San Mateo 1

1Ai mu aɨn pueen ɨ vaujsimua'acɨstyamua'ame'en aɨjna ɨ Jesús, tɨ ajta i'i Cɨriistu'u ɨ tɨ aɨme jetze a'iraanye aɨjna ɨ David tyaacan, ajta aɨjna ɨ Abraham tyaacan. 2Abraham pu rape'erica'a aɨjna ɨ Isaac. Ajta aɨjna ɨ Isaac, aɨ pu rape'erica'a aɨjna ɨ Jacobo; aɨ pu aɨme tipe'eristyamua'a a'araa aɨjna ɨ Judá, majta seica ɨ maj ihuaamua'ame'en pueen ɨ Judá. 3Ajta Judá aɨme pu tipe'eristyamua'a a'araa, ɨ mej meyan antya'arujca'a tɨcɨn Fares, ajta aɨjna ɨ seij Zara. Ajta ɨ hua'anaanacɨ'ɨ, ayaa pu antyahuaaca'a tɨcɨn Tamar. Ajta aɨjna ɨ Fares, aɨj pu tipe'eri a'araa ɨ Esrom. Ajta Esrom pu rape'erica'a ɨ Aram. 4Aram pu rape'erica'a aɨjna ɨ Aminadab. Ajta Aminadab pu rape'erica'a aɨjna ɨ Naasón. Tɨ'ɨqui Naasón tipe'eri a'araa tɨ ayan antyahuaaca'a tɨcɨn Salmón. 5Ajta aɨjna ɨ Salmón, aɨ pu rape'erica'a aɨjna ɨ Booz. Ayaa pu antyahuaaca'a ɨ naanajra'an ɨ Booz tɨcɨn Rahab. Ajta aɨjna ɨ Booz, aɨ pu rape'erica'a aɨjna ɨ Obed. Ajta ayan antyahuaaca'a ɨ naanajra'an aɨjna ɨ Obed tɨcɨn Rut. Ajta aɨjna ɨ Obed, aɨ pu rape'erica'a aɨjna ɨ Isaí. 6Isaí pu rape'erica'a aɨjna ɨ David, ɨ tɨ ajta tye'entyajrupi ɨ rey cɨme'e. Aɨjna ɨ David tyaacan, jamuan aɨjna tɨ ajta ɨra'ara'an pueenya'a aɨjna ɨ Urías, aɨ mu tipe'eri mua'araa aɨjna tɨ ayan antyahuaa a'araa tɨcɨn Salomón. 7Salomón pu rape'erica'a aɨjna ɨ Roboam. Ajta aɨjna ɨ Roboam, aɨ pu pe'erira'an pueenya'a ɨ Abías. Ajta aɨjna ɨ Abías, aɨ pu rape'erica'a aɨjna ɨ Asa. 8Asa pu rape'erica'a ɨ Josafat. Tɨ'ɨqui Josafat tipe'eri a'araa tɨ ayan antyahuaaca'a tɨcɨn Joram. Ajta aɨjna ɨ Joram, aɨ pu rape'erica'a aɨjna ɨ Uzías. 9Ajta aɨjna ɨ Uzías, aɨ pu rape'erica'a aɨjna ɨ Jotam. Ajta Jotam pu rape'erica'a aɨjna ɨ Acaz. Ajta e'eyan aɨjna ɨ Acaz tipe'eri a'araa aɨjna ɨ Ezequías. 10Ezequías pu rape'erica'a aɨjna ɨ Manasés. Ajta Manasés pu rape'erica'a aɨjna ɨ Amón. Ajta aɨjna ɨ Amón, aɨ pu rape'erica'a aɨjna ɨ Josías. 11Ajta aɨjna ɨ Josías, aɨme pu tipe'eristyamua'a a'araa ɨ Jeconías, majta aɨme ɨ maj ihuaamua'ame'en pueenya'a aɨjna ɨ Jeconías. Tɨ'ɨj Josías tipe'eristyamua'a a'araa, seica mu a'uva'aju'un. Matɨ'ɨj mi aɨme a'uví'itɨ ɨ maj Israel a'uchaatɨma'aca'a. Au mu a'ahua'a huaja'uvi'itɨ seij chuejra'a japua tɨ ayan tyaja'arajtyahuaa tɨcɨn Babilonia. 12Matɨ'ɨj meyan huaja'uvi'itɨ, aj pu'i Jeconías seij tipe'eri a'araa tɨ ayan antyahuaaca'a tɨcɨn Salatiel. Ajta aɨjna ɨ Salatiel, aɨ pu rape'erica'a aɨjna ɨ Zorobabel. 13Zorobabel pu rape'erica'a aɨjna ɨ Abiud. Tɨ'ɨjta i aɨn Abiud rape'eri a'araa aɨjna ɨ Eliaquim. Ajta aɨjna ɨ Eliaquim, aɨ pu rape'erica'a aɨjna ɨ Azor. 14Ajta aɨjna ɨ Azor, aɨ pu rape'erica'a aɨjna ɨ Sadoc. Ajta aɨjna ɨ Sadoc, aɨ pu rape'erica'a aɨjna ɨ Aquim. Ajta aɨjna ɨ Aquim, aɨ pu rape'erica'a aɨjna ɨ Eliud. 15Ajta aɨjna ɨ Eliud, aɨ pu rape'erica'a aɨjna ɨ Eleazar. Tɨ'ɨjta'i aɨjna ɨ Eleazar tipe'eri a'araa aɨjna ɨ Matán. Ajta, aɨjna ɨ Matán, aɨ pu rape'erica'a aɨjna ɨ Jacob. 16Jacob pu rape'erica'a aɨjna ɨ José, aɨjna tɨ Mariiya tyevi'itɨnya'a. Ai pu aɨn pueen tɨ naanajra'an pueenya'a aɨjna ɨ Jesús, ɨ maj meyan ratamua'amua tɨcɨn Cɨriistu'u. 17Aɨj mu cɨn meyan ara'asicaa a'achu cumu tamuaamuata'a japuan muaacua ɨ maj jetzen a'iraanye aɨjna ɨ Abraham tyaacan. Ai pu aɨn pueen ɨ tu'uve'etyajtɨ aɨjna ɨ David. Majta meyan che'eta mana'a ará'axcaa aɨme ɨ maj hua'a jetze a'iraanye aɨjna ɨ David tyaacan. Aɨme mu a'uví'itɨ aɨme ɨ mej Israel jetze ajtyama'acantaca'a aujna a'ahua'a Babilonia. Ayaa mu che'eta mana'a ará'axcaa tamuaamuata'a japuan muaacua tɨ'ɨj huanu'eihuaca'a aɨjna ɨ Cɨriistu'u. 18Ayaa pu eenye'eque'e a'unu'ihuaca'a aɨjna ɨ Jesús tɨ ajta i'i Cɨriistu'u. Aɨ pu naanajra'an, aɨjna ɨ Mariiya, pu'uri huataura'acaa ɨ runyuuca cɨme'e tɨ ij huatyeviche'en aɨjna jamuan ɨ José. Matɨ'ɨj cai xɨ naimi'i huatya'aca, aj pu i a'utaseijre ɨ pa'arɨ'ɨ jucaara'an jetze. Aɨ pu ayan raaruu cɨme'en ɨ muáre'eri'ira'ara'an aɨjna ɨ xaijnyu'ucara'ara'an ɨ Dioj. 19Ajta nu'u aɨn tɨ ratyévi'itɨnyáa a'ame, aɨjna ɨ José, rɨ'ɨ pu ti'itevistacaa. Capu raxe'eva'acaa tɨ ayan pueijtzi raata'an me eijre'e hua'a tzajta'a ɨ tyaɨte. Ma ajta, aɨ pu ayan raxe'eva'acaa tɨ ma ruuraini aviitzi cɨme'e. 20Tɨ'ɨj raaxa'apɨ'ɨntare tɨ ayan huarɨni, aj pu'i seij tevi huataseijre ɨ jemin ɨ cutzítzajta'a. Ai pu aɨn pueen saɨj tɨ ti'ivaɨre'e ɨ tajapua. Ayaa pu tiraata'ixaa tɨcɨn: ―José, muaa paj i'i huaacɨxa'ara'an ɨ David tyaacan, capaj ratzɨɨnya'a paj ra'anvi'itɨn a'u pe e'eche a'ini ɨ tɨ a'utaseijre ɨ jucaara'an jetze, aɨj pu cɨme'en huanyej ɨ muáre'eri'ira'ara'an ɨ xaijnyu'ucara'ara'an ɨ Dioj. 21Aɨ pu tyaatacan tiyauj a'ame. Ayaa xu nu'u raatámua'ati tɨcɨn JESUS, a'ini ai pu aɨn pueenya'a a'ame ɨ tɨ hua'a japua nyuuni ɨ rutyaɨtestyamua'a ɨ mej meri autyajturaa ɨ Dioj jemi. ―Ayaa pu tyu'utaxajtaca'a. 22Ayaa pu tyuju'urɨj tɨ ij ayan tya'araurasten a'ij tɨ ajmi'i tyu'utaxajtaca'a aɨjna ɨ a'atɨ tɨ ti'ixaxa'ata'a ɨ tavastara'a jetze ma'acan. 23Ayan tɨcɨn: Pa'arɨ'ɨ pu nu'u huataseijre'esin ɨ jucaatze'en aɨjna jetze ɨ jɨita'a tɨ cai xɨ a'atɨ ratyevi'itɨn. Tiyauj pu nu'u a'ame tyaatacan. Aj mu mi meyan raatámua'atzi tɨcɨn Emanuel. Aijna i nyuucarijra'a tɨcɨn Emanuel, ayaa pu huataujmua'a tɨcɨn: Dioj pu tajamuan ya huaca. 24Tɨ'ɨj huajɨ aɨjna ɨ José, aj pu i ayan huarɨj a'ij tɨ tiraata'ixaa aɨjna ɨ a'atɨ tɨ ta japua ti'ivaɨre'e. Tɨ'ɨqui ya'uvi'itɨ ɨ ruche. 25Ma ajta, capu jamuan huahuii asta cai huanu'eihuaca'a aɨjna ɨ pa'arɨ'ɨ tɨ tyaata'a. Matɨ'ɨj mi meyan raatamuá'a tɨcɨn JESUS.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\