuaa tɨcɨn Pisidia. Au mu a'ará'a aujna a'ahua'a seij chuejra'a japua tɨ ayan tyaja'arajtyahuaa tɨcɨn Panfilia. 25Aj mu mi maun a'ará'a chajta'a tɨ ayan tyaja'arajtyahuaa tɨcɨn Perge. Au mu tihue'ixaa ɨ nyuucari cɨme'e. Aj mu mi a'ucɨj aujna a'ahua'a chajta'a tɨ ayan tyaja'arajtyahuaa tɨcɨn u Atalia. 26Au mu baarcu jetze atyaacɨ. Matɨ'ɨj mi antacɨj yutan pujme'en ajna a'ahua'a Antioquía. Aa pu pɨtyaja'arɨcɨ a'u maj yuaijca ɨ Dioj tɨ hua'achaɨ a'ara'ani mej mi meyan rɨjca a'ij mej tihua'utaiti'iri'i ɨ ru'ihuaamua'a. 27Matɨ'ɨj maun a'ará'a aujna Antioquía. Aj mu mi hua'ajtyasaɨ ɨ maj teyujta'a e'etyujsa'ɨrihua'a. Nain mu tihua'uta'ixaa ɨ nyuucari cɨme'e a'ij tɨ Dioj ayan tihua'uta'a aɨme ɨ mej seij chuejra'a japua e'ema'acan mej mi majta maɨn tya'antzaahuate'en. 28Matɨ'ɨj mi maun a'atee hua'a jamuan ɨ mej tya'atzaahuate'e aujna Antioquía.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\