Los Hechos 27

1Matɨ'ɨj raaxa'apɨ'ɨntare mej hua'utaite aujna Italia, matɨ'ɨj mi tyu'utatuii maɨjna ɨ Pablo, majta ɨ seica ɨ maj nami'ihuacaa seij jemi ɨ tɨ anxɨte ti'ijta. Ayaa pu antyahuaaca'a aɨjna tɨcɨn Julio. Aɨ pu tihue'ijte'e ɨ mej meyan antya'aruu tɨcɨn xantaaru'ustyamua'ame'en ɨ tɨ ti'itaijte'e. 2Au tu a'atyaacɨ baarcu jetze aujna chajta'a tɨ ayan tyaja'arajtyahuaa tɨcɨn Adramitio. Ajta aɨn ɨ baarcu, aɨ pu antamé'eniche'e utan pujme'en tɨ ij aun a'ure'enyéniche'e a'u maj baarcu á'utyauuve tɨ huatacá'a u Asia. Tyatɨ'ɨj ti a'ucɨj, seij pu ajta á'uraa ta jamuan tɨ ayan antyahuaaca'a tɨcɨn Aristarco. Au pu e'ema'acan aujna Tesalónica, aujna chajta'a tɨ aun huatacá'a aujna a'ahua'a tɨ ayan tyaja'arajtyahuaa tɨcɨn Macedonia. 3Yaa ruijmua'ate'e yee, tyatɨ'ɨj ti tyaun a'ará'a baarcu tɨ a'utyeecha'aca tɨ ayan tyaja'arajtyahuaa tɨcɨn Sidón. Ajta aɨn ɨ Julio, aɨ pu rɨ'ɨ ti'itevistacaa aɨjna jemi ɨ Pablo. Aɨ pu raata'a tɨ hua'umuaare ɨ ru'amiincustyamua'a. Majta maɨn ɨ amiincustyamua'ame'en, rɨ'ɨ mu naa tira'ancure'evi'itɨ ɨ Pablo. 4Au tu tijta ti antacɨj. Tyatɨ'ɨj ti taun a'uré'enye tɨ a'araahuachi, tauutata'a tu pujme'en ajcaanye aujna tɨ ayan tyaja'arajtyahuaa tɨcɨn Chipre. Au tu pujme'en a'ura'arupi a'ini yeeme'en pu ava'aacacaa. 5Tyatɨ'ɨjta ti antacɨj ajna vejli'i tɨ a'avastɨme ɨ jaj, aun tɨ huatacá'a aujna u Cilicia, ajta u Panfilia. Tyatɨ'ɨjta ti taun antanyej aujna chajta'a tɨ ayan tyaja'arajtyahuaa tɨcɨn Mira, ajta aun tɨ huatacá'a a'ahua'a Licia. 6Ajta aɨn tɨ anxɨte tie'ijta, seij pu aun huátyau ɨ baarcu tɨ Italia á'umej. Au pu e'ema'acan aɨjna ɨ baarcu aujna Alejandría. Aj pu i aɨn taataij tyaj atyacɨɨnye tyaɨjna jetze. 7Aɨjna ɨ baarcu, yaa pu pua'an xɨcaj a'atee tɨ huamej. Eecan pu taatamuáre'eriste. Xa'ichu'i tu a vejli'i a'uré'enye aujna tɨ a'araahuachi tɨ ayan tyaja'arajtyahuaa tɨcɨn Gnido. Auche'e pu a'ava'aacacaa aujna. Aɨj tu cɨn u jetze pujme'en ajcaanye tɨ a'araahuachi tɨ ayan tyaja'arajtyahuaa tɨcɨn Creta. Au tu vejli'i a'uré'enye aujna a'ahua'a Salmón. 8Tyatɨ'ɨjta ti mu a'uju'un muare'eri cɨme'e aujna tɨ a'avastɨme ɨ jaj. Tyatɨ'ɨjta ti tyaun antanyej tɨ baarcu a'utyeecha'aca tɨ ayan tyaja'arajtyahuaa tɨcɨn Tɨ a'uré'en tɨ rɨ'ɨri tɨ ira'ujcheni. Au pu vejli'i pɨtyaja'arɨcɨ aujna chajta'a tɨ ayan tyaja'arajtyahuaa tɨcɨn Lasea. 9- 10Tu'uri a'ateevi'i tyaj huaju'un. Pu'uri tyu'utzɨɨni'ira'acaa aujna a'u tyaj a'uju'ucaa, a'ini pu'uri vejli'i pɨ ti'irɨjcaa ɨ tɨ jetzen tɨ huaseevi'i a'aye'i. Aɨj pu cɨn ayan tihua'uta'ixaa aɨjna ɨ Pablo, tɨcɨn: ―Muan tyetyaca, ayaa pu hui tina'amitejte'e inyeetzi tɨ eecan tyu'utzɨɨni'ira'a a'ame, tɨ pua'a taaju'un. Teyá'ujɨsin i baarcu, tyajta ɨ ijca, ajta ayan tyu'utarɨ'ɨristari tyaj hui a'uveti ityan. 11Ajta aɨn tɨ anxɨte tie'ijta, eitze'e pu rá'antzaahua aɨjna ɨ a'atɨ tɨ baarcu huajájsín, ajta aɨjna tɨ antyujmua'aree aɨjna u baarcu cɨme'e. Ajta aɨjna ɨ nyuucari ɨ tɨ Pablo hua'uta'ixaa, capu rá'antzaahua. 12Ajta aujna maj a'utyajhuii, capu naa hue'eenya'a mej mi maun a'ateevi'in maujna ajna xɨcajra'a jetze tɨ huacɨmuajra. Aɨj mu cɨn mui'itɨ meyan tyu'umuá'a maj á'ucɨɨnye maujna mej mi maun a'ara'asti maujna Fenice, tyej ti a'atzu a'ateevi'in tyaujna, baarcu tɨ a'utyeecha'aca. Aujna Fenice, au pu Creta e'ejtyema'acan. Au pu seijra'acaa tɨj na'a ujtyapua pujme'en, ajta ante pujme'en. 13Aujna, cɨj pu tiráacarejye'icaa yente pujme'en. Ayaa mu tí'ixajtacaa tɨcɨn rɨ'ɨri maj nu'u mauj huaju'un. Matɨ'ɨj mi a'ucɨj. Au mu vejli'i ajtéenyee a'u tɨ a'avastɨme ɨ jaj, aujna u Creta. 14Ma ajta, capu a'achu a'ateevi'i, ca'anin cɨn aca'aacaraca'a ɨ jɨri jetze. Ca'anin pu cɨn raatajɨ'ɨtze ɨ baarcu aɨjna tɨ yentyapua pujme'en a'ira'aacaraca'a. 15Eecan pu yá'utajchájraa ɨ baarcu. Capu che'e huatarɨ'ɨristaraca'a tyaj huaju'un ɨ aaca tzajta'a. Aɨj tu cɨn huatáta'a tɨ ta'antɨni ɨ aaca. 16Aj tu ti tyaun a'uré'enye tɨ a'araahuachi, chuej tɨ calen, tɨ ayan tyaja'arajtyahuaa tɨcɨn Cauda. Capu ayan rɨ'ɨ huapɨ'ɨ tyu'aacaca'a aujna. Ajta aɨn ɨ baarcu tɨ cɨle'en tyaj raajájsima'a, muare'eri tu cɨn ra'antítuaa ɨ baarcu jetze tɨ ve'e. 17Matɨ'ɨj meri ra'antítuaa, aj mu mi raatacá'anye caujnari cɨme'e ɨ baarcu tɨ ve'e. Mu'uri ti'itzɨɨnya'acaa tɨ ari tyá'ajcachaa ɨ sej japua. Ayaa pu tyaja'arajtyahuaa aujna tɨcɨn La Sirte. Aɨj mu cɨn ra'acajtuaa a jaata'a ɨ ti'itɨj tɨ ij ra'anján ɨ aaca. 18Yaa ruijmua'ate'e yee, auche'e pu hua'aacaca'a tyamua'a, eihua. Matɨ'ɨj mi autyajhuii maj te'etyáhua'axɨn a jaata'a ɨ ijca maj tyu'utɨsima'a ɨ baarcu jetze. 19Hueica xɨcaj tu a'atee tyej te'etyaahua'axɨ tamuajca'a cɨme'e nain tɨ tyu'utɨsima'acaa ɨ baarcu. 20Eecan tu a'atee tyaj cai a'atzu raaseij ɨ xɨcaj, tyajta ɨ xu'ura'ave. Ajta auche'e pu a'ij pua'a hue'eenya'acaa. Tyamua'a pu tyu'aacaca'a, majta viiyacaa. Tu'uri teyan ti'imuajcaa tej teri mue'itɨche'esin. Tyajta teyan ti'imuajcaa tyaj cai che'e a'ij rɨni. 21Ajta tu'uri a'ateevi'i tyaj cai ti'itɨj cua'acaa. Aj pu i huatyeechaxɨ hua'a tzajta'a aɨjna ɨ Pablo. Ayaa pu tihua'uta'ixaa tɨcɨn: ―Muan tyetyaca, sana'ajtzɨ́ na'antzaahuate'enche'e. Saj cai a'aracɨ'ɨca'anche'e saujna u Creta, catu teyan tyaja'urainiiche'e ɨ ijca. 22Aru ijii, eihua nu hui a'amuahuavii saj uhuatyaujca'anyen mɨ rutzajta'a, a'ini capu a'atɨ mɨ'ɨni muan. Tij tyajta baarcu a'uraini. Capu amɨn ti'itɨ. 23’Tɨca'a, saɨj pu hui huataseijre inyee jemi, saɨj tɨ ravaɨre'e ɨ Dioj ɨ nyaj nyajta ravaɨre'e inyaa, ɨ tɨ ajta nyecha'ɨ. 24Ayaa pu tinaata'ixaa tɨcɨn: “Pablo, capej nu'u ti'itzɨɨnya'a. Ruxe'eve'e tɨ aɨn César raaxa'apɨ'ɨntare'en ɨ maj cɨn ti'imuaxajtzi'i. Ajta nu'u ruxé'evi'ira'a pu cɨn Dioj raata'a maj ruuri mua'ara'ani naijmi'i a'achu pua'amua maj huaju'un a'a jamuan.” 25Aɨj pu hui cɨn sata'aj uhuatyaujca'anyen mɨ rutzajta'a, muan, tyetyaca. Nyaa nu xaa ra'atzaahuate'e ɨ Dioj. Ayaa pu te'eme a'ij tɨ aɨn tinaata'ixaa. 26Ma ajta, auche'e pu hui ruxe'eve'e tyej tyaun a'ara'asti aujna a'ahua'a tɨ a'araahuachi. 27Tyauuma'aca a'achu cumu tamuaamuata'a japuan muaacua xɨcaj, tɨca'a, auche'e pu ráatajchijma'a ɨ baarcu ɨ aaca. Aɨjna japua ɨ jaj tɨ ayan tyaja'arajtyahuaa tɨcɨn Adriático, tɨ'ɨj tyaja'ure'enye cumu a'atzaj e'ita'a tɨca'a, aɨme ɨ maj ramuare'e ɨ baarcu, mu'uri ramua'areeraca'a tyej teri rata'asijma'a a'u tɨ a'araahuachi. 28Matɨ'ɨj mi raate'itee caujnari cɨme'e a'achu tɨ auutɨ'ɨ. Ayaa pu autɨ́'ɨcaa a'achu cumu seite japuan tamuaamuata'a japuan arajsevij meetru. Capu a'atzu a'atyeevi'i, majtahua'a raate'itee, pu'uri seite japuan arahua'apua meetruu autɨ́'ɨcaa. 29Matɨ'ɨj mi muaacuaca atyaahua'axɨ ɨ tyapuusti'i tɨ acaujtuáavijmee cɨtzajta'an ɨ baarcu tɨ i sej jetze avá'ujnan. Meti'itzɨɨnya'acaa tyaj tya'araatu'an ɨ tetej jetze. Majta ti'itzɨɨnya'acaa, aɨj mu cɨn autyajhuii mej huatyejnyuuni asta na'a cai huatapua'are. 30Seica mu meyan ti'ijxe'eva'acaa maj huiracɨɨnye ɨ baarcu jetze. Aɨ mu meyan ruseijrataca'a maj ra'atyahua'axɨn ɨ tyapuusti'i tɨ acaujtuáavijmee. Ma majta cai ayan huarɨj. Maraacajtuaa mu'u ɨ baarcu ɨ tɨ calen mej mi maɨjna jetze huataujvaɨre'en. 31Aj pu i Pablo ayan tiraata'ixaa aɨjna anxɨte tɨ ti'ijta, ajta ɨ maj jamuan á'ujhua'anya'a tɨcɨn: ―Ayaa pu hui tyu'ujxe'eve'e maj yaa huatyaturan ta jamuan iiya baarcu jetze, na'ari cai, capu ti'itɨ a'ij tyajamuaatyavaɨre'esin. 32Aɨj mu cɨn maɨn xantaaru'u ra'antiveijchaca'a ɨ caujnari ɨ tɨ cɨn a'ijtapi'ihuaca'a ɨ baarcu tɨ calen. Aj pu i atyejve a aata'a. 33Tɨ'ɨj ari tɨn tapua'arijma'aca, Pablo pu ayan ca'anijra'a tihua'uta'a ɨ hua'a tzajta'a maj nu'u ti'icua'ani. Ayan tɨcɨn: ―Pu'uri a'atyee tamuaamuata'a japuan muaacua xɨcaj sej seyan ti'ijchu'eve'e, sajta seyan tirajpueiitzi tujri cɨme'e, caxu me'e tyaja'acua'a. 34Nu'uri tyaja'amue'ixaate'e saj a'atzu tyu'ucua'ani. Ayaa pu hui tyu'ujxe'eve'e sej si cai huacui'ini, a'ini capu ti'itɨ a'ij á'amuaruuren. 35Tɨ'ɨj ayan tihua'uta'ixaa, aj pu i pan huiirá'ɨ. Tɨ'ɨj i rɨ'ɨ tiraata'a ɨ Dioj jemi, meseíraca ɨ tyaɨte. Tɨ'ɨj i ra'antitaaraxɨ ɨ pan, aj pu i autyejche tɨ raacua'ani. 36Naijmi'i mu a'ujca'anyajcaa. Matɨ'ɨj mi tyu'ucuaa majta aɨme. 37Ayaa tu ará'axcaa a'achu cumu hua'apua ciento japuan hueicate japuan tamuaamuata'a japuan arájsevi tyaj arátya'acaa ɨ baarcu jetze. 38Matɨ'ɨj tyu'ucuaa a'achu tɨ hua'aranajchaca'a, matɨ'ɨj mi ra'atyájrai a jaata'a maɨjna ɨ triigu tɨ ij cai che'e tíjetyejtere ɨ baarcu. 39Tɨ'ɨj huatapua'araca'a, camu che'e huamuájtyajcaa a'u tɨ pɨtyaja'arɨcɨ. Matɨ'ɨj mi raaseij a'u tɨ a'arɨ'ɨri tɨ a'utyejcheni ɨ baarcu, a'u tɨ a'utásaata'a. Au mu ti'ijxe'eva'acaa maj ya'usaráichajra'ani ɨ baarcu ɨ sej japua tɨ pua'a rɨ'ɨristan. 40Matɨ'ɨj mi ra'antiveijchaca'a ɨ caujnari ɨ maj cɨn ra'ijtápe ɨ baarcu. Majta raatáxɨpi ɨ cɨye mej jetzen huaju'un. Matɨ'ɨj mi raataxɨjtaca'a maɨjna ɨ caujnari ɨ tɨ cɨn ajtatápi'ihuajma'acaa ɨ paala ɨ maj cɨn raacá'aca ɨ baarcu. Majta meyan huarɨj, marajca'anye ɨ cɨɨxuri ɨ ta'acaavɨ ɨ baarcu jetze a tɨ auunyee tɨ ij ra'anján aaca cɨme'e aɨjna ɨ cɨɨxuri. Matɨ'ɨj mi huataura'a tɨ ra'antɨni aɨjna ɨ baarcu. 41Ajta catu raata'asaca'a ajna a'u tɨ á'usaata'a a'ini sej jetze pu tye'ijcáxɨ. Capu che'e rɨ'ɨristaca'a maj raatáru'uxante'en a'u tɨ aunyee. Ajta ɨ cɨtzajta'an u baarcu, pu'uri tyaaná'achijma'acaa aɨjna cɨme'e tɨ ra'ajtyaava'ara ɨ jaj ca'anin cɨme'e. 42Majta maɨn xantaaru'u, mahua'acui'icucaa naijmi'ica ɨ maj aityanami'ihuaca'a mej mi cai antajaun, ajta, mej mi cai a'ucɨ́'ɨca'an. 43Ajta aɨn anxɨte tɨ tie'ijta, aɨ pu ayan ti'ijxe'eva'acaa tɨ japuan huanyuuni tɨ'ij raavaɨre'en aɨjna ɨ Pablo. Aj pu cɨn cai hua'uta'a ɨ xantaaru'u maj hua'ucui'ini. Aj pu i ayan tihua'utaij ɨ maj raayɨ'ɨtɨhua'a maj huatajaun maj nu'u anáatyá'a mua'atyavatzɨn a jaata'a mej mi antajaun u jetze pujme'en a'u tɨ á'usaata'a. 44Majta nu'u seica cɨye japua huatajaun, majta seica cɨye japua tɨ ti'ipa'atza ɨ baarcu jetze ajtaná'axɨ. Au mu naijmi'i a'ará'a u jetze pujme'en. Capu a'atɨ aujamɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\